Egendom som ex-sambo vägrar hämta.

2017-04-22 i Fordringar
FRÅGA |Har separerat sedan ett halvår tbx. Exet vägrar hämta sina saker (lite möbler och massa kläder). Han är även skyldig mig 30" för ett lån jag gav honom för att han skulle betala av sina skulder. Dem vägrar han nu också att ge, vad kan jag göra?
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!SakernaDet är en jätte jobbig situation du hamnat i. Om du skulle sälja ditt ex saker skulle du i princip göra dig skyldig till olovligt förfogande, detta regleras i 10 kap. 4 § Brottsbalken, du hittar den här. Man kan också se det på så sätt att ditt ex gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande, 8 kap. 8 § Brottsbalken, eftersom att han rubbar din besittning av förrådet då han har sina saker där. Det kan vara en idé att berätta detta för honom, egenmäktigt förfarande är ett brott och du skulle kunna göra en polisanmälan mot honom. Ansökan hos kronofogdenNågot annat du kan göra är att ansöka hos kronofogden om handräckning. Det betyder att ditt ex kan bli skyldig att hämta sina saker hos dig, om handräckningen beviljas det vill säga. Du kan läsa mer om handräckning här: https://www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning.html#sthash.swxd4NCI.dpuf. Gällande fordranVad gäller den skuld som ditt ex har till dig så kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Det kan du läsa mer om här: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html. Det kostar 300 kronor, men dessa kan du sedan kräva av ditt ex i din ansökan.Lycka till med allt!Vänligen,

Får ej tillbaka utlånade pengar - vad kan man göra?

2017-03-20 i Fordringar
FRÅGA |Om jag lånat ut 100 kr via swish och inte fått tillbaka pengarna flera månader senare trots att jag vett om det, räknas det som bedrägeri eller liknande då? Personen som "lånat" frågar hela tiden om mer pengar, men när jag sov och inte svarade blockade personen mig.Vad ska jag göra?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vanligtvis räknas det inte som ett brott i straffrättslig mening när en person inte betalar tillbaka en skuld. Om du har vilseletts eller genom ett allvarligt menat hot har tvingats till att låna ut pengarna kan det röra sig ett brott som kan polisanmälas. Gick du frivilligt med på att låna ut pengarna står du själv risken för att inte få tillbaka dem av personen.Skulden försvinner dock inte och du har rätt att fortsätta att kräva pengarna av personen. Får man inte tillbaka pengarna som någon är skyldig kan man få hjälp av kronofogdemyndigheten (KFM) genom att ansöka om ett betalningsföreläggande. Det gör man via en blankett som finns på deras hemsida. När man har skickat in sin ansökan kommer KFM att kontakta personen som är skyldig pengar och meddelar att du vill få betalt. Personen kan då agera på olika sätt. Ibland betalar den delgivna personen direkt. Personen kan också svara KFM att den invänder mot kravet. Då kommer KFM meddela dig om det och du får välja mellan att gå vidare till tingsrätten eller att låta KFM skriva av ärendet (inget mer händer). Om personen inte svarar alls på delgivningen och inte betalar dig kommer KFM meddela ett utslag och kan sen börja arbeta med att driva in skulden.Att ansöka om betalningsföreläggande kostar 300 kr. I din ansökan kan du ange att du vill ha ersättning för den kostnaden från personen som är skyldig dig pengar. Det finns dock alltid en risk att man inte får några pengar alls om personen inte går att nå eller inte har några pengar att betala med. När det rör sig om en mindre summa bör man alltså först tänka på om det är värt att lägga pengar och tid på att söka hjälp hos KFM för att driva in skulden. Vill du läsa mer om hur det går till och vad som gäller när man tar hjälp av KFM kan du hitta information på deras hemsida här. Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Betalning till fel mottagare

2017-03-11 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Det är så här att företaget Komplett satt in pengar till fel konto som jag sedan oturligt nog handlat upp i god tro. Nu har de skickat faktura och begär pengarna tillbaka, har de rätt att skicka fakturan utan något bindande avtal mellan dem som företag och mig som privatperson?
Melina Memar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har du fått in pengar på ditt konto av misstag, gäller som huvudregel att mottagaren i sådana fall inte har rätt att använda pengarna. Endast i undantagsfall kan en mottagare ha rätt att behålla pengar som hamnat på kontot av misstag. Det förutsätter i sådana fall att du har varit i god tro. Med god tro menas, att du inte insåg, eller inte ens borde ha insett, att pengarna inte var avsedda för dig. Skulle det gå att bevisa att du har varit i god tro, ska du i regel inte behöva betala tillbaka pengarna.Behöver du hjälp med juridiken i framtiden, är du välkommen att kontakta oss på telefon: 08-533 300 04. Vår telefonrådgivning är öppen mellan måndag och fredag kl 10:00-16:00. Du är även välkommen att maila oss på info@lawline.seLycka till!Med vänliga hälsningar

Fyra parkeringsböter på fyra dagar på samma parkeringsplats. Var bestrider jag?

2017-02-26 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag bor i en villa och vi har i området 15 gemensam p. Plats med särskilt tillståndet.jag glömt tillståndet Sätt i bilen. Bilen parkerad 4 dagar och fick böter 650 kr per dag Vad ska jag vända mig.
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline.När det gäller parkeringsböter så regleras de i Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering.Parkeringsböter som det lite populärt kallas heter egentligen kontrollavgift. Det framgår inte av den lagen var du ska vända dig, men du ska vända dig mot den som utfärdat kontrollavgifterna. Vanligtvis står det på dem var man skall vända sig för att undanröja kontrollavgifterna så man slipper betala. Förutsatt att man har en god anledning att slippa få böter. Det krävs enligt 3 § att det är väl skyltat. Så om det inte finns skyltar som säger att tillstånd krävs så är det en möjlig argumentationsgrund du kan använda för att slippa ifrån kontrollavgifterna helt. (Oftast är det dock väl skyltat).Det framgår tyvärr av 5 § att man kan få en ny kontrollavgift varje dygn. Dock max fem dygn i streck. Så det går tyvärr inte att bestrida att du fått flera böter på rad egentligen... Men enligt 10 § får markägaren/företaget inte ta ut kontrollavgit om det är "uppenbart oskäligt". Det är det kanske inte här egentligen, men eftersom det varkar vara en boendeparkering kanske man kan försöka argumentera utifrån att det är dåligt att ta ut så mycket kontrollavgifter för en boendeparkering som du faktiskt egentligen har rätt till. Har du tur väljer de att avskriva några av kontrollavgifterna även om jag inte tror att de avskriver alla. Men om du framställer det på ett trevligt vis att det är onödigt att ta ut fyra kontrollavgifter när du egentligen har rätt att stå där så kanske de nöjer sig med att kräva in 650 kr totalt istället för 2 600.En kontrollavgift kan anses ok eftersom du faktiskt glömde tillståndet, så en kontrollavgift kommer du ganska säkert att behöva betala. Men mer än 650 kr tycker jag dock inte att du ska behöva betala på en boendeparkering där det antagligen står samma bilar alltid... Mitt råd:Mitt råd är att du försöker vända dig till företaget som gett dig kontrollavgifterna och argumentera utifrån att det borde vara oskäligt att ge någon nya böter varje dygn eftersom du egentligen har rätt att stå på platsen. Försök vara trevlig och acceptera en kontrollavgift men att du anser att de tre sista kontrollavgifterna faktiskt är överdrivet.Med vänliga hälsningar,

Kan en skadeståndsfordran överlåtas?

2017-03-27 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Jag undrar om jag blir dömd till att betala ett skadestånd. Säg till ett företag efter en dom i TR. Då det gäller ett brottmål. Så undrar jag om dom får sälja det skadeståndet till ett inkassobolag och låta dessa inkassera denna skuld. Eller måste de gå via kronofogden för att begära in detta skadestånd?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel gäller enligt svensk civilrätt att fordringar får överlåtas fritt. Ett annat sätt att uttrycka detta är att borgenärer kan bytas ut utan rättsliga hinder. Ordet borgenär betyder samma sak som fordringsägare, det vill säga en person som har en fordring mot någon annan.I rättsfallet NJA 1993 s. 222 konstaterade Högsta Domstolen att det är en civilrättslig grundsats att borgenärsbyten är tillåtna och att man gör avsteg från den grundsatsen endast om det föreligger särskilda omständigheter. Något generellt undantag för skadeståndsfordringar finns inte. Som huvudregel får alltså ett företag som har en skadeståndsfordring välja fritt mellan att överlåta fordringen till ett inkassobolag eller ta hjälp av kronofogden för att driva in fordringen. Rätten att överlåta fordringar kan dock vara något begränsad för vissa typer av skadestånd. Just nu pågår en rättsprocess i Högsta Domstolen för att fastställa om anspråk på så kallad kränkningsersättning får överlåtas redan innan skadeståndsskyldigheten har blivit fastställd (HD mål nr. T 462-16). Kränkningsersättning är en typ av skadestånd som betalas ut till brottsoffer för allvarliga kränkningar som förövats genom brott. På grund av kränkningsersättningens personliga prägel har både Helsingborgs tingsrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge ansett att ett anspråk på kränkningsersättning inte får överlåtas förrän man har slagit fast att skadeståndsskyldighet föreligger. Rättsläget är dock oklart, så Högsta Domstolen ska snart fatta ett vägledande avgörande i målet. I det fall du tar upp har dock en domstol redan fastställt att du är skadeståndsskyldig. I så fall gäller huvudregeln, vilket innebär att företaget får sälja sin fordring mot dig till ett inkassobolag.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Hur kan jag kräva in en skriftligt avtalad skuld?

2017-03-19 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Mitt ex är skyldig mig pengar. När vi delade på oss så skrev vi en lapp med summan och signaturer. Nu påstår han att han inte är skyldig mig något. Kan jag ta hjälp av denna lappen eller finns det inget att göra?
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga.Om det framgår av lappen som ni skrivit under att ditt ex är skyldig dig en summa pengar så har ni ett skriftligt avtal om att han ska betala dig pengar, inom juridiken ofta kallat ett skuldebrev. Om skulden har förfallit till betalning, dvs sista betalningsdag har passerat, så kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det kostar 300 kr och är en enklare process än att stämma honom i domstol. Notera dock att en sådan förenklad process egentligen främst lämpar sig när det inte finns någon meningsskiljaktighet kring betalningsskyldigheten. Lite beroende på varför han hävdar att han inte är skyldig dig pengar så är det kanske inte optimalt alltså. Kronofogden kan däremot alltid hänskjuta en fråga till tingsrätten om de bedömer att de inte kan göra en säker bedömning av huruvida det finns en regelrätt skuld. Om ni inte har bestämt när skulden senast ska vara betalt så ska han betala när du begär det enligt skuldebrevslagen 1 kap. 5 §. Om han av något skäl förnekar att han är skyldig att betala pengar och att ni ingått ett sådant avtal kan du istället ansöka om stämning i allmän domstol, observera att ansökningsavgiften är 900 kr, eller 2 800 kr om beloppet ni tvistar om överstoder 22 400 kr. Se mer information om hur du gör detta på Sveriges domstolars hemsida. Om du vinner tvisten kommer han dock att få betala dina rättegångskostnader om du begär det, inklusive ansökningsavgiften. Eftersom du har ett skriftligt avtal som bevismedel är det upp till honom att övertyga domstolen om varför avtalet inte ska gälla.Hoppas att du fått svar på din fråga, om inte annat är du välkommen att höra av dig!

Påföljder vid avtalsbrott

2017-03-02 i Fordringar
FRÅGA |Har ett företag som säljer fryst fisk från bil. Bilen är leasad. Överlät rörelsen, ej företaget, till annan person. Han skulle så snart hans företag var registrerat ta över leasingen. Han blev ej godkänd av leasingföretaget vilket gjorde att jag fakturerade honom för utnyttjande av bil tills han kunde ta över bilen. Nu efter nästan 2 år vill han inte längre så han lämnade tillbaka bilen och jag blev tvungen att lösa ut bilen från leasingföretaget då jag inte har någon möjlighet att betala leasingavgiften då jag inte har någon större verksamhet. Jag tycker han ha brutit vårt avtal, vad kan jag göra?
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det du bör göra i en sådan här situation är först och främst att vända dig till kronofogdemyndigheten. Om du menar att du har ett krav mot personen, ansöker du om betalningsföreläggande hos kronofogden, som kommer att delge motparten ditt krav. Motparten får sedan avgöra om denne väljer att bestrida eller medge skuldförhållandet. Om denne bestrider och menar att det inte finns något skuldförhållande eller att ni inte ingått något avtal, är nästa steg att du stämmer personen i tingsrätten. Om du har fog för din uppfattning om att motparten brutit mot ert avtal, och kan stödja din talan med bevisning, kan tingsrätten bifalla din talan och i dom fastslå att motparten ska betala dig. Om du vinner och har en dom kan kronofogdemyndigheten, med hjälp av domen som är en s.k exekutionstitel, verkställa denna genom att exempelvis konfiskera egendom eller bankmedel, förutsatt att motparten inte väljer att betala direkt efter att denne förlorat tvistemålet i tingsrätten. Du bör tänka på att en rättegång ibland kan vara tidskrävande och om du förlorar, kan du få betala motpartens rättegångskostnader. I många fall kan det vara klokt att inledningsvis försöka uppnå en samförståndslösning så som en förlikning, som i många fall kan spara båda parterna tid och pengar. Jag hoppas du fick svar på din fråga och jag hoppas situationen ordnar sig för dig. Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar.Vänliga hälsningar,

Skuldebrev, solidariskt ansvar och cession av löpande skuldebrev

2017-02-18 i Fordringar
FRÅGA |Två frågor om löpande skuldebrev (ställt till nn eller order)1 - om borgenären (långivaren) dör går då skuldebrevet automatiskt till dödsboet som kan kräva in betalning enligt villkoren i skuldebrevet eller måste det framgå av själva skuldebrevet?2 - om gäldenärerna (låntagarna) är två stycken och de ska ansvara för hela skulden som för egen skuld, räcker det med en sådan skrivelse för att borgenären ska kunna kräva in betalning från bara en av gäldenärerna?
Olle Hansen Ölmedal |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Din första fråga får att besvara med ett ja. För att kunna kräva betalning för ett löpande skuldebrev så krävs det att den som kräver betalning kan visa upp en sammanhängande kedja av skriftliga överlåtelser till sig, 13 § 2 st Skuldebrevslagen. Dessa antecknas i regel på skuldebrevet. Dödsboet är all egendom som den avlidne har vid dödsfallet, skuldebrevet kommer således att ingå i dödsboet. Dödsbodelägarna är de som företräder boet 18 kap 1 § 1 st Ärvdabalk. Om någon visar upp dödsfallsintyg med släktutredning, eller bouppteckning eller fullmakt från dödsboet så kan de kräva gäldenären på betalning för dödsboets räkning. Det behövs inte att det anges på skuldebrevet för att så ska kunna ske.Om skuldebrevet i stället går i arv, så är detta en överlåtelse som kommer att antecknas på skuldebrevet. Arvtagaren av skuldebrevet kommer då att kunna kräva betalning. Det behövs inte anges på skuldebrevet att det får överlåtas, huvudregeln är nämligen för skuldebrev att cession, överlåtelse är tillåten.Din andra fråga går att besvara med ett ja. Faktum är att huvudregeln är att borgenären får kräva betalning från vilken av de två gäldenärerna hen vill, så länge man inte har avtalat om delad ansvarighet med borgenären. I lagen står detta skrivet som att man svarar en för alla, alla för en, 2 § 1 st Skuldebrevslagen. Den skrivelse som ni anger förändrar inte detta, utan bekräftar möjligtvis bara huvudregeln. Uttrycket "såsom för egen skuld" är något man brukar använda för borgensmän som gått i s k proprieborgen, d v s att borgenären inte bara kan vända sig till gäldenären eller gäldernärerna, utan även direkt till någon som gått i borgen för skulden. Det kan därför tyckas förvirrande eller rent av missledande att använda detta uttryck för gäldenärerna, eftersom det inte handlar om att ansvara "såsom för egen skuld" utan det är ju i själva verket "egen skuld" när man är gäldenär. Men uttrycket förändrar som sagt inte någonting i sak för att man använder det för en gäldenärs skuld, eftersom huvudregeln redan är att borgenären kan kräva vem hen vill utav gäldenärerna.Sammanfattningsvis:1) Dödsboet kan genom sina företrädare, dödsbodelägarna, kräva betalning. Likaså en arvinge som kan visa skriftligt att överlåtelse genom arv har skett. Det behöver inte anges något särskilt på skuldebrevet för att så ska kunna ske.2) Huvudregeln är att borgenären kan välja vem utav gäldenärerna hen vill kräva betalning från, skrivelsen ni anger förändrar inte detta. Hoppas att ni tycker er ha fått svar på era frågor, om inte så använd gärna kommentarfunktionen nedan så ska jag försöka reda ut eventuella frågetecken.Vänligen