Skadestånd för personskada

2017-10-19 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |5 kap. 1 § Skadeståndslagenhalkade inne i en affär pga vatten. Direkt til, Sjukhus, opererade höftfraktur insatts en skruv. På sjukhus 3 dgr, rehab 5 dgr. Ha en egen olycksfallsförsäkring som betalat och betalarr alla utgifter ang mediciner, sjukhus, hemlarm etc. Men vad står affärens olycksfall för?? sveda och värk i ca 2 månader. tack på förhand!
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt så har inte företag någon olycksfallsförsäkring för sina kunder, utan eventuell ersättning som kan bli aktuell får utkrävas med skadestånd. Skadestånd förutsätter dock att företaget förfarit oaktsamt och genom den oaktsamheten orsakat den skada som uppstått. I ditt fall så beror det således på om vattnet du halkade på, borde ha torkats upp av personalen eller om varningsskyltar borde satts upp etc. Om personalen kan anses ha varit försumliga genom att inte torka upp vattnet eller varna för det så kan man anse att detta är orsaken bakom olyckan och de är därmed ersättningsskyldiga för din skada. Skadestånd och din olycksfallsförsäkring är dock oftast tänkta att täcka samma kostnader, det är således inte meningen att man ska gå med vinst vid en skada utan man ska försättas i samma ekonomiska sits som om skadan inte inträffat. De kostnader som ersätts med skadestånd är sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk, samt lyte och men,5 kap. 1 § Skadeståndslagen . Från din berättelse så tolkar jag det som att din olycksfallsförsäkring redan har täckt alla dessa kostnader och du skulle således inte vinna något på att föra en skadeståndstalan mot affären, om inte du har haft ytterligare kostnader till följd av olyckan som inte din försäkring täcker. Hoppas svaret var till hjälp och lycka till!

Vad är den andre hundägarens skyldigheter gentemot mig vid hundattack?

2017-10-18 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vår Jackrussel tik blev i dag attackerad av 2 stycken Granddanoa hundar som hoppade över grannens staket. Vår hund ligger nu på intensiven och vi vet inte hur det går. Vad har våra grannar för skyldigheter??
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är att din granne är skadeståndsskyldig för den sakskada som ni vållats i och med att dennes hundar attackerade er hund. Hundägare har ett strikt ansvar för sina hundar - lätt att bli skadeståndsskyldig Som hundägare i Sverige har man ett så kallat strikt ansvar för sin hund. Det innebär att du som hundägare är ansvarig och ersättningsskyldig för alla skador som din hund orsakar på människor, djur eller föremål. Detta gäller oavsett hur skadan har uppkommit och hundägaren behöver inte ha varit vållande eller vårdslös i sitt agerande för att skadeståndsansvar ska träda in (19 § Lag om tillsyn över hundar och katter). Detta gäller såklart även din granne som har samma ansvar för sina hundar.Skador på hund ersätts så som sakskadorInom juridiken klassar man en hund som en sak, hur okänsligt det än låter. Skador på en hund utgör därför sakskador. De kostnader som ska ersättas är främst veterinärkostnader så länge de inte är medicinskt ogrundade eller omotiverade (5 kap 7 § Skadeståndslagen och NJA 2001 s. 65). Eftersom att din hund orsakades skador av din grannes två hundar är din granne alltså skyldig att ersätta er för de veterinärkostnader ni kommer att få som följd av dessa skador. Om din hund orsakade några skador på din grannes hundar är även du skyldig att ersätta grannen för dennes kostnader.Skulle det vara så olyckligt att ni kommer behöva avliva hunden så har ni även rätt till ersättning för värdet av hundens liv. Det är såklart omöjligt att ekonomiskt värdera ett husdjur på ett sätt som motsvarar dess känslomässiga värde och lagen har inga direkta bestämmelser om hur ett belopp ska sättas. Huvudregeln är dock densamma som gäller för försäkrad egendom, d.v.s. återanskaffningskostnader med avdrag för ålder och bruk. Vad det faktiskt motsvarar i pengar för en hund är något jag inte kan besvara. Det blir alltså upp till en domstol att avgöra den frågan. Ni bör kräva er granne på skadestånd för era kostnaderSammanfattningsvis har ni alltså rätt till skadestånd från er granne för de kostnader ni har orsakats i samband med hundattacken. Ni bör därför framställa ett ersättningskrav till er granne på den totala summan som era veterinärkostnader kommer att landa på, samt eventuell ersättning för om hunden blir tvungen att avlivas. Ni bör även undersöka om ni har någon försäkring som kan täcka era kostnader om ni blir skyldiga att ersätta er granne för dennes veterinärkostnader. Skulle det vara så att ni inte kan göra upp i godo och att er granne inte vill ersätta era kostnader så får ni lämna in en stämningsansökan till tingsrätten i den kommun där din granne är folkbokförd. Behöver ni hjälp med detta kan ni anlita en av våra jurister på Lawline. Ni kan boka en tid med en jurist för 1677,50 kr/h genom att ringa oss på 08-533 300 04 och välja knappval 1.Jag hoppas att allt går väl med er hund!Vänligen,

Ersättning för arbetsskada

2017-10-16 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Februari 2011 fick min far en arbetsskada som gjort att han ännu idag är 100% sjukskriven. Rehabilitering har gjorts och tyvärr ser inte framtiden ljust ut för honom. Skadan är en allvarlig diskbråk samt kotförskjutning som gör att han dagligen tar stark medicin.Min far jobbade som vårbiträde för Stockholms komun och anställnings avtalet han hade var ett behovs anställning. Försäkringskassan betalar honom månadsviss på grund av skadan. Han var inte med i någon fack förening. Ingen olycksfall försäkring fanns på den tiden.Frågan är om det finns möjlighet att kräva skadestånd från företaget, kommunen eller någon instans. Hur ska man gå tillväga för att göra detta. Hur stor är summa kan man förvänta sig att kräva ifall ett skadestånd betalas ut?Vänligen, David Guevara
Johan Luca |Hej och tack för din fråga!Det är svårt för mig att besvara om din far skulle ha rätt till någon form av ersättning genom skadestånd, det skulle eventuellt vara om arbetsplatsen inte uppfyllt något krav i arbetsmiljön eller på något annat vis varit bristfällig i sitt ansvarstagande.Om din fars diskbråck uppstod genom sedvanliga arbetsuppgifter och anses bero på slitage genom arbete och till följd av ålder så kan han inte heller få ersättning genom AFA, arbetsförsäkringen. Om diskbråcket uppstått till följd av yttre omständigheter, såsom ett slag mot ryggen eller ett fall så kan ni kontakta AFA och se om ni kan få någon ersättning den vägen.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kattägares ansvar för skador på andra djur

2017-10-14 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |En grannes katt jagar våra kaniner i deras hägn. Vad har jag som kaninägare för rättigheter att freda djuren gentemot katten? Vilka skyldigheter har kattägaren att hålla katten borta från kaninerna? Vilka krav kan jag ställa mot kattägaren?
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 1 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska dessa djur hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Detta innebär att kattägaren har en skyldighet att se till att katten inte skadar andras egendom (som kaninerna i det här fallet är).Du har inga större möjligheter att agera mot katten för att skydda dina kaniner, utan det du kan göra är att sätta upp stängsel eller på annat sätt hindra katten från att vistas där. När det gäller kattägaren och vilka krav du kan ställa gentemot denne blir skdeståndslagen (1972:207) (SkL) tillämplig. Enligt 2 kap. 1 § SkL ska den som orsakat en person- eller sakskada ersätta denna. Detta innebär att din granne uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet måste ha orsakat skadan, genom att exempelvis inte hålla uppsikt över sin katt. I detta fall kan du kräva skadestånd för de skador katten orsakat. Jag hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har övriga funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Hundägares ansvar för skador

2017-10-18 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Jag känner till lagen om tillsyn över hundar och katter, men är lite osäker vad som gäller i detta fallet. Jag och min flickvän har flyttat in i ett hus där ett av paren har en hund. Hunden är ofta bångstyrig, lyder sällan på våra kommandon och beter sig allmänt "vilt". Vi hade lämnats ensamma hemma med hunden en morgon och när vi skulle gå hemifrån så försökte den fly genom dörren, som den gjort flertalet gånger. För att förhindra att den smet så ryckte min flickvän tag i halsbandet, varpå hon bröt fingret när den sköt ut genom dörren som en raket. Vi har som boende inget uttalat gemensamt ansvar för hunden, varken muntligt eller skriftligt, men situationen gjorde naturligtvis att hon kände sig manad att försöka stoppa den. Hade ägarna haft ordentlig tillsyn, satt upp en hundgrind eller dylikt så hade ju det inte kunnat inträffa. Står lagen på vår sida i detta fall? Har ägarna det yttersta ansvaret, trots att det var en ren olycka? Bör vi få ersättning för sjukvårdskostnader?Tack för hjälp!
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att den som vållar en skada ska ersätta denna. Hundägare har däremot ett s k strikt ansvar för sin hund (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Med andra ord ansvarar hundägaren för hundens vållande utan eget vållande. För att skadeståndsskyldighet ska uppkomma krävs som sagt att den ansvarige vållar skadan. Man brukar säga att det krävs adekvat kausalitet mellan skadevållarens agerande och den skada som uppkommit. Begreppet innebär dels att det ska finnas ett orsakssamband mellan agerandet och skadan, dels att skadan är en adekvat följd av skadevållarens agerande. Oberäkneliga, slumpmässiga eller alltför avlägsna följder genererar därför inte skadeståndsskyldighet. Inadekvata följder får istället den skadelidande stå för.I ert fall orsakar hundens försök att springa ut genom dörren att din flickvän försöker greppa tag i halsbandet, vilket gör att hon bryter fingret. Det kan visserligen finnas ett orsakssamband mellan hundens agerande och skadan som uppkommit. Skadan bör enligt ovannämnda principer däremot inte anses som en adekvat följd av hundens handlande. Hundägaren bör därför inte vara skyldig att ersätta din flickväns sjukvårdskostnader.Med vänlig hälsning,

Skadestånd vid olaga hot

2017-10-17 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej jag och min syster fick hot av några killar påvägen hem från skolan, killarna hade en tändare och en hårspray. Får man skadestånd på det och isåfall hur mycket??
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!Den information du lämnat är något knapphändig, så det är lite svårt att bedöma ditt fall. Det verkar dock som att du och din syster blivit utsatt för olaga hot. För att du ska få skadestånd för det krävs att ni gör en polisanmälan som sedan leder till åtal. Om de åtalade blir dömda kan skadestånd utgå i vissa fall. Vid muntliga hot uppgår skadeståndet till 5 000 - 7 000 kr. För att detta skadestånd ska utgå krävs dock som sagt att en rättsprocess inleds, där någon eller några av domstol kan anses ansvariga för det begångna brottet. Du kan alltså inte bara kräva skadestånd. Mer om skadestånd kan du läsa hos Brottsoffermyndigheten här och här.Väl mött.

Måste jag betala för en skada som min hund eventuellt orsakat?

2017-10-14 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående skador som min hund kanske har orsakat. Min hund var ute och strosade, lugnt och stilla, på gatan. Samma dag föll min grannes bord omkull med följden att hennes dator slog i backen och blev totalförstörd. Nu vill hon ha ersättning på grund av detta, då hon antar att hunden orsakat skadan. Ingen har sett detta förutom grannens make som hävdar att hunden vållat skadan. Hur ska jag lösa det här? Måste jag betala?
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag på något vi ska utveckla svaret är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.Det normala när det kommer till skadeståndsskyldighet är att ansvar bara föreligger när man på något vis har vållat skadan (antingen uppsåtligen eller till följd av vårdslöshet). Vad gäller skador orsakade av hundar råder dock så kallat "strikt ansvar". Strikt ansvar innebär att man är skadeståndsskyldig även i de fall man inte agerat med uppsåt eller vårdslöst. Att så är fallet beträffande hundar framgår av 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter.Om det faktiskt är så att din hund orsakat att grannens dator förstörts ska du alltså betala för det. I det här fallet verkar dock bevisläget mycket oklart. Avstår du från att betala, med hänvisning till att det inte går att utreda vad som har hänt, måste din granne ta saken till domstol. Där får en domare avgöra om grannens bevisning är tillräckligt stark för att du ska tvingas betala skadestånd.Min rekommendation till dig blir därmed att inledningsvis inte gå med på att betala någonting alls. Väljer grannen att göra en rättsprocess av saken får du överväga om det är värt att ta fajten eller komma med ett förlikningsförslag (exempelvis hälften av vad grannen begär). Om du föredrar att försöka vinna i tingsrätten tycker jag du ska ta kontakt med en jurist för att, åtminstone under någon timme, gå igenom en lämplig strategi inför förhandlingen. Mina duktiga och färdigutbildade kollegor på Lawline kan du kontakta här.Med vänlig hälsning,

Vårdnadshavares principalansvar

2017-10-13 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej mitt barn 8 år har klottrat på en stol under skoltid. Är jag skyldig som förelder att ersätta stolen?
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga! Som vårdnadshavare till ett barn som har begått ett brott har man så kallat principalansvar, vilket innebär att föräldern har ett skadeståndsansvar även om det inte har förekommit någon vårdslöshet från förälderns sida, 3 kap. 5 § skadeståndslagen . Klotter kan utgöra en typ av skadegörelse, vilket är ett brott enligt 12 kap. 1 § brottsbalken. Klotter kan också falla under brottet ringa skadegörelse, som är den mildare graden av skadegörelse, 12 kap. 2 § brottsbalken. Eftersom skadegörelse är en brottslig handling kan ersättningsskyldighet bli aktuellt i ditt fall. Det faktum att du inte var närvarande och att skadegörelsen ägde rum i skolan saknar betydelse eftersom ditt ansvar som förälder är strikt. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar