Avdrag i arbetstimmar görs även om jag inte hinner ta min rast

2016-09-18 i Rast
FRÅGA |Hej. Jag är 20 år och jobbar i restaurang. Många dagar hinner/kan jag inte ta ut min rast, och ibland hinner jag inte ens äta. Tiderna är 6-10 timmar. Trots detta dras alltid 1 timmes rast från mina arbetade timmar i systemet. Vad gör jag?
Alfred Wittboldt |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!Bestämmelser om raster på arbetsplatsen finns i 15 § arbetstidslagen https://lagen.nu/1982:673#P15S1. Där framgår framförallt att en arbetstagare inte skall behöva arbeta mer än fem timmar i följd utan att få rast. Det finns dock möjlighet för arbetsgivaren att träffa kollektivavtal med en fackförening angående rasterna och har ett kollektivavtal träffats bestäms där närmare vad som gäller för raster vid din arbetsplats (se https://lagen.nu/1982:673#P3S1). Mitt råd till dig är alltså att i första hand ta reda på om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats. Därefter kan du fråga eller läsa i avtalet vad som gäller angående raster. Finns inte kollektivavtal gäller som sagt att du inte ska behöva arbeta mer än fem timmar utan att få rast.Känner du att det som gäller angående raster på din arbetsplats inte efterlevs kan det vara en god idé att anmäla detta till ett skyddsombud som har till uppgift att värna om arbetsmiljön på arbetsplatsen (se https://lagen.nu/1977:1160#K6P4S1). Skyddsombud skall finnas på arbetsplatser med fler än fem arbetstagare (se https://lagen.nu/1977:1160#K6P2S1).Tveka inte att höra av dig om det är någonting mer du undrar över!Med vänlig hälsning

Gå hem tidigare istället för rast?

2016-04-20 i Rast
FRÅGA |Jag jobbar som elevassistent, måste man ta ut rast eller kan man gå hem tidigare istället? För man hinner aldrig ta rast.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Arbetstidslagen är tillämplig lag på detta området som du hittar här. Raster och pauser regleras i lagens 15-17 §§ och av 15 § framgår det att man inte får arbeta mer än 5 timmar i sträck utan rast. Det anges också att rasternas förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Dock har arbetsmiljöverket angett vissa riktlinjer om att en arbetstagare har rätt till en rast som bör vara minst 30-45 min under sitt arbetspass. Praxis från Arbetsdomstolen säger även att en paus på över 10 minuter är att se som en rast.Eftersom rasternas förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena är det din arbetsgivare som bestämmer när din rast ska läggas. Om du har jobbat 5 h har du dock alltid rätt till en rast på ca. 30 min, och är alltså något du kan kräva att få. Det finns ingenting som säger att du inte får gå hem tidigare istället för att ta rast, väljer du och din arbetsgivare att ge dig t.ex. 30 min rast en halv timme innan du slutar så är det absolut okej. Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars är du varm välkommen att återkomma till oss här eller att vända dig till info@lawline.se om du behöver vidare hjälp med ditt ärende.Mvh,

Har man rätt till 5 min rast per arbetad timme?

2016-04-17 i Rast
FRÅGA |fråga: finns det nått som ger arbetstagare rätt till 5min rast per arbetad tim?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Arbetstidslagen är tillämplig lag gällande denna fråga och det är lagens 15-17 §§ som reglerar raster. Av 15 § framgår det att man inte får arbeta mer än 5 timmar i sträck utan rast. Det anges också att rasternas förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Dock har arbetsmiljöverket angett vissa riktlinjer om att en arbetstagare har rätt till en rast på 30-45 min under sitt arbetspass. Praxis från Arbetsdomstolen säger även att en paus på över 10 minuter är att se som en rast vilket innebär att en paus på 5 minuter inte är att se som en rast i lagens mening. Sammanfattningsvis: Det du har rätt till enligt lag är en rast om du jobbar 5 timmar i följd, vilket gör att det inte finns någon lagstadgad rätt till en 5 min paus per arbetat timme. Notera: Arbetstidslagens regler i 15 § om raster kan dock åsidosättas genom kollektivavtal och möjligheten finns alltså att du har kollektivavtal som säger annat vilket gör att du borde vända dig dit i första hand. Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars är du varm välkommen att återkomma hit, eller om du behöver vidare hjälp med ett ärende skulle jag råda dig att du hör av dig till info@lawline.se Mvh,

Rätten till rast under arbete

2016-03-10 i Rast
FRÅGA |Jag jobbar 6 timmar. Hur lång rast har jag rätt till då?
Martin Persson Thurén |Bestämmelser rörande rast under arbete finner man i Arbetstidslag (1982:673). I 15 § stadgas att med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. I andra och tredje stycket följer att arbetsgivaren på förhand ska ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger samt att rasterna ska förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rastens längd vara minst 30 minuter. Många arbetsgivare är emellertid bundna av kollektivavtal som ger längre rast. Det som stadgas i arbetstidslagen är bara ett minimum och arbetsgivaren kan således bestämma att lunchen får vara längre. Så för att besvara din fråga: Du har rätt till 30 minuters rast om du jobbar sex timmar.

Rast under arbetsdag som är 6 timmar lång

2016-07-31 i Rast
FRÅGA |Hej! Jag är 17 år och jobbar 6 timmar per dag och får aldrig rast. Jag har väl rätt till minst en 30mins rast par arbetstillfälle?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Regler om arbetstid hittar du i arbetstidslagen (1982:673), här. I 15 § anges att med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. Regeln anger också att rasterna ska förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Vanligtvis brukar arbetsmiljöverket rekommendera att rastens längd ska vara 30 minuter.Alltså, eftersom du arbetar mer än 5 timmar i följd så har du rätt till rast under din arbetsdag.Hoppas detta gav svar på din fråga.Vänligen

Hur lång lunch har jag rätt till?

2016-04-17 i Rast
FRÅGA |Jag jobbar som vårdare inom hemtjänsten. Om jag jobbar från 13:00 till 21:45, hur lång ska min middag/lunch få vara? Vi får bara 30 min som oftast blir mindre. Dom som jobbar dag får oftast 1 timme lunch.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Arbetstidslagen är tillämplig lag gällande denna fråga och det är lagens 15-17 §§ som reglerar raster.Av 15 § framgår det att man inte får arbeta mer än 5 timmar i sträck utan rast. Det anges också att rasternas förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Dock har arbetsmiljöverket angett vissa riktlinjer om att en arbetstagare har rätt till en rast som bör vara minst 30-45 min under sitt arbetspass. Praxis från Arbetsdomstolen säger även att en paus på över 10 minuter är att se som en rast.Ditt pass på 13-21:45 är 8 timmar och 45 minuter vilket innebär att du har rätt till en rast på ca 30 min när du har jobbat 5 timmar, alltså kl 18:00. Sammanfattningsvis: Enligt arbetstidslagen har du under ditt pass rätt till EN lagstadgad rast på ca 30 minuter. Arbetsmiljöverket säger endast att rasten BÖR vara 30-45 min men får inte vara mindre än 10 min. Men som sagt, du bör ha rätt till 30 min och borde kunna driva igenom detta hos din arbetsgivare. Notera: Arbetstidslagens regler i 15 § om raster kan dock åsidosättas genom kollektivavtal och möjligheten finns alltså att du har kollektivavtal som säger annat och ger dig rätt till en viss rast.Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars är du varm välkommen att återkomma hit, eller om du behöver vidare hjälp med ett ärende skulle jag råda dig att du hör av dig till info@lawline.se. Mvh,

Rätt till betald lunch

2016-03-29 i Rast
FRÅGA |Hej, jag arbetar i hemtjänsten på 40 timmar i veckan (tillsvidare anställning ),har jag rätt till betald lunch?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för Din fråga!Reglerna om rast regleras i arbetstidslagen (1982:673). Enligt 15 § arbetstidsslagen har arbetstagare rätt till avbrott under arbetsdagen. Under rasterna får arbetstagaren lämna arbetsplatsen. Det framgår inte av lagen hur lång rasten ska vara, men arbetstagaren ska inte arbeta mer än fem timmar i sträck. Generellt brukar rasterna ligga på minst 30 minuter. Rasten ingår inte i arbetstiden.Arbetstagaren har även rätt till kortare pauser från arbetet utöver rasterna enligt 17 § arbetstidslagen. Pauserna ingår i arbetstiden och arbetstagaren ska befinna sig på arbetsplatsen. Det framgår inte av lagen hur långa dessa pauser ska vara. Eftersom rasterna inte ingår i arbetstiden får arbetstagaren vanligtvis inte ersättning för rasten, om inte annat har avtalats. Annat kan gälla enligt kollektivavtalet, varför jag rekommenderar Dig att vända dig till Ditt fackförbund (om Du är medlem) eller ta en titt på kollektivavtalet (om det finns). Pauser i arbetet ska man däremot få betalt för eftersom det ingår i arbetstiden.Se arbetstidslagen, https://lagen.nu/1982:673.Hoppas jag gav svar på Din fråga!Med vänlig hälsning,

Rätt till rast enligt lag och eu-direktiv

2016-02-20 i Rast
FRÅGA |Hej!Jag arbetar som extraanställd i biljettkassan på en teater. Min chef har informerat mig om att biljettluckans medarbetare faller inom samma kategori som resten av foajén, vilket är Restaurang (vilket är därför t.ex. OB:n är väldigt låg).Igår fick jag besked av chefen att jag skulle se till att ta med matlåda till biljettluckan, eftersom jag inte skulle kunna gå ifrån för att äta lunch. Det har aldrig varit så förut för mig personligen, men jag har flera kollegor som inte haft lunchrast på länge. Dock har jag fått intrycket av att det är något de själva vill, (då de tjänar in en extra halvtimmes lön på det) och inte något som chefen bestämt.Men för mig är det viktigt att faktiskt kunna ha en rast. Idag har jag jobbat 11.30-20.00 och jag åt min lunch i kassan.Jag har ju hört om femtimmarsregeln, men jag undrar hur giltig den är i restaurangbranschen? Och det faktum att jag ändå "fick" äta, påverkar det? Tacksam för svar!
Alexandra Kristofersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om hur mycket en arbetstagare får arbeta utan rast regleras i arbetstidslagen. Arbetstidslagen gäller enligt 1 § arbetstidslagen varje verksamhet där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. Arbetstidslagen är alltså även tillämplig på arbete inom restaurangbranschen. Enligt 15 § arbetstidslagen framgår det att en arbetstagare inte får arbeta mer än fem timmar i följd. Arbetet ska alltså förläggas så att arbetstagaren inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Dock framgår det enligt 3 § att man får göra undantag ifrån 15 § genom ett kollektivavtal. Ett sådant kollektivavtal måste dock överensstämma med det som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG. Där framgår det i artikel 4 att medlemsstaterna i EU ska vidta åtgärder som är nödvändiga för att se till att arbetstagarna får en rast om arbetsdagen är mer än sex timmar. Dock framgår det av artikel 18 att man även får göra undantag från detta men då måste arbetstagaren få kompensationsledighet eller lämpligt skydd. Jag föreslår därför att du frågar din arbetsgivare om denne har något kollektivavtal och i så fall vad som framgår av det. Om det inte finns något kollektivavtal ska du ha rätt till rast om du arbetar mer än fem timmar enligt arbetstidslagen. Men oavsett om det finns ett kollektivavtal eller inte så bör du få rast om du arbetar mer än sex timmar enligt EU-direktivet. Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Vänligen,