När blir föräldrar skadeståndsskyldiga för sina barn?

2016-08-23 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |En sjuttonårig kille skjuter en annan kille (en kompis som är 18 år) med ett luftgevär i benet. Han siktar för att träffa men inte i ont uppsåt utan dom var ett helt gäng som höll på och skoja med varandra. Den sjuttonåriga killen hade tidigare på kvällen själv fått ett skott på foten av en annan i samma gäng och trodde inte det var så farligt. Den 18-åriga killen blev nu skadad eftersom kulan fastnade i benet och han var tvungen att operera sig. Mamman till den skadade killen vill nu ha ersättning för en massa olika saker såsom utebliven lön, kläder, medicin, ersättning per dag mm.. men det har inte gjorts någon anmälan till polisen. Vad gäller i ett sådant här fall? Vad kan hända med den 17 åriga killen om det görs en polisanmälan? Kan den 17 åriga killens föräldrar bli skadeståndsskyldiga utan en anmälan till polisen?Tacksam för snabbt svar
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Enligt skadeståndslagen ska den som vållar en sakskada (kläderna) eller personskada (benet), antingen uppsåtligt eller vårdslöst, ersätta den uppkomna skadan. Att skjuta en annan person i benet med ett luftvapen måste anses vara i alla fall vårdslöst. Skadeståndsanspråk enligt skadeståndslagen kan uppstå även om ett brott inte har skett.Om det görs en polisanmälan skulle brottsrubriceringen antagligen bli misshandel alternativt vållande till personskada i enlighet med reglerna i 3 kapitlet brottsbalken. Eftersom han är under 18 år kommer han absolut inte dömas till fängelse, däremot finns det andra åtgärder som samhället kan träda i kraft så som diverse åtgärder från de sociala myndigheterna. För att föräldrarna ska kunna bli skadeståndsskyldiga krävs att ett brott har begåtts. Har en polisanmälan inte gjorts och sjuttonåringen inte har dömts i rättslig mening kan inte heller föräldrarna bli skadeståndsskyldiga 3 kap. 5 § skadeståndslagen.

Skador orsakade av hund

2016-08-16 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej om vår hund grävt sig ut från, ett egentligen stabilt och mycket säkert stängsel, och förorsakat en mindre trafikförseelse , vem är då ersättningsskyldig.? Hunden sprang på en 80-skyltad landsväg. Första bilen bromsade och bakomvarande bil stötte mycket lätt in i framförvarande bil. Inga inga personskador, inga plåtskador, ett litet färgmärke på första bilens bakre stötfångare. Föraren i bil 1 hävdar att stötfångaren sitter löst och ska polisanmäla händelsen.
Carl-Johan Lindman |Vad säger lagen?En hundägare har som huvudregel ett ansvar för samtliga skador som hunden vållar. Det heter att en hundägare har ett strikt skadeståndsansvar. Strikt ansvar innebär att hundägaren ska ersätta skadan som orsakats av hunden även om den brutit sig ur exempelvis säkra stängsel och det rör sig om en ren olyckshändelse att den sprang ut på vägen och därmed orsakade trafikskadorna. Detta kan utläsas ur 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter.Vad ska ersättas?Skador på bilar anses vara sakskador. Det som kan inkluderas i skadeståndet är kostnader för reparation och eventuell värdeminskning (alltså verkstadsreparation och dylikt), inkomstförlust samt annan kostnad till följd av skadan enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen. Alla kostnader för att åtgärda det som är ett resultat av den skada din hund vållat, ska som huvudregel ersättas då det rör sig om en sakskada.Med vänliga hälsningar,

Principalansvar för föräldrar vid försök till stöld av moped

2016-08-08 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej. Min moped utsattes för ett stöldförsök och skadades då samtidigt. Jag gjorde själv ett envarsgripande på gärningsmannen som var under 15 år. Enligt polisanmälan är nu brottet avslutat med hänvisning till att GM inte var straffmyndig och det saknas förutsättningar för utredning 31par i lagen med särskilda bestämelser om unga lagöverträdare. Har jag inte rätt till ersättning för självrisken på skadan av MA´s föräldrar genom 3 kap 5 paragrafen i skadeståndslagen?
Sara Bengtsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det s.k. principalansvaret för vårdnadshavare regleras i 3 kap. 5 § skadeståndslagen (1972:207) (SKL), vilken du finner (https://lagen.nu/1972:207#K3P5S1). Enligt 3 kap. 5 § 1 st. 1p. SKL (https://lagen.nu/1972:207#K3P5S1) ska en förälder som har vårdnaden om ett barn ersätta personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott. Det förutsätts således att en straffbar handling har skett. Även brott genom oaktsamhet omfattas. Enligt 3 kap. 5 § 2 st. SKL (https://lagen.nu/1972:207#K3P5S2) är förälderns ansvar för varje skadehändelse begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (https://lagen.nu/2010:110#K2P6S1) som gäller för det år då skadehändelsen inträffade. I ditt fall verkar det som att gärningsmannen utförde ett stöldförsök på din moped. Detta är en straffbar handling enligt 8 kap. 12 § Brottsbalken (BrB) (https://lagen.nu/1962:700#K8P12S1) och 23 kap. 1 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K23P1S1). Av detta att utläsa bör därför denna situation omfattas av 3 kap. 5 § SKL om föräldrars principalansvar eftersom gärningsmannen har utfört en straffbar handling. Gärningsmannens föräldrar ska alltså ersätta den sakskada som har uppstått på din moped. Deras skadeståndsskyldighet är dock begränsad till en femtedel av det prisbasbelopp som gäller för det år då skadehändelsen inträffade. Om stöldförsöket således skedde i år, 2016, innebär det att gärningsmannens föräldrar ska ersätta max en femtedel av prisbasbeloppet för år 2016, dvs. 44 300/5 = 8 860 kronor. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Skadestånd på grund av oläglig parning

2016-08-05 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund smet ut genom porten under tiden jag skulle lägga vår bebis i vagnen. Efter en timme av letandet genom området får vi samtal av en bekant som kände igen vår hund utanför hennes port. Med hunden var en tjej som själv hade två stora hundar, en tik och en hane. Tikägare går i attack och skäller ut mig för att min hund smet iväg och säger att hon har ringt polis och att hennes tik är höglöpande och att hon har kämpat hårt för att hålla sina hundar isär för att hon vill inte ha valpar. Nu var allt detta fördärvat p.g.a vår hund. Hon har nämlingen varit tvungen till att lämna över sina hundar( som var på en koppel) till en förbigående kvinna för att "fånga" vår hund.( Det blev tyvärr aldrig klart för oss vad var det hon skulle göra och varför hon lämnade ifrån sig sina hundar) Inom den korta stunden lyckades hennes egna två hundar para sig. Nu vill tikägaren att vi står för hela kostnaden av behandlingen för att avsluta tikens gravidiet. Är vi skyldiga att stå för dessa kostnader?
Anton Walfridsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni skulle vara skyldiga för något är det i så fall genom skadestånd. När det gäller skada som en hund har orsakat har ägaren ett s.k. strikt ansvar, det framgår av Lagen om tillsyn över katter och hundar 19 §. Strikt ansvar innebär att du som ägare måste ersätta alla skador som hunden orsakar oavsett om du varit vårdslös eller ej. Det krävs att hunden faktiskt orsakat skadan vilket bedöms utifrån adekvat kausalitet. Den bedömningen delas upp i två delar. Först kausalitet sedan adekvans. I ditt fall brister det på adekvans, det farliga med att hunden sprang ifrån dig aktualiserades inte. Sammanfattning: du kommer mest troligen inte bli skyldig att ersätta hennes kostnader. Hade din hund istället bitit någon eller liknande hade du fått betala ersättning. Hoppas att du fick svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med din hundsituation är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Skada på husdjur orsakad av annans hund

2016-08-16 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Min katt blev attackerad av en Rottweiler på vår bakgård. Där råder inte hundförbud men hundar ska vara kopplade enligt värden. Efter besök på djursjukhus kom katten hem. Mannen som framfört hunden samt hundens ägare vägrar ta på sej ansvaret. Polisanmälan görs men läggs ner och under tiden blir katten sämre och efter många undersökningar på djursjukhus "tror" veterinären att en skada uppstått på diafragma som lett till vätskefyllning i brösthålan men kan inte ställa definitiv diagnos utan att operera. Ingrepp görs för att tömma ut vätskan men efter två försök får vi avliva katten. Vad kan jag göra för att få den som orsakat detta att ta sitt ansvar? Har betalat mycket pengar för veterinärvård men vill främst att personen i fråga ska ta på sig ansvaret.
Carl-Johan Lindman |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.Ägaren till hunden som orsakade skadan är ansvarig för alla skador hunden orsakar och detta inkluderar skador på andras husdjur. Detta kallas strikt ansvar som du kan läsa mer om Här.Utifrån din fråga så tolkar jag det som att den som framförde hunden samt hundens ägare inte vill erkänna att det var dennes hund som skadade ditt husdjur. Om så är fallet så kommer frågan om ansvar för skadorna att avgöras i den domstol du för skadeståndsanspråket i och med domslutet. Det måste självklart avgöras huruvida det var grannens hund som orsakade skadan för att frågan om skadestånd sedan ska kunna avgöras. I och med att det var på er bakgård skadan skedde så minskar det antalet "misstänkta hundar" som kan antas ha vållat skadan. Om du såg händelsen så gynnar även det bevisläget. Om du vill ha ytterligare hjälp med att föra skadeståndsanspråket i domstol så kan du vända dig till lawlines juristbyrå. Mer info om den finns här på våran hemsidaMed vänliga hälsningar,

Skadestånd kattägare

2016-08-15 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min katt har blivit attackerad av en annan katt inne på våran egna altan. Min katt blev opererad av skadorna. Är den andra ägaren skyldig att stå för våran veterinär kostnad.
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga!Ägaren av den andra katten är inte skyldig att betala skadorna då det inte finns ett strikt skadeståndsansvar för katter som det gör för hundar, se lagen om tillsyn över hundar och katter. Dock kan ni alltid be grannen betala för skadorna dennes katt orsakat. Om ägaren vägrar kan ni anmäla denne för skadestånd.För att få ut skadestånd måste ni påvisa att skadan har uppkommit på ett sätt som kan föranleda skadeståndsansvar. Ni måste även bevisa att det är den andra katten som har orsakat skadan på er katt. Ni har alltså hela bevisbördan. Det kommer vara svårt att få ut skadestånd. Er bästa chans är att tala med er granne om att få ersättning för kostnaden hos veterinären.Lycka till!Vänliga hälsningar

Ansvarsförsäkring

2016-08-07 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om jag som vållande till skada på annan bil dvs blivit dömd för grovt rattfylleri, smitning frågan är den gäller eller täcker min försäkring på motpartens bil eller måste jag betala hela reparationskostnaden till försäkringsbolaget. Vilket kan bli mycket kostsamt.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I din hemförsäkring ingår mest troligt även en ansvarsförsäkring. Ansvarsskydd, eller ansvarsförsäkring, skyddar dig som försäkringtagare vid skadeståndskrav från motparten i samband med en skada eller en olycka. Vid sådana tillfällen hjälper anvarsskydd bland annat med utredning, förhandling och beviljat skadestånd.Detta innebär att din försäkring kan hjälpa dig att täcka reparationskostnaden på motpartens bil. Du bör alltså kontakta ditt försäkringsbolag. Det du i så fall kommer behöva stå för själv är din självrisk. Hoppas du har fått svar på din fråga.Mvh,

Preskriptionstid för skador orsakade inom tandvården

2016-08-03 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag fick.en.av mina framtänder borttagen när jag var liten istället för kottigering med tandställning, jag mår dåligt av detta, ser alldeles snett ut, jag mår verkligen dåligt av detta och har gjort det långe, kan.man få.ersättning, då.tandläkaren gjorde det enklaste, men sämsta för.mig
Alina Borgsén |Hej och tack för din fråga!Enligt 23§ stycke 1 patientskadelagen https://lagen.nu/1996:799 är anspråket preskriberat tio år efter den skadegörande handlingen. 24§ lämnar dock en öppning att talan om ersättning får väckas senare om det finns "synnerliga skäl". Synnerliga skäl är ett högt ställt krav och avser främst situationer då den skadelidande varit förhindrad att framställa anspråk i tid. Det står även uttryckligen i Zeteos lagkommentar att 24§ kan tillämpas på fall där "ett barn pga föräldrarnas försummelse inte har haft möjlighet att själv ta tillvara sina rättigheter inom preskriptionstiden".Om du är en ung vuxen person finns det med andra ord eventuellt en möjlighet att du skulle kunna göra gällande ersättningskrav först nu. Om däremot i vart fall över tio år har gått sedan du uppnådde vuxen ålder är alla möjligheter att kräva ersättning i dagsläget tyvärr uteslutna.Med vänlig hälsning,