Får en förundersökning läggas ned godtyckligt?

2017-11-10 i Förundersökning
FRÅGA |Kan en åklagare lägga ner en förundersökning godtyckligt? Även om det är ställt utom allt rimligt tvivel att ett brott är begånget?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är nej, en förundersökning får inte läggas ned godtyckligt av en åklagare. I brottsbalken finns det tydliga regler om vilka situationer som kan göra det möjligt för en åklagare att lägga ned förundersökningen, dessa bestämmelser hittar man i brottsbalkens 23 kapitel 4-4a §§.Även om det är ställt utom allt rimligt tvivel kan i praktiken en förundersökning läggas ned om åklagaren kan anta att något åtal ändå inte kommer ske på grund av åtalsunderlåtelse, brottsbalken 23 kap. 4a § punkt 2 och 20 kap. 7§ (förutsättningarna för åtalsunderlåtelse).Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Kallad till polisförhör - vad ska jag göra?

2017-10-31 i Förundersökning
FRÅGA |Hej.Jag har oskyldigt anklagad för våldtäkt av en kvinna som jag träffade på en bar. Vi träffades ett fåtal gånger efter och jag fick ett ganska obehagligt intryck av henns så jag slutade träffas. Fick en kallelse nu att jag är kallad till polisförhör för misstankar om våldtäkt. Hon har kontaktat mig och berättat vad hon har sagt till polisen. Vid tillfället när detta skulle ha inträffat så var det bara jag, hon och min mor i lägenheten. Min mor kan vittna i mot henne då hon hade hört saker som inte alls stämde överens med hennes historia. Vad ska jag göra?Tack på förhand.
Samuel Westerlund Rashidi |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar vad du har för handlingsalternativ när du blivit kallad till ett polisförhör. Du är skyldig att infinna dig till polisförhöret. Om du inte inställer dig utan giltig orsak kan du hämtas av polisen, så länge förhöret har satts ut att hållas på en plats inom en väglängd av tio mil från den plats där du har din bostad, enligt 23 kap. 7§ rättegångsbalken (RB). I och med att du beskriver att misstanken rör våldtäkt, har du rätt till en offentlig försvarare, enligt 21 kap. 3a § RB. Polisen ska således, så fort som möjligt, upplysa dig om rätten till en försvarare. Detta lär ske i samband med polisförhöret. Enligt 23 kap. 10 § fjärde stycket RB har du i egenskap av misstänkt rätt att ha en försvarare närvarande vid polisförhöret.Din situationJag rekommenderar dig att inställa dig på polisförhöret. Under förhöret får du veta specifikt vilka brottsmisstankar som riktas emot dig. I samband med detta hade jag även begärt en offentlig försvarare. Därefter kan du lämna din berättelse om den inträffade händelsen och din inställning till brottsmisstanken.Vänligen,

Kallelse om polisutredningar och telefonförhör

2017-10-31 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Jag blev nyligen (någon månad sedan) tagen med ungefär 0.5g cannabis när jag umgicks med en nära vän (som såklart även han åkte fast då, med upp mot 3-5g). Jag erkände brott (att jag hade brukat den kvällen) och fick även ta pissprov, vilket jag vet visade positivt (för cannabis) även om jag inte sett resultaten. Hursomhelst så kom det ett brev från polisen idag - en kallelse. I detta brev blir jag ombedd att ringa upp inspektören om en veckas tid. Det står "Anledning till kallelsen: Hej! Jag har hand om några polisutredningar på dig. Jag vill att du ringer mig på ovan dag och tid så slipper du bli kallad till mig. Mvh [Namn]" Nu kommer dock mitt dilemma: Jag är straffad en gång (ringa narkotikabrott, 2g cannabis) sedan tidigare i år, och blir troligtvis även straffad denna gången med, alltså en andra gång totalt. Vilket innebär att det nu bör vara en enda (öppen) polisutredning på mig? Eller? Inspektören som skickade kallelsen skrev ordagrant "Jag har hand om några polisutredningar på dig" vilket givetvis inte är så kul att höra och gör mig orolig. Jag har absolut ingen aning vad annars det skulle gälla utöver det, då dessa två gånger jag åkt fast är de enda gångerna jag haft "problem" med polisen. Innebär detta att det är flera aktivt pågående utredningar om mig utöver mitt narkotikabrott?För övrigt, då de i kallelsen ber mig att ringa dem istället för att infinna mig på en plats - är det troligt att det blir telefonförhör då?
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad innebär kallelsen? Förmodligen har inspektören att utreda dels din egen brottslighet, men också din väns brottslighet, och där utgör du vittne. Sannolikt är det vad han menar när han skriver att "han har hand om några polisutredningar på dig". Jag tycker inte du ska oroa dig, fråga honom vilka utredningar han ansvarar för när ni väl pratar på telefon. Innebär det faktum att inspektören ber dig ringa att det kommer bli ett telefonförhör? Det är svårt att svara på om det faktum att du ska ringa inspektören innebär att det kommer hållas ett telefonförhör, men det är troligt. Telefonförhör har blivit allt vanligare, särskilt när det rör sig om ett mindre allvarligt brott (som i detta fall). Sammanfattningsvis kan jag säga att jag inte tror du behöver vara orolig. Ring upp inspektören vid avtalad tid, han kommer säkert förklara hur allt ligger till då. Om du fortfarande funderar över något får du gärna kommentera nedanför frågan, så svarar jag så snabbt som möjligt.Bästa hälsningar,

Kan polisen beslagta en persons privata mobil och jobbmobil? Spelar det någon roll att jobbmobilen ägs av personens arbetsgivare?

2017-10-22 i Förundersökning
FRÅGA |Hej.för några veckor sedan blev jag kapad på en lånad bil. Denna bil var tydligen sen involverad i en singelolycka. I bilen fanns min privata mobil som jag då trott blivit stulen i händelsen men tydligen har den legat kvar så polisen har den i beslag. nu blev jag kallad till förhör. När förhöret är slut frågar förhörsledaren dessutom efter min jobbmobil och att dem behöver även den. så nu har dem min privata samt jobbmobil i beslag och undrar om det får gå till såhär. Bryr mig inte så mycket om min privata mobil men behöver min jobbmobil ganska mycket i mitt jobb. Dessutom är inte jobbmobilen min ägodel utan den är företaget jag jobbar för. Sen har jag ihäller inte skrivit på något angående beslag på mobiler eller liknande och behövs inte det eller.
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du om polisen verkligen kan beslagta din privata mobil och din jobbmobil.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningPolisen kan tyvärr med stor sannolikhet beslagta båda dina mobiler, trots att din jobbmobil ägs av företaget du jobbar för. Du behöver inte skriva på någon handling eller liknande.När kan polisen beslagta något?I allmänhet kan man beslagta föremål bl.a. om de antingen "kan antas ha betydelse för utredning om brott" eller kan antas "vara avhänt någon genom brott" (27 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken (RB)).Detta betyder att polisen kan ta i beslag dels saker som de behöver för att utreda ett brott, dels sådant som har stulits från någon annan.Polisen får dock bara beslagta saker om skälen för att beslagta är tillräckligt starka (27 kap. 1 § tredje stycket RB). Beslaget måste alltså vara proportionerligt; det får inte orsaka onödigt lidande.Beslaget kan drabba såväl en brottsmisstänkt som en utomstående.Du som drabbas av beslaget kan begära att domstolen prövar beslaget, om det verkställdes utan domstolens prövning (27 kap. 6 § första stycket RB).Det behövs alltså inte att du skriver på någon handling eller liknande.Kan polisen beslagta din privata mobil?Jag har inte tillgång till beslutet om beslag.Observera dock att det inte krävs mycket för att något ska kunna "antas" ha betydelse för att utreda ett brott. Sannolikheten är stor att kravet är uppfyllt.Kan polisen beslagta din jobbmobil?Kravet "antas ha betydelse för utredning om brott" ärmed stor sannolikhet uppfyllt, även för din jobbmobil. Som jag sagt tidigare krävs inte mycket för att det ska vara uppfyllt.Observera att det inte spelar någon egentlig roll vem som i och för sig äger mobilen. Möjligen kan ägandet ha betydelse vid frågan om skälen för beslaget är tillräckligt starka för att väga upp lidandet. Så är nog dock inte fallet om ditt företag kan ge dig en tillfällig ny mobil.Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med beslag är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Nedläggning av förundersökning.

2017-10-31 i Förundersökning
FRÅGA |Kan man begära ut skriftlig motivering för polisens beslut om att inte inleda förundersökning när beslutet endast motiverats med "Det är uppenbart att brott inte går att styrka"? Exakt tidpunkt finns, exakt platsangivelse finns och eventuellt även övervakningsfilm. Vi anser inte att det är så uppenbart och skulle vilja få en mer utförlig förklaring till varför de anser att det är så uppenbart att brott ej går att styrka. Gäller ofredande på buss.
Elin Gustavsson |Hej! Tack för att du hör av dig till Lawline med din fråga! Vilken tråkig situation det verkar som att du hamnat i, jag ska försöka svara så gott jag kan! När polisen lägger ned en förundersökningFörundersökning regleras i 23 kap. Rättegångsbalken, läs lagen här. Om åklagaren inte finner att det finns något bevis för att brottet begåtts så ska förundersökningen läggas ned omgående. Det här regleras i 4 §. Om en förundersökning läggs ned så kan den senare komma att tas upp igen, men då krävs det att nya bevisuppgifter kommit in. När ett beslut om att lägga ner en förundersökning tagits finns det tyvärr inte mycket en kan göra. Om åklagaren istället skulle ha valt att väcka åtal och sedan lägga ned det så finns en möjlighet att själv ta upp och driva åtalet. Det jag skulle rekommendera dig att göra är att lämna in alla uppgifter du har om brottet till polisen! Ett stort lycka till med allt! Vänligen,

Registrering och gallring av förundersökning

2017-10-31 i Förundersökning
FRÅGA |Under hur lång tid lagras ett förundersökningsprotokoll?
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret blir olika beroende på om förundersökningen har lagt ned eller om det handlar om en pågående förundersökning. En förundersökning kan pågå så länge ett brott inte är preskriberat. I 35 kapitlet brottsbalken (BrB) framgår att olika preskriptionstider gäller för olika brott, vilket bestäms utifrån brottets straffskala. Exempelvis är preskriptionstiden för brottet stöld 5 år, 35 kap. 1 § 1 st. BrB (https://lagen.nu/1962:700#K35P1S1). Om en person anses som skäligen misstänkt för ett brott finns det en möjlighet för förundersökningsledaren att registrera uppgifter om den misstänkta i misstankeregistret. Om brott inte kan styrkas och den misstänkte visar sig vara oskyldig lagras inte informationen, den kan istället gallras enligt 13 § lag om misstankeregister eftersom skuldfrågan anses vara avgjord. Uppgifterna från förundersökningsprotokollet kan tas bort exempelvis om en förundersökning har avslutats utan att åtal har väckts med anledning av misstanken, 13 § 1 st. 1 p (se nedan)13 § En uppgift i registret skall gallras 1. om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av misstanken, 2. om åtal som har väckts med anledning av misstanken har lagts ned, 3. om domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med anledning av misstanken eller den misstänkte har godkänt strafföreläggande som har utfärdats i anledning av misstanken eller 4. när en begäran om överlämnande eller utlämning har avslagits eller, om den har bifallits, överlämnandet eller utlämningen har verkställts.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Får polisen beslagta en mobil - hur länge?

2017-10-28 i Förundersökning
FRÅGA |Hejsan, en vän till mig har fått sin mobiltelefon beslagtagen av polisen. När jag fråga vad han hade gjort så säger han att han är misstänkt för olaga hot. Dock så tycker jag att det låter lite konstigt eftersom jag har aldrig hört att dom tar telefoner i beslag för det. Så min fråga är om det är möjligt att dom har tagit mobilen för brottet som han själv säger att han är misstänkt för eller om det är ett grövre brott som han lnte vågar erkänna? Och hur länge kan polisen ha telefonen i beslag? Mvh
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagRegler om beslag finner du i rättegångsbalken (RB).Polisen har rätt att beslagta mobilen om den kan tänkas ha betydelse i utredningenEftersom din kompis, enligt honom själv, är misstänkt för brott (olaga hot), och det inte är ovanligt att dessa typer av hot uttrycks i meddelanden över sms eller på sociala medier, så kan information på mobilen tänkas ha betydelse i utredningen om brott. Polisen har i ett sådant läge alltså haft rätt att beslagta din kompis telefon, och det är givetvis möjligt att din kompis talar sanning, även om det kan röra sig om någonting annat (27 kap. 1 § första stycket RB).Ingen tidsgräns på hur länge polisen kan hålla mobilen i beslagDet finns inte någon tidsgräns på hur länge polisen kan hålla mobilen i beslag, så länge den är relevant i utredningen.Har polisen däremot beslagit mobilen utan tillstånd från en åklagare eller förundersökningsledare, så har din kompis rätt att begära en prövning av beslaget. Då ska i regel beslaget prövas inför rätten så snart som möjligt, och senast inom fyra dagar efter det att begäran framställdes, om det inte finns något hinder av större slag som förhindrar en sådan prövning (27 kap. 6 § första stycket RB).SammanfattningsvisPolisen har av allt att döma haft rätt att beslagta din kompis telefon, och det finns ingen tidsgräns på hur länge polisen kan ha kvar den, så länge den är relevant i utredningen. Din kompis kan begära en prövning av beslutet, om polisen beslagtagit mobilen utan tillstånd från åklagare eller förundersökningsledare.Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar

Vem leder förundersökning mot minderårig?

2017-10-16 i Förundersökning
FRÅGA |Hur vet jag vem som leder förundersökningen när det gäller barn under 15 respektive 18? Är det skillnad på dessa åldersgrupper. Till exempel skadegörelse, vi har en 14, 17 och 21 åring som är skäligen misstänkt. På vilket sätt skall utredningen genomföras i respektive fall och av vem?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Under 18 årI de fall någon är under 18 år ska lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare tillämpas. Förundersökningar mot någon som inte fyllt 18 år, ska ledas av en åklagare eller en polis som är särskild lämpad för uppgiften, (2 §). Om fängelse kan följa av brottet, ska förundersökningen bedrivas skyndsamt (4 §). I de fall det gäller användning av tvångsmedel mot underårig finns det bara särreglering av häktning. Övriga tvångsmedel finns det inga bestämmelser om, och därmed gäller alltså de regler som finns i rättegångsbalken om tvångsmedel.Över 18 årI de fall någon är över 18 år, ska även i sådana fall förundersökningen ledas av åklagare eller en polis (23 kap. 3 § 1 st rättegångsbalken).RådJag får råda dig att kontakta polisen för att få på vem som faktiskt leder förundersökningen.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen