Toalettbesök under arbetstid

2016-11-07 i Rast
FRÅGA |Hej jag undrar om företaget kan förbjuda mig eller hålla på säga till mig att sluta gå på toaletten om jag blir kissenödig och måste gå och kissa vilket jag gör ca 3 ggr om dagen och det tar kanske 3 minuter totalt per gång ?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Innan jag besvarar din fråga vill jag bara redogöra för gällande rätt, så du förstår vad vi behöver väga in i vår bedömning senare i svaret. Arbetsgivaren har ett principiellt ansvar för att en god arbetsmiljö tillgodoses varje arbetstagare och att ohälsa undviks och förebyggs. Detta framgår av 1 kap. 1 § Arbetsmiljölagen och betyder i princip att arbetstagaren inte ska utsättas för onödiga påfrestningar på sin arbetsplats. I 2 kap. 1 § samma lag, säger man att arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur. På arbetsplatsen ska ni som regel ha tillgång till toaletter och eventuellt även andra utrymmen för personlig hygien som krävs av arbetet som sådant. Du har således även en rätt att utnyttja dem. Precis som i allt annat här i livet, måste det här göras med hänsyn till vad som är rimligt. Det man konstaterat i praxis är att ett totalförbud mot toalettbesök föranleder ohälsa och därför är i strid med de bestämmelser i arbetsmiljölagen jag inledde med. Det är dock inte klarlagt vad som är max antal eller ens rimligt antal gånger att besöka toaletten under ett arbetspass, varpå det måste avgöras fall till fall. Har din arbetsgivare skäl att anta att du gör något annat när du lämnar arbetet än att just besöka toaletten (sådana saker som inte alltid nödvändigtvis måste ske på arbetstid, lämnar arbetet snabbt för att träffa bekanta o.d.) har han rätt att förbjuda just detta, men alltså inte faktiska toalettbesök. Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och så länge han eller hon håller sig inom de övriga regleringarna om raster är det upp för bedömning i situation till situation om man upplever det som ett problem på arbetsplatsen.Eftersom problemet mig veterligen aldrig prövats av domstol kan jag tyvärr inte ge dig mer råd än jag gjort ovan, då vi saknar etablerad praxis och det idag inte finns några andra riktlinjer än att man får titta på var situation för sig. Mitt förslag är dock att du tar upp en diskussion med din arbetsgivare om just detta och förklarar hur du känner och din inställning till det. Med vänlig hälsning,

Rast under arbetsdag som är 6 timmar lång

2016-07-31 i Rast
FRÅGA |Hej! Jag är 17 år och jobbar 6 timmar per dag och får aldrig rast. Jag har väl rätt till minst en 30mins rast par arbetstillfälle?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Regler om arbetstid hittar du i arbetstidslagen (1982:673), här. I 15 § anges att med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. Regeln anger också att rasterna ska förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Vanligtvis brukar arbetsmiljöverket rekommendera att rastens längd ska vara 30 minuter.Alltså, eftersom du arbetar mer än 5 timmar i följd så har du rätt till rast under din arbetsdag.Hoppas detta gav svar på din fråga.Vänligen

Hur lång lunch har jag rätt till?

2016-04-17 i Rast
FRÅGA |Jag jobbar som vårdare inom hemtjänsten. Om jag jobbar från 13:00 till 21:45, hur lång ska min middag/lunch få vara? Vi får bara 30 min som oftast blir mindre. Dom som jobbar dag får oftast 1 timme lunch.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Arbetstidslagen är tillämplig lag gällande denna fråga och det är lagens 15-17 §§ som reglerar raster.Av 15 § framgår det att man inte får arbeta mer än 5 timmar i sträck utan rast. Det anges också att rasternas förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Dock har arbetsmiljöverket angett vissa riktlinjer om att en arbetstagare har rätt till en rast som bör vara minst 30-45 min under sitt arbetspass. Praxis från Arbetsdomstolen säger även att en paus på över 10 minuter är att se som en rast.Ditt pass på 13-21:45 är 8 timmar och 45 minuter vilket innebär att du har rätt till en rast på ca 30 min när du har jobbat 5 timmar, alltså kl 18:00. Sammanfattningsvis: Enligt arbetstidslagen har du under ditt pass rätt till EN lagstadgad rast på ca 30 minuter. Arbetsmiljöverket säger endast att rasten BÖR vara 30-45 min men får inte vara mindre än 10 min. Men som sagt, du bör ha rätt till 30 min och borde kunna driva igenom detta hos din arbetsgivare. Notera: Arbetstidslagens regler i 15 § om raster kan dock åsidosättas genom kollektivavtal och möjligheten finns alltså att du har kollektivavtal som säger annat och ger dig rätt till en viss rast.Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars är du varm välkommen att återkomma hit, eller om du behöver vidare hjälp med ett ärende skulle jag råda dig att du hör av dig till info@lawline.se. Mvh,

Rätt till betald lunch

2016-03-29 i Rast
FRÅGA |Hej, jag arbetar i hemtjänsten på 40 timmar i veckan (tillsvidare anställning ),har jag rätt till betald lunch?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för Din fråga!Reglerna om rast regleras i arbetstidslagen (1982:673). Enligt 15 § arbetstidsslagen har arbetstagare rätt till avbrott under arbetsdagen. Under rasterna får arbetstagaren lämna arbetsplatsen. Det framgår inte av lagen hur lång rasten ska vara, men arbetstagaren ska inte arbeta mer än fem timmar i sträck. Generellt brukar rasterna ligga på minst 30 minuter. Rasten ingår inte i arbetstiden.Arbetstagaren har även rätt till kortare pauser från arbetet utöver rasterna enligt 17 § arbetstidslagen. Pauserna ingår i arbetstiden och arbetstagaren ska befinna sig på arbetsplatsen. Det framgår inte av lagen hur långa dessa pauser ska vara. Eftersom rasterna inte ingår i arbetstiden får arbetstagaren vanligtvis inte ersättning för rasten, om inte annat har avtalats. Annat kan gälla enligt kollektivavtalet, varför jag rekommenderar Dig att vända dig till Ditt fackförbund (om Du är medlem) eller ta en titt på kollektivavtalet (om det finns). Pauser i arbetet ska man däremot få betalt för eftersom det ingår i arbetstiden.Se arbetstidslagen, https://lagen.nu/1982:673.Hoppas jag gav svar på Din fråga!Med vänlig hälsning,

Avdrag i arbetstimmar görs även om jag inte hinner ta min rast

2016-09-18 i Rast
FRÅGA |Hej. Jag är 20 år och jobbar i restaurang. Många dagar hinner/kan jag inte ta ut min rast, och ibland hinner jag inte ens äta. Tiderna är 6-10 timmar. Trots detta dras alltid 1 timmes rast från mina arbetade timmar i systemet. Vad gör jag?
Alfred Wittboldt |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!Bestämmelser om raster på arbetsplatsen finns i 15 § arbetstidslagen https://lagen.nu/1982:673#P15S1. Där framgår framförallt att en arbetstagare inte skall behöva arbeta mer än fem timmar i följd utan att få rast. Det finns dock möjlighet för arbetsgivaren att träffa kollektivavtal med en fackförening angående rasterna och har ett kollektivavtal träffats bestäms där närmare vad som gäller för raster vid din arbetsplats (se https://lagen.nu/1982:673#P3S1). Mitt råd till dig är alltså att i första hand ta reda på om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats. Därefter kan du fråga eller läsa i avtalet vad som gäller angående raster. Finns inte kollektivavtal gäller som sagt att du inte ska behöva arbeta mer än fem timmar utan att få rast.Känner du att det som gäller angående raster på din arbetsplats inte efterlevs kan det vara en god idé att anmäla detta till ett skyddsombud som har till uppgift att värna om arbetsmiljön på arbetsplatsen (se https://lagen.nu/1977:1160#K6P4S1). Skyddsombud skall finnas på arbetsplatser med fler än fem arbetstagare (se https://lagen.nu/1977:1160#K6P2S1).Tveka inte att höra av dig om det är någonting mer du undrar över!Med vänlig hälsning

Gå hem tidigare istället för rast?

2016-04-20 i Rast
FRÅGA |Jag jobbar som elevassistent, måste man ta ut rast eller kan man gå hem tidigare istället? För man hinner aldrig ta rast.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Arbetstidslagen är tillämplig lag på detta området som du hittar här. Raster och pauser regleras i lagens 15-17 §§ och av 15 § framgår det att man inte får arbeta mer än 5 timmar i sträck utan rast. Det anges också att rasternas förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Dock har arbetsmiljöverket angett vissa riktlinjer om att en arbetstagare har rätt till en rast som bör vara minst 30-45 min under sitt arbetspass. Praxis från Arbetsdomstolen säger även att en paus på över 10 minuter är att se som en rast.Eftersom rasternas förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena är det din arbetsgivare som bestämmer när din rast ska läggas. Om du har jobbat 5 h har du dock alltid rätt till en rast på ca. 30 min, och är alltså något du kan kräva att få. Det finns ingenting som säger att du inte får gå hem tidigare istället för att ta rast, väljer du och din arbetsgivare att ge dig t.ex. 30 min rast en halv timme innan du slutar så är det absolut okej. Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars är du varm välkommen att återkomma till oss här eller att vända dig till info@lawline.se om du behöver vidare hjälp med ditt ärende.Mvh,

Har man rätt till 5 min rast per arbetad timme?

2016-04-17 i Rast
FRÅGA |fråga: finns det nått som ger arbetstagare rätt till 5min rast per arbetad tim?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Arbetstidslagen är tillämplig lag gällande denna fråga och det är lagens 15-17 §§ som reglerar raster. Av 15 § framgår det att man inte får arbeta mer än 5 timmar i sträck utan rast. Det anges också att rasternas förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Dock har arbetsmiljöverket angett vissa riktlinjer om att en arbetstagare har rätt till en rast på 30-45 min under sitt arbetspass. Praxis från Arbetsdomstolen säger även att en paus på över 10 minuter är att se som en rast vilket innebär att en paus på 5 minuter inte är att se som en rast i lagens mening. Sammanfattningsvis: Det du har rätt till enligt lag är en rast om du jobbar 5 timmar i följd, vilket gör att det inte finns någon lagstadgad rätt till en 5 min paus per arbetat timme. Notera: Arbetstidslagens regler i 15 § om raster kan dock åsidosättas genom kollektivavtal och möjligheten finns alltså att du har kollektivavtal som säger annat vilket gör att du borde vända dig dit i första hand. Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars är du varm välkommen att återkomma hit, eller om du behöver vidare hjälp med ett ärende skulle jag råda dig att du hör av dig till info@lawline.se Mvh,

Rätten till rast under arbete

2016-03-10 i Rast
FRÅGA |Jag jobbar 6 timmar. Hur lång rast har jag rätt till då?
Martin Persson Thurén |Bestämmelser rörande rast under arbete finner man i Arbetstidslag (1982:673). I 15 § stadgas att med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. I andra och tredje stycket följer att arbetsgivaren på förhand ska ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger samt att rasterna ska förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rastens längd vara minst 30 minuter. Många arbetsgivare är emellertid bundna av kollektivavtal som ger längre rast. Det som stadgas i arbetstidslagen är bara ett minimum och arbetsgivaren kan således bestämma att lunchen får vara längre. Så för att besvara din fråga: Du har rätt till 30 minuters rast om du jobbar sex timmar.