Kan jag häva köpet istället för att få en ny vara?

2021-01-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte ett utespa i somras, men det har bara varit problem med spabadet. Dem bytte utebadet för ca 1 månad sedan till ett nytt, men nu börjar detta också krångla. Det blir kallt, pumparna lägger av, det läcker vatten. Jag vill inte ha deras bad mer, det är katastrof ! Jag vill ha tillbaka mina 52 000kr som jag betalt för badet. Hur gör jag då?
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du köpt varan från ett företag och det utifrån frågan verkar som att du gjort köpet som privatperson rör det sig om ett konsumentköp. Därför gäller ett särskilt skydd för dig som konsument. Regler om detta hittar du i konsumentköplagen (KköpL). Vilka rättigheter har du?Om spabadet inte fungerar är det fel på varan (16§ KköpL). Detta ger dig som köpare flera rättigheter (22§ KköpL):- avhjälpande (reparera spabadet)- omleverans (nytt spabad)- prisavdrag- ersättning för att avhjälpa felet- häva köpet- skadestånd Du kan inte kräva alla dessa saker utan man brukar börja se om avhjälpande är möjligt för att sedan gå vidare till nästa möjlighet om avhjälpande inte går att genomföra. I ditt fall är det en omleverans som skett. Kan du häva köpet?För att du ska kunna häva köpet och få pengarna tillbaka krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig (29§ KköpL). Du har redan fått spabadet bytt till ett nytt en gång och det fungerade fortfarande inte. Du kan inte heller använda spabadet överhuvudtaget på grund av de fel som finns. Säljaren har försökt att genomföra en omleverans vilket inte fungerat. Därför har du rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka, då felet är av väsentlig betydelse. Mina råd till digDu borde därmed ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med säljaren och påpeka att spabadet varit felaktigt redan två gånger och att det därför inte är rimligt att du ska behöva prova att få ännu ett nytt spabad. Meddela säljaren att du istället vill häva köpet. Glöm inte göra detta så fort som möjligt. Skulle du ha fler frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp

2021-01-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej jag har köpt ett par hörlurar genom näthandel, jag har öppnat förpackningen får jag fortfarande reklamera dem då jag inte är nöjd alls med produkten
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmän reflektionI förevarande fall tolkar jag det som att du har köpt en vara för privat bruk av en näringsidkare via deras hemsida (s.k distansköp). Därmed aktualiseras distansavtalslagen (DAL) samt konsumentköplagen (KKL).ReklamationsrättOm en vara är felaktig eller inte överensstämmer med de egenskaper som följer av avtalet, har du som köpare rätt att reklamera en vara. Reklamationsrätten kvarstår även om du har öppnat förpackningen, då det vanligen fordras att man undersöker varan för att upptäcka eventuella fel.En reklamation ska göras inom skälig tid från det att man har märkt eller borde ha märkt felet på varan. En reklamation som gjorts inom två månader efter att man som köpare märkt felet anses alltid ha lämnats i tid (23 § första stycket KKL).Som yttersta frist har man tre år på sig att reklamera en vara från det att man har mottagit varan, därefter förlorar man som köpare rätten att åberopa fel. Den yttersta fristen på tre år undantas dock om annat har garanterats eller utfästs vid köpet (23 § tredje stycket KKL).ÅngerrättOm det emellertid inte är något fel på varan och du har ångrat ditt köp, aktualiseras bestämmelserna om ångerrätt i stället.Enligt 2 kap. 10 § DAL har du som konsument rätt att ångra ditt köp, förutsatt att du lämnar säljaren ett meddelande om detta inom 14 dagar (ångerfrist). Ångerfristen börjar löpa från den dag du har fått din vara i din besittning (2 kap. 12 § DAL).Det som emellertid ska beaktas är att ångerrätten undantas i vissa situationer. Om förpackningen på varan är bruten av konsumenten och inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl, gäller inte ångerrätten (2 kap. 11 § p. 5 DAL). Hörlurar kan beroende på dess användningssätt vara att betrakta som hygienartiklar, vilket i det enskilda fallet kan medföra att varan inte lämpligen kan återlämnas på grund av hygienskäl. Särskilt för s.k in-ear hörlurar fordras att förseglingen inte ska ha brutits för att ångerrätten för köparen ska kvarstå, då hörlurarna vid avsedd användning kommer särskilt kontakt med kroppen.SammanfattningOm hörlurarna är defekta eller inte överensstämmer med avtalet, rekommenderar jag dig att kontakta säljaren och reklamera varan. I ditt meddelande bör du påtala och beskriva vad som är felaktigt med varan. Du kan även bifoga bilder om det ger stöd för din reklamation. Är hörlurarna fungerande men du emellertid ångrar köpet, kan du fråga säljaren om du kan utnyttja ångerrätten även om förpackningen är bruten. Beroende på hörlurarnas beskaffenhet kan de vara att betrakta som hygienartikel och det finns således en risk att ångerrätten inte gäller vid bruten förpackning.Hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Reklamationsfrist enligt konsumentköplagen

2021-01-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej hur lång är reklamationsfristen när man köper en jacka via nätet?
Amanda Aitomäki |Hejsan,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att utgå ifrån att din fråga handlar om när en privatperson köper en jacka av ett företag (näringsidkare) via internet. Med den utgångspunkten är den lag som aktualiseras gällande reklamationsfristen Konsumentköplagen (KköpL) se 1 § KköpL. ReklamationsfristSom konsument måste du reklamera produkten till säljaren inom skälig tid från att du märkt, eller borde ha märkt felet. Så länge du meddelar säljaren inom 2 månader från att du uppmärksammat felet ska det anses vara inom rätt tid (23 § första stycket KköpL). Det rekommenderas att lämna meddelandet skriftligen eftersom det då är lättare att bevisa att och när reklamation gjorts om en tvist skulle uppstå.När rätten att reklamera går förloradReklamation måste ske inom tre år från att du tagit emot varan (23 § tredje stycket KöpL). Annars går rätten att reklamera den felaktiga varan förlorad. I vissa fall får dock reklamation ske trots tidsgränserna i 23 §. Har säljaren till exempel handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder gäller inte begränsningarna i 23 § (se 24 § KköpL).SammanfattningReklamation av vara ska ske inom skälig tid från att du upptäcker felet dock får reklamation inte ske senare än tre år från den dag du fick tillgång till varan.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du upplever problem i samband med en reklamation och företaget sagt nej till ditt krav på reklamation kan du som konsument vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som är en myndighet vilken avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag. Deras beslut är en rekommendation om hur ärendet ska lösas.Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen.Vänligen,

Påföljder vid objekt i maten

2020-12-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej.Jag hittade en mutter (ca. M8) i en bulle jag köpte från X. Jag märkte det innan jag fick den i munnen. Ska jag varna dem om detta uppstår i deras andra bullar? Vad har jag för rätt till retur eller så?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Eftersom du, som konsument, har köpt en vara från en näringsidkare är bestämmelserna i konsumentköplagen tillämpliga (1 § KköpL). Det föreligger fel i varan i och med att du inte kunde konsumera bullen på grund av muttern som fanns i den (16 § andra stycket andra punkten jämte tredje stycket första punkten KköpL). Eftersom varan är felaktig får du kräva att få en ny bulle eller häva köpet och därigenom få pengarna tillbaka (22 § KköpL). Detta kan du göra under förutsättning att du reklamerar, dvs upplyser matbutiken om felet, inom två månader efter det att du märkte muttern i bullen (23 § första stycket KköpL). SammanfattningDu har rätt att kräva att få en ny bulle alternativt få tillbaka pengarna för bullen med muttern. Du bör dock ta kontakt med matbutiken snarast för att reklamera samt uppmärksamma dem om felet i deras produkter. Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,

Vad innebär "inom skälig tid" vad gäller avhjälpande enligt konsumentköplagen?

2021-01-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej på er, Avseende konsumenttjänstlagen och skälig tid för reparation. Vad ingår i skälig tid? Vi har köpt en elcykel (lådcykel) för mindre än två år sedan där batteriet har slutat fungera. Säljaren uppger att han hade ersatt batteriet kostnadsfritt om han kunde men batteritillverkaren har slut på dessa i sitt lager. Det har varit slut sedan augusti och leveransen är beräknad först i mars. Cykelhandlaren misstänker dock att det blir mycket senare än mars. Vi är helt beorende av elcykeln för att hämta och lämna barn på förskolan varje dag, speciellt i dessa tider när kollektivtrafiken inte är att rekommendera. Har cykelhandlaren rätt att "skylla ifrån sig" eller hur tolkas konsumentköplagens "skälig tid"? Jag tänker mig att det till syvende och sist handlar om en ny elcykel på cykelhandlarens bekostnad om den inte går att få fungerandes. Rätt eller fel?
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du har lämnat in elcykeln för reparation hos samma säljare som du köpte den av. I sådana fall hittar du bestämmelser om reklamation i konsumentköplagen.Konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen?Du köpte ursprungligen en elcykel, vilket är den produkt som vi ska utgå från vid fastställande av tillämplig lag. Eftersom elcykeln är en vara och inte en tjänst, så faller reklamation av elcykeln in under konsumentköplagen. Hade det varit en tjänst som ursprungligen köptes så hade reklamation istället fallit under konsumenttjänstlagen. Om du vill reklamera elcykeln, alltså påtala fel och begära att säljaren åtgärdar dessa, ska du därmed använda dig av konsumentköplagen. Vill du köpa en självständig tjänst i form av reparation hos säljaren går det också bra, och då tillämpas konsumenttjänstlagen. Jag skulle emellertid rekommendera att du reklamerar, alternativt förtydligar för säljaren att det var det du menade när du lämnade in cykeln. Detta eftersom säljaren i sådana fall är ansvarig för att varan inte fungerar som den borde och blir skyldig att åtgärda detta kostnadsfritt för dig.ReklamationKonsumenter har rätt att reklamera i upp till tre år (23 § tredje stycket konsumentköplagen). Eftersom det har gått mindre än två år från köptillfället har du fortfarande rätt att reklamera elcykeln. Elcykeln ska vara ägnad för de ändamål som varor av samma slag i allmänhet används och stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat. Den ska anses felaktig om den avviker från vad som följer av ert köpeavtal, om säljaren underlåtit att upplysa om något förhållande gällande varans egenskaper eller användning, eller om varan i något annat avseende avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta (16 § konsumentköplagen). Att batteriet fungerat i knappt två år tyder på att ett sådant fel föreligger, då man vid köp av elcyklar normalt kan förvänta sig att batteriet ska hålla längre. När elcykeln konstaterats felaktig kan du göra felpåföljder gällande (22 § konsumentköplagen). Dessa är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet, hävning av köpet, samt skadestånd i vissa fall.Avhjälpande och omleveransSäljaren har rätt att i första hand avhjälpa felet, alternativt företa omleverans. Vad gäller avhjälpande ska säljaren avhjälpa felet om det inte kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Om det råder ett markant missförhållande mellan säljarens uppoffring och felets betydelse för köparen kan säljaren undgå skyldighet att avhjälpa felet (prop. 1989/90:89 s. 120). Säljaren har inte möjlighet att köpa in nya batterier eftersom dessa är slut, men kan beställa från en annan batteritillverkare eller anlita en annan verkstad för reparation. Säljaren bör därmed inte kunna undgå sin skyldighet att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra reparationen. Precis som du skriver ska avhjälpandet, alltså reparationen, ske inom skälig tid efter det att du som köpare framställde ditt krav. Reparationen ska ske utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig som köpare (26 § konsumentköplagen).Vad innebär "inom skälig tid"?Vad som är skälig tid ska bedömas med hänsyn till köparens intresse. I princip bör säljaren omgående ta sig an avhjälpandet, alltså i detta fall reparationen (prop. 1989/90:89 s. 120). Av propositionen följer att om köparen godtar en angiven tid för avhjälpande, kan hen inte göra någon annan påföljd gällande under tiden. Ett avhjälpande bör kunna klaras på ett par dagar och köparen bör få tillgång till ersättningsvara vid avhjälpande som tar längre tid. Du som köpare ska inte heller behöva tåla upprepade avhjälpningsförsök (prop. 1989/90:89 s. 122). Säljaren säger att batteritillverkaren har slut på batterier i sitt lager och att leveransen tidigast är beräknad till mars, vilket är åtminstone två månader framöver. Ni beskrivs vara helt beroende av elcykeln för att hämta och lämna barnen varje dag. Säljaren bör därmed vidta åtgärder för att reparationen ska gå fortare och inse vikten av att ni återfår elcykeln så snart som möjligt. För att motivera den längre reparationstiden bör säljaren lämna en tillfällig ersättningsvara till ert förfogande.Vad händer om reparationen inte kan ske inom skälig tid?Om reparationen inte kan ske inom skälig tid kan du även kräva omleverans. Det innebär att elcykeln ersätts med en annan elcykel i avtalsenligt skick. Din rätt att kräva omleverans förutsätter, på samma sätt som vid krav på avhjälpande, att åtgärden kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Du kan välja om du vill kräva reparation eller omleverans, men säljaren är inte bunden av ditt val (prop. 1989/90:89 s. 119). Säljaren har nämligen också rätt att antingen avhjälpa felet eller företa omleverans om hen erbjuder sig utan dröjsmål att göra detta, samt att det kan ske inom skälig tid, utan kostnad eller olägenhet för dig som köpare (27 § konsumentköplagen). Att reparation av elcykeln inte kan ske inom skälig tid eller utan olägenhet för köpare tyder på att du kan kräva omleverans direkt. Om omleverans sedan inte sker inom skälig tid kan du kräva prisavdrag som svarar mot felet eller slutligen häva köpet (28 § konsumentköplagen).SammanfattningDu kan reklamera elcykeln hos säljaren och begära att hen ska reparera batteriet omgående. Du kan argumentera för att två månader inte är skälig tid för reparationen, men att säljaren ska ge dig en tillfällig ersättningsvara om du godtar denna reparationstid. Om säljaren inte kan reparera batteriet tidigare kan du kräva omleverans, och sedan prisavdrag.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.Med vänliga hälsningar,

Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?

2021-01-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte en värmepump.Värmepumpen installerades av säljaren mitten av oktober 2019. Efter en månads drift stannade pumpen och den startade inte.Gjorde en felanmälan till företaget, reparation utfördes i slutet av november eller i början av december 2019.Enligt uppgift gjordes en lödning på ett mikroprocessor. Den 20 dec 2020 stannade värmepumpen igen och gick inte att starta.En felanmälan skickades till företaget den 23/12 - 20. Lördagen den 9/1 -21 utfördes reparationen där en mikroprocessor byttes.Fick en faktura på bytet den 12/1 -21.Skall inte denna reparation vara en garanti ?
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om säljaren av värmepumpen verkligen har rätt att kräva att du betalar den reparation som genomförts i januari i år. För att utreda din fråga kommer jag börja med att undersöka om du fortfarande kan reklamera felet. Sen kommer jag reda ut vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter säljaren har.Eftersom du köpt varan från ett företag och det utifrån frågan verkar som att du gjort köpet som privatperson rör det sig om ett konsumentköp. Därför gäller ett särskilt skydd för dig som konsument. Regler om detta hittar du i konsumentköplagen (KköpL).ReklamationDu har fortfarande rätt att reklamera värmepumpen eftersom det inte gått tre år sen du köpte den (23§ 3 stycket KköpL). Du har även meddelat säljaren om felet i värmepumpen i rätt tid (23§ KköpL). Av den information du skickat med i frågan finns det inget som tyder på att felet i värmepumpen har orsakats av dig. Det är därför troligt att felet funnits redan när du köpte värmepumpen. Vilka rättigheter har du?Om värmepumpen inte fungerar är det fel på varan (16§ KköpL). Detta ger dig som köpare flera rättigheter (22§ KköpL):- avhjälpande (reparera värmepumpen)- omleverans (ny värmepump)- prisavdrag- ersättning för att avhjälpa felet- häva köpet- skadeståndDu kan inte kräva alla dessa saker utan man brukar börja se om avhjälpande är möjligt för att sedan gå vidare till nästa möjlighet om avhjälpande inte går att genomföra. I ditt fall är det ett avhjälpande som skett. Reparationen av värmepumpen ska ske utan någon kostnad för dig (26§ 3 stycket KköpL). Mina råd till digDu har ingen skyldighet att betala den reparation av värmepumpen som utförts. Företaget har alltså inte agerat på rätt sätt när de skickat ut en faktura till dig. Jag skulle därför råda dig att höra av dig till företaget och påpeka detta. Skulle företaget fortfarande kräva din betalning kan du meddela dem att du kommer ta ärendet vidare. Du kan nämligen anmäla företaget till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vilket du kan göra här. Det bästa för dig är dock att försöka nå en överenskommelse med företaget i första hand. Med vänliga hälsningar,

Reklamera andrahandsköp

2020-12-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag har nu köpt en Samsung s20 från en privatperson på facebook marketplace. Den var verkligen oöppnad och ny som det beskrevs i annonsen. Men vidare upptäckte jag, efter att jag öppnat och provat den att den blir varm för snabbt. Jag har hört att man kan byta sin mobil och få en ny av Samsung företag vid ett antal tillfällen. Min fråga är, kan jag utan kvitto och papper på mitt köp från en privatperson reklamera mobilen/ få en ny eller repareras av Samsung enligt lag?
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt konsumentköplagen har konsumenter rätt att reklamera en felaktig vara och att se till att företaget avhjälper felet. Sedan enligt praxis (Högsta domstolen T 916-13) går rättigheterna att över till dig att reklamera (förutsatt att reklamationsfristen inte har löpt ut och det går att reklamera) varan när du köper det existerande köpekontraktet av telefonen. Dock blir det svårt att bevisa att telefonen är köpt hos återförsäljaren om det inte finns något kvitto och det är du som har bevisbördan. Något du skulle kunna göra är att reklamera telefonen till säljaren som du köpte telefonen av då köplagen är tillämpar.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att kunna häva ett köp enligt konsumentköplagen?

2020-12-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag undrar om jag kan häva båtköp av en ny båt som jag använt tre gånger som igår, 3e gången visade sig strula något så enormt. Fick bli sjöräddning och det var helt klart farligt för oss i båten. Den tog in vatten, länspumpen fungerade inte, bensintanken verkar ta in vatten då motorn slutade fungera och det TROR jag härrör till att bensinen vart utblandad med vatten, elmotorn fick ingen kontakt...Vattnet som var i båten var bensinblandat, det stank bensin och man kunde även se färgskingringar ovanpå vattnet av bensinen. Mycket farligt med tanke på att båten har totalt 4 batterier, en liten gnista från något av dem hade kunnat tända på hela båten (tror jag).Har ett utförligt mejl jag skickade till återförsäljaren med exakt det som skedde och vad som är fel, kan dock inte bifoga det då det är 1,600 ord/tecken och det finns maxgräns på 1,500.Stort tack på förhand.Mvh,
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att utgå från att det handlar om ett köp mellan en privatperson och en näringsidkare eftersom du nämnde "återförsäljare" och "ny båt" på din fråga. I sådana fall blir bestämmelserna i konsumentköplagen (KKöpL) tillämpliga. Skulle det handla om ett köp mellan privatpersoner så är det istället köplagen som är tillämplig lag. Längst ned i dokumentet kommer finnas en sammanfattning. Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller.Förutsättningar för hävningFör att kunna häva ett köp måste det föreligga ett fel på varan som är av väsentlig betydelse för köparen (29 § KKöpL).Ett fel anses föreligga om varan avviker från vad som följer av avtalet. Dessutom anses varan vara felaktig om den bl.a. (1) avviker från de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används eller (2) om varan avviker från det särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att varan skulle användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål (16 § KKöpL).Bedömning av fel som är av väsentlig betydelse för köparenFör att bedöma om det föreligger fel av väsentlig betydelse måste det göras en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Vid bedömningen ska man också ta hänsyn till möjligheterna att rätta felet eller kompensera köparen genom övriga påföljder. Vad som utgör ett väsentlig fel ska hänsyn tas utifrån den individuelle köparens förutsättningar. Väsentligheten behöver dock inte ha varit synbar för säljaren, men om felet är av ringa betydelse blir det svårare för köparen att uppfylla sin bevisbörda. I detta fall är det självklart att det föreligger ett fel på båten. Det anser jag inte att man behöver argumentera för. Vad gäller hävning verkar det finnas starka argument som enligt de omständigheterna som framgår av frågan kan åberopas till stöd för att bevisa att det föreligger ett fel som är av väsentlig betydelse för dig. När man köper en ny båt förväntar man sig att båten ska fungera felfritt – i alla fall under en period där båten kan fortfarande ses som ny. När felet uppstod efter att båten bara har använts 3 gånger och det visade sig vara ett så allvarligt fel att det framkallar allvarliga faror, kan det vara självklart att uppfatta felet som sådant att det är av väsentlig betydelse för köparen.Jag menar alltså att det finns starka argument som kan vara till stöd för att åberopa hävning av köpet utan att man behöver ta hänsyn till de andra påföljderna såsom säljarens rätt att avhjälpa felet (27 § KKöpL) eller omleverans (26 § KKöpL).SkadeståndKöparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, om inte säljaren visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (30 § första stycket KKöpL).Säljarens skadeståndsskyldighet enligt 30 § omfattar även skada som på grund av fel på den sålda varan uppkommer på annan egendom som tillhör köparen eller någon medlem i hans hushåll och egendomen är avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (31 § KKöpL).Skadeståndets omfattningSkadestånd på grund av säljarens dröjsmål eller fel på varan omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, sådan prisskillnad vid täckningsköp samt annan förlust på grund av felet (32 § KKöpL).SammanfattningFör att kunna häva ett köp måste det föreligga ett fel enligt lagens mening samt att felet är av väsentlig betydelse för köparen. Väsentligheten behöver inte ha varit synbar för säljaren. Vad som utgör ett fel som är av väsentlig betydelse för köparen ska bedömas utifrån köparens förutsättningar. I detta fall tycker jag att det finns starka argument som talar för att det föreligger rätt till jämkning att man kan bortse från de övriga påföljderna vid fel på varan. Du har dessutom rätt till skadestånd som även omfattar andra egendom som skadats pga. den felaktiga varan. Skadeståndets omfattar dessutom ersättning för utgifter, inkomstförlust m.m.Om du behöver vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår juristbyrå eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga! God jul och gott nytt år!Önskar,