Lawlines betaltjänst

2017-05-21 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Den 19 augusti 2016 Jag och min fru har lämnat in en ansökan till Migrationsverket om uppehållstillstånd för att hon ska komma till Sverige från Iran och efter 9 månader har vi inte hört någonting från Migrationsverket.Vi har vid 3 olika tillfällen skrivit till Migrationsverket men vi har inte fått något vettigt svar.Efter 9 månader har inte ärendet tilldelats någon handlägger och Migrationsverket vägrar att svara på våra frågor gällande ansöknings processen.Kan en advokat via er hjälpa oss? i så fall vad är kostnader för den juridiska hjälpen som ni kan erbjuda?Tacksamt för svar
Christian Postolovski |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vår betaltjänst finner du här. Gällande kostnad för den juridiska rådgivningen tillämpas den lagreglerade timkostnadsnormen om 1 677,50 kr per timme (2017). Skicka en beskrivning av ditt ärende i formuläret och våra jurister kommer ta kontakt med dig.Med många vänliga hälsningar,

Rätt folkbokföringsort

2017-05-14 i Myndigheter
FRÅGA |Finns det krav på att en bostadsrättsinnehavare måste vara folkbokförd på lägenhetens adress?
Anastasia Matveeva |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Relevanta regler hittas i Folkbokföringslagen (här). Enligt 6 § Folkbokföringslagen (här) ska en person folkbokföras på den fastighet och i den kommun där han eller hon enligt 7 och 8–13 §§ (mer specificerat nedan) är att anse som bosatt. Den kommun där en person är folkbokförd är hans eller hennes folkbokföringsort.Enligt 6 § 2 st. folkbokföringslagen (här) ska en person som folkbokförs på en fastighet som innehåller flera bostadslägenheter ska även folkbokföras på lägenhet.Skatteverket ställer krav på flyttanmälan, d.v.s. om du flyttar måste du anmäla detta till Skatteverket. När du anmäler flytt blir du folkbokförd på den nya adressen. Var du är folkbokförd har bland annat betydelse för i vilken kommun du ska betala din skatt, rätten till bidrag och förmåner, var du får rösta och var du får din post. För samhället är det viktigt att folkbokföringen stämmer med verkligheten eftersom planeringen av till exempel bostäder, skolor, vård och omsorg med mera bygger på uppgifter om var befolkningen är folkbokförd. Rätt adress i folkbokföringen innebär även att andra myndigheter och många andra aktörer i samhället har din riktiga adress.Sammantaget är det som utgångspunkt relevant att se över din boendesituation; var regelmässigt tillbringar du din dygnsvila (7 §, här) alternativt vilket boende har du starkast anknytning till? (12 §, här). Den valda adressen bör anmälas till Skatteverket. Hoppas att detta gav svar på din fråga! Du kan alltid vända dig till Lawline igen om det skulle uppstå någon oklarhet.Vänligen,

Får man fälla ett skyddsvärt träd på sin egen tomt?

2017-04-27 i Myndigheter
FRÅGA |Hej om jag har en ek på min tomt som finns med på trädportalen som skyddsvärt hålträd men som inte är ett naturminne, kan jag fälla eken utan rättsliga påföljder?
Michael Butler |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Skyddsvärda träd är inte skyddade enligt svensk lag om det inte är ett naturminne eller står i ett skyddat område såsom Natura 2000 eller i en nationalpark, ett naturreservat, eller omfattas av standskydd eller liknande. Det finns flera olika skydd som lagen ställer upp i olika slags miljöer men om du vet att din tomt inte omfattas av ett sådant kan du troligtvis fälla eken utan rättsliga påföljder. Du kan även överväga att beskära det istället för att fälla det. I vissa kommuner kan det dock finnas en detaljplan där det föreskrivs att man måste ha marklov för att fälla ett träd (Plan- och Bygglagen 4 kap. 15 § och 9 kap. 12 §). Du borde därför kontakta stadsbyggnadskontoret i kommunen för att kontrollera om det finns restriktioner i en eventuell detaljplan. I vissa fall kan man bli skyldig att betala en avgift. Hoppas detta var svar på din fråga!

Kan en myndighet ändra sitt beslut?

2017-03-28 i Myndigheter
FRÅGA |Hej...Är en 52 årig kvinna som pga utförsäkring tvingas leva på försörjning stöd..Bor i en hyresrätt i Skärhamn o sista grabben har nyligen flyttat hemifrån..Då socialtjänsten inte godkänner hyran efter min son flyttat så letar jag billigare boende men är på grund av extrem värk o stora svårigheter efter borrelia så är jag beroende av att bo så anpassat som möjligt o vill försöka hitta ett anpassat boende..Pratade med dem o fick ett skriftligt beslut om att få sex månader på mig dvs fram till sept 2017..O hitta ett boende..Nu en vecka efter jag fått beslut får jag ett samtal att jag måste ta en lägenhet dom anvisat..Som jag absolut inte känner kommer fungera..Med flytt omgående..Har aldrig misskött mig själv eller mitt boende ..Kan de bara ignorera ett myndighets beslut jag redan fått skriftligt på..?? Mvh vilsen
Josefine Dahlqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett skriftligt beslut som möjliggör för dig att få vänta med flytten i 6 månader låter som ett gynnande myndighetsbeslut. Enligt allmänrättsliga principer vinner gynnande myndighetsbeslut i huvudregel negativ rättskraft vilket innebär att de inte kan ändras till din nackdel. Detta under förutsättning att återkallelseförbehåll inte gjorts, tvingande säkerhetsskäl inte föreligger eller beslutet inte är taget på oriktiga fakta. Då jag inte kan se hur beslutet ser ut så kan jag inte säkert säga om något av undantagen är tillämpliga. Om kraven för negativ rättskraft är uppfyllda så behöver du inte ta den anvisade lägenheten utan du har till september på dig. Myndigheter har serviceskyldigheter enligt lag och är skyldiga att hjälpa dig. Mitt råd till dig är att du vänder dig till beslutfattaren och framhåller att om ditt beslut är ett gynnande myndighetsbeslut så kan de inte ändra beslutet och att du därmed har till september på dig att hitta ett boende. Myndigheten kommer då pröva om beslutet vunnit negativ rättskraft eller om något av undantagen är uppfyllt. Om något av undantagen är uppfyllt och negativ rättskraft alltså inte föreligger, så kan det vara bra att begära att få det nya beslutet skriftligt så du har det konkret framför dig (myndigheten är skyldig att ge de till dig skriftligen om du begär det). Beslutet kan vara överklagbart. Myndigheten är skyldig att uppge om och hur du kan överklaga och om de inte sa det i telefon så kommer det stå på pappret de skickar om du kan överklaga och hur du ska gå tillväga.Lycka till!Vänligen

Ljudinspelning hos myndighet. Tillåtet eller förbjudet?

2017-05-18 i Myndigheter
FRÅGA |Får en myndighet i Sverige bestämma att ljudupptagning inte får ske i deras lokaler, vid t.ex. utredningar?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.När det gäller ljudinspelning finns det inget förbud mot att spela in ett sammanträde hos en myndighet. Detta har Justitieombudsmannen (JO) konstaterat i ett fall (4168-2004) rörande Lantmäterimyndigheten. JO konstaterade att det dock är lämpligt att få deltagarnas tillstånd och samtycke till inspelningen.Ifall myndigheten har bestämt att ljudinspelning inte får ske i deras lokaler, då måste man respektera detta. Ifall man ändå väljer att spela in så kan inte myndigheten genom hot, tvång eller våld tvinga någon att radera inspelningen. Om personen dock sprider inspelningen på exempelvis nätet så kan det nog vara fråga om brott ifall myndigheten inte har gett något samtycke till inspelning från början.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Överklagan av kontrollavgift på buss

2017-04-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Jag pendlar till Uppsala då jag bor i Stockholm och har då ett SL/UL kort. Men eftersom de kortet gick ut igår så har jag inte fyllt på det än. Så då använde jag mig av UL appen som en kompis sagt att jag skulle göra för att komma till Uppsala och även samma sak på hemvägen. Dock var det kontrollanter och då blev jag stoppad för att jag köpt fel biljett. Hade köpt ungdoms biljett för jag trodde det var samma som student biljett. Men tydligen var det inte så och jag fick en tilläggsavgift på 1200.. hur ska jag kunna slippa betala? Hade ingen aning om att UL inte har student biljetter på sin app.
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! UL är en del av en myndighet vilket bekräftas av deras information på sin hemsida. De beskriver sig själva på sin hemsida med: "vi är en förvaltning inom Region Uppsala. Region Uppsala är regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för utveckling av länets regionala kollektivtrafik. UL handlägger Region Uppsalas myndighetsuppgifter och svarar för den operativa administrationen av kollektivtrafiken i Uppsala län." Eftersom att UL är en myndighet kan du överklaga ett beslut från dem. I detta fallet blir det ett beslut om att pålägga dig en straffavgift för att du har köpt fel biljett. Det står vidare på deras hemsida att "det är du som kund som ansvarar för att du har rätt biljett för din resa. För att resa i UL trafiken måste du alltid ha en giltig biljett. Särskilda biljettkontroller görs regelbundet och saknar du giltig biljett får du betala tilläggsavgift, 1200 kr, plus biljett för din resa".Detta innebär att risken står på dig att bevisa att du hade rätt biljett och att de således gjort fel som gett dig en straffavgift. Vad jag kan utläsa av informationen i ding råga hade du köpt fel biljett. I detta fall kommer ett överklagande inte att gå igenom, då du inte kan frambringa bevis som talar för att myndigheten gjort fel. Jag förstår självfallet att detta är olägligt men dessvärre ligger risken på dig. Det faktum att du i god tro råkade köpa fel biljett kan inte heller påverka utgången.Jag hopasp att jag med detta har besvarat din fråga!Vänliga hälsningar,

Folkbokföring på jordbruksfastighet

2017-04-21 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Jag undrar om man kan vara folkbokförd på en skogs eller jordbruksfastighet? Jag funderar på att arrendera en liten plätt av en bonde eller liknande och ställa upp ett mobilt boende, men jag kommer att vara bofast under en längre tid på arrendet.MVHPelle
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt folkbokföringslagen ska en person anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Eftersom du kommer att vara bofast på fastigheten under en längre tid är det där du borde vara folkbokförd. Om du däremot på förhand vet att du inte kommer att bo på fastigheten längre än ett år så får du, men behöver inte, anmäla flytten. När du lämnar in en flyttanmälan till Skatteverket ska du bland annat uppge den nya bostads- och postadressen samt fastighetsbeteckningen. Jag ser inga problem med att det är en skogs- eller jordbruksfastighet, däremot kan det vara svårt att uppge en bostadsadress om det inte finns någon sådan. Jag föreslår att du kontaktar Skatteverket om det saknas en bostadsadress. De kommer att hjälpa dig, framförallt eftersom det ligger i deras intresse att personer är folkbokförda där de faktiskt är bosatta. Lycka till!Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Hur gör man för att få betalt?

2017-03-17 i Myndigheter
FRÅGA |Har hyrt ut min lägenhet i andra hand. Vi har använt hyresvärdens kontrakt men inte blandat in hyresvärden. Kontraktet gäller från v. 44 till sista maj i år. I slutet av februari fick hyresgästen för sig att han ville byta bostad och fick då tag på ett hus att hyra, detta efter att jag frågat hur han tänkt sig fortsättningen (alltså efter 31/5). Detta resulterade i att han i dagsläget står med dubbla hyror och tänker bryta vårt kontrakt. Vad har jag för möjligheter att kräva in hyran, kan någon hjälpa mig med detta?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om förfallodagen har inträffat och din hyresgäst fortfarande inte har betalat in hyran kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Du kan klicka här för att läsa hur du går tillväga och vilken blankett du ska fylla i.Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,