Kräva pengar för såld vara

2016-04-30 i Fordringar
FRÅGA |Min sambo skulle sälja 4 fälgar till sin kompis. Kompisen har hämtat fälgarna men min sambo har inte fått betalt. Nu har tydligen min sambos kompis sålt fälgarna vidare till annan person. Hur ska jag gå tillväga?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Eftersom det verkar vara två privatpersoner som handlat med varandra så gäller Köplagen på transaktionen. Om kompisen (gäldenären) inte frivilligt vill betala sin skuld kan din sambo använda sig av reglerna om betalningsföreläggande för att få till stånd en exekutionstitel, vilket är en förutsättning för utmätning enligt 3 kap. 1 § Utsökningsbalken (UB). - Utmätning sker när en person inte vill betala men kan betala! Regler om betalningsföreläggande återfinns i Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BFL) (här). Förfarandet vid betalningsföreläggande är avsett för ostridiga krav på betalning, vilket innebär att gäldenären, dvs. din sambos kompis, är medveten om sin skuld men inte frivilligt betalar vad denne är skyldig. För att kunna ansöka om ett betalningsföreläggande måste följande förutsättningar vara uppfyllda;1) fordran ska avse pengar2) sista betalningsdatum för fordran måste passerat - Här beror det således på när din sambo och hennes kompis har kommit överens om betalning, men har inget avtalats har din sambo som huvudregel rätt att kräva betalning när överlämnandet av varan har skett. 3) fordran ska vara förlikningsbar, vilket innebär att din sambo och hens kompis själva disponerar över avtalet sinsemellan. Färdiga blanketter och mer information finner du på Kronofogdemyndighetens hemsida (http://www.kronofogden.se/fordigsom/villfabetalt/hurgorjag/betalningsforelaggande.4.14db52b102ed4e5fe380005212.html).Enligt 25 § BFL - Efter att ansökan om betalningsföreläggande inkommit till Kronofogdemyndigheten skickas ett föreläggande till gäldenären - din sambos kompis, varpå denne har 10 dagar på sig att bestrida fordringen. Skulle din sambos kompis inte bestrida fordringen kommer Kronofogdemyndigheten att meddela ett utslag i enlighet med ansökan i enlighet med 42 § BFL. Detta utslag fungerar sedan som en exekutionstitel och verkställighet kommer att ske utan att din sambo behöver ansöka om detta enligt 2 kap. 1 § 3 st. UB.Skulle din sambos kompis bestrida fordringen inom den angivna tidsfristen kan Kronofogdemyndigheten inte meddela något utslag. Din sambo kan då begära att ärendet överlämnas till tingsrätten enligt 33-34 §§ BFL. I tingsrätten prövas huruvida det föreligger en fordran eller ej. Skulle tingsrätten komma fram till att det föreligger en fordran och förpliktar gäldenären, din sambos kompis, att betala, kan din sambo använda denna dom som en exekutionstitel som Kronofogdemyndigheten, på hans ansökan, kan verkställa. Kronofogdemyndigheten kommer då att kräva in pengarna av din sambos kompis! Slutsats;,Så länge din sambo kan påvisa att ett avtal har uppstått och att hon har krav på en skuld gällande fälgarna så kommer din sambo således att få betalt, oavsett om din sambos kompis bestrider fordringen eller inte. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Behöver ni hjälp med att ta kontakt med kronofogdemyndigheten eller behöver hjälp med att driva ärendet vidare till tingsrätten är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Jag önskar dig och din sambo en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Överlåtelse av enkelt skuldebrev

2016-04-27 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Om jag (gäldenär) skriver på ett enkelt skuldebrev med företag A, jag har sedan fått 3 krav från företag A men har ännu inte betalat. Det visa sig att företag A har sålt det enkla skuldebrevet till företag B, som då företag B kommer till mig och kräver 30% ränta samt dröjsmålsränta på de missade betalningarna. Har då företag B rätt till betalning av mig som gäldenär, eller måste jag inte alls betala till företag B?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Vid borgenärsbyte är det absolut bästa att du som gäldenär får veta att en överlåtelse har skett, alltså att det är en ny borgenär som betalningen ska ske till. Den nya borgenären, eller den gamla om inget finns särskilt föreskrivet om detta, ska meddela detta till dig. Själva meddelandet till gäldenären kallas för denuntiation, och du måste med andra ord bli denuntierad om att skuldebrevet har blivit överlåtet. Är du i ond tro om att fordran är överlåten, alltså vet om att skuldebrevet har gått vidare till en ny borgenär eller har skälig anledning till att misstänka det kan inte gäldenären betala till den första borgenären med befriande verkan. Eftersom du i detta fall vet att skuldebrevet har gått över till en ny borgenär, B, innebär det att du är i ond tro och måste betala till B. Skulle du ändå betala till A så sker inte det med befriande verkan och B kan också kräva dig på fordran.Hade du inte vetat om att skuldebrevet blivit överlåtet, och har inte heller någon skälig anledning att tro att den ursprungliga borgenären inte har rätt att kräva betalt, är du i god tro om överlåtelsen och kan betala med befriande verkan till A. När den andra borgenären, B, sedan mest troligt och vill ha betalt, kan du invända att betalningen redan har skett och du slipper då betala igen. B får då vända sig till A för betalning. Det ovanstående framgår i 29 § Skuldebrevslagen.Hur det ser ut med räntan och de 30 % som du blir krävd på är svårt för mig att säga, jag skulle i så fall behöva mer information om hur ert skuldebrev ser ut och vad den avtalade räntan är. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma hit eller att vända till dig infolawline.se om du behöver vidare hjälp med ditt ärende.Mvh,

Kvittning mot ny borgenär

2016-04-24 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående kvittning och SkbrL. Enl. 18 § kan ("undantagen") en gäldenär kvitta sin motfordran mot överlåtarens huvudfordran. (om jag förstår det rätt?)Men jag undrade om det finns möjlighet för en gäldenär att kvitta sin motfordran mot förvärvaren, den nya borgenären (under förutsättning att en sådan motfordran föreligger)Mvh Lina
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag är inte säker på att jag förstår din fråga och jag väljer därför att ta upp två situationer. 1. Om motfordran finns mot den nya borgenärenOm ett skuldebrev överlåts på ny förvärvare och gäldenären har motfordran mot den nya förvärvaren får kvittningsrätt göras gällande om de allmänna kvittningsförutsättningarna är uppfyllda, dvs om:Motfordran är gällande, dvs. kunna indrivas vid domstol. Motfordran är mätbar med huvudfordran, den skall avse samma myckenhet (mätbar i pengar m.m.)Motfordran är förfallen till betalning Motfordran och huvudfordran är ömsesidiga, gäller samma parter. Huvudfordrans karaktär utesluter inte kvittning.1. Kvittning mot ny borgenär av motfordran mot överlåtarenOm borgenären överlåter ett löpande skuldebrev får gäldenärens motfordran mot överlåtaren endast göras gällande mot förvärvaren om de allmänna kvittningsförutsättningarna ovan är uppfyllda och förutsättningarna i 18 § SkbrL uppfylls. 18 § SkbrL förutsätter att indrivande av skulden skulle äventyras om kvittningsrätten upphör och nye borgenären uppenbarligen insåg detta då skuldebrevet kom i hans hand. Dvs, kvittningsrätt finns endast om förvärvaren av skuldebrevet inser att överlåtaren inte kommer att kunna betala skulden till huvudfordringens gäldenär.Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om det är något mer du undrar!Vänliga hälsningar,

Betalningsföreläggande

2016-04-19 i Fordringar
FRÅGA |Hej ! Vi har köpt en bil som vi fick lägga ut 5000 i handpenning på som vi skulle få tillbaka vid leverans . Bilsäljaren har skrivit under ett papper på detta . Nu när han levererat vår bil och tagit vår andra i inbyte vägrar han betala tillbaka handpenning . Vad gör vi nu ??
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag rekommenderar er att söka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM), där ni får hjälp att fastställa skulden och sedan kan KFM, om bilsäljaren inte betalar, göra en utmätning hos säljaren. Efter er ansökan, där ni specificerar vad skulden avser m.m., kommer säljaren att delges och få möjlighet att bestrida skulden, och om säljaren bestrider har ni möjlighet att ta frågan till domstol. För att betalningsföreläggande ska vara möjligt krävs det att skulden är förfallen, att skulden är förlikningsbar och att skulden avser pengar. I och med att säljaren skulle betala tillbaks handpenningen vid leveransen av bilen är skulden förfallen och även de två andra förutsättningarna är uppfyllda.Mer information om betalningsföreläggande och blankett för ansökan finns på Kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html Hör gärna av dig om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Fakturering mellan företag

2016-04-27 i Fordringar
FRÅGA |jag är egenföretagare och fakturerade min kund den 12 april 2016. den 14 april kontakta min kund mig och meddelade att han skulle betala beloppet den 25 april. detta datum har nu passerat och har kontaktat kunden igen då han påstår att han inte tänker betala för än 30 dagar från fakturerings datum. kunden har skrivit på sms att han skulle betala den 25. han hotar även med att dra ut på det mer än 30 dagar om jag kontaktar honom igen. kunden är ett företag tjänsten är träning av hästar
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du har valt att ställa din fråga till Lawline!Vid fakturering från företag till företag har du inte rätt att ge mer än 30 dagars kredittid om ni inte har avtalat om att det ska ske på något annat sätt, vilket det i det här fallet inte verkar som att i har gjort. Detta är en sed som vuxit fram i avtalsbruk mellan företag, det regleras alltså inte i lag utan de är s.k. "sedvänja" vilket ses som gälland om ett mål skulle komma upp i domstol. Bestämmelsen är bar tillämplig på handel med varor eller tjänster samt på ärenden som rör betalningstid, dröjsmålsränta och indrivningskostnader. Generellt ser regleringen ut på så sätt att motparten ska betala när du kräver det, se 49§ Köplagen (https://lagen.nu/1990:931), och det bästa sättet för att undvika missförstånd är att sätta ett förfallodatum på fakturan när den skickas ut. I det all du inte har gjort det påverkar det din rätt att kräva dröjsmålsränta av gäldenären eftersom det inte finns en exakt tid från när fakturan skulle ha varit reglerad. Vidare enligt 5§ Skulebrevslagen (https://lagen.nu/1936:81) ska gäldenären, det vill säga din motpart som inte vill reglera fakturan, betala när du uppmanar hen att göra det. Tack vare SMS:et så har du skriftligt att kunden lovat att betala senast den 25 april och beroende på hur ditt svar ser ut så har ni här avtalat om att det är senaste dagen om det är så att du inte på din utskickade faktura redan fastställt datum. Om du har ett förfallodatum på fakturan men accepterat en frist fram till den 25 april så är det det som gäller, partsautonomin går före i det fallet, d.v.s. vad ni har avtalat. Om kunden inte betalar trots dina uppmaningar och påmminnelser så kan du vända dig till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande, se länken: http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html. Det finns möjlighet för dig att få ersättning för inkassokostnader om det skulle gå så här långt. Hoppas att du har fått svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen om det är något mer du undrar över.Med vänlig hälsning,

Fordring utan förfallodatum

2016-04-26 i Fordringar
FRÅGA |Hej jag har en fordran på min bror, han betalar endast räntan varje år men jag vill se att han betalar av på skulden åxå, antingen månadsvis eller en summa var år. Kan jag kräva det och hur mycket isf? Kan jag sätta autogiro på honom? Vad händer med skulden ifall han avlider?Mvh. K
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om ni inte har avtalat om ett förfallodatum då fordringen skall betalas, så skall gäldenären(den som är skyldig pengar) betala till borgenären (den som har lånat ut pengar) på borgenärens begäran . Detta följer av första kapitlet 5 § i Skuldebrevslagen. Du kan alltså kräva att din bror betalar skulden hela skulden när du vill.I Sverige kan man inte ärva skulder, så du kan inte kräva betalning från hans arvingar. Ifall din bror skulle avlida, får du istället en fordran på hans dödsbo. Om du inte har någon säkerhet för fordringen kan det leda till problem, eftersom borgenärer med säkerhet alltid har rätt att få betalt först. Utan säkerhet har du endast en så kallad oprioriterad fordran. Det smidigaste vore om du fick betalt innan han avlider. Vägrar han betala skulden kan du få hjälp av kronofogden. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Obetald slutlön och semesterersättning

2016-04-20 i Fordringar
FRÅGA |Slutade min anställning den 8/2-16 på grund av arbetsbrist. Har inte fått ut hela lönen den sista januari och lönen i slutet av februari har jag inte fått alls. Inte fått min semesterersättning heller.. Vill ha mina pengar nu har ställt upp så mycket på honom och slitit. Vad gör jag nu?
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 30 § semesterlagen skall du få semesterersättning utan oskäligt dröjsmål, senast en månad efter anställningen upphörande, med viss möjlighet till ytterligare fördröjning om det inte går att beräkna ersättningen inom en månad. När det gäller slutlönen finns det ingen lagregel som stadgar när den skall betalas ut utan detta skall ha reglerats i ditt anställningsavtal. Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen/semesterersättningen kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning (LBH). Blanketten för ansökan finns på KFM:s hemsida och det rekommenderas att du formulerar tydligt om vad ditt anspråk gäller. När KFM har tagit emot din ansökan skickar KFM ett brev till din arbetsgivare med ditt krav om betalning. Arbetsgivaren skall då betala skulden eller bestrider ditt krav. Om arbetsgivaren bestrider kan du ta saken vidare till tingsrätten genom att begära KFM att överlämna ärendet till tingsrätten, 33 § LBH.Några korta ord om preskriptionstider. Eftersom det har gått mindre än ett år sedan ditt anspråk har uppkommit är det inte brådskande med preskriptionstiderna än, men de är ändå bra att känna till för framtiden. Preskriptionstiden för fordringar generellt (där lönefordran ingår) är 10 år, 2 § preskriptionslagen. För semesterersättningen är preskriptionstiden dock två år, 33 § semesterlagen. Andra särskilda preskriptionstider gäller för anspråk t.ex. skadestånd som grundar sig på kollektivavtal, lagen om medbestämmande i arbetslivet eller lagen om anställningsskydd.Med vänlig hälsning,

Kräva betalt av förfallen fordran

2016-04-18 i Fordringar
FRÅGA |Jag undrar hur länge man väntar med att göra något när man inte har fått sina pengar på utsatt datum. Har ett handskrivet skuldebrev. M.vh
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om förfallotiden har löpt ut på skuldebrevet kan du i princip kräva in pengarna dagen efter det utsatta datumet. Ifall din gäldenär (den du har lånat ut pengar till) inte vill betala så kan du ta hjälp av Kronofogdemyndigheten och ansöka om "betalningsföreläggande", detta gör du här. Kronofogdemyndigheten kommer då att delge gäldenären ett föreläggande om att betala fordran. Om denne då inte betalar föreläggandet så kommer KFM att meddela utslag vilket innebär att de kommer börja driva in pengarna. Men om gäldenären bestrider föreläggandet så är det upp till dig om du vill ta ärendet vidare till domstol. Du bör även vara medveten om att du förmodligen har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (RL), om ni inte har avtalat om annat. Enligt 3 och 6 §§ RL så utgår dröjsmålsränta på fordringen från förfallodagen, räntans storlek är den av Riksbanken fastställda referensräntan + 8 procentenheter, vilket idag blir 8 % eftersom referensräntan är 0.Sammanfattningsvis så kan du alltså direkt efter förfallodagen kräva in dina pengar och du har troligtvis även rätt att kräva dröjsmålsränta på beloppet.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,