Kan man häva ett köp om fel på varan inte avhjälps inom skälig tid?

2019-07-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag köpte en soffa i augusti 2018. Soffan har under 2019 uppvisat bristande kvalité då den börjat läcka fjädrar. Direkt i anslutning till att jag upptäckte detta problem mailade jag till företaget. Jag beskrev mitt missnöje och att kvalitén och komforten som finns i beskrivningen av soffan inte stämmer. Varje dag läcker soffan fjädrar som leder till en dålig komfort. Några dagar efter ringde en från företaget upp mig och ville komma förbi och kolla på soffan. Väl här öppnade han upp soffan och mot hans förvåning flög det ut fjädrar som lagt sig mellan innefodret och överdraget vilket lett till att fjädrar dagligen tränger igen soffans överdrag. Jag inte intresserad av en ny soffa då jag är oerhört besviken med kvalitén och komforten pga detta problem. Företaget erbjöd sig att avhjälpa felet genom att sätta in ett extra innefoder. Företaget erbjöd att avhjälpa felet den 11 juni 2019. Det jag undra är egentligen vad som klassas som skälig tid för företaget att avhjälpa felet och vilka möjligheter jag har att häva köpet och få pengarna tillbaka?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din soffa läcker fjädrar och därmed blir obekväm att använda och inte stämmer överens med beskrivningen av komforten ska det ses som ett faktiskt fel på den (16 § andra stycket tredje punkten KköpL). Säljaren ska ansvara för fel som funnits då varan avlämnats, även om felen visat sig först senare (20 § KköpL). Detta verkar ju företaget acceptera då de erbjuder sig att avhjälpa felet. Så långt är det alltså inga problem. Påföljder vid fel på en varaOm en vara är felaktig får köparen antingen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet, eller häva köpet (22 § KköpL). I första hand ska köparen kräva avhjälpande eller omleverans, och i andra hand prisavdrag eller hävning. En förutsättning för att få åberopa ett fel är att man reklamerar inom skälig tid från att man upptäckt eller borde ha upptäckt felet (23 § KköpL). Du skriver att du direkt i anslutning till att du upptäckte problemet mailade företaget, och det bör därför inte leda till något problem. Vad klassas som skälig tid att avhjälpa ett fel på en vara?Avhjälpande eller omleverans ska ske inom skälig tid efter att köparen framför sitt krav på detta (26 § tredje stycket KköpL). Om köparen kräver en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren trots detta rätt att vidta en sådan åtgärd om det kan ske inom skälig tid och inte leder till kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (27 § KköpL). Vad som anses vara skälig tid diskuteras i propositionen till konsumentköplagen: "Bedömningen av vad som är skälig tid för att avhjälpa ett fel bör i första hand ske med hänsyn till köparens intresse, bl.a. hans behov av varan i felfritt skick. Även säljarens möjligheter att avhjälpa felet måste beaktas. I princip bör emellertid säljaren vara skyldig att ta sig an avhjälpandet omgående sedan köparen gett honom tillfälle till det. Endast om felet är av sådant slag att det inte nämnvärt påverkar varans användbarhet och köparen kan disponera varan, bör denne behöva finna sig i att säljaren på grund av ursäktlig tidsbrist e.d. dröjer något med sina åtgärder" (proposition 1989/90:89 s. 120). Vidare står det i propositionen att en köpare bör normalt "kunna räkna med att avhjälpandet skall klaras av på ett par dagar från det säljaren fick hand om varan" (proposition 1989/90:89 s. 122). Du skriver att företaget erbjöd att avhjälpa felet den 11 juni 2019. Då din fråga kom in till oss den 3 juli 2019 tolkar jag det som att företaget då fortfarande inte avhjälpt felet. Med tanke på vad som konstaterats i propositionen ovan kan det nog inte anses vara skälig tid att det ska ta nästan en månad att avhjälpa ditt fel. Framförallt inte om avhjälpandet kan ske på ett, som jag tolkar det, enkelt sätt att det bara behövs sätta in ett extra innerfoder. Har man rätt att häva ett köp om avhjälpande inte sker inom skälig tid?Köparen har rätt att kräva prisavdrag eller häva ett köp om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid (28 § KköpL). För att köparen ska få häva köpet måste felet vara av väsentlig betydelse för honom (29 § KköpL). Vad som är väsentlig betydelse avgörs från fall till fall och en helhetsbedömning ska göras. Följande står i den tidigare nämnda propositionen:"Väsentlighetsbedömningen tar naturligen i första hand sikte på avvikelsens storlek i förhållande till en felfri vara men kan påverkas också av tidsfaktorn. En betydande avvikelse behöver därför inte nödvändigtvis anses som ett väsentligt fel, om avvikelsen rättas inom skälig tid. Förutsättningarna för rätten till hävning skall prövas vid en helhetsbedömning av felets betydelse för köparen med beaktande av möjligheterna att rätta felet eller kompensera köparen för det genom övriga påföljder." (proposition 1989/90:89 s. 128). Om fjädrarna som kommer ur din soffa leder till att soffan blir alldeles för obekväm för att överhuvudtaget kunna användas skulle det kunna vara ett väsentligt fel. Däremot verkar det som att felet skulle kunna avhjälpas ganska enkelt, genom att sätta in ett extra innerfoder som företaget erbjudit sig att göra. Om detta hade gjorts inom en skälig tid, alltså inom några dagar, kanske högst en vecka, hade du antagligen inte haft någon möjlighet att häva köpet. Som jag däremot tolkar situationen nu, att det gått nästan en månad och felet fortfarande inte är avhjälpt, kan det ses som ett väsentligt fel om soffan inte går att använda som den är tänkt. Då detta är frågor som ska bedömas från fall till fall är det väldigt svårt för mig att svara på om du kommer kunna häva köpet av soffan eller inte. Detta eftersom jag t.ex. inte vet exakt hur omfattande felet på sin soffa är. Men du kan absolut framföra till företaget att du skulle vilja häva köpet. Om du behöver vidare hjälp skulle jag rekommendera att du hör av dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Mvh,