Folkbokföring på jordbruksfastighet

2017-04-21 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Jag undrar om man kan vara folkbokförd på en skogs eller jordbruksfastighet? Jag funderar på att arrendera en liten plätt av en bonde eller liknande och ställa upp ett mobilt boende, men jag kommer att vara bofast under en längre tid på arrendet.MVHPelle
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt folkbokföringslagen ska en person anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Eftersom du kommer att vara bofast på fastigheten under en längre tid är det där du borde vara folkbokförd. Om du däremot på förhand vet att du inte kommer att bo på fastigheten längre än ett år så får du, men behöver inte, anmäla flytten. När du lämnar in en flyttanmälan till Skatteverket ska du bland annat uppge den nya bostads- och postadressen samt fastighetsbeteckningen. Jag ser inga problem med att det är en skogs- eller jordbruksfastighet, däremot kan det vara svårt att uppge en bostadsadress om det inte finns någon sådan. Jag föreslår att du kontaktar Skatteverket om det saknas en bostadsadress. De kommer att hjälpa dig, framförallt eftersom det ligger i deras intresse att personer är folkbokförda där de faktiskt är bosatta. Lycka till!Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Hur gör man för att få betalt?

2017-03-17 i Myndigheter
FRÅGA |Har hyrt ut min lägenhet i andra hand. Vi har använt hyresvärdens kontrakt men inte blandat in hyresvärden. Kontraktet gäller från v. 44 till sista maj i år. I slutet av februari fick hyresgästen för sig att han ville byta bostad och fick då tag på ett hus att hyra, detta efter att jag frågat hur han tänkt sig fortsättningen (alltså efter 31/5). Detta resulterade i att han i dagsläget står med dubbla hyror och tänker bryta vårt kontrakt. Vad har jag för möjligheter att kräva in hyran, kan någon hjälpa mig med detta?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om förfallodagen har inträffat och din hyresgäst fortfarande inte har betalat in hyran kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Du kan klicka här för att läsa hur du går tillväga och vilken blankett du ska fylla i.Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Måste jag betala tillbaka pengarna?

2017-03-03 i Myndigheter
FRÅGA |Felaktig utbetalning av ålderspension.Hur kan Pensionsmyndigheten kräva att jag skall återbetala en för hög pension. Säger att dom fått felaktiga uppgifter frånSkatteverket, jag kan ju inte och har inte på något sätt påverkatmin pension. Skatteverket har gjort fel, i 20 månader har jag fått194 kr för mycket totalt 3.880 kr. Och under dessa tjugo månaderhar det varit nytt år då Skatteverket skall ha lämnat nya uppgifter tillPensionsmyndigheten och igen lämnat felaktiga uppgifter. Kan domverkligen kräva att jag skall återbetala det felaktiga ??????
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Din fråga handlar om en felaktig utbetalning. Du undrar ifall du behöver betala tillbaka den summa pengar som Pensionsmyndigheten anser att du har fått felaktigt ifrån dem.Huvudregeln är att den som gör en felaktig utbetalning har rätt att kräva betalningen tillbaka. Det finns dock ett undantag. Undantagen innebär att betalningen inte kan krävas tillbaka. Undantaget gäller bara i vissa fall.För att undantagen ska gälla så krävs det att betalningen från betalarens sida framstår som en disposition dvs. att utbetalaren är medveten att han gör detta, han vet att han betalar ut pengarna till dig och det sker inte pga. misstag. Men det krävs också från mottagarens sida att denne är i god tro. Dvs. att mottagaren har inrättat sig eller förväntat sig en betalning från utbetalaren och att mottagaren också har använt (konsumerat) pengarna på något sätt efter betalningen. Om mottagaren sparar pengarna så anses de inte konsumerade. Mottagaren är inte i god tro så fort denne börjar undra varifrån dessa pengar kommer ifrån.I det här fallet så har du faktiskt varit i god tro. Du har förväntat dig en betalning ifrån Pensionsmyndigheten och troligtvis använt pengarna. Pensionsmyndigheten har betalar ut pengar åt dig och varit medvetna om detta. Att skatteverket gör fel kan inte du påverka. Du behöver kontakta skatteverket och se vad som har gått fel till. Det kan vara så att det har blivit en miss i en deklaration eller en miss från deras sida.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Pass utan vårdnadshavarens medgivande

2017-03-01 i Myndigheter
FRÅGA |Hej. Jag är snart 15 år. Jag bor hos ett familjehem. Jag träffar inte min mamma och har inte gjort det på ett år och min pappa bor utomlans så jag har inte träffat honom på 11 år. Mitt pass gick ut förra året. När jag bodde hos min mamma så sökte hon för ensam Vårdnadshavare för lagen hade ändras. Sist jag skulle skaffa pass så hade jag ett sånt pass där jag bara kunde åka i europa och det krävdes bara att min mamma skulle skriva på men nu så kan man inte göra så längre. Vi hittade aldrig min pappa och ingen vet vart han är. Jag kan inte vänta tills jag är 18 för att skaffa ett pass bara för att min pappa kan inte hittas. Det är en evighet ju. Jag vill ju resa. Vad kan man göra?
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du säger att din mamma ansökte om ensam vårdnad. Jag uppfattar inte riktigt om hon beviljades ensam vårdnad eller inte. Om din mamma har ensam vårdnad: Du kan ansöka om pass med ett skriftligt medgivande från din mamma. Eftersom du bor på ett familjehem kan antingen din mamma följa med när du ansöker om passet, eller en av dina familjehemsföräldrar.Om en familjehemsförälder följer med måste ni visa upp ett beslut som styrker familjehemsplaceringen. Detta har säkert din/dina familjehemsföräldrar koll på. Om din mamma och pappa har gemensam vårdnad: Som du själv har uppmärksammat krävs båda vårdnadshavarnas skriftliga medgivande när du ansöker om pass. Men ett pass kan utfärdas utan ett sådant medgivande från båda vårdnadshavarna, om det föreligger ”synnerliga skäl”. Du bor i ett familjehem och har inte haft kontakt med din pappa på 11 år. Det är ett typexempel på en situation när ett pass kan utfärdas utan den ena vårdnadshavarens medgivande. Det är dock passmyndigheten (polisen) som fattar beslut om detta. Du kan ringa polisen på 114 14 och fråga dem hur du ska gå tillväga. Lycka till!

Kan en myndighet ändra sitt beslut?

2017-03-28 i Myndigheter
FRÅGA |Hej...Är en 52 årig kvinna som pga utförsäkring tvingas leva på försörjning stöd..Bor i en hyresrätt i Skärhamn o sista grabben har nyligen flyttat hemifrån..Då socialtjänsten inte godkänner hyran efter min son flyttat så letar jag billigare boende men är på grund av extrem värk o stora svårigheter efter borrelia så är jag beroende av att bo så anpassat som möjligt o vill försöka hitta ett anpassat boende..Pratade med dem o fick ett skriftligt beslut om att få sex månader på mig dvs fram till sept 2017..O hitta ett boende..Nu en vecka efter jag fått beslut får jag ett samtal att jag måste ta en lägenhet dom anvisat..Som jag absolut inte känner kommer fungera..Med flytt omgående..Har aldrig misskött mig själv eller mitt boende ..Kan de bara ignorera ett myndighets beslut jag redan fått skriftligt på..?? Mvh vilsen
Josefine Dahlqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett skriftligt beslut som möjliggör för dig att få vänta med flytten i 6 månader låter som ett gynnande myndighetsbeslut. Enligt allmänrättsliga principer vinner gynnande myndighetsbeslut i huvudregel negativ rättskraft vilket innebär att de inte kan ändras till din nackdel. Detta under förutsättning att återkallelseförbehåll inte gjorts, tvingande säkerhetsskäl inte föreligger eller beslutet inte är taget på oriktiga fakta. Då jag inte kan se hur beslutet ser ut så kan jag inte säkert säga om något av undantagen är tillämpliga. Om kraven för negativ rättskraft är uppfyllda så behöver du inte ta den anvisade lägenheten utan du har till september på dig. Myndigheter har serviceskyldigheter enligt lag och är skyldiga att hjälpa dig. Mitt råd till dig är att du vänder dig till beslutfattaren och framhåller att om ditt beslut är ett gynnande myndighetsbeslut så kan de inte ändra beslutet och att du därmed har till september på dig att hitta ett boende. Myndigheten kommer då pröva om beslutet vunnit negativ rättskraft eller om något av undantagen är uppfyllt. Om något av undantagen är uppfyllt och negativ rättskraft alltså inte föreligger, så kan det vara bra att begära att få det nya beslutet skriftligt så du har det konkret framför dig (myndigheten är skyldig att ge de till dig skriftligen om du begär det). Beslutet kan vara överklagbart. Myndigheten är skyldig att uppge om och hur du kan överklaga och om de inte sa det i telefon så kommer det stå på pappret de skickar om du kan överklaga och hur du ska gå tillväga.Lycka till!Vänligen

Hur ska socialtjänsten agera i ärenden om vård enligt LVU?

2017-03-04 i Myndigheter
FRÅGA |Hej. Får socialtjänstemän ljuga om saker om deras klienter? Får dom kränka sina klienter? Får advokater ljuga i en rättegång? Får advokater kränka någon medvetet i rättegång för att man ska bli irriterad (dock inte funkat för dom)? Får socialtjänstemän meddela dåliga beslut via telefon utan personliga möten? Får man hålla barn på LVU paragraf 1 och 2 utan LVU kriterier när man går med på frivillig vård? Får dom vägra lämna tillbaka ens barn pga man är ensamstående?Ursäkta att det blev många frågor, men dom är viktiga att få svar på.
Lisa Naudot |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du har ställt flera olika frågor delar jag upp svaret i några mindre delfrågor. Får socialtjänsten ljuga om personer? Nej, socialtjänsten får inte ljuga och utge oriktiga uppgifter. Socialtjänsten är en förvaltningsmyndighet och ska därför vara sakliga och opartiska i sin verksamhet (1 kap 9 § regeringsformen). Att säga oriktiga saker om personer som finns inom socialtjänsten är varken sakligt eller opartiskt. Får socialtjänsten kränka personer? Nej, socialtjänsten får inte kränka någon. Eftersom socialtjänsten ska vara sakliga och opartiska kan de inte medvetet kränka någon (1 kap 9 § regeringsformen). Även om socialtjänsten inte får kränka någon så ha de fortfarande rätt att lägga fram information som kommit fram i utredningen. Till exempel att ett barns hemförhållanden är instabila eller liknande. En sån uppgift kan självklart kännas stötande för föräldern att höra, men det innebär inte att socialtjänsten kränker föräldern. Socialtjänsten har som arbete att se till så barn och unga växer upp under trygga förhållanden (5 kap 1 § socialtjänstlagen)Får en advokat ljuga under rättegång? Nej, en advokat får inte medvetet ljuga under en rättegång. En advokat får inte lämna uppgifter till domstolen som hen vet är falska (6.2.1 vägledande regler om god advokatsed). Du frågar också om en advokat får provocera någon i en rättegång och det får advokaten till viss del om det är försvarligt för att tillvarata klientens intresse (6.3.2 vägledande regler om god advokatsed). Får socialtjänsts meddela dåliga beslut via telefon? Under ett pågående ärende finns det inget som reglerar att socialtjänsten måste meddela beslut genom personliga möten. Det finns däremot vissa regler om hur myndigheter i allmänhet ska meddela slutgiltiga beslut. Med beslut menas att socialtjänsten slutgiltigt skiljer sig från ärendet. När socialtjänsten slutgiltigt skiljer sig från ett ärende ska de meddela parten om innehållet i beslutet. Det är dock upp till socialtjänsten att själv bestämma om man vill göra detta muntligt, skriftligt eller på annat sätt (21 § förvaltningslagen). Socialtjänsten behöver alltså inte kalla till ett personligt möte. Kan ett barn omhändertas enligt LVU trots att personen går med på frivillig vård? Omhändertaganden enligt LVU ska bara göras om det kan antas att behövlig vård inte kan ges på frivillig väg (1 § andra stycket LVU). Även om en förälder skulle gå med på viss vård kan det fortfarande vara så att domstolen finner att behövlig vård inte kan ges och då kommer det bli vård enligt LVU även fast föräldern gått med på frivillig vård till viss del. För att undvika vård enligt LVU måste samtycket vara klart och tydligt. Samtycket kan innehålla villkor, men det måste vara sådana villkor som socialnämnden kan acceptera utifrån den unges vårdbehov. Som förälder kan det upplevas som att man har lämnat samtycke till frivillig vård, men om samtycket innehåller villkor som gör att barnet ändå inte kan få den vård som barnet behöver kan vård med stöd av LVU ändå bli aktuellt. Kan socialtjänsten omhänderta ett barn på grund av att föräldern är ensamstående? Nej, socialtjänsten kan inte omhänderta ett barn endast på grund av att föräldern är ensamstående. En ensamstående förälder kan vara en minst lika bra förälder som två föräldrar. Det måste finnas andra anledningar för att barnet ska omhändertas, till exempel att barnet vanvårdas, inte får nödvändig sjukvård eller misshandlas (se 2 § LVU). Mitt råd till dig om du känner dig orättvist behandla är att tala med socialnämnden i din kommun och om du har ett offentligt biträde prata med denne. Socialtjänsten vill inte "sätta dit" en förälder utan det socialtjänsten vill är att tillvarata barnets bästa (1 kap 2 § socialtjänstlagen).Hoppas mitt svar var till någon hjälp. Vänligen,

Jäv vid kommunal verksamhet

2017-03-02 i Myndigheter
FRÅGA |Jäv?Jobbar i en kommunal förvaltning där det ska rekryteras en ny enhetschef. Har nu fått höra att en av kandidaterna är kusin med en av mina arbetsledarkollegor. Faller detta under jäv att ev ny chef har en kusin som underställd? Tänker på lönefrågor, ev hantering av konflikter etc?
Jakob Perä |Hej och tack för att du skriver till oss på Lawline! Reglerna om jäv i kommunalverksamhet finns i 6 kap. 24 § kommunallagen (https://lagen.nu/1991:900#K6P24S1). I p.1 anges att jäv som baseras på släktskap omfattar "honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående". Som du ser är inte kusiner uppräknade som något släktskap som automatiskt anses som jäv. Med "annan närstående" anges andra personer som till följd av sin kontakt kan medföra att en tjänsteman anses som jävig. För att avgöra om jäv få föreligger behöver en individuell bedömning göras för att kunna avgöra om jäv föreligger. Dock är inte personens släktskap som kusin tillräckligt för att jäv ska anses föreligga. Se prop (1971:30 s.355)Jag hoppas du blev nöjd med svaret!Med vänlig hälsning,

Överklaga socialstyrelsens beslut

2017-02-26 i Myndigheter
FRÅGA |HEj mitt namn är Malin, och jag bor tillsammans med min min sambo Emilia. jag är gravid och ska få barn inom en månad, socialen har varit hemma hos oss, en gång och nu ska dom sätta mig på ett mamma hem den 13 mars, pga. det va lite stökigt hemma, socialen nekar mig till att få bo med min sambo efter denna resa på mamma boendet. min fråga till er får man göra så här mot någon innan dom vet hela sanningen ????? MVH Malin
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett av socialtjänstens uppdrag är att säkerställa att barn och ungdomar har en trygg och bra uppväxtmiljö. Ibland kan det vara svårt att få en bild av hur en familj fungerar och man kan därför behöva titta lite närmare på samspel, anknytning och andra faktorer som är viktiga för ett barns utveckling. Det är vanligt att man använder utredningshem där man både kan utreda familjens situation och eventuella hjälpbehov samt att säkerställa att det lilla nyfödda barnet får alla sina behov tillgodosedda.En utredning inleds enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen och ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet. En utredning ska inte heller bedrivas så att någon utsätts för skada eller olägenhet, se 11 kap. 2 § socialtjänstlagen.En familj kan i vissa fall vara i behov av stödinsatser parallellt med att en utredning pågår. Ett exempel på behov av omedelbara stödinsatser kan vara när det konstateras allvarliga brister i anknytningen mellan en nybliven mamma och ett spädbarn. Insatser i form av t.ex. familjepedagogiskt stöd kan behöva sättas in i familjen samtidigt som utredningen pågår. Beslut kan också fattas om att barnet eller hela familjen ska utredas på ett utredningshemMin rekommendation är att du överklagar detta beslut om att bli satt på ett utredningshem. Detta görs till förvaltningsdomstolen och på så sätt kan du få till stånd en prövning av huruvida detta ingrepp har gått rätt till, överklagan måste ske inom tre veckor från beslutet. Du kan även klaga på socialstyrelsens agerande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), se här. Om du önskar hjälp med att överklaga beslutet kan du kontakta oss på info@lawline.seHoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,