Ansvar för hund

2017-04-26 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund har bitit ihjäl grannens kanin. De hade släppt loss 2 kaniner utanför burarna. När de fångat in en så hittade de inte den andra. Jag säger på skämt att min hund vill gärna hjälpa till och leta. Varpå ägaren säger ja ta ned honom..Allvarligt. jag gjorde det och min hund hittade kaninen under grannens altan. Jag säger till ägaren av kaninen att hålla i hunden ordentligt så skulle jag gå på andra sidan och locka ut kaninen. Och det gjorde jag men en sek senare så hör jag skrik neeeej släpp. Jag rider dit och ser min vovve med kaninen i munnen. Han reagerar inte på mina kommandon så jag fick tillslut ligga på honom och stoppa ned min hand i Hans hals för att han ska släppa men kaninen var död. Jag tror att den dog så snart min hund bet ned på den. Vad är jag skyldig till nu?
Louise Kjellberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det gäller hundar så har ägaren alltid ett så kallat strikt ansvar för hunden vilket innebär att hundägaren alltid är ansvarig för skador som hunden har orsakat, oavsett om man som som ägare har vållat skadan eller ej. Detta framgår av 19 § i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. I ditt fall innebär det att du som hundägare är skyldig är ersätta skadan som din hund har orsakat, trots att det ej var du som höll i hunden när skadan inträffade. Det som ska ersättas i detta fallet är en sk. sakskada, djur är nämligen enligt lagens mening att klassificera som saker. Vid sakskador utgår ersättning för sakens värde, annan kostnad till följd av skadan samt inkomstbortfall till följd av skadan. Detta framgår av 5 kap 7 § skadeståndslagen. För att ersättning ska utgå måste dock den skadelidande visa på ett orsakssamband mellan skadan och kostnaden. Endast kostnad som pga skadan ej kunnat undvikas ersätts. I detta fallet torde det därför endast vara fråga om ersättning för sakens värde, dvs. ersättning för kaninens faktiska värde då inkomstbortfall och andra kostnader knappast är troliga som en konsekvens av skadan.Sammantaget är du alltså strikt ansvarig för din hund och således ersättningsskyldig för kaninens värde. Det kan dock tilläggas att du endast är ersättningsskyldig om kaninägaren yrkar på ersättning.Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Återkom gärna om du har några vidare funderingar.

Ansvar att betala för skadegörelse

2017-04-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej,I dessa tider när det i många kommuner är mycket skadegörelse av glasrutor, busshållplatser, papperskorgar och så vidare. Vilka möjligheter finns det att få de barn/ungdomar som förstör eller föräldrarna att betala för skadegörelsen? HälsningarJenny
Oskar Fröberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om någon avsiktligen förstör kommunens egendom kan personen hållas ansvarig för den skada som orsakats, detta framgår av 2 kap. 1 § skadeståndslagen.Även för föräldrar som har vårdnaden om ett barn finns ett lagstadgat ansvar för skador på annans egendom som barnet vållar genom brott, 3 kap. 5 § skadeståndslagen.Det finns alltså förutsättningar i lag för att kräva ersättning av personer som avsiktligen förstör kommunens egendom och vissa fall kan även föräldrar hållas ansvariga. Det problematiska är att veta vem det är som begått skadegörelsen om personen inte tas på bar gärning eller fångas på film. Om det inte går att bevisa att en person förstört en glasruta kommer inte heller denna person kunna hållas ansvarig för skadan.Hoppas detta svarade på din fråga.Mvh

Skadeståndsskyldighet för barn

2017-04-24 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Mitt barn som är 13 år skulle stänga en dörr, till hälften av glas, med bakdelen av kroppen. Personen bakom honom flikade in med en fot i dörröppningen, varpå glaset i dörren gick sönder. Han var alltså helt ovetande om vad som pågick bakom honom. Nu har vi fått en faktura för skadegörelse på 2000:- av skolan. Är det verkligen korrekt att vi kan bli etsättningsskyldiga vid den här typen av olyckshändelse?Tackar på förhand!
Björn Gunnarsson |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline mer er fråga! Förutsatt att ni har en hemförsäkring så finns det en del av hemförsäkringen som kallas Ansvarsskydd som kan träda in i sådana här situationer. Det innebär i korthet att det ingår i ert försäkringsbolags skyldigheter att ersätta skada som ni och era barn orsakar andra genom vårdslöst beteende. Jag råder er därför att ta en titt på era försäkringsvillkor för att se hur det ser ut med självriskskostnad och om det här är en sådana situation som omfattas av ansvarsskyddet i eran försäkring, och även att ni tar kontakt med ert försäkringsbolag så snart som möjligt. Rent juridiskt kokar det här ner till frågan om er son agerade på något sätt “felaktigt” eller vårdslöst när han stängde dörren och den gick sönder eller om det är en ren olyckshändelse. Hade han inte gjort som han gjorde så hade ju dörren varit hel nu, men det betyder inte att han automatiskt är ersättningsskyldig. Ni har ju inte köpt någonting av skolan eller avtalat på annat sätt med dem, så om ni skulle vägra betala så måste skolan föra en skadeståndstalan mot er för att få ut sina pengar. Då måste skolan bevisa att er son är ersättningsskyldig, och jag kommer nu att förklara hur en sådan ersättningsskyldighet bedöms. Det är endast när man genom att göra någonting vårdslöst eller när man har uppsåt att skadan ska uppstå, vållar en skada som man har en skyldighet att ersätta den 2 kap 1 § Skadeståndslagen. Här har jag inte tillgång till samtlig information, men det låter som att er son stängde dörren bakom sig genom att putta igen den med höften. Även om det när man går igenom dörren inte finns något där som är ivägen för att stänga den kan det ju dyka upp något, såsom en fot. Man skulle alltså kunna tycka att man bör tänka på möjligheten att någonting hamnar i vägen för dörren när man försöker stänga den. Men även om någonting av en händelse skulle hamna i vägen när man stänger dörren, så betyder ju inte detta att dörren nödvändigtvis kommer gå sönder när den stannas upp Vi pratar alltså om en risk i en risk. Domstolen kommer att försöka se om den här risken är tillräckligt stor för att er son borde ha haft en i åtanke när han stängde dörren och finner de att så är fallet, så behöver han ersätta skadan eftersom han var vårdslös. När en sådan bedömning har gjorts kommer man även se till bestämmelsen i 2 kap 4 § , och se om det är skäligt att er son ska betala för den här skadan. Om er försäkrings ansvarsskydd täcker skadan så kommer det peka mot att han är ersättningsskyldig eftersom det då inte sätter honom i en dålig sits. Skulle ni inte ha något ansvarsskydd kommer man göra en samlad bedömning av omständigheterna vid skadan, och ansvaret för att ersätta skadan kan i vissa fall bortfalla helt även om det för en vuxen människa skulle inneburit skadeståndsansvar. Men tro inte att det här nödvändigtvis kommer eskalera till domstol. Går ni till erat försäkringsbolag kommer de att titta på situationen och bedöma om det här omfattas av försäkringen och om de anser att er son har varit vårdslös; tycker de att han varit vårdslös så kommer de betala skolan och sedan kräva eventuell självrisk av er. Skulle de inte tycka att er son har gjort något fel här, kan de göra bedömningen att ni inte behöver betala och bestrida fakturan för er räkning. Jag hoppas det här har kunnat svara på er fråga, skulle jag ha missat något, tolkat frågan fel, eller har ni fått flera frågor så är ni välkomna att ställa fler frågor till Lawline. Med vänliga hälsningar

Rättigheten att kräva skadestånd och hur man går tillväga för att kräva skadestånd

2017-04-22 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag var och piercade mig på en studio i Uppsala för drygt 3 veckor sedan. Det visade sig att piercaren hade använt en för kort stav, och jag fick därför åka in till akuten för att skära ut den hos en överläkare på sjukhuset i Jönköping. Konstatera att jag även hade tagit kontakt med en annan studio innan för att dubbelkolla om felet vart hos piercaren eller hos mig och det visade sig att studion jag gick till också sa att det var Uppsalas piercarens fel då han hade använt en 4 mm för liten stav på mig. Kirurgen som gjorde ingreppet skrev ut ett intyg där han beskrivit vad felet var, vad de fått göra och vad jag fått gå igenom samt vad piercaren blivit skyldig mig. Läkarbesök, resetid, arbetsersättning samt själva ingreppet osv. När jag tagit kontakt med piercaren och förklarat hela historien så nekade han att det vart hans fel och att ville ha intyget från läkaren, vilket jag skickade. Han sa att han skulle tänka igenom saken och höra av sig till mig så fort som möjligt. Det har nu gått 1,5 vecka och jag har inte hört något ifrån honom. Jag har både skickat iväg mejl och försökt att få tag på honom dagligen via telefon men ej lyckats. Nu till mig fråga: Hur och vart skall jag vända mig i denna situationen?! Blir han skyldig att ersätta mig? har jag rätten på min sida att anmäla honom? TACK på förhand! M.v.h.
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar att rätten bör vara på din sida i denna fråga då det framgår tydligt att detta orsakats av den som piercat dig och då du också har bevis på detta.Det framgår i lag att den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakar en annan person person- eller sakskada ska stå till svars för detta genom att betala ersättning för skadan. Se 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Det är uppenbart att personen som vållat dig denna personskada gjort detta genom vårdslöshet då en person kunnig inom området borde veta om vilken typ av piercing som är lämplig. Den som utstått personskada på grund av att en annan person varit vårdslös har rätt att få ersättning för sjukhuskostnader och andra kostnader som uppstått på grund av skadan samt ersättning för förlorad inkomst och för fysiskt eller psykiskt lidande. Se 5 kap 1 § skadeståndslagen. Du bör med andra ord få ut ersättning för de kostnader som uppstått och också för det fysiska lidande som uppkommit. Vad du kan göra är att lämna in en stämningsansökan till Svenska domstolarna, information om hur du går tillväga för att göra det hittar du här. Då jag endast är juriststudent råder jag dig att boka en tid med en utav våra jurister för att få bästa möjliga hjälp i ärendet, det kan du göra här.Hoppas att detta svar hjälpte dig och lycka till! :)Med vänliga hälsningar,

Ersättning från försäkringsbolag efter misshandel

2017-04-26 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Tjena. Jag var på en fest och så blev jag slagen mitt på munnen utav någon som jag inte såg vem det var och min telefon gick i backen samt mina glasögon.det var nu 3dagar sedan detta hände och jag har haft ett förjäkligt munsår på överläppen och svårigheter med att äta då jag inte kan öppna munnen så mycket och så blir mina läppar fruktansvärt torra. När jag äter så gör det fortfarande ont och svider vid varje tugga. Jag försöker att äta maten från sidan men det hjälper bara lite. Min fråga är ju nu om jag har rätt till skadestånd bara eller har jag rätt att få försäkring för telefonen och glasögonen också
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Den person som slog dig har orsakat både en personskada (munsåret) och sakskador (din mobiltelefon och dina glasögon). Eftersom det verkar ha gjorts medvetet är personen skyldig att ersätta dig för dessa skador enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Problemet är att du inte vet vem som har gjort detta. Om du inte vet vem som har orsakat skadorna kan du av naturliga skäl inte heller få ersättning från den personen. Det du istället får göra är att vända dig till ditt försäkringsbolag. Om du har en hemförsäkring ingår ofta ett överfallsskydd, d v s du får ersättning när du blir utsatt för en misshandel. I hemförsäkringen ingår också ett egendomsskydd som innebär att du kan få ersättning för att dina glasögon och din telefon gått sönder. Exakt vad du kan få ut från din försäkring avgörs av försäkringsvillkoren. Mitt råd till dig är att kolla igenom försäkringsvillkoren som gäller för din hemförsäkring. Då får du en egen uppfattning om vad som borde ersättas och hur hög din självrisk är (d v s vilken summa du inte får ersatt). Därefter bör du ta kontakt med ditt försäkringsbolag och fråga dem hur läget ser ut. Om du inte har någon försäkring är det dessvärre inte mycket du kan göra för att få ersättning. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag kräva skadestånd när mitt barn blivit misshandlat på dagis?

2017-04-25 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hejsan! Min 16 månader gamla son blev den 20/4-2017 misshandlad av en lite äldre pojke på dagiset. Denna pojke ska ha slängt ner min son på marken och stampat honom på magen, huvudet och händerna. Min son har fått märken samt mardrömmar efter denna händelse och är rädd för att gå tillbaka till dagis, där vi valt att säga upp platsen (min son har för bara en dryg vecka sedan också blivit biten). Nu måste jag som mamma säga upp mig från mitt jobb för att kunna sitta hemma med sonen, då han inte är säker på sitt dagis. Hur kan man gå vidare med detta både inom anmälan samt kräva skadestånd? Med vänlig hälsning/ Maria.
Marcus Bäckström |InledningHej Maria!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Först och främst beklagar jag den situation du hamnat i. Jag hoppas att mitt svar ger dig någorlunda god vägledning. Vill du ha ytterligare upplysningar är du varmt välkommen att publicera en kommentar eller skicka ett mejl till marcus.backstrom@hotmail.com. Jag har även sparat svaret som en PDF-fil, vilken jag gärna skickar till dig om du kontaktar mig eller uppger mejladress i kommentatorsfältet.Mitt svar är strukturerat med olika rubriker. Inledningsvis presenterar jag min rekommendation till dig. Rekommendationen bygger på de efterföljande rubrikerna, där jag redogör för de inblandande personernas (barnet, föräldrarna, dagispersonalen och kommunen) eventuella skadeståndsansvar och även lämnar en del lagrumshänvisningar. Denna information syftar således till att göra den kortfattade rekommendationen begriplig och logisk.Observera att jag uteslutit frågan om polisanmälan ur svaret. Skälet till detta är att jag, baserat på den information som du lämnat, inte tror att någon straffbar handling begåtts. Små barn kan ju inte göra sig skyldiga till misshandel och jag vet för lite om dagispersonalens agerande för att kunna göra en rimlig straffrättslig analys kring det.Min rekommendationMin bedömning är att det endast är möjligt att kräva skadestånd av kommunen, som har ett ansvar i egenskap av arbetsgivare till dagispersonalen. För att kommunen ska vara skyldig att betala skadestånd krävs det att personalen på något vis agerat felaktigt eller försumligt (d.v.s. inte hållit tillräckligt bra koll på barnen i den aktuella situationen).Om ett skadestånd betalas ut så är beloppet begränsat till de fysiska och psykiska skador som ditt barn drabbats av (plus eventuella sjukvårdskostnader). Du kan alltså inte få kompensation för att du valt att sluta på ditt jobb men kanske en mindre ersättning för att du under en kortare period varit hemma med din son.För att gå vidare med detta behöver du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (alternativt ingå en förlikning med kommunen). Att göra det kan vara knivigt utan att ha juridiskt uppbackning. Min rekommendation blir därmed att du tar kontakt med en utbildad jurist som kan hjälpa dig. Önskar du få mer rådgivning av Lawline, fast av en färdigutbildad jurist, är du välkommen att kontakta oss här. Referera gärna till det svar du fått av mig.Kan barnet bli skadeståndsansvarig?Utgångspunkten i svensk skadeståndsrätt är att skyldighet att betala skadestånd uppstår då någon orsakat en skada till följd av uppsåt eller vårdslöshet (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Kravet på vårdslöshet innebär att små barn i praktiken inte kan bli skadeståndsskyldiga, eftersom de inte har förmågan att förstå innebörden eller förutsäga konsekvenserna av sina handlingar.Det barn som misshandlat din son kan därmed inte själv bli skadeståndsansvarig.Kan föräldrarna bli skadeståndsskyldiga för den skada som barnet orsakat?När ett barn orsakar en skada kan föräldrarna bli skadeståndsskyldiga på två grunder.Den första grunden är att föräldern brustit i sin tillsyn av barnet, vilket resulterat i en skada. Ett exempel är om en förälder släpper ut sin 8-åring på gatan med ett vasst föremål. Om barnet sticker en kompis i ögat med föremålet blir föräldern skadeståndsskyldig p.g.a. den vårdslöshet som det inneburit att tillåta barnet att gå runt med den farliga saken. I ditt fall finns det dock ingenting som pekar på att föräldrarna varit vårdslösa (de har ju bara lämnat sitt barn på dagis och förlitat sig på att personalen har koll på vad som händer).Den andra grunden är att föräldern inte gjort sig skyldig till något oansvarigt men ändå får betala skadestånd eftersom det i lagstiftningen finns ett strikt ansvar för skador som barn ger upphov till. Detta regleras i 3 kap. 5 § skadeståndslagen och innebär att en förälder som har vårdnaden om sitt barn är tvungen att betala upp till ca. 9000 kr för skador som barnet orsakar genom brott.I en sådan situation spelar det alltså ingen roll om föräldern själv kan anses vårdslös, ansvaret inträder per automatik. Ansvaret förutsätter dock att barnet begått en brottslig handling. För att misshandel ska ses som ett brott i juridisk mening krävs det uppsåt. Eftersom små barn inte kan ha uppsåt i rättslig mening har inget brott förövats. Någon skadeståndsskyldighet för föräldrarna har därmed heller inte uppkommit.Sammanfattningsvis bedömer jag att det inte finns någon rimlig chans att få skadestånd av barnets föräldrar i ditt fall.Kan dagispersonalen eller kommunen bli skadeståndsskyldiga för den skada som barnet orsakat?Det är inte sannolikt att dagispersonalen själva kan bli skyldiga att betala skadestånd för en skada som uppstått i anslutning till deras tjänsteutövning. För att så ska ske behöver det nämligen föreligga ”synnerliga skäl”, vilket är ett väldigt strängt krav i juridiska sammanhang (se 4 kap. 1 § skadeståndslagen).Oddsen är dock betydligt bättre gällande kommunens ansvar i egenskap av arbetsgivare. 3 kap. 1 § skadeståndslagen anger att arbetsgivaren ska ersätta person- eller sakskada som en anställd orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten. Det krav som måste vara uppfyllt är alltså att den anställde personen på något vis brustit i sitt ansvar. En sådan brist kan vara att inte utöva tillräckligt noggrann tillsyn över lekande barn, med resultatet att en skada uppstår.Under förutsättning att någon ur dagispersonalen inte levt upp till sina skyldigheter i samband med det din son blev utsatt för (t.ex. genom att lämna barnen ensamma) kan det alltså finnas en skadeståndsskyldighet för kommunens del (eller företaget om det är ett privat dagis).Vad ersätter skadeståndet?Skadestånd till den som drabbats av personskada omfattar sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt fysiskt och psykiskt lidande (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Även en nära anhörig kan enligt samma paragraf få viss ersättning, t.ex. för inkomstförlust som uppstår till följd av att den anhörige under en tid måste finnas vid den skadades sida.Applicerat på din situation innebär denna bestämmelse att din son kan få ersättning för eventuella sjukvårdskostnader och för det fysiska och psykiska lidande som övergreppet medfört (kallas för ”sveda och värk” i lagen). Om din son fått en bestående skada, exempelvis ett ärr, utgår särskild ersättning för det (benämns ”lyte eller annat stadigvarande men” i lagen).Därutöver bör du kunna få ersättning för någon eller ett par dagars inkomstförlust, till följd av att du behövt hämta din son på dagis och ansett dig tvungen att vara hemma med honom efteråt. Ersättning för den stora inkomstförlust som uppstår till följd av du säger upp dig från jobbet lär dock inte bli aktuellt, då en domstol troligtvis skulle bedöma att det inte har ett tillräckligt nära samband med skadehändelsen.Med vänlig hälsning,

Skadeståndsansvar vid cykelolycka

2017-04-23 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, jag råkade köra på en kvinna med cykel och undrar om jag kommer behöva betala skadestånd. Hon själv stod med sin cykel och blockerade cykelvägen när jag skulle cykla som vanligt. Jag körde in i bakhjulet men jag hann bromsa innan och det fanns inga synliga skador efteråt. Hon nämnde även på plats att hon tidigare haft ont i samma knä hon hade nu. Hon har polisanmält mig och jag tänkte kolla vad ni tycker! Tack
Victoria Nygren |Hej, vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skadeståndsskyldighet För att du ska kunna bli skadeståndsskyldig krävs att du varit vårdslös, se 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Frågan blir då om du kan anses ha agerat oaktsamt. Detta bedöms utefter hur en normalt aktsam person skulle agerat i situationen, om du borde handlat på ett annat sätt, till exempel kört med en lägre hastighet eller dylikt. Om du bedöms ha förfarit vårdslöst kan dock skadeståndet eventuellt komma att jämkas p.g.a. medvållande från kvinnan du körde in i, d.v.s. om hon handlat på ett sådant sätt som medverkat till skadehändelsen. Vidare måste hon bevisa att skadorna uppkommit till följd av kollisionen. Rekommendation Det är svårt att avgöra huruvida du kan bli skadeståndsskyldig eller inte utan närmare omständigheter. Det bästa för dig i denna situation är att kontakta ditt hemförsäkringsbolag. I denna ingår en ansvarsförsäkring som fungerar som en trafikförsäkring för dig som cyklist! Bolaget kommer då att göra en utredning om du är skadeståndsskyldig eller inte. Är så fallet kan försäkringen inträda och ersättning utgår från denna, med avdrag för eventuell självriskkostnad. Lycka till och tveka inte att höra av dig till Lawline igen vid andra frågor! Vänligen,

Vilken räntesats ska utgå på skadestånd?

2017-04-21 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Utsattes för inbrott okt 2007. Tilldömdes skadestånd som enligt Kronofogden nu är strax under 13000 kr. Gäldenären har begärt skuldsanering och Kronofogden vill ha besked om mina krav angåendeKapitalbeloppräntesatsavgifter och upplupen räntauppkomstdatum.Min fråga gäller vilken räntesats jag ska uppge till Kronofogden.
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!Bestämmelser om ränta hittar du i räntelagen, här. Enligt 4 § 5 st. räntelagen ska ränta betalas på en fordran som avser skadestånd med anledning av uppsåtligt brott från den dag då skadan uppkom. I ditt fall är det alltså den dagen du hade inbrott. I andra fall av skadestånd ska ränta utgå från och med 30 dagar efter det att krav om skadestånd framställes enligt 4 § 3 st. räntelagen.Hur står räntan är framgår av 6 § räntelagen, nämligen referensräntan adderat med 8 procentenheter.Här hittar du Riksbankens räntetabeller och här på Kronofogdens hemsida kan du på ett enkelt sätt räkna på skuldräntan.Väl mött och lycka till!