Arbetsgivares återkravsrätt vid misstagsbetalning

2017-05-26 i Fordringar
FRÅGA |Hej, jag har ett problem som jag hoppas ni kan hjälpa mig med. Jag har varit anställd på timlön under dryga ett år (från september 2015-augusti-2016). Dock hade jag bara ett kontrakt som sträckte sig mellan oktober (2015)-mars (2016) då det var mycket tjatande för att få det första kontraktet, alltså förnyades det aldrig. Nu har min föredetta arbetsgivare hört av sig om att det har blivit en felräkning i augusti 2016 och han vill att jag betalar tillbaka denna som är på 7976.40 kr. Att tillägga så har aldrig mina löner varit densamma då jag studerat samtidigt och varit borta (olika många dagar i månaden) för att göra tentor och har inte fått några lönespecifikationer utan fick dem som först denna vecka. Systemet har gått till så att jag har skrivit upp mina timmar på en tidsrapport och sedan lämnat in den till min chef som räknat ut vad jag ska ha i lön som i sin tur lämnat den till sitt redovisningsföretag som betalat ut lönen.Nu när jag granskar lönespecarna framkommer det att det har gjorts många feluträkningar från deras sida som korrigerats och sedan gjorts nya fel nästkommande månad (alltså det är felräkningar varje månad), dessutom erkände redovisningsföretaget att felräkningar har varit fortlöpande. Min fråga är nu, då jag litat på att min chef och hans redovisningsföretag ska ha räknat rätt och spenderat dessa löner i god tro att det var rätt och ingen lön "stuckit" ut som extremt "stor" eller välbetald hur ska jag gå till väga?
Fanny Malmqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln vid en misstagsbetalning är att pengarna ska betalas tillbaka, den juridiska termen för denna situation kallas condictio indebiti (återkravsrätt). I rättspraxis har det utvecklats undantag från huvudregeln, om du varit i god tro och inrättat dig efter betalningen och därmed förbrukat pengarna kan du få behålla dem. God tro i detta fall innebär att du inte har upptäckt och inte heller haft skäl att upptäcka att betalningen varit felaktig. För att ett undantag ska göras krävs det att man ser till omständigheterna i varje enskilt fall, och det är din arbetsgivare som ska bevisa att du varit i ond tro. Eftersom ingen lön ”stuckit ut” som extremt stor så kan detta framstå som en betalning av din arbetstagare. Att du inte heller fått några lönespecifikationer förstärker din goda tro, då din arbetsgivare haft större möjlighet att överblicka vad som hänt. Som jag förstår det har det även tagit en längre tid innan din arbetsgivare har framställt kravet på återbetalning, denna passivitet kan också förstärka din goda tro. Partsförhållandet, då din arbetsgivare är näringsidkare och du en enskild person, kan spela roll då du är den svagare parten och ska kunna lita på din arbetsgivare. I ditt fall är det troligt att du inte behöver betala tillbaka, men det är en helhetsbedömning som ska göras och vill du ha hjälp med detta rekommenderar jag att du bokar ett möte med Lawlines Juristbyrå. De kan göra en fullständig rättsutredning och driva frågan vidare.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man låna ut pengar till en kompis och få betalt när han säljer sitt hus?

2017-05-19 i Fordringar
FRÅGA |Jag har en bekant som vi kan kalla Kalle. Kalle har en medelstor villa som drabats av en inre fuktskada pga läckande kylskåp vilket ju brukar täckas av villa/hem-försäkringar. Kalle har dock till sin fasa upptäckt att han inte har någon sådan försäkring (däremot en hemförsäkring som bara täcker lösöre) så skadan kommer han att få åtgärda för egna pengar. Som lök på laxen är Kalle sjuk och knappt arbetsför. Jag vill väldigt gärna hjälpa Kalle! Ponera att jag lånar Kalle pengar - eller betalar de hantverkare han anlitar - och att jag lägger ut 100 KSEK totalt på detta. Kan jag skriva någon typ av revers eller skuldebrev så att jag (och min familj) får tillbaka dessa 100 KSEK (med eller utan ränta) då Kalle säljer sitt hus någon gång i framtiden?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fundering.Sammanfattat svar:Det du föreslår fungera alldeles utmärkt juridiskt och är ett smart och snäll sätt att lösa Kalles problem.Det föreligger alltså inga som helst problem för dig att upprätta ett avtal där ni avtalar om att du lånar ut pengar till Kalle. Ni kan även upprätta en avbetalningsplan för Kalle med ett par tusen kronor varje år eller exempelvis att lånet förfaller till betalning när huset säljs. (Det är ju dock möjligt att det aldrig säljs). En lösning som jag föreslår för att du ska kunna vara säker på att någon gång få pengar från Kalle är att Kalle tar ut ett pantbrev som ger dig säkerhet för lånet. Jag kommer förklara mer om varför nedan.Utredning:Att låna ut pengar är tillåtet. Det finns inga problem med det. Det finns alltså inget som hindrar dig från att låna ut 100 000 kronor till Kalle för att åtgärda fuktskadan. Eftersom Kalle har svårt att betala nu så behöver vi ju dock någon lösning så att du får betalt i framtiden. Här finns egentligen flera potentiella lösningar som är mer eller mindre säkra för dig. En klok lösning hade varit om du mot lånet får säkerhet i Kalles fastighet i form av pantbrev. Det får väl bedömas som den bästa säkerheten som finns i stort sett...Dvs, om Kalle mot förmodan senare aldrig har möjlighet att betala tillbaka lånet så har du en säkerhet i fastigheten som gör att du har rätt att kräva att den säljs för att du ska få betalt för ditt lån till Kalle. Förfarandet går till som sådant att Kalle får ansöka om inteckning hos Lantmäteriet för att få ut ett datapantbrev på 100 000 kr som du blir innehavare av. Det kommer kosta Kalle 375 + 2 % av 100 000 kr = 2 375 kr. Därmed får ni ut ett pantbrev som ger rätt till 100 000 kr vid en försäljning av hans bostad om han exempelvis skulle gå i personlig konkurs eller liknande. Ansöka om pantbrev gör man med denna blankett.Vill ni läsa mer om pantbrev finns det information om detta på Lantmäteriets webbsida.Du kan ju då självklart välja att låna ut 102 375 kr till Kalle för enkelhetens skull... Ni bör därutöver skriva ett skuldebrev där det framgår att du lånat ut beloppet till Kalle och att pantbrevet är säkerhet för fordringen. Detta skuldebrev behöver inte vara något superavancerat. Men som sig bör på lån så kan man självklart lägga till en ränta som kalle ska betala till dig. Eller exempelvis en avtalsplan där Kalle ska betala exempelvis 5 000 kr per år till dig tills skulden är betald. Ni kan även lägga in en klausul om att Kalle får betala lånet snabbare om han vill och då inte behöver betala ränta eftersom du får tillbaka dina pengar och knappast har ett intresse av att tjäna pengar på det här. Ditt huvudsakliga intresse verkar ligga i att få säkerhet för ditt lån. Fördelen med en avbetalningsplan på exempelvis några tusen kronor per år gör att det inte är särskilt mycket pengar på en och samma gång för Kalle, samtidigt som det innebär att du inte kan komma om ett år och kräva Kalle på hela beloppet och därmed försöka tvinga fram en tvångsförsäljning av huset för Kalle. Avbetalningsplanen är alltså både ett skydd för Kalle, men också en uppmaning att han ska betala av lånet. Eventuellt kan självklart avbetalningsplanen vara att han behöver betala av först när huset säljs. Men då blir ditt skydd i form av pantbrevet lite opraktiskt. Det står er dock fritt att avtala nästan hur ni vill! När du får betalt för lånet så återlämnar du pantbrevet till Kalle. Det är något som framtida köpare av huset kommer vilja ha nämligen. Pantbrev som ligger ute sänker ofta priset på en fastighet om de inte kan återfås och dessutom är det ju praktiskt att det redan finns ett pantbrev så att köparen slipper betala och ta ut nya för att lämna till banken. Detta förutsätter ju dock att fastigheten går att inteckna för nya pantbrev. Om det inte går så får du helt enkelt lita på att Kalle följer avtalet... Det finns alltså inga problem med det du föreslår alls, men att du får säkerhet i form av pantbrev hade varit praktiskt för dig. Det ni ska göra enligt mig är således:1. Kalle ansöker om pantbrev hos lantmäteriet. (kostar 2 375 kr för ett pantbrev om 100 000 kr).2. Du placeras som innehavare av datapantbrevet, det här är din säkerhet för lånet.3. Du lånar ut beloppet till Kalle.4. När skulden betalats så skall du återlämna pantbrevet till Kalle, det kan vara när han betalt lånet eller när han sålt fastigheten och väljer att betala.Skulle Kalle visa sig vara en riktigt lurig jävel som aldrig betalar så har du med pantbrevet möjlighet att kräva att Kalles fastighet säljs för att du ska få tillbaka dina pengar. Lycka till med renoveringssponsringen!För ytterligare hjälp kan jag rekommendera Lawlines Juristbyrå och våra betaltjänster. Du kan kontakta mig på Jonas.Lind@lawline.se så ordnar vi med offert. Med vänliga hälsningar,

Jag har fått en felaktig utbetalning. Måste jag betala tillbaka?

2017-05-10 i Fordringar
FRÅGA |Jag har fått en utbetalning från ett stort betalningsförmedlingsföretag i Sverige på ett belopp som jag egentligen inte har rätt till. Har jag rätt att behålla pengarna eller måste jag upplysa dem om detta och betala tillbaka?
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I svensk rätt finns en princip som kallas för condictio indebiti. Principen förklarar att den som fått en felaktig utbetalning ska betala tillbaka summan. Att en utbetalning är felaktig kan betyda att avsändaren skickat pengarna till fel person eller att avsändaren skickade för mycket pengar. Eftersom att du uppmärksammat att du fått en felaktig utbetalning bör du upplysa avsändaren om detta och skicka tillbaka pengarna. Hoppas att du fick svar på din fråga. Vänligen,

Hur ska man flickvän få betalt för lån till hennes ex?

2017-05-05 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Min flickvän har ett ex som är skyldig henne pengar. Hon har lånat ut en stor summa till honom i form av betalning för mat, boende osv. Båda är inställda på att han ska betala tillbaka. Bevis finns i form av SMS-konversationer. De har alltså muntligt kommit överens om en väldigt generös avbetalningsplan för honom som han inte håller. I denna takt kommer det ta flera år innan hon har alla sina pengar igen. Både jag och min flickvän tycker att det är väldigt viktigt att nu fixa en mer officiell betalningsplan som t.ex. ett skuldebrev. Deras avslut var dock inte det bästa och sannolikheten för att han skriver på något sådant där han verkligen måste betala är låg. Finns det något vi kan göra för att se till så att han blir tvungen att skriva på om han vägrar?
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Jag har för enkelhetens och läsvänlighetens skull valt att inte ta med några konkreta lagar eller andra regler i mitt svar. Om du vill ha specifika instruktioner rörande hur man t.ex. ansöker om betalningsföreläggande eller skickar in en stämningsansökan till tingsrätten är du dock varmt välkommen att antingen publicera en kommentar här på sajten eller skicka ett mejl till marcus.backstrom@hotmail.com. Min hjälp är gratis men om ni vill ha professionell juridisk uppbackning står Lawlines jurister till förfogande här.Först och främst bedömer jag att det inte finns några möjligheter alls att tvinga expojkvännen att skriva på ett skuldebrev med tillhörande avbetalningsplan. Det säger sig självt att alla avtal, åtminstone vid ingåendet, kräver ömsesidighet för att komma till stånd. Om exet inte frivilligt underkastar sig ett sådant avtal behöver således din flickvän välja en annan juridisk väg för att bli kompenserad.Det som ligger närmast till hands när man har ett ekonomiskt krav gentemot någon, och vederbörande är sen med betalningen, är att skicka in en ansökan om betalningsföreläggande till kronofogden. Kronofogden är dock bara en handläggningsmyndighet och om motparten inte erkänner sin skyldighet att betala så överlämnas ärendet till en tingsrätt.Väl i tingsrätten hänger möjligheten att få en positiv dom på att bevisningen är tillräckligt stark. I detta fall finns det åtminstone sms-konversationer att utgå ifrån. Dessa kan utgöra utmärkt bevisning, under förutsättning att de innehåller uppgifter om lånebelopp och utfästelser om när betalning ska ske. Allmänt hålla sms, t.ex. ”jag lovar att betala tillbaka det jag är skyldig dig”, duger tyvärr inte mycket till – då det ju inte säger något om lånets storlek, eventuella räntevillkor och löptid.Utan att ha tagit del av sms:ens exakta innehåll vågar jag inte uttala mig om vilket värde de kan tänkas få vid en domstolsförhandling. Det muntliga avtalet befarar jag inte är värt någonting alls, så länge som expojkvännen förnekar att det ingåtts en sådan överenskommelse.Summa summarum tolkar jag hela situationen som ett klassiskt exempel på när två personer litat på varandra och tänkt att kärleken onödiggör formella åtaganden. I de flesta fall funkar det säkert bra men när det skär sig känslomässigt så är det tyvärr väldigt svårt att göra sin rätt gällande utan att kunna presentera handfasta överenskommelser.Min, möjligen förutsägbara, rekommendation blir därför att försöka ingå en skriftlig uppgörelse med expojkvännen. En uppgörelse som är så pass fördelaktig för honom att han är villig att skriva på. Kanske bör din flickvän överväga att skriva ned skulden för att kunna få betalt överhuvudtaget?Om det blir blankt nej så är tingsrätten det enda återstående alternativet. Chanserna att gå segrande ur den striden är dock små om all bevisning som finns utgörs av sms som inte tydligt beskriver hur stort lånet är och när återbetalning ska ske.En domstolsprövning medför också risk för kostnader (alltifrån ansökningsavgift till motpartens rättegångskostnader om man torskar). Därför är det viktigt att ordentligt begrunda utsikterna till framgång, d.v.s. värdera kvaliteten av sin bevisning, innan man drar igång en rättegångsprocess.Med vänlig hälsning,

Vem har bevisbördan för att betalning har skett?

2017-05-24 i Fordringar
FRÅGA |HejJag har fått en faktura från Bilprovningen för en obetald besiktning.Jag betalade vid besiktningstillfället.Men .. Bilprovningen kräver nu att det är upp till mig att bevisa betalningen, med kvitto, kontoutdrag där det framgår datum, mottagarkonto m.m.Fråga:Skall jag göra detta eftersök i mina handlingar och rapportera in detta gratis?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som påstår att betalning av en fordran har skett har bevisbördan för sitt påstående. Det är en allmän utgångspunkt att den som påstår någonting ska kunna lägga fram bevis till styrkande av sitt påstående (det hade t.ex. varit svårt för Bilprovningen att bevisa att de inte har fått betalt från dig).Det finns ingen möjlighet att kräva ersättning för att leta fram bevis bland dina handlingar. Mitt råd är dock att ändå leta fram kontoutdraget (alternativt ett kvitto) och skicka en kopia till Bilprovningen. Risken är nämligen att Bilprovningen väljer att inleda en rättsprocess för att få betalt, och då kommer du istället att behöva bevisa för en domstol att du har betalat.Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Hur driver man in en skuld när den som är skyldig har skyddade personuppgifter?

2017-05-11 i Fordringar
FRÅGA |Hej, Jag har lånat ut ett totalbelopp av 6500 till en privatperson som har skyddad identitet, hur går jag till väga för att kräva tillbaka dessa pengar av honom? Jag vet att det är lite annorlunda regler gällande just skyddad identitet. Är osäker om personen i fråga ligger hos Kronofogden eller inte då detta inte går att se eller få uppgifter om. Vore tacksam för svar.
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att du har person- och kontaktuppgifter till den person du har lånat ut pengar till. Ta kontakt med Kronofogdemyndigheten via telefon och upplys om att du önskar att ansöka om ett betalningsföreläggande, men att personen som du vill ha betalt av har skyddade personuppgifter. De kan därefter hjälpa dig vidare med ditt ärende. Klicka här för att komma till Kronofogdemyndighetens hemsida med kontaktuppgifter.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Lånehandling skuldebrev

2017-05-06 i Fordringar
FRÅGA |Förslag till lånehandling när barn vill låna pengar av föräldrar.
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För ett penning-lån som har för avsikt att återbetalas skulle jag rekommendera att ni skriver ett skuldebrev. Detta fungerar som ett skriftligt bevis på skuldens existens och reglerar villkoren för återbetalningen. Mallar för skuldebrev finns att ladda ner gratis på nätet. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Vad har jag för chanser att efter en domstolsförhandling få betalt för muntligt ingångna låneavtal?

2017-05-05 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag lämnade ett betalningsföreläggande till kronofogden på min f.d. man och särbo. Dels på en skuld som jag var tvungen att stå ensam på då han hade anmärkningar (hans del av giftermålet på 55 000 kr), samt ett lån taget enbart för honom 2016. Det har han betalat en del på och mobilräkningar 2001-2017. Det finns inga papper skrivna utan endast muntliga avtal. Han bestrider alla skulder förutom mobilräkningarna. Men han preciserar inte vilka, så jag antar att han då erkänner alla. Har jag chans att vinna i tingsrätten? Hade även med våra gemensamma barns fritidsaktiviteter (handboll), som varit dyrt. Han pantsatte och förlorade förlovningsringen som jag betalat och han fick låna en spjälsäng som han vägrar lämna tillbaka. Ska jag enbart fortsätta med räkningarna och lånen? Det stora lånet borde väl gå under sambolagen? Tacksam för svar.
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Mitt svar är av allmän karaktär och innehåller för enkelhetens skull inga lagrumshänvisningar. Önskar du få någonting förtydligat, bli hänvisad till konkret lagtext eller få instruktioner kring hur man t.ex. utformar en inlaga till domstol så är du välkommen att publicera en kommentar här eller skicka ett mejl till marcus.backstrom@hotmail.com.Baserat på informationen i din fråga så bedömer jag, tyvärr, att chanserna till en positiv tingsrättsdom är minimala. Din exmake är naturligtvis skyldig att betala de skulder som han medgivit inför kronofogden men återstående skulder, som han bestridit, måste du kunna bevisa i en domstolsförhandling för att kunna få betalt för. Att han inte preciserat sitt bestridande innebär inte att han godkänt dem. Tvärtom är det helt och hållet din uppgift att bevisa att de muntliga avtalen har ingåtts och vilka betalningsvillkor som är kopplade till dem.Att bevisa förekomsten av muntliga avtal, i en situation där motparten förnekar att de existerar, är nästintill omöjligt. Domstolarna ställer förhållandevis höga krav på bevisningens kvalitet och när ord står mot ord utfaller nästan alltid resultatet till den anklagades fördel. Jag kan heller inte se att sambolagen skulle vara dig till hjälp i denna situation. Sambolagen tar bara sikte på gemensam bostad och bohag och innebär förenklat att man ska dela lika på värdet av en lägenhet/hus och möbler när man separerar (under förutsättning att det införskaffats för gemensamt bruk). Dessutom skriver du ”min f.d. man och särbo” vilket jag tolkar som att ni varit gifta och inte bott ihop. Sambolagen blir då överhuvudtaget inte aktuell (regler kring skilsmässa finns i äktenskapsbalken). Gällande utgifter för barn så finns det ingen regel som säger att de automatiskt ska fördelas lika mellan makarna.Jag är medveten om att min svar är pessimistiskt formulerat och säkert gjort dig besviken. Dock är det bättre att vara ärlig än att uppmuntra till en långdragen process som sannolikt bara kommer kosta dig energi och pengar till ingen nytta. Den bittra sanningen är tyvärr att utan konkreta bevis för att låneavtal och liknande har ingåtts så är det oerhört svårt att få rätt i en domstolstvist.Om du anser att jag inte tolkat din fråga korrekt är du som sagt mer än välkommen att skriva en kommentar här på Lawline eller ta kontakt med mig mejlvägen – så utvecklar jag gladeligen mitt svar. Visar det sig att du ändå har bevis av något slag för att ett eller flera låneavtal existerar så vägleder jag dig gärna kring hur du kan gå vidare med det.Med vänlig hälsning,