Skuldebrev, solidariskt ansvar och cession av löpande skuldebrev

2017-02-18 i Fordringar
FRÅGA |Två frågor om löpande skuldebrev (ställt till nn eller order)1 - om borgenären (långivaren) dör går då skuldebrevet automatiskt till dödsboet som kan kräva in betalning enligt villkoren i skuldebrevet eller måste det framgå av själva skuldebrevet?2 - om gäldenärerna (låntagarna) är två stycken och de ska ansvara för hela skulden som för egen skuld, räcker det med en sådan skrivelse för att borgenären ska kunna kräva in betalning från bara en av gäldenärerna?
Olle Hansen Ölmedal |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Din första fråga får att besvara med ett ja. För att kunna kräva betalning för ett löpande skuldebrev så krävs det att den som kräver betalning kan visa upp en sammanhängande kedja av skriftliga överlåtelser till sig, 13 § 2 st Skuldebrevslagen. Dessa antecknas i regel på skuldebrevet. Dödsboet är all egendom som den avlidne har vid dödsfallet, skuldebrevet kommer således att ingå i dödsboet. Dödsbodelägarna är de som företräder boet 18 kap 1 § 1 st Ärvdabalk. Om någon visar upp dödsfallsintyg med släktutredning, eller bouppteckning eller fullmakt från dödsboet så kan de kräva gäldenären på betalning för dödsboets räkning. Det behövs inte att det anges på skuldebrevet för att så ska kunna ske.Om skuldebrevet i stället går i arv, så är detta en överlåtelse som kommer att antecknas på skuldebrevet. Arvtagaren av skuldebrevet kommer då att kunna kräva betalning. Det behövs inte anges på skuldebrevet att det får överlåtas, huvudregeln är nämligen för skuldebrev att cession, överlåtelse är tillåten.Din andra fråga går att besvara med ett ja. Faktum är att huvudregeln är att borgenären får kräva betalning från vilken av de två gäldenärerna hen vill, så länge man inte har avtalat om delad ansvarighet med borgenären. I lagen står detta skrivet som att man svarar en för alla, alla för en, 2 § 1 st Skuldebrevslagen. Den skrivelse som ni anger förändrar inte detta, utan bekräftar möjligtvis bara huvudregeln. Uttrycket "såsom för egen skuld" är något man brukar använda för borgensmän som gått i s k proprieborgen, d v s att borgenären inte bara kan vända sig till gäldenären eller gäldernärerna, utan även direkt till någon som gått i borgen för skulden. Det kan därför tyckas förvirrande eller rent av missledande att använda detta uttryck för gäldenärerna, eftersom det inte handlar om att ansvara "såsom för egen skuld" utan det är ju i själva verket "egen skuld" när man är gäldenär. Men uttrycket förändrar som sagt inte någonting i sak för att man använder det för en gäldenärs skuld, eftersom huvudregeln redan är att borgenären kan kräva vem hen vill utav gäldenärerna.Sammanfattningsvis:1) Dödsboet kan genom sina företrädare, dödsbodelägarna, kräva betalning. Likaså en arvinge som kan visa skriftligt att överlåtelse genom arv har skett. Det behöver inte anges något särskilt på skuldebrevet för att så ska kunna ske.2) Huvudregeln är att borgenären kan välja vem utav gäldenärerna hen vill kräva betalning från, skrivelsen ni anger förändrar inte detta. Hoppas att ni tycker er ha fått svar på era frågor, om inte så använd gärna kommentarfunktionen nedan så ska jag försöka reda ut eventuella frågetecken.Vänligen

Preskription

2017-02-14 i Fordringar
FRÅGA |Ett inkassokrav från kammarkollegiet på en skuld till transportstyrelsen som är över 5 år gammal damp ned idag. Det gäller uppkörningsavgift och teoriprov. Hur rimligt är detta när jag betalt av alla skulder till kronofogden och gjort sökningar hos de största inkasso bolagen samt gjort en UC på mig själv för säkerhets skull som visat på att jag står på 0 kronor i skulder.Ser att man skyller på att nya systemet inte klarat att hantera alla fordringar. En förändring man gjorde 2010. Min uppkörning skedde 2011.Finns utrymme för att bestrida kravet?
Olle Hansen Ölmedal |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar om preskription av fordran, vilket regleras i Preskriptionslagen.Att en fordran preskriberas innebär att borgenären, dvs Transportstyrelsen i detta fallet, förlorar sin rätt att kräva betalning av gäldenären dvs er i detta fallet, 8 § första stycket, Preskriptionslagen.Preskriptionstid löper på den här typen av fordran över 10 år från fordrans uppkomst, det vill säga från dess du körde upp/gjorde teoriprov, enligt 2 § 1 st Preskriptionslagen.När de ställde kravet har det alltså inte gått tio år, varför preskription inte har skett.En ny 10-årsperiod börjar löpa i och med att de framställde sitt krav mot dig, eftersom kravet innebär s k preskriptionsavbrott, enligt 5 §, andra punkten Preskriptionslagen. Preskription har inte skett av denna fordran, och det är 10 år tills den blir preskriberad. Man kan därför inte bestrida fordran på denna grund. Någon annan möjlighet att bestrida fordran identifierar jag inte utifrån de omständigheter ni angett i er fråga. Svaret blir då alltså ett nej, denna fordran kan transportstyrelsen fortfarande kräva betalning för, och jag bedömer att det inte finns någon grund att bestrida deras krav utifrån de omständigheter ni angett i er fråga.Jag hoppas att ni tycker er ha fått svar på er fråga, trots att det kanske inte är det svar ni hoppats på. Använd gärna kommentarsfunktionen om ni undrar över något, så ska jag försöka reda ut eventuella frågetecken.Vänligen,

Att bestrida en felaktig faktura

2017-02-04 i Fordringar
FRÅGA |Hej,Jag fick idag faktura på 1200 kr för fyra böcker från biblioteket som de hävdar att jag inte har lämnat tillbaka. Jag är helt säker på att jag har lämnat tillbaka dem i bibliotekets återlämningsautomat men kan tyvärr inte bevisa detta då jag tryckte på knappen "inget kvitto tack" i automaten när jag lämnade tillbaka dem. När jag ringer till dem säger de att de ska kolla på sina hyllor efter dem, men om de inte hittar dem måste jag betala. Vad säger lagen om detta? Kan jag på något sätt överklaga? Om det visar sig att de hittar böckerna, kan jag isf få någon ersättning pga de felaktiga fakturorna jag fått?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer först förklara hur man kan bestrida en faktura och vad som händer när man gör det. Sedan kommer jag förklara hur en tvist om en faktura avgörs och ge några slutliga råd. Jag kommer kort gå in på några bestämmelser i lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Du kan hitta den här.Att bestrida en felaktig fakturaOm man får en faktura som man inte tycker stämmer – antingen för att man inte alls är skyldig pengar, eller för att fakturan är på fel summa – ska man bestrida den. Detta görs genom att kontakta den som skickat fakturan och tydligt ange sina personuppgifter, vilken faktura det gäller och att man bestrider den i sin helhet eller i en del. Man ska också förklara varför man bestrider den. Det är bra att spara en kopia på sitt bestridande om det är möjligt.När den som skickat fakturan får bestridandet måste de avgöra hur de vill gå vidare. Om de fortfarande anser att de har rätt till betalning, så kan de till slut vända sig till inkasso. Då får man ett inkassokrav från inkassoföretaget. Detta inkassokrav ska man också bestrida, genom att skicka in samma uppgifter som vid första bestridandet, men denna gången ska det skickas till inkassoföretaget.I sista led kan fakturan skickas vidare till Kronofogden. Får Kronofogden in ärendet och väljer att ta upp det kommer de delge dig (29 §). Kronofogdens krav ska också bestridas om du fortfarande anser att du inte är skyldig pengarna. Detta bestridandet görs också skriftligen och ska innehålla alla relevanta uppgifter och eventuell bevisning (31-32 §§). Om du har fått några kostnader på grund av fakturan kan du begära ersättning för dem i samband med det här. När Kronofogden fått in bestridandet kommer de vända sig till den som ställt ut fakturan och låta dem avgöra om de vill att ärendet ska gå vidare till domstolen eller om det ska skrivas av.En tvist om en fakturaSkulle ärendet gå hela vägen till domstol kommer bevisfrågor bli avgörande. Det är den som påstår att en skuld har uppkommit som måste bevisa att detta stämmer. Kan det läggas fram bevis som tyder på att fakturan stämmer kommer du behöva bevisa att du inte är skyldig att betala. Det är väldigt svårt att avgöra hur det i slutänden går, eftersom väldigt mycket kan läggas fram som bevis och en domstol värderar allt i det enskilda fallet.Slutliga rådJag föreslår att du avvaktar tills biblioteket har kollat om böckerna finns hos dem. Om de inte hittar böckerna och fortsätter att kräva dig på pengar kan du bestrida kraven så som jag har beskrivit ovan. Spara kopior på alla dina skriftliga bestridanden. Det blir då upp till biblioteket att avgöra hur långt de är beredda att gå för att eventuellt driva in pengarna. Om den felaktiga fakturan har gett dig några kostnader kan du begära ersättning för dem, men du kan inte få ersättning endast för att du har fått en felaktig faktura. Att inte ha kvar kvittot som visar att du har lämnat in böckerna kan vara till din nackdel i bevishänseende. Be biblioteket extrakolla om de har registrerat att någon annan har lånat böckerna och fråga om de har möjlighet att se i sitt system om och när någon lämnar tillbaka böcker. Det är alltid bra att försöka reda ut alla möjliga misstag innan det leder till en tvist.Vill du läsa mer eller få fler råd om fakturor och hur man bestrider dem kan du läsa mer på Kronofogdemyndighetens hemsida och Konsumentverkets hemsida. Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.Vänliga hälsningar,

Fråga om betalning till fel mottagare.

2017-01-22 i Fordringar
FRÅGA |JAg råkade sätta in pengar på fel konto.personen som mottog pengarna verifierade att hon hade fått pengarna o att hon sen skulle sätta tillbaka dom. men ingenting har hänt, detta är anmält hos banken och hos polisen, men får ingen hjälp. finns de nå mer jag kan göra?
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga. När man råkar betala en summa till fel person tillämpas en princip som kallas "Condictio indebiti", principen innebär att man har rätt att få tillbaka pengarna så länge inte motparten förbrukat pengarna i god tro. Vad jag förstår av ditt fall så kan inte mottagaran ha förfarit i god tro då ni pratat om felbetalningen. När motparten då är informerad uppstår en fordran då hon måste betala tillbaka det belopp som du betalat. Då hon inte betalar fordran kan du söka hjälp hos Kronofogdsmyndigheten (KFM), genom att ansöka om betalningsföreläggande. Du kan enkelt skriva ut en blankett om ansökande på myndighetens hemsida, det kostar dock 300 kr. Därefter kan du ansöka om att få din skuld verkställd hos KFM. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Krav på minimilängd gällande kredittid

2017-02-15 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Finns det ett lag i Sverige som säger att alla företag HAR rätt till 30 dagars kredittid.I vårt avtal är det 15 dagars faktureringstid men kunden vill ändra på det och påstår att de har ett lagligt rätt till 30 dagars kredittid. Stämmer det?Tack för att snabt svar och helst med hänvisning till konkreta punkter i lagen.Med vänliga hälsningar,Dace
Torbjörn Carbell |Hej Dace och tack för din fråga! Det finns i svensk lag ingen bestämmelse som säger att en köpare har rätt till kredit av en viss längd. En kredit gäller endast om den är försäkrad vid avtalets ingående eller då ni som säljare har utfäst den som en del av betalningsvillkoren. Det är alltså den avtalade kredittiden som gäller och finns ingen lag som garanterar en kredittid på minst 30 dagar. Är er motpart en annan näringsidkare kan ni åberopa 49 § köplagen, rör det sig om en konsument kan ni åberopa antingen 36 § konsumentköplagen eller 41 § konsumenttjänstlagen.Vänligen,

Fråga om tredskande borgenär

2017-02-06 i Fordringar
FRÅGA |Hur gör man när man försökt betala skulden men personen i fråga vägrar ta emot dom han påstår att han ska min lägenhet vad gör jag
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns några olika sätt att gå tillväga om en borgenär (den som har rätt till betalning från dig) vägrar att ta emot betalning. Vissa är mer aggressiva och kräver mer energi, andra är mer passiva, men samtliga leder i slutändan till att det inte går att kräva dig på annat. Mitt förslag på en enkel och energisnål lösning är deponering hos myndighet. Enligt deponeringslagen kan betalningen för en skuld nedsättas hos länsstyrelsen, efter att borgenären har vägrat ta emot pengar. Den här lösningen fredar dig från andra anspråk. Vill borgenären ha sina pengar får denne vända sig till länsstyrelsen.Behöver du ytterligare stöd och råd är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Stämd i tingsrätt, bluffaktura

2017-01-31 i Fordringar
FRÅGA |Hej! En kompis till mig som har blivit stämd i tingsrätt. En kompis till honom(vi kallar honom AXMAN). Axman kraver över 200,000kr from min kompis. Axman har en enskildfirma(byggfirma) och påstår att han har renoverat min kompis hus under 2015. Han har lämnat in till tingsrätten bla. en faktura samt en påminelse som han skulle har skickat till min kompis för två år sen. Han har aldrig gjort dem har renoveringar eller skickat någon faktura till min kompis. Axman hittar på allt för att lurar pengar från min kompis. Hur kan man bevisa att fakturan är inte äkta? Eller försvarar sig mot såna bluff?
Martin Persson |Tack för din fråga.I ett sådant fall ligger bevisbördan på den som påstår något, det vill säga på Axman som påstår att denne utfört vissa arbeten. Om några sådana arbeten inte finns och inte heller i övrigt något av er påskrivet avtal, finner jag det svårt att tro att Axman skulle lyckas med detta.Vänligen,

Vad göra vid felaktig faktura?

2017-01-07 i Fordringar
FRÅGA |Jag har fått en faktura på tre stycken ridlektioner som min dotter inte tagit men som de hävdar avser oss, är jag skyldig att betala
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är omöjligt att säga om du är skyldig att betala eller inte. Om det är så att du inte har köpt/tagit dessa ridlektioner eller avbokat ridlektionerna i tid och gjort rätt för dig så borde du inte vara skyldiga att betala. Dock finns det för lite information i frågan för att kunna göra en vidare utredning. Det du måste göra i detta skede är att bestrida fakturorna och sedan är det upp till ridskolan om de vill ta det vidare till exempelvis Kronofogdemyndigheten eller domstol. Här kan du se ett exempel på hur man kan utforma ett bestridande av en faktura som man anser felaktig. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,