Avhjälpande vid fel på vara

2020-08-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag har köpt en fönsterdörr på en bygghandel och monterar den själv. Efter montaget såg jag att det fanns ett märke mellan glasen i isolerglaskassetten. Jag reklamerade felet till bygghandeln som svarade att en monterad vara var godkänd. Jag kunde inte hitta denna information i instruktionerna som följde med fönstret utan den fanns endast på bygghandelns hemsida. Jag hävdar att detta är ett fabrikationsfel som inte kan på verkas av montering eller yttre påverkan. Bygghandeln erbjuder prisavdrag på 10% vilket jag inte accepterar utan kräver att få glaset åtgärdat.Vilka rättigheter har jag med konsumentköplagen?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I din situation har du mycket riktigt rättigheter enligt konsumentköplagen (KKöpL). Vilka de är och vad du kan kräva går jag igenom här under.Fel på varanEn grundförutsättning för att du ska få glaset åtgärdat är att det rör sig om ett fel på varan (16 § KKöpL). Att något är fel på glaset tolkar jag det som att du och bygghandeln är överens om. För fel som dyker upp inom sex månader finns en presumtion om att felet fanns redan när du fick varan (20a § KKöpL). Presumtionen innebär att det är bygghandelns ansvar att visa att felet inte fanns från början om de påstår det. Kan bygghandeln inte visa att felet har uppstått senare är det de som ansvarar för felet.PåföljderOm varan är felaktig och det är säljaren som ansvarar för felet har du som köpare rätt att kräva olika påföljder (22 § KKöpL). Jag uppfattar det som att du är mest intresserad av att bygghandeln åtgärdar glaset, alltså att du får varan avhjälpt. Det har du också rätt till förutsatt att det kan ske utan oskälig kostnad för bygghandeln (26 § första stycket KKöpL). Bra att veta är att du har rätt till att avhjälpandet ska ske inom skälig tid och att avhjälpandet ska ske utan kostnad eller någon annan större olägenhet för dig (26 § tredje stycket KKöpL).Om avhjälpande av någon anledning inte blir aktuellt finns det andra påföljder som du kan kräva. Ett av dessa är omleverans (26 § KKöpL). Kan du varken få avhjälpande eller omleverans kan du istället få rätt till prisavdrag eller till att häva köpet (28 – 29 § KKöpL). Du kan dessutom kräva skadestånd (30 § KKöpL).Hoppas att du fick svar på din fråga och att din situation löser sig!Vänligen,

Ersättning till följd av fel i vara?

2020-07-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte en skoda fabia från automobil norra i bålsta som visade sig att det var fel på bilen och anmälde ärendet till ARN då bilfirman inte ville avhjälpa felet. Fick rätt från ARN och automobil norra skulle avhjälpa felet utan kostnad för mig och fick lov att hyra biltrailer för att frakta ner bilen till dem och jag bor i falun. Min fråga är har jag rätt till bensinersättning och hyra av biltrailer från bilfirman?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande köp mellan privatpersoner och företag regleras i Konsumentköplagen (KKöpL).Jag förutsätter att du vill att svaret på denna fråga avgränsas till endast frågan om du har rätt till ersättning för bensin samt hyra av biltrailer, därmed kommer jag endast att beröra dessa frågor. Vad har köparen rätt till vid fel i vara?Om det är påvisat att det är fel i varan och felet beror på säljaren, och som denne inte kan visa att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll, har köparen rätt till skadestånd för den skada denne lider, 30 § KKöpL. Detta innebär att köparen kan kräva skadestånd för till exempel utgifter för telefon, porto, bärgning av bil, taxiresor, inkomstförlust på grund av att köparen måste stanna hemma från jobb för att exempelvis bärga bilen till en annan stad.Om skadeståndet skulle bli ett oskäligt stort belopp med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet komma att jämkas efter vad som är skäligt, 34 § KKöpL. Detta innebär att man kollar på om parterna har någon typ av försäkring eller liknande för att se till att den skadeståndsskyldige inte utsätts för en oskäligt stor ekonomisk belastning.Vad gäller i ditt fall?Utifrån din fråga är min bedömning att du som konsument bör får ersättning för att både resa fram och tillbaka från företaget samt ersättning för hyra av biltrailer. Utöver dessa ersättningar finns det även möjlighet att få ersättning för att du som köpare har behövt stanna hemma från arbetet under denna dag där bilen ska transporteras. Är det fallet att du haft andra direkta utgifter till följd av felet i varan är även dessa giltiga utgifter som kan ersättas, med förutsättning att utgiften kan direkt kopplas till felet. Dessa kostnader som du nämner i frågan är heller inga kostnader som jag bedömer som oskäligt stora och därmed bör inte heller dessa kostnader jämkas.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

När aktualiseras fel vid bilköp?

2020-07-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan, köpte en bil från en bilfirma i Stockholm den 7maj 2020 som var från 2014 som gått ca 11tusen mil En exklusiv familje bil.Den 7 juni precis 1 månad efter köpet så slutade bilen fungera och det har blivit något strul med motorn då den inte klara av att gå på tomgång längre eller att köras. Så vi tar kontakt med den kända bilfirman från Stockholm igen och han ber mig frakta bilen till en verkstad i Stockholm så jag fick boka en biltransporter som körde den på lastbilen till verkstaden den 13juni 2020. Nu har det gått ca 1 månad och jag står utan bil med min familj nu under semestern och får ingen återkoppling när den planeras att bli klar av varken verkstaden eller bilhandlaren. Hur skall jag gå tillväga? Tycker det gått en ganska lång tid nu utan bil och vet inte hur jag skall gå tillväga. När bilen köptes skrev bilhandlaren en varudeklaration att allt fungerar utan problem. Efter 2 veckor slutade acn fungerade och 2 veckor efter det dog hela motorn som sagt. Vad kan jag göra och hur skall jag gå tillväga? Mvh
Sanaria Saad |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att du köpt bilen i egenskap av konsument utav en näringsidkare. Detta innebär att Konsumentköplagens (KKL) regler blir tillämpliga (1 § KKL). Notera att KKL är tvingande till konsumentens förmån, det innebär att avtal som missgynnar konsumenten i förhållande till KKL regler är utan verkan (3 § KKL). Däremot får man alltid avtala om bättre villkor för konsumenten. Vid köp av bilen fick du troligtvis ett avtal, det vore bra om du såg över det ifall det skulle vara så att du fått förmånligare villkor än vad som anges i KKL. Nedan kommer jag att redovisa vad som gäller förutsatt att inget annat är avtalat. Min bil slutade fungera en månad efter köpet Det verkar redan vara klargjort att det föreligger fel i bilen och det verkar även som om säljaren är medveten om detta. Jag vill dock kort gå igenom vad ett fel närmare innebär enligt KKL innan jag går in på vad som gäller i ditt fall. Det föreligger fel i bilen om den avviker i fråga om kvalitet eller andra egenskaper jämfört med vad som anges i avtalet (16 § 1 st. KKL). Det föreligger även fel i bilen om bilens skick avviker från annons beskrivningen eller från uppgifter som säljaren lämnat före köpet (19 § 1 st. KKL). Det föreligger dessutom fel i bilen om den avviker från vad du med fog kunnat förvänta dig av köpet i förhållande till bilens skick, ålder och övriga omständigheter (17 § KKL). Min bedömning hamnar i att det troligtvis föreligger fel i bilen, det är dock svårt för mig att veta utan fler uppgifter. Min bil ska avhjälpas, vad innebär det? Vid ett fel kan du som köpare kräva omleverans, prisavdrag, avhjälpande eller ersättning för att själv få felet avhjälp. Du kan dessutom häva köpet och kräva eventuell skadestånd för skada du lidit (22 § KKL). Du skriver att bilen är tillbaka hos bilfirman, innebärande att ett avhjälpande ska ske. Ett avhjälpande innebär att säljaren ska åtgärda problemen inom skälig tid från det att du framställer dina krav. Det ska dessutom ske utan kostnad för din del eller väsentlig olägenhet (26 § 3 st. KKL). Det framgår inte av din fråga om säljaren lovat dig att bilen ska vara färdig inom en viss tidsfrist varav jag utgår från att ingen sådan tid finns. Det innebär dock inte att säljaren får ta hur lång tid på sig som helst. I förarbetena till KKL anges att ett avhjälpande bör kunna klaras av på ett par dagar. I de fall det inte är möjligt bör köparen få tillgång till en ersättningsvara. Mitt avhjälpande har tagit för lång tid Du har varken fått en ersättningsvara eller respons från bilfirman. Det har alltså skett en fördröjning och ett avhjälpande har inte skett inom skälig tid. Du står dessutom utan bil under din semester, varav det går att säga att det orsakat dig en väsentlig olägenhet. Med hänsyn till din situation kan du nu eventuellt välja att häva köpet (28 § och 29 § KKL). Att häva köpet innebär att du får dina pengar tillbaka och att du återlämnar bilen. Du kan dessutom kräva skadestånd för utgifter relaterade till felet, exempelvis om du varit tvungen att hyra en annan bil under reparationstiden (30 § och 32 § KKL). Vad ska jag göra nu? Mitt råd är att du försöker kontakta säljaren igen och framställer krav om ersättningsvara alternativt hävning av köpet. Om säljaren fortfarande inte svarar kan du försöka skicka brev, e-mail eller besöka bilfirman. Får du ingen hjälp av bilfirman så kan du eventuellt ta hjälp av ett juridiskt ombud. Du är välkommen att boka tid med våra jurister här eller ringa oss på 08-533 300 04. Lycka till! Vänliga hälsningar,

Garantiutfästelse - fel i vara

2020-07-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Vi köpte tidigare i år en husqvarna automower 315 som den 24 Juni slutade fungera. Den 25 juni skickade jag in reklamationsärendet via mail efter samtal med återförsäljarens kundtjänst. Nu har det gått en månad utan att det har hänt något. Jag har mailat till deras kundtjänst utan att få svar utan det är först när jag ringt som jag har fått svar. Efter 10 dagar när jag ringde så sade de att de hade missat min reklamation som jag skickade in som ett svar i ett reklamation ärende tråd som jag fick utskickade av deras kundtjänst. När jag sedan ringde igår (23 juli) så säger de att de inte har påbörjat ärendet än, när jag ber om att få prata med en handläggare som jag blivit tilldelad så säger de att det inte är möjligt då de inte har något telefon...Min fråga är om jag kan häva köpet? På en månad har jag inte fått någon avhjälpning. Produkten är av väsentlig betydelse för att jag nu inte kan klippa gräset utan får låna grannens gräsklippare.Jag har försökt att påskynda processen utan att återförsäljaren gör något. Detta är ju under garanti perioden.Tack!
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din fråga utgår jag från att du som privatperson köpt denna lösa sak av en näringsidkare. Därmed blir konsumentköplagen tillämplig. Eftersom produkten inte fungerar är det givetvis inte fråga om det är fel på varan, för det är för handen att varan är felaktig. Viktigt att nämna är att ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet och säljaren ska då svara för detta (20 a § konsumentköplagen). Eftersom du har reklamerat dagen efter du upptäckte fel i varan så anses detta vara inom skälig tid från att du upptäckt felet (23 § konsumentköplagen). Reklamationen har därmed gått rätt till. Har säljaren genom en garanti åtagit sig att under en viss tid svara för varan ska fel anses föreligga om varan under den angivna tiden försämras i det avseende som utfästelsen omfattar (21 § konsumentköplagen). Ingår det i deras garanti att varan inte ska gå sönder under denna tid, så ska säljaren svara för detta fel och du som köpare behöver inte bevisa på något sätt att felet funnits från början eller liknande.Du kan som du säger kräva avhjälpande eller omleverans om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § konsumentköplagen). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet (28 § konsumentköplagen). Är felet av väsentlig betydelse för dig får du häva köpet (29 § konsumentköplagen). Vad som anses som väsentlig betydelse får avgöras från fall till fall givetvis. Sammanfattningsvis ska säljaren svara för fel under garantitiden som denna utfästelse omfattar. Du som köpare har rätt till omleverans eller häva köpet om det är av väsentlig betydelse för dig. Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Vad gäller om ett företag erbjuder en konsument kompensation för fel?

2020-08-03 i Konsumentköplagen
FRÅGA |En person A på BOLAGETS kundtjänst ger mig, per telefon den 8 juli, efter beskrivning av skadan, information om lösningsalternativ - och slutligen förhandling, kompensation med 3000kr för en skada som uppstått i samband med att installatören burit in och installerat en ny frys+kyl i min lägenhet. A får mitt kontonr, A påpekar att det kan ta några dagar innan pengarna finns på mitt konto. Samtalet, som jag inte tänkte på att spela in, avslutas. Senare samma dag får jag mail från A där hen dels bekräftar överenskommelsen (dock utan att nämna summan), dels meddelar: "Jag har nu satt in kompensaionen till dig som överkommet. För att allting ska gå rätt till från vårt håll behöver jag har en bild på skadan så vi kan dokumentera det. ". Jag tar då en bild och skickar den till A. Därefter har jag fått två mail från olika personer på BOLAGET men med samma innebörd - att de lagt upp ett ärende, som ska behandlas. Idag den 20 juli kollar jag mitt bankkonto - inga 3000 kr från BOLAGET. Mailar därför A och undrar vart pengarna tagit vägen. Får svar av en annan person som ber om ursäkt för att A "gjort fel" ! att ärendet har sin gång. Jag svarar dem att för min del finns inget "ärende", eftersom det redan är utrett och åtgärdat i o m det muntliga avtalet med A den 8 juli. Kan BOLAGET slingra sin ur den överenskommelse deras medarbetare A gjort med mig? Hur bör jag förhålla mig?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du har uppfattat en överenskommelse med företaget som de nu inte har införlivat och du undrar om de måste föra över de pengarna de lovat. Jag har valt att censurera namnet på bolaget då Lawline inte är en plattform som syftar till att sprida kritik eller annan icke-juridiskt relevant information. Din fråga besvaras i avtalslagen (avtL) och i allmänna rättsgrundsatser. När är en överenskommelse med ett företag bindande? Svensk avtalsrätt bygger på anbud-accept modellen för att beskriva när ett bindande avtal kommer till stånd. Modellen kan kortfattat beskrivas så att ett anbud lämnas (förslag) till någon, mottagaren av detta anbud har sedan till att acceptera eller avvisa det anbudet. Om anbudet och accepten matchar (samstämmiga) så bildas ett juridiskt bindande avtal. Ett avtal kan alltså se ut i princip hur som helst, så länge anbud accept komponenterna kan urskönjas. När ett bindande avtal har utbildats mellan parterna ska principen om pacta sunt servanda (avtal ska hållas) vara ledande, det innebär att respektive part är juridiskt skyldiga att införliva sina förpliktelser enligt avtalet (1 § avtl). När ett företag ingår avtal med konsumenter får de inte ingå avtal som ger konsumenten ett sämre skydd än vad konsumentlagstiftning erbjuder (3 § konsumentköplagen). Således ska den kompensationen du fått vara lika med eller mer än vad konsumentköplagen förklarar att du har rätt till. Jag kan inte svara på om det är ett rimligt belopp du fått utifrån det du tar upp i frågan. Vad gäller om ett bindande avtal kommit till stånd?Om ett bindande avtal finns ska självklart bolaget införliva sitt åtagande. Kan bolaget slingra sig ur överenskommelsen?Det kan bli svårt. Även om avtalet är muntligt så brukar kundservice ofta spela in samtal, således bör du kunna begära den inspelade kopian av ert samtal. Där framkommer ju vad ni kommit överens om och således har du ett utmärkt bevis för den överenskommelse du har med bolaget. Om det är så att företaget inte spelar in samtalet eller av annan anledning inte kan producera fram kopian kan det läget bli besvärande för dig, således saknar du bevismedel för er överenskommelse. Om det finns ett bindande avtal är bolaget skyldiga att införliva det så länge du kan bevisa att det finns ett bindande avtal. Ditt fall belyser vikten av att alltid få överenskommelser på pränt. Det är värt att notera att du alltid har rätt att kräva kompensation i den formen som konsumentköplagen erkänner. Även om er överenskommelse "kommit bort" så har du rätt att kräva någon typ av kompensation för ditt fel. SlutsatsMin bedömning är att du nått ett bindande avtal med bolaget. Tyvärr blir hela situationen avhängig på om du kan bevisa vad ni just kommit överens om. Om det inte skulle gå kan du alltid kräva ersättning helt i linje med konsumentlagstiftningen. Om du önskar få en bedömning av hur ditt anspråk kan se ut med utgångspunkt i konsumentköplagen ber vi dig kontakta oss här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

En REA vara har nu sänkts i standardpris

2020-07-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en tv från ett företag, prislappen var ca 5k, (nedsatt från 10k) så en bra deal tänker jag, men nu, 1-2 månader efter köpet, så är normalpriset på tv'n 5k, är inte det riktigt fult, och kan man kräva att mellanskillnaden i återbetalning? För fick ingen heads up om prissänkningen vid köpet och det är ju en riktigt drastisk sänkning enligt mig. Var i kontakt med företaget och fick som svar att det i princip "är som det är" med andra ord.
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas att vi kan hjälpa dig. Tyvärr är svaret på din fråga att de inte finns så mycket du kan göra. De finns varken - i min bedömning - någon köprättslig eller avtalsrättslig regel som ger dig rätt till mellanskillnaden. Köprättsligt Eftersom de inte är något fel på den TV som du köpt rent faktiskt så föreligger inte ett köprättsligt fel. Du har fortfarande fått en TV som har en viss kvalitet och den har du betalat för. De kan sålunda inte anses vara så att den avviker från vad du hade fog att förvänta dig, jfr 16 Konsumentköplagen (KKL). Den varan du har köpt följer avtalet. Därför kan du inte kräva prisavdrag eller skadestånd p.g.a köprättsliga regler, 22 § KKL. Avtalsrättsligt Avtalsrättsliga regler behandlar frågan om ett avtal överhuvudtaget är giltigt, d.v.s de kan enbart resultera i att avtalet ogiltigförklaras på sin höjd. Resultatet skulle sålunda bli att du returnerar TV:n och att du får tillbaka pengarna med avdrag för slitage. Regler om avtals ogiltighet finns i tredje kapitlet av Avtalslagen (AvtL). Eftersom din TV inte har sålts till ett pris som överstiger vad den är värd så har du svårt att hävda Svek. Visserligen kan de framstå som falskt av en säljare att förespegla att den är nedsatt med 5 tusen men givet den rörliga prisbilden vad de gäller TV-apparater samt att de är inom näringslivet så är gränsen för vad som är svikligt högre ställda än detta, 33 § AvtL.De är inte olagligt att göra en bra affär och om standardpriset var 10k vid köpet så är de inte svikligt att som affär sänka en vara som man har bra vinst på från marknadspriset för att öka chansen att den blir såld. Vidare - givet att den är värd de du betalade för den - så kan inte heller avtalet betraktas som oskäligt, 36 § AvtL. Detta trots att regeln är till för att skydda konsumenter. De är inte oskäligt att man gör en okej affär istället för en mycket bra affär. SammanfattningDe finns tyvärr ingen rätt för dig att kräva pengar från affären. Jag hoppas att svaret gav dig klarhet även om de inte var de som du önskade. Med vänliga hälsningar

Rättigheter vid fel kön på katt?

2020-07-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en katt och efter 10 dager ringde jag till säljare och sade att honan jag hade köpt var en hane. Nu kräver jag att jag att jag vill byta katten till hona eller lämna tillbaka varan. men säljare svarde att de inte har katter eller pengar just nu och hon har erbjudat att ska lägga annons på katten på blocket igen. det är 350 km mellan varandra. Vad har jag för rättigheter och de är som näringsidkare?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du verkar ha köpt katten från en näringsidkare medan du själv är konsument blir Konsumentköplagen (KköpL) tillämplig (KköpL 1§ 1st). Det föreligger fel i den vara du köpt eftersom katten inte stämmer överens med vad som avtalats eller vad säljaren har sagt (KköpL 16§ 1st och 2st 3p jämte 3st 1p). Vid fel i vara har du som köpare rätt att bl.a kräva omleverans, prisavdrag eller häva köpet (KköpL 22§). Vanligen har du även andra rättigheter men dessa är svåra att aktualisera när det gäller en katt. Omleverans skulle i detta fall vara att du får en ny katt men med korrekt kön. Omleverans är endast möjligt ifall det kan ske utan orimlig kostnad för säljaren (KköpL 26§ 1st). Det verkar som om säljaren inte har några katter tillgängliga varför detta skulle kunna bli ett problem men förmodligen är det inte en orimlig kostnad att säljaren köper en katt av samma ras men med korrekt kön - det är dock svårt för mig att spekulera i detta. Om inte avhjälpande är aktuellt så kan prisavdrag eller hävning komma i fråga (KköpL 28§). I detta fall blir det nog svårt med prisavdrag eftersom det ska motsvara skillnaden i värde och du vill inte ens ha en hankatt om jag förstår det rätt. Därför blir hävning det mest relevanta om säljaren inte lyckas ordna en ny katt. Hävning innebär att du lämnar tillbaka katten du fått och får tillbaka dina pengar. Detta är endast möjligt om felet är av väsentlig betydelse för dig som köpare (KköpL 29§). Bedömningen av om det är av väsentlig betydelse är en helhetsbedömning där man beaktar andra möjligheter att fixa felet samt dina personliga förhållanden. Jag skulle gissa att en domstol skulle säga att du har rätt till hävning. Skulle du sedan köpa en ny katt har du rätt till ersättning för prisskillnaden ifall du tvingas köpa en dyrare katt. Du måste dock faktiskt ha försökt hitta en likvärdig katt men med korrekt kön (KköpL 33§). Utöver dessa rättigheter kan du har rätt till skadestånd om felet orsakar dig en skada (t.ex ifall hankatten skulle göra en annan katt gravid och därmed orsaka veterinärkostnader). Eftersom du inte nämnt något om skador går jag dock inte djupare in på detta. Att de inte har pengar just nu utgör såklart ett problem i stunden men det innebär helt enkelt att du får en fordran mot dem ifall du häver köpet. De blir alltså skyldiga dig pengar. För att sammanfatta så har du rätt att antingen få en ny katt som har korrekt kön eller så har du rätt att häva köpet. Häver du köpet kan du även ha rätt till ersättning för prisskillnaden ifall du köper en annan katt. Jag hoppas detta svarar på dina frågor. Om inte får du gärna ställa fler frågor till oss på Lawline!

Hur många försök att reparera en vara har butiken?

2020-07-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Vi köpte en ny soffa, första gången gick den sönder i ryggen och butiken fixade det, andra gången gick den sönder i framkant under, nu har den gått i sönder på samma ställe en gång till. Har vi rätt att häva köpet eller har de rätt att laga/ersätta en gång till?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur många gånger har butiken rätt att försöka laga ett fel?Din fråga regleras i konsumentköplagen (KKL). Om köparen kräver att häva köpet har säljaren rätt att innan det åtgärda felet, om det kan ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (27 § KKL). Du som köpare får häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KKL). Att ryggen i soffan går sönder så att du inte kan använda den på tilltänkt sätt är ett väsentligt fel och du har rätt att häva köpet. Innan du har rätt att häva köpet har butiken rätt att själva åtgärda felet. Butiken har två försök att åtgärda samma fel och har rätt till fler försök om det är olika fel. Eftersom det rör sig om två olika fel så har de rätt att få ett till försök att reparera samma fel igen. Hoppas du fått svar på din fråga!