Gäldenärsbyte avseende banklån

2016-01-31 i Fordringar
FRÅGA |Hej,Jag och mina föräldrar har en bostadsrätt. Föräldrarna äger 45% var och jag 10%.Jag ska nu ta över hela allt, men jag har en tidigare betalningsanmärkning som var klantigt och va bara på 2000kr, som jag betalade direkt och är klar, men jag ligger ju kvar i ca. tre år tror jag på den synpunkten.Är detta ett hinder för mig om jag ska ta över lägenheten/lånet hos banken?! Är väldigt osäker och orolig.Jag har idag ett fast jobb med säker och bra lön och sköter alla räkningar.Tacksam för svar och hjälp!
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga!Som generell princip inom svensk rätt gäller att ett gäldenärsbyte kräver samtycke från borgenären. För att du ska kunna ta över banklånet från dina föräldrar krävs således att banken samtycker till detta.Med tanke på din nuvarande ekonomiska situation såsom du presenterar den ser jag ingen anledning till att banken skulle neka dig att ta över lånet, dock är det som sagt upp till banken att i slutändan besluta utifrån sin egen bedömning.Hoppas svaret hjälpte något!Vännligen

Köpare som inte betalar och har högt skuldsaldo hos KFM, vad är möjligheten att få betalt?

2016-01-14 i Fordringar
FRÅGA |Jag sålde en bil på blocket som var min fars. Mannen som köpte den kom hem till mig,han var intresserad och vill köpa den . Han skrev på ägarbyte och började sen med en "överföring av pengar. Detta var en fredag em och det skulle ta en arbetsdag för pengarna att komma in. Jag fick referens nummer etc. Jag litade på honom och han fick bilen. Vi skrev däremot kontrakt där han skriver att pengarna ska vara inne måndagen senast kl 17. När han åkt upptäcker vi att han stulit med sig ägarbeviset. Jag ringer honom och han säger att han kan komma förbi med det på måndag om pengarna inte kommit in.åter igen,dum som jag är litar jag på det.Måndag kommer.. inga pengar.. ägarbytet på bilen sker..Vi har telefon kontakt hela tiden där han skyller på det ena eller det andra.. Polisanmälan upprättas men läggs efter en kort tid ner..3000:- fick jag överfört några dagar senare.. bortförklaringar på vart resten av pengarna är. Kronofogden är kontaktad. Han har inte skrivit på delgivning papper och har redan nu en total KF skuld på över en miljon men ej registrerad inkomst. Vad kan jag göra? Skulden är kvar på 21 000:-. Är det värt att dra det till civilrätten ? Kan jag vinna? Och kan jag någonsin få dessa pengar tillbaka? Tack på förhand
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Vilken beklaglig situation du hamnat i. Du har redan gjort det som rekommenderas, du har kontaktat köparen och uppmanat honom att betala och när så inte skett har du vänt dig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp att få betalt. DU har även polisanmält. Köparen har dock inte skrivit på delgivningen, och har ett rejält skuldsaldo hos KFM samtidigt som han saknar taxerad inkomst. Din nästa möjlighet är att stämma in honom till tingsrätten för att få skulden fastställd, och med hjälp av domen kan du åter vända dig till KFM och få hjälp med att få betalt. I teorin åtminstone. I praktiken är dina möjligheter att få tillbaka dina 21 000 kr mycket små. Även med en dom till din fördel i tingsrätten så kommer din fordran att hamna "sist i kön" hos KFM. Och då mannen tycks sakna både inkomst och utmätningsbara tillgångar (förutom då bilen, om han har den kvar) samt har över en miljon i skuldsaldo (som dessutom ökar över tid om han inte betalar), så är det inte troligt att det ens framöver finns tillgångar som täcker alla skulder och då inkl din skuld. Om du skulle lämna in en ansökan om stämning till tingsrätten, och få en dom och sedan vända dig till KFM osv, så det kommer att innebära vissa extra kostnader för dig. Du har rätt att kräva dessa kostnader, samt ränta, av köparen, och de läggs på kravet. Även ränta kommer läggas på kravet på det han inte betalat för bilen. Så om han någonsin har tillgångar nog för att täcka din fordran så kommer det inte ha kostat dig något med själva proceduren. Men det kräver att det finns tillgångar. Med tanke på att risken är så liten att du ens med en dom ska få några pengar, är min rekommendation att du funderar på om du vill dra på dig extra kostnader för att kanske få betalt i framtiden men med en risk att du aldrig får betalt, eller om det känns bättre att se de 21 000 kr som förlorade och inte lägga mer pengar på det hela? Du måste fatta det valet själv. Jag beklagar att du hamnat i den här tråkiga sitsen.Vänligen,

Ogrundad faktura

2015-12-30 i Fordringar
FRÅGA |Vi bodde på ett BB i Danmark. 2 nätter. Vi betalade och följde de regler som uttalades. Vi hade kommit överens om att vi fick ha våra hundar i lägenheten. Vi betalade extra för att få ha med hundarna. Vi torkade upp i köket, tog av sängkläderna och lämnade lägenheten i bra skick. Efter en dag kommer det en extra faktura på ca på 950 ddk. Som vi har bestridit. Ägaren har nu skickat fakturan till Intrum Jystitia, och den har vi också bestridit, faktura på 1350 SEK. Vi har skickat in kvitto på att vi betalt övernattningen, och det finns inga andra föreskrifter om ev extra debitering för städning. Jag undrar nu vad som kan hända om de går vidare med detta?
Martin Persson |Tack för din fråga.Eftersom ni bestridit såväl fakturan från företaget som den från inkassobolaget blir rimligen nästa steg Kronofogden, under förutsättning att de väljer att gå vidare med ärendet.I och med bestridandet läggs bevisbördan på bolaget som måste kunna visa att det finns en giltig grund för sitt anspråk, som de möjligen skulle kunna tänkas hävda är bristfällig städning. Detta måste de alltså kunna styrka vilket låter svårt att nå framgång med baserat på dina givna uppgifter om att lägenheten lämnades i gott skick.Vänligen,

Skuldebrev som legitimationspapper

2015-12-22 i Fordringar
FRÅGA |Hej! fick höra att skuldebrev är en form av Legitimationspapper men förstår inte innebörden av det och har inte eller kunnat googla mig till en bra förklaring.
Tatjana Johansson |Hej,Tack för din fråga och för att du har valt att ställa den till oss på Lawline! Din fråga rör bestämmelserna som finns i skuldebrevslagen, vilken du kan ta del av här.När man talar om skuldebrev brukar man ofta tala om det som en form av betalningslegitimation. Betalningslegitimation kan vara både aktiv och passiv där det förra avser vem som kan kräva gäldenären (den som har en skuld) på pengar och det senare tar sikte på vem gäldenären med befriande verkan kan betala till (det vill säga bli av med skulden). Att ett löpande skuldebrevet är en form av legitimationspapper innebär att den som har rätt att få betalt (borgenären) kan visa detta genom att uppvisa det skuldebrev som han eller hon innehar, det vill säga att han eller hon kan legitimera sig. Själva innehavet av skuldebrevet skapar något som brukar kallas för aktiv betalningslegitimation, vilket ger innehavaren rätt att kräva att gäldenären betalar skulden (se https://lagevn.nu/1936:81#P13S1). Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen. Med vänliga hälsningar

Innebörden av "vid anfordran"

2016-01-25 i Fordringar
FRÅGA |Mitt namn är L. För ett år sedan skiljdes jag och min dåvarande man och han köpte ut mig vår gemensamma lägenhet. Vi skrev ett skuldebrev och i detta står det:Till L betalar jag ett belopp på ...... vid anfodran.Jag undrar nu om anfodran betyder att jag när som kan begära ut dessa pengar då vi inte har något slutdatum på skuldebrevet?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom skuldebrevet anger att din exmake ska betala ett visst belopp vid anfordran så innebär det att du har rätt till omedelbar betalning i samband med att du framställer betalningskrav, varav du kan framställa ditt krav närhelst du vill. Även om skuldebrevet hade saknat denna formulering om när betalning ska erläggas så hade samma sak gällt såvida ni inte hade kommit överens om något annat, vilket framgår av Lag (1936:81) om skuldebrev 5 § första stycket.I egenskap av gäldenär så anses dock din exmake ha rätt till visst skäligt rådrum för att erlägga betalningen när du framställer ditt krav. Rådrummet omfattar dock inte någon längre tid. Frågan om vad som avser skäligt rådrum tål att jämföras med ett fall från 1990-talet, varav en bank som dröjde med en utbetalning under mindre än två timmar blev skadeståndsskyldig för dröjsmålet (NJA 1991 s. 217). Eftersom din exmake inte är näringsidkare så kan det argumenteras för att hans skäliga rådrum omfattar mer än två timmar, men inte mycket mer med hänsyn till omedelbarheten i uttrycket ”vid anfordran”.Eftersom ert avtal inte tycks ha reglerat frågan så bör det också noteras att din exmake har en motsvarande rätt att erlägga betalning närhelst han så önskar, om du inte redan har framställt betalningskrav. Med vänlig hälsning

Byte av låntagare

2016-01-06 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo köpte en sommarstuga när jag var student, vi löste det genom att min pappa gick in på 50%. Nu vill vi lösa ut pappa och istället skriva över den delen på mig. Hur görs detta lättast? Vi alla tre står med i papperna, jag som ägare men pappa som låntagare.
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fall måste du kontakta din bank. Om du får överta lånet från din pappa är något som banken själv avgör, du måste alltså uppfylla bankens krav som till exempel en stabil inkomst. Skulle det vara så att banken går med på detta skriver ni bara över lånet på dig istället och sedan få du och din pappa komma överens om hur du ska ersätta det han eventuellt redan har betalat för lånet, så som ränta.Skulle det vara så att banken inte går med på att ha dig som låntagare får du och din pappa själva komma överens om hur betalning av lånet ska ske när han står som låntagare.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ny hyresvärd

2015-12-29 i Fordringar
FRÅGA |Jag har gått i borgen för ett hyresbetalning med med hyresvärd X, nu är fastigheten såld till hyresvärd Y - följer borgensåtagandet automatiskt med till den nya hyresvärden Y?Jag har inte blivit informerad om bytet av hyresvärd.Tack på förhand!Med vänlig hälsningHåkan
Mattias Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Vad som skett är ett partsbyte på hyresvärdens sida i hyreskontraktet. Praktiskt innebär det att den nya hyresvärden inträder i den förutvarandes ställning i hyresavtalet. Ingen ändring av avtalet behöver göras, och inte heller något samtycke från hyresgästen krävs. Detta följer av allmänna avtalsrättsliga principer. Det har också då skett ett borgenärsbyte. Ett borgenärsbyte kallas vanligen för cession. Hyresvärden utgör borgenär, och det är tillåtet för en borgenär att sälja sin fordran på dig till någon annan utan ditt godkännande. Med vänlig hälsning,

Krav på betalning

2015-12-21 i Fordringar
FRÅGA |Kunden (ett annat företag) bestrider en faktura muntligen.Grunden är att den ansvarige beställaren haft dålig internkommunikation kring vad mitt företag och ett annat tar i timpeng.Jobbet, som sträckte sig över 3 dagar, är utfört och den person vi har haft kontakt med har både fått information om kostnader från det andra företaget via offert och har både fakturor från tidigare samarbeten samt information om mitt timarvode.nu vill kunden ta ett möte utan att ens ha en plan för hur de tänker lösa det här problemet. Som jag ser det ska kunden betala allt, det är inte jag och det andra företaget som gjort något fel här. Har ni några enkla råd om hur man går till väga?Det finns inga skriftliga avtal men mailkonversationer kring uppdraget.
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Först några ord om avtalet. Det finns ingen särskild lag som reglerar köp av tjänst mellan näringsidkare utan avtalsfrihet råder. Däremot inte sagt att allmänna avtalsrättsliga principer och avtalslag (AvtL) är tillämpliga på området. Således enligt allmänna principer krävs det ingen skriftlighet för att ett avtal skall anses vara giltigt. Muntliga avtal är fullt giltiga och även konkludent handlande – när parterna agerar som om ett avtal finns – stryker avtalets existens och giltighet även i fall ett formellt avtal har inte träffats. Att arbetet faktiskt har utförts är ett exempel på konkludent handlande som visar att ett avtal finns. Även era mejlkonversationer kan vara till stöd för denna uppfattning. När det gäller betalningskrav och dylikt finns det flera lagar som är aktuella: inkassolag, lag om ersättning för inkassokostnader m.m., utsökningsbalk (UB), räntelag och rättegångsbalk. Jag listar och förklarar nedan olika handlingsalternativ som står dig till buds. Samtliga dessa alternativ förutsätter att din faktura är förfallen till betalning.1. Inkasso: Ett praktiskt sätt att kräva in en betalning är via en inkassoåtgärd, 1 § inkassolag. Ett inkassoföretag tar uppdrag från borgenären (dig) och skickar betalningskrav till gäldenären (din kund). Inkassoföretag är privata och det finns flera företag i marknaden som du kan välja mellan. Fördelen med inkasso är de sköter processen åt dig och t.ex. kan hjälpa till med beräkning av dröjsmålsränta enligt avtal eller lag, se räntelag. Även kostnader som du får p.g.a. betalningsindrivningen kan krävas in genom inkassobolaget i enlighet med lag om ersättning för inkassokostnader m.m. Kunden kan komma att bestrida betalningskravet i vilket fall kommer inkassoföretaget att informera dig om vad nästa steg är. Om gäldenären varken betalar eller bestrider kravet kan inkassoföretaget lämna ärendet över till KFM. 2. Kronofogmyndigheten (KFM): Alternativt kan du själv gå direkt till KFM och ansöker om ett betalningsföreläggande. Då får din kund ett föreläggande i form av ett brev med utmaning om betalning. Om kunden trots brevet inte betalar meddelar KFM utslag om betalningsföreläggande, vilket automatiskt leder till en exekutionstitel och KFM:s verkställighet, 2 kap 1 § och 3 kap 1 § UB. Detta innebär att KFM driver in betalningen genom att ta kundens egendom i anspråk s.k. utmätning, 4 kap 1 § UB. Till skillnad från inkasso är denna en offentlig väg att gå. Blanketter för ansökan och mer information finner du på KFM:s hemsida. Återigen kan din kund bestrida skulden när de får KFM:s brev. I så fall meddelar KFM inget utslag utan du har möjlighet att välja om du vill ta ärendet vidare till domstol eller inte.3. Rättegång:Om du väljer att ta det vidare till domstol skall du skicka in en ansökan om stämning till den tingsrätt där din kund har sitt säte, 10 kap 1 § RB. Du kan ange i stämningsansökan antigen att skuldens giltighet skall fastställas (fastställelsetalen) eller att kunden skall förpliktas att betala skulden (fullgörelsetalan), 13 kap 1-2 §§ RB. Min rekommendation är att du ange fullgörelsetalan. Blankett om stämningsansökan kan laddas ner från Sveriges Domstolar hemsidan. Sammanfattningsvis bör du först och främst skicka en betalningspåminnelse till kunden vilket är det ”mjukaste” sättet du kan kräva en betalning. Om trots påminnelsen sker ingen betalning kan du antigen skicka inkassokrav via ett inkassoföretag eller ansöka om betalningsföreläggande hos KFM. De två alternativen kan du även ta i kronologisk ordning, d.v.s. först inkasso sedan KFM vid eventuell utebliven betalning. En sista metod är stämningsansökan och att ta tvisten till domstol.Med vänlig hälsning,