Går det att ångra köp i butik med stöd av konsumentköplagen?

2021-09-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag besökte en butik för att beställa en bröllopsklänning. Jag provade ut rätt storlek och beställde en klänning via butiken. Klänningen beställdes till deras leverantör i en storlek som fanns med i leverantörens storlekstabell, inga specialmått. Jag beställde denna på en lördag, men har nu tre dagar ändrat mig och vill avbeställa klänningen. Jag skrev däremot på ett avtal med butiken där det framgår att jag betalade handpenning på 50% av klänningens värde. Måste jag verkligen betala hela den summan om jag avbeställer klänningen 3 senare? Jag vill avbeställa klänningen med hänvisning till konsumentköpslagen, är det möjligt?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du vill ångra köpet. Det kan du endast göra, om inte annat föreskrivs i avtalet mellan dig och säljaren, om köpet ingåtts på distans utanför butikslokal enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Den lagen är inte tillämplig på din situation eftersom avtalet har träffats i butik ( 2 §). Således gäller konsumentköplagen (1990:932) (KkL) men denna innehåller inga bestämmelser om ångerrätt. Komma ifrån köpet kan du då bara om det föreligger skäl för hävning (29 § KkL). Sådana är skäl hänför sig till fel i varan (16-21 §§) och felet måste vara av väsentlig betydelse. Dessvärre för din del måste du fullfölja avtalet (pacta sunt servanda – avtal ska hållas, en gammal rättsprincip), om det inte av avtalet t.ex. framgår att avbeställning kan ske i förening med att säljaren behåller handpenningen. Hälsningar,

Kan säljaren behålla handpenningen vid en avbeställning?

2021-09-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag driver en bröllopsbutik och har nu en tvist med en kund.Bruden provade ut klänningar hos oss och bestämde sig för en modell som måste beställa åt henne i en annan storlek. Klänningen blir uppsytt av fabriken efter vår beställning och vi tar en handpenning på 50%.Vi skriver även ett avtal med kunden där det står tydligt att handpenningen ej återfås vid ånger eller avbeställning. Kunden måste även kryssa en box att hon har förstått våra villkor innan hon skriver på. Vi läser tom upp avtalet för henne så hon verkligen förstår allt.Klänningen är beställt och bekräftat av leverantören. Nu har hon ångrat sig och kräver tillbaka handpenning. Hon påstår att vi inte har rätt att behålla handpenning så länge klänningen inte är leverarad.I konsumentlagen paragraf 41 hittar jag dock att om vi har avtal på handpenning så kan hon inte kräver tillbaka detta. Vem har rätt?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller för handpenningen vid en avbeställd vara som ännu inte levererats. Jag utgår från att du driver ett företag och att det är en konsument som du har hamnat i tvist med. Därför är konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig på frågan och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Det här säger konsumentköplagenEnligt konsumentköplagen gäller att om köparen avbeställer en vara innan den har avlämnats, har säljaren inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning (37 § KKöpL). Säljaren kommer i sådant fall istället ha rätt till ersättning enligt 41 § KKöpL. Av 41 § första stycket KKöpL framgår det att om köparen avbeställer en vara enligt 37 § KKöpL har säljaren rätt till ersättning för:- särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt,- särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samt- förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt.Det bör även nämnas att det är säljaren som måste bevisa att att hen har lidit en förlust/skada av avbeställningen. Enligt 41 § andra stycket KKöpL kan säljaren dessutom förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning vid hävning eller avbeställning, om denna är rimlig med hänsyn till vad som normalt kan antas tillkomma en säljare som ersättning enligt första stycket. Denna ersättning kan relateras till priset samt även göras beroende av när hävningen/avbeställningen sker. Handpenning kan vara en typ av sådan på förhand bestämd ersättning. Vad gäller i ditt fall?I ditt fall har ni tagit en handpenning på 50% som jag utgår ifrån är en på förhand bestämd ersättning. Du nämner dessutom att ni har skrivit avtal på att denna handpenning inte återfås vid ånger eller avbeställning. Enligt konsumentköplagen får avtalsvillkor som i jämförelse med lagen är till nackdel för köparen/konsumenten ingen verkan (3 § KKöpL). Detta innebär alltså att avtalet mellan er är gällande så länge det inte innebär en nackdel för konsumenten i jämförelse med vad som hade gällt om ni inte hade haft ett avtal mellan er. Om ni inte hade haft ett avtal mellan er, hade konsumentköplagen varit tillämplig och du hade då kunnat behålla handpenningen så länge den varit rimlig. Därför kommer du att kunna behålla handpenningen så länge denna är rimlig med hänsyn till vad som normalt kan antas tillkomma en säljare som ersättning enligt 41 § första stycket KKöpL. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Kan en internetbutik makulera en beställning på grund av att de har angett fel pris?

2021-09-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har köpt produkter från en sida, nu har företaget makulerat min order, de skyller på att pris sättningen på var fel och att detta berodde på tekniskt fel. Men samtidigt har jag både fått beställnings bekräftelse, faktura och en leveransbekräftelse. Vad gäller i detta läge?
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag att gå igenom vad som gäller i de fallen när en nätbutik makulerar en order på grund av att de har angett fel pris. I mitt svar kommer jag tillämpa konsumentköplagen (KKöpL) detta för att jag antar att du har gjort köpet i egenskap av konsument och att nätbutiken är en näringsidkare. Jag tillämpar även lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). Kan en internetbutik makulera en beställning på grund av att de har angett fel pris? Jag vill börja med att konstatera att det finns ett bindande avtal mellan dig och nätbutiken. Du har skrivit att du har beställt varan och att du har fått en faktura, beställnings och leveransbekräftelse. Detta innebär att du som konsument och nätbutiken som näringsidkare har kommit överens om att: 1. Butiken säljer varan till det priset som de har angett på hemsidan och, 2. Du vill köpa varan till det angivna priset. Det är därför tydligt att ni har ingått ett giltigt avtal om köpet av den varan, avtalet anses uppfylla kraven för anbud och accept och ska därför anses vara bindande för båda parterna (1 § AvtL). Av din fråga kan jag inte säga om du borde ha insett att priset var felaktigt. Jag utgår därför från att du inte hade någon aning om att priset som angivits var felaktigt. För att nätbutiken ska kunna makulera en order på detta viset krövs det att det var uppenbart att priset inte kunde stämma. I detta fall kan nätbutiken hävda att du som konsument borde ha insett att priset var fel när du gjorde beställningen. För att göra kravet på uppenbarhet enklare att förstå ska jag ge dig ett exempel. Om du har köpt en dator som kostar 1000 kr men som du vet normalt kostar 10 000 kr på marknaden eller att butiken har sänkt priset från 10 000 kr till 1000 kr så borde du ha reagerat på detta. Det var alltså uppenbart att priset var felaktigt. Om det i ditt fall inte var uppenbart så är fortfarande avtalet giltigt (33 § AvtL). Om du har betalat för varan så kan inte butiken häva köper. Detta beror på att det finns ett bindande och giltigt avtal mellan dig och nätbutiken (40 § KKöpL). KKöpL ger dig ett minimiskydd, detta innebär att om nätbutiken har någon egen regel om att de kan häva köp även om varan är betalad så är detta enligt lag otillåtet. Vidare, har du rätt att få köpa varan till det pris som står i orderbekräftelsen eftersom du har fått en sådan. Det spelar alltså i detta fallet ingen roll att du inte har betalat för varan. Sammanfattning och vägledning För att nätbutiken ska kunna makulera ordern krävs det att det felaktiga priset som har angetts på hemsidan var uppenbart och att du förstod detta. Eftersom du har fått en bekräftelse på köpet så har du rätt att köpa varan till det priset som står i bekräftelsen. Detta gäller även om nätbutiken hävdar att varan hade ett felaktigt pris när du köpte den. Det jag rekommenderar dig är att ta kontakt med nätbutikens kundtjänst och förklara hur det står till och vad du har rätt till. Jag rekommenderar dig att sköta korrespondensen via mejl. Om nätbutiken vägrar att låta dig få varan till det priset som framkommer av orderbekräftelsen så rekommenderar jag dig att vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Du kan även nämna detta när du tar kontakt med dem och säga att jag har rätt till följande och jag kommer vända mig till ARN om det inte löser sig. Min rekommendation är dock att du håller en god och vänlig ton när du är i kontakt med företaget. Du kan anmäla till ARN här. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny! Med vänliga hälsningar,

Säljare vägrar ge tillbaka pengar

2021-08-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte lyxigare örngott på en webshop som även har en fysisk butik. Jag betalde via kreditföretag och upptäckte efter några veckor när jag öppnade paketen där örngotten låg i att de var felsydda, dvs reklamation. 5 av 6 paket är oöppnade och 1 paket öppnade jag och upptäckte detta ursprungsfel. Jag kontaktade företags chef (troligtvis ägare) som sa att det var okej att lämna igen alla varorna, dvs reklamationen plus returnera de oöppnade. Jag gick förbi deras butik och personalen skrev under kvittot att de mottagit varorna.Det har nu gått snart 5 månader sedan jag lämnade tillbaka varorna och de har inte återbetalt mig trots flera försök till kontakt. Jag har skickat mina kontouppgifter via mail ifall de inte vet hur man återbetalar via kreditföretag Ägare. säger nu att de inte heller vill ersätta mig för den öppnade varan (felsydda örngottet) då hon anser att den duger trots att det är en mottagen och godkänd reklamation i butiken där de skrev under kvittot.Jag har inte heller fått tillbaka pengarna för de oöppnade paketen. Hur går jag vidare nu? Finns det någon lag man kan använda sig av eller kan man anmäla ifall ett företag inte återbetalar retunerade varor?
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga berör din reklamationsrätt. Då köpet gjordes mellan en privatperson och näringsidkare så blir konsumentköplagen (KköpL) tillämpbar. Att utgå ifrån informationen verkar det som att du har reklamerat felet och påtalat det för säljaren och därmed kommer jag att utgå ifrån att ni har uppfyllt alla krav för en giltig reklamation. Har du rätt att häva köpet?Det fel som du har angivit bör passa inom 16 § KköpL eller 19 § KköpL då det är av väsentlig betydelse att örngotten stämmer överens med det som angivs i avtal eller marknadsförts så de passar till de kuddar som man köpte de till.Är varan felaktig enligt 16-21 §§ KKöpL, får köparen enligt 23, 24 och 26-29 §§ KKöpL kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. I ditt fall så vill du häva köpet och det ställs högre krav för att konsumenten ska kunna häva köpet. Det som krävs att felet är av väsentlig betydelse för köpet och att det skulle vara ett skäl att du inte hade ingått avtalet från början.Vad ska du göra?Att utgå ifrån informationen i din fråga uppfyller du alla kraven för en giltig reklamation. Sedan att säljaren har accepterat reklamationen och tagit in varorna talar för din fördel. Så nu när ni inte kommer överens och säljaren ger inte tillbaka några pengar så kan du kontakta den allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller gå via Kronofogdemyndigheten- ARNDå du är konsumenter och det handlar om en reklamation går det att vända sig till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). Då kan ARN pröva ditt ärende kostnadsfritt och eventuellt hjälpa dig. Mer information hittar ni här.- KronofogdenDu kan också kontakta Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande och låta kronofogden driva in din skuld mot säljaren. Dock kostar det att ansöka och du måste uppfylla några krav för att kronofogden ska driva ditt ärende och mer information hittar du här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Försenad leverans av bil och bilutrustning

2021-09-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag har beställt en ny bil med mycket utrustning och bilen skulle preliminärt komma i oktober.Nu visar det sig att de inte kan leverera all utrustning då det är material brist.Vi har blivit erbjudna att häva köpet men då vi redan sålt våran egen bil är det inget alternativ.Blev också erbjuden att de drog av kostnaderna för utrustning som inte kunde levereras.Kollar jag på någon annan bil nu jämfört med när vi skrev avtalet i april har alla bilar gått upp i pris. Vad har man rätt till i detta läge? Kan man få ersättning för att de inte kan leverera. Glömde skriva att de även har skjutit upp leveransen till nov preliminärt.
Tim Axell |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Rättsliga möjligheterJag utgår från att du köper bilen som konsument och att du har köpt bilen från en näringsidkare. Detta gör att konsumentköplagen (KKL) blir tillämplig (1 § KKL). Säljaren har dröjt med att leverera bilen vilket gör att du har vissa rättsliga alternativ att använda dig av:hålla inne en del av betalningen tills bilen har levererats,kräva fullgörelse av köpet eller häva köpet,kräva skadestånd av säljaren (9 och 10 § KKL). Hålla inne betalningen tills bilen levereratsDu har rätt att vänta med att betala tills bilen har levererats (11 § KKL). Kräva fullgörelse av köpetOm du vill kräva att säljaren ska leverera bilen så har du som utgångspunkt rätt till det (12 § första stycket KKL). Säljaren är däremot inte tvungen att leverera direkt om det inte är möjligt eller om det skulle krävas orimliga uppoffringar från säljaren för att leverera direkt (12 § andra stycket KKL). I och med att jag inte vet huruvida säljaren kan skaffa utrustningen någon annanstans ifrån och hur mycket mer det i sånt fall skulle kosta för säljaren så kan jag inte med säkerhet avgöra huruvida du har rätt att kräva att säljaren levererar bilen direkt. Om du känner att du vill åberopa denna paragraf är det dock viktigt att du gör det ganska snart, då du kan förlora din rätt att kräva att säljaren levererar bilen om du väntar för länge (12 § tredje stycket KKL). Häva köpetDu har en rätt att häva köpet då fördröjningen av leveransen har en väsentlig betydelse för dig i och med att du nu står utan bil (13 § första stycket KKL). Trots att du redan har sålt eran tidigare bil kan det finnas anledning att häva köpet ändå, eftersom att du kan begära skadestånd för prisskillnaden mellan vad bilen och utrustningen kostade när ni gjorde köpet jämfört med vad det hade kostat dig att göra samma affär med en annan bilförsäljare nu. Mer om detta nedan. SkadeståndUtgångspunkten är att du kan få skadestånd på grund av den försenade leveransen (14 § KKL). Säljaren kan dock komma undan skadeståndsansvaret om säljaren bevisar att:någonting hindrade säljarens möjlighet att leverera bilen inklusive dess utrustning i tid, detta hinder låg utanför säljarens kontroll,säljaren kunde inte ha förväntats förutse hindret ochsäljaren kunde inte skäligen ha undvikit eller övervunnit hindret (14 § KKL).Jag tolkar det som att säljaren troligtvis är skadeståndsskyldig då denne hade kunnat förutse en materialbrist, vidare kunde säljaren undvika hindret genom att ha större marginaler när det gäller hur mycket material de har tillgång till och avslutningsvis kan säljaren möjligtvis komma runt problemet genom att beställa in material någon annanstans ifrån. Det är som sagt upp till säljaren att bevisa att punkterna ovan är uppfyllda och att denne därför inte är skadeståndsansvarig. Väljer du att häva köpet och köpa en ny bil så kan du begära skadestånd för prisskillnaden mellan vad bilen och utrustningen kostade när du ingick köpet och priset för en likadan bil och utrustning nu (32 & 33 § KKL). Om du istället väljer att vänta tills bilen och dess utrustning kan levereras så kan du istället begära skadestånd för de utgifter som du kommer att ha för att resa med buss eller eventuellt taxi istället för bil under tiden du väntar på att bilen ska levereras (32 § KKL). Meddelande om skadestånd och hävningOm du väljer att häva köpet eller begära skadestånd så är det viktigt att du inom skälig tid informerar säljaren om att du vill göra detta (15 § KKL). Jag hoppas att svaret har varit till hjälp för dig!

Hur ska jag gå till väga för att häva ett köp av en båtmotor?

2021-09-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejHar köpt en elmotor till en snipa av ett företag i Göteborg. Jag bor i Ronneby. Jag har betalat 150 000 för elmotorn. Och 40 000 för installationen. Leveransen försenad cirka 3 månader och nu ca 4 mån senare fungerar motorn fortfarande inte. Hur kan jag gå vidare för att få tillbaka mina pengar? Hälsningar
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!KonsumentOm du som privatperson har köpt någonting av ett företag omfattas du av 1§ konsumentköplagen. Det är en tvingande lag till konsumentens fördel, vilket innebär att om det uppstår oklarheter ska lagen tolkas till din fördel.BåtmotornDet framgår inte av ditt inte av ditt brev om du har köpt en ny motor eller en begagnad i befintligt skick. Oavsett om det är en ny eller en gammal ska motorn uppfylla ett fungerande skick.DröjsmålOm en säljare inte levererar en vara i tid och det avviker i väsentlig del för köparen har du rätt att häva köpet enligt 13 § konsumentköplagen. I ditt fall är motorn redan installerad, även om det är med en försening om tre månader. Det är i stället bättre för dig att häva köpet på grund av fel på motorn.Fel på varanMotorn ska uppfylla krav på kvalitet och egenskap som ni var överens om vid köpet, se 16 § konsumentköplagen. Det innebär om du har köpt en ny motor ska den vara fullt fungerande. Har du köpt en begagnad motor ska den fortfarande vara fungerande, men med beaktande av ålder och pris kan den vara i sämre skick. I ditt fall har även säljaren åtagit sig att installera motorn. Om det visar sig att motorn är hel men installationen är felaktig, ska även det räknas som fel i varan enligt 16 a § konsumentköplagen.GarantiEtt fel som visar sig inom sex månader från köpet anses ha varit där från början, se 20 a § konsumentköplagen. Det innebär i ditt fall att du kan åberopa att det är fel på motorn.ReklamationEftersom du vill häva köpet måste du reklamera köpet först. Det är viktigt att du gör det inom skälig tid från det du upptäckte felet. Vad som anses som skälig tid är två månader från det du upptäckte felet, se 23 § konsumentköplagen. Du ska reklamera felet till företaget du köpte motorn av. Gör det skriftligt, där du beskriver att det är fel på motorn. Datera brevet för att tydliggöra att du har reklamerat inom skälig tid.Häva köpet eller avhjälpa feletDu kan välja om du vill att säljaren avhjälper felet eller levererar en ny motor, se 26 § konsumentköplagen. Säljaren har då rätt att välja att avhjälpa felet på egen hand, se 27 § konsumentköplagen.Om säljaren inte vill ge dig en ny motor, eller åtgärda felet inom skälig tid från det du reklamerade motorn, har du rätt att häva köpet och kräva dina pengar tillbaka enligt 28 § konsumentköplagen.SkadeståndDu kan även ha rätt till skadestånd om problemet medfört kostnader för dig, eller om båten skadats vid installationen, se 30 ­­-32 §§ konsumentköplagen.SammanfattningEftersom du är en privatperson som har köpt en motor av ett företag (Näringsidkare) Ska lagen tolkas till din fördel. I ditt fall kan du häva köpet om du inte väljer att säljaren ska rätta till felet. Du kan hävda att det är fel på motorn oavsett om det är installationen eller motorn som brister i funktion. Av ditt brev framgår det att du har upptäckt felet inom sex månader vilket innebär att motor anses vara felaktig från början. Var noga med att reklamera felet omgående, så du gör det inom skälig tid. Gör en skriftlig reklamation där du anger datum och att det är fel på motorn. Du kan sedan häva köpet och kräva tillbaka dina pengar. Om säljaren inte lyssnar till dig, hjälper våra jurister på Lawline dig gärna med att reda ut problemet.Vänligen,

Får ett företag sälja ett bord under ett namn och sedan leverera ett helt annat?

2021-09-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag köpte en vara från en hemsida som hade döpt den varan till ett namn. När jag sen får hem varan så visar det sig att det är ett bord av ett "känt" märke, den heter alltså något helt annat och säljs dessutom billigare på massor av andra hemsidor. Får man luras på det sättet? Får man lura en kund att man köper en vara med ett påhittat namn som egentligen visar sig vara en helt annan vara?
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din situation som att du har beställt ett bord från ett företag, och sedan fått hem ett helt annat bord som är billigare än det du beställt. Det framkommer dock inte av frågan hur stor skillnaden är mellan de två borden. Bordet du har fått hem är felaktigtEftersom du köpt bordet av ett företag gäller konsumentköplagen ("KköpL") (1 § KköpL). Lagen är tvingande, det betyder att företaget inte får ge dig sämre villkor än de som lagen säger (3 § KköpL). Varan du får hem ska självklart vara samma som du har beställt. Är det som i ditt fall, att du har beställt ett bord och får hem ett annat, är varan felaktig. Detta eftersom varan inte stämmer överens med avtalet (16 § KköpL). Eftersom varan är felaktig har du ett antal rättigheter. En förutsättning för att du ska få utnyttja dessa är att du reklamerar varan. Du reklamerar varan genom att helt enkelt meddela företaget att du har fått fel bord. Meddelandet måste skickas inom skälig tid från det att du märkt eller borde ha märkt att det var fel bord du fick hem. Det anses dock alltid vara skälig tid om du meddelar företaget inom två månader från det att du märkte att det var fel bord (23 § KköpL). Vilka påföljder har du rätt till? I första hand har du rätt att kräva omleverans, det vill säga att företaget levererar rätt bord till dig istället. Omleveransen ska ske utan kostnad och väsentlig olägenhet för dig (26 § KköpL). Om du kräver någon annan påföljd än omleverans (se följande nedan) har dock säljaren rätt att på eget initiativ företa omleverans utan kostnad för dig (27 § KköpL). Det kan dock vara som så att företaget inte ens har bordet du har beställt, utan bara säljer det andra bordet under ett felaktigt och missvisande namn. Då kan du i andra hand kräva prisavdrag eller häva köpet eftersom företaget inte kan företa omleverans (28 § KköpL). Om du begär prisavdrag behåller du bordet du har fått hem men med avdrag på priset. Prisavdraget ska motsvara skillnaden i kronor mellan det bordet du beställt och det bordet du fick hem. Om bordet du beställt exempelvis kostar 2 000 kr och det bordet du fått hem kostar 1 500 kr ska prisavdraget vara 500 kr (=2 000 - 1 500). Om du inte vill behålla bordet du fått hem med prisavdrag kan du istället häva köpet. En förutsättning för hävning är att felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KköpL). Eftersom jag inte vet hur stor skillnaden är mellan de två borden blir det svårt för mig att bedöma om felet är av väsentlig betydelse för dig. Detta blir dock som sagt relevant först om omleverans eller prisavdrag inte blir av. Min rekommendation till dig Min rekommendation till dig är att reklamera bordet hos företaget. Det gör du genom att meddela företaget att du har fått fel bord. I samband med reklamationen ska du kräva omleverans, den här gången av rätt bord. Vill du hellre behålla bordet med prisavdrag ska du istället kräva det, men företaget har som sagt rätt att företa omleverans på eget initiativ. Behöver du ytterligare vägledning i ditt ärende är du varmt välkommen att höra av dig till vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här, eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt är: 08-533 300 04 Öppettider: Måndag-Fredag kl. 10.00-16.00Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Hur lång tid får ett avhjälpande av fel ta?

2021-08-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Vi köpte ett nytt spabad (vi är privatpersoner och har köpt av ett företag). Spabadet fungerade i ca 12 timmar (man ska tillsätta en massa kemikalier o mäta resultat innan användning, så vi har inte kunnat bada än).Vad anser ni, vara skälig tid för avhjälpande dvs reparation? Tack på förhand
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga får ledning sökas i konsumentköplagen (KköpL).Avhjälpandet av felet ska ske inom skälig tid efter att du framställde ditt krav på avhjälpande (26 § KköpL). Detta innebär att säljaren normalt ska ha avhjälpt felet inom ett par dagar, om de inte ställer en ersättningsvara till disposition. I det fall det dröjer en längre tid har Du som köpare rätt att kräva ett prisavdrag som svarar mot felet (28 § KköpL). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar