Förfallodag ej avtalad, delgivning av betalningskrav samt ansökan om betalningsföreläggande pga obetald skuld (hyra)

2018-01-16 i Fordringar
FRÅGA |Skriftlig överenskommelse.Hej, jag kom överens med en vän om att vi skulle dela på hyran när jag flyttade ut ur min lägenhet. Jag har sparat vår konversation, jag har frågat och frågat och han har blockerat mig överallt förutom mitt nummer. Han säger varje gång att pengar är på väg, senast så sa han att han hade fört över pengarna Fredag den 29:e December. Pengarna har fortfarande inte dykt upp. Han svarar inte på mina meddelanden. Vad kan jag göra? Kan jag på något sätt driva vidare detta ärende?Mvh
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.För din fråga, som handlar om hur du ska gå tillväga för att driva in din fordran på hyra från din vän, är Skuldebrevslagen (SkrbL) relevant. Då det inte av din fråga framkommer att du och din vän i er överenskommelse har avtalat om ett förfallodatum för din väns inbetalning av sin del av hyran till dig, kommer jag i mitt följande svar att utgå ifrån att något förfallodatum inte har avtalats. Enligt SkrbL 1:5 gäller att när förfallotid inte på förhand har avtalats, ska gäldenären betala sin skuld till borgenären när borgenären begär detta. I ditt fall nämner du att du vid upprepade tillfällen har "frågat" din vän om skulden och när hen avser att betala. Då jag dock inte har några uppgifter om hur du formulerat dina förfrågningar, kan jag tyvärr inte bedöma huruvida dina förfrågningar kan betraktas som en "begäran om betalning" i enlighet med SkrbL 1:5. Att du framställt en "begäran om betalning", och inte bara har "frågat" din vän om när hen avser att betala, är väsentligt då din vän enligt lagen först är skyldig att betala efter att du har "begärt" det. I ditt fall rekommenderar jag dig därför att i första hand skicka ett skriftligt krav på betalning till din vän. Av din fråga framkommer det att din vän har blockerat alla era kommunikationsvägar utom ditt telefonnummer. För att försäkra dig om att ditt krav på betalning når din vän (samt att det även ska finnas bevis på detta) rekommenderar jag dig att i första hand skicka ett kravbrev rekommenderat med mottagningsbevis till din väns folkbokföringsadress. Du bör behålla en kopia av kravbrevet du skickar iväg. Skulle din vän mot förmodan inte hämta ut ditt rekommenderade brev, kan du istället skicka minst fyra ytterligare kravbrev med vanlig post (dvs inte rekommenderat) till din väns folkbokföringsadress. Enligt praxis har fyra försändelser, som inte fåtts i retur, ansetts vara tillräcklig ansträngning från borgenärens sida att delge gäldenären om betalningskravet. Om din vän, trots mottagande av rekommenderat kravbrev (alt. fyra kravbrev med vanlig post), ändå inte skulle erlägga betalning, har du möjlighet att vända dig till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Du kan läsa mer om betalningsföreläggande HÄR. Jag hoppas att detta har givit svar på din fråga, och om du undrar över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Vänligen,

Återbetalningsskyldighet vid felaktig löneutbetalning

2018-01-12 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Jag behöver lite råd. I november och december 2016 fick jag löner insatta på mitt konto. Jag var aldrig anställd och har inte skrivit på några papper. Jag sökte ett jobb där som jag fick men tackade nej.När en månad gått och jag fick lön 2 började undra vad som hänt. Den första lönen förbrukade jag då jag trodde att pengarna kom från ett annat ställe. Upptäckte även då lönespecifikationen.Då kontaktade min mamma löneadministratören som mailade frågan vidare. Hon berättade att första lönen var förbrukad men att den andra var orörd. Efter ett par veckor in i januri 2017 mailade mamma igen och undra vad som händer. Fick då följande svar 24/1-17:Ärendet ligger hos vår avdelning för arbetsrätt.Vi återkommer när beslut har fattats om eventuell återbetalning.Inget hördes, så jag tänkte att det glömdes bort och jag började ta av de pengarna. (är fattig student)Nu i december, alltså nästan 1 år senare kommer de med en faktura på 15 597 kr. (De har efterskänkt mig hälften, dvs löneskulden var 31 194 kr för 2 månader). Men nu kräver de mig på 15 597 kr att vara betalt innan 180120 och betalar jag inte till dess så skickar de ärendet till kronofogden.Nu undrar jag om det får gå till så här?De uteblir 1 år och hotar om kronofogden?Får de skicka ärendet dit?Kan ni tipsa mig hur jag ska göra? Måste jag betala tillbaka?De måste väl i så fall gå med på en avbetalningsplan?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga lagregler om felaktiga löneutbetalningar. Istället tillämpas en princip som kallas condictio indebiti. Enligt den principen är huvudregeln att en felaktig utbetalning ska betalas tillbaka. Från denna huvudregel finns undantag. Ett undantag är då den som tagit emot pengarna gjort det i god tro samt förbrukat pengarna, AD 2006 nr 105. När det gäller bedömningen om en arbetstagare varit i god tro spelar utbetalningens storlek roll. Vid stora belopp kan det bli svårare för arbetstagaren att bevisa god tro. Men vid mindre belopp samt om arbetstagarens lön varierar från månad till månad är det mycket svårare att bevisa att en arbetstagare insett eller borde insett misstaget.Det är inte meningen att någon som inte förstått, och inte heller haft skäl att förstå, att pengarna felaktigt har utbetalats ska bli återbetalningsskyldig på grund av att utbetalaren begått ett misstag. Av din fråga framgår att du insåg den felaktiga utbetalningen vid utbetalningen i december. Du hade då förbrukat den första lönen. Därav framgår att du inte var i god tro kring utbetalningen i december. Enligt huvudregeln ska du därför betala tillbaka pengarna som du erhöll genom den utbetalningen. Genom den felaktiga utbetalningen som företaget gjorde uppkom en fordran gentemot dig. Det uppstod ett återkrav från företagets sida mot dig. En sådan fordran preskriberas enligt reglerna i preskriptionslagen. Enligt 2 § preskriptionslagen är preskriptionstiden 10 år. Företaget kan på så vis kräva dig på pengarna i 10 år. Denna tid kan även förlängas. Företaget har alltså rätt att ett år senare skicka en faktura till dig för att kräva tillbaka den felaktiga utbetalningen. Om du inte betalar en faktura senast vid förfallodatumet, kan företaget eller den du är skyldig pengar lämna över skulden till ett inkassoföretag eller kronofogden. Det finns således inget som hindrar företaget från att vända sig till kronofogden om fakturan inte betalas i tid. Det finns inte heller någon lagstadgad rätt för dig att kräva en avbetalningsplan. Mitt råd till dig är dock att du kontaktar företaget och förklarar din situation. Därefter kan du föreslå att en avbetalningsplan vore det bästa för dig. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hur ser mina chanser ut vid ansökan om betalningsföreläggande?

2018-01-03 i Fordringar
FRÅGA |Jag lånade ut 25000kr till min ex-sambos pappa hösten 2016 men löfte om återbetalning senast december 2016. Har efter upprepade påminnelser endast återfått 5000kr, i maj 2017. Sedan dess har han ljugit och slingrat sig när jag bett om pengarna, fram tills idag, har nu blivit lovad att få tillbaka lånet i slutet av januari. Mina bevis på skuldens existens är sms-konversation och kontoutdrag på överföringen. Om han inte uppfylller löftet om återbetalning i januari 2018 vill jag vidta rättsliga åtgärder. Hur ser mina chanser ut vid ansökan om betalningsföreläggande? Vi har ju inte direkt skrivit ett kontrakt eller liknande. Har även andra som kan vittna om skulden.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Rättsliga åtgärder kan dels vara omständigt men även kosta pengar för dig. Nedan kommer jag att redogöra för hur du kan gå tillväga samt hur du kan öka dina chanser för att få pengarna tillbaka.KronofogdenFör att få tillbaka pengarna du lånat ut kan du vända dig till Kronofogden. Du ansöker, precis som du själv skriver, om ett betalningsföreläggande. Det kostar dig 300 kr att ansöka om betalningsföreläggande men den summan kan du begära ersättning för i din ansökan. När du har skickat in din ansökan skickar Kronofogden ett föreläggande till den du vill få betalt av.DomstolOm din vän hör av sig till Kronofogden och invänder mot skulden kan du välja om du vill att din ansökan ska tas vidare till domstol. Om du väljer att gå vidare till domstol tillkommer det en avgift på 600 kr som du måste betala för att domstolen ska ta upp din ansökan. Domstolen kommer att pröva huruvida det föreligger en fordran eller ej. Det är svårt att säga hur stora dina chanser är, men en utförlig redogörelse om grunden för ditt krav, de aktuella omständigheterna och bevis som du kan åberopa skulle öka dina chanser.Om personen inte hör av sig till Kronofogden alls så meddelar Kronofogden ett utslag där din vän förpliktas att betala det du har begärt. När du har fått ett utslag om betalningsföreläggande kan Kronofogden börja arbeta med att driva in skulden från din vän. Detta kostar 600 kr, och om Kronofogden inte kan få betalningen från din vän skickar de en faktura på beloppet till dig.Kort sagt är det svårt att säga hur dina chanser ser ut men för att öka chansen vore det bra med en utförlig redogörelse om grunden för ditt krav, de aktuella omständigheterna och bevis (smsen, kontoutdragen) som du kan åberopa.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur driver jag in en förfallen fordran?

2017-12-30 i Fordringar
FRÅGA |Jag har sålt min bil genom en bilförmedlare och inte fått ut alla pengarna som bilen såldes för,det fattas ca 30000 kr från försäljningssumman som var 150000 kr.Vad kan jag göra för att reglera detta?
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som så att du funderar kring hur du ska gå tillväga för att driva in ett fordringsanspråk, dvs. en skuld som har förfallit till betalning (observera att dagen för betalning måste ha passerat) och som du nu kräver betalning för. Bestämmelser kring denna fråga regleras i lagen om betalningsföreläggande och handräckning (LBH) och rättegångsbalken (RB). Om ett företag (eller privatperson) är skyldig dig pengar och denna fordran är otvistig (dvs. att ni är överens om fordrans existens) men företaget vägrar att betala på grund av ovilja eller oförmåga, kan du få hjälp av kronofogden att driva in din fordran. Kronofogden gör då ingen prövning i sak (dvs. huruvida fordran föreligger eller inte) utan ett s.k. betalningsföreläggande riktas direkt mot företaget med förmedlingsavtalet och köpekontraktet som grund. (1 § och 2 § LBH). Vill du att kronofogden ska hjälpa dig att driva in din fordran ska du lämna in en skriftlig ansökan om betalningsföreläggande direkt till Kronofogdemyndigheten. Till detta tillkommer en ansökningsavgift om 300 kr. Företaget får då en viss tid på sig att svara på ditt anspråk. * Om företaget betalar skulden till dig måste du dra tillbaka din ansökan om betalningsföreläggande. * Om företaget bestrider skulden får du bestämma om du vill att kronofogden ska överlämna ärendet till tingsrätten för prövning i sak, annars skriver kronofogden av ärendet. Även här tillkommer avgift för en eventuell stämningsansökan. * Om företaget inte besvarar ditt anspråk meddelar kronofogden ett utslag där företaget förpliktas att betala ut det begärda beloppet. När du fått ett utslag om betalningsföreläggande är huvudregeln att den automatiskt går vidare till verkställighet, det vill säga att kronofogden börjar arbeta med att driva in skulden. Då tillkommer eventuellt en kostnad på 600 kronor. (9 §, 10 §, 11 §, 25 §, 29 §, 33-37 § och 42 § LBH). Det finns även en möjlighet för dig att föra en fullgörelsetalan mot företaget genom att skicka in en stämningsansökan direkt till tingsrätten, där du yrkar på att företaget ska betala den förfallna fordran om 30 000 kr till dig med förmedlingsavtalet och köpekontraktet som rättslig grund. Att tänka på då är att det kommer att/kan komma att tillkomma kostnader för själva stämningsansökan, rättegångskostnader och eventuella ombudskostnader. (13 kap. 1 § 3 punkten och 42 kap. 1 § och 2 § RB). Om du vill stämma företaget direkt vid tingsrätten rekommenderar jag dig att ta hjälp av ett ombud som kan föra din talan. I sådant fall hjälper våra jurister på Lawline gärna till med detta. Prisinformation och tidsbokning hittar du här. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Underrättelse om gäldenären vid överlåelse av skuldebrev

2018-01-13 i Fordringar
FRÅGA |Har en borgenär skyldighet att meddela den nya borgenären om gäldenärens betalningssituation vid en överlåtelse? ex om gäldenären inte kan betala och detta är anledningen till att ursprungsborgenären säljer sitt löpande skuldebrev.
Daniel Shin |Hej och tack för att du vänder dig till oss!Mig veterligen finns det ingen sådan bestämmelse. Det kan däremot hända att förvärvaren frågar om gäldenärens ekonomiska situation vid överenskommelsen, där överlåtaren kan riskera skadeståndsskyldighet om han lämnar vilseledande eller missvisande information. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vad ska man göra när man får en bluffaktura som konsument?

2018-01-04 i Fordringar
FRÅGA |Idag 2018-01-03 får vi en faktura på vårt husbygge som var färdigställt för inflyttning början av 2014. Posterna rör främst dräning, rivning och markarbeten. Bygget startade slutet på 2012 och vi flyttade in april 2014. Ev kan några markarbeten gjorts fram tom sept 2014. Vi hade helt förträngt detta och var av uppfattningen att det var avklarat på olika sätt. Det kan vara så att en kostnader betalades utan kvitto under 2013, men osäkert. Fakturan är på 187 000 inkl moms. I fakturan står inte datum angivna när det utfördes. På handskrivna lappar står datum men inga årtal. Det är nu i efterhand omöjligt för oss att kontrollera rimligheten. Min uppfattning är att vi tydligt kan föra i bevis genom bilder och vittnen att inga arbeten är gjorda efter september 2014. Fakturan anger bäetalning inom 30 dagar, vilket just nu är mycket svårt.Jag har talas om preskriptionstid för privatpersoner. Vi har inget företag inblandat i bygget.Tacksam förslag på åtgärder.God Fortsättning
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Av det du beskriver så låter detta väldigt skumt. Ett seriöst företag på marknaden fakturerar ofta sina kunder efter slutfört arbete. Vad bör ni göra? Bestrida! oavsett om det är en bluffaktura eller näringsidkaren inte har stöd för sin fakturering så ska ni bestrida. Det behöver inte vara en bluffaktura, utan ibland gör företag misstag då de skickar ut fakturor, vilket gör att ni som konsumenter kan få en felaktig faktura. Men det man ändå alltid ska göra när man får en "misstänksam" faktura är att bestrida den. Hallåkonsument.se har en bra vägledning för hur man ska gå tillväga för att bestrida en faktura som man inte anser sig behöva betala. Ni hittar länken här. Börja med att kontakta företaget och säg att ni bestrider deras faktura. Är det så att de tar det vidare till inkasso så bestrider ni även betalningskravet från inkasso. Det är viktigt att ni bestrider kravet skriftligen, med fördel via mejl. Man är inte skyldig att betala bara för att inkasso skickar betalningskrav till en. Det är företaget som kräver er på pengar som ska bevisa att ni är skyldiga att betala. Är det så att företaget tar det hela vägen till kronofogden så ska ni även bestrida kronofogdens krav. Så länge ni bestrider kraven i alla led riskerar ni inte att få en betalningsanmärkning. Därefter måste företaget föra bevisning i domstol för att kunna kräva in betalningen. Eftersom att de inte har specificerat sina krav så har de troligtvis svårt att vinna en sådan process. Är ni säkra på att ni redan har betalt för allt arbete och att uppgifterna i fakturan inte stämmer så bestrider ni tills företaget ger upp med sina krav på betalning. Skulle det vara så att företaget kommer med konkreta uppgifter så får ni ta ställning till det då. Om det inte är en bluffaktura men preskriptionstiden gått ut?Preskriptionstiden varierar beroende på om kunden är konsument eller ej, se 2 § Preskriptionslagen. Jag utgår ifrån att du i egenskap av privatperson har anlitat en näringsidkare för att utföra arbete. Detta innebär att fordran blir en konsumentfordran som preskriberas efter tre år (2 § preskriptionslagen). Så länge preskriptionen inte har avbrutits (vilket kan ske t.ex. genom att hantverkaren skickar ett skriftligt betalningskrav eller att du på något sätt erkänner skulden; 5 § preskriptionslagen) har hantverkaren förlorat sin rätt att kräva betalt från dig. Här verkar det tydligt att hantverkaren inte framställer något krav förrän 3,5 år efter utfört arbete. Det finns ingen definitiv skyldighet att redovisa tidrapportering på fakturor. Däremot kan du bestrida fakturan och kräva att hantverkaren redovisar vad fakturan avser.Min rekommendation är att du i första hand bestrider fakturan och hänvisar till att den är preskriberad. Har däremot någon av de preskriptionsavbrytande åtgärderna i 5 § preskriptionslagen vidtagits bör du bestrida fakturan och kräva att hantverkaren specificerar vad fakturan avser vilket du även har stöd i lag för. (se nedan)Vad säger lagen?Eftersom att ni är konsumenter och det utfördes en tjänst på erat hus, så blir konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig. 40 § KtjL reglerar något som kallas för Specificerad räkning. Det innebär att näringsidkaren är skyldig att på konsumentens begäran ställa ut en specificerad räkning för tjänsten. Räkningen skall göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. I den mån tjänsten inte har utförts mot fast pris skall det även framgå av räkningen hur priset har beräknats. Och enligt 41 § KtjL har konsumenten i tid begärt en specificerad räkning, är han inte skyldig att betala förrän en sådan räkning har kommit honom till handa. Enligt 36 § KtjL finns det även en paragraf om skäligt pris. I den mån priset inte följer av avtalet, skall konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt. I den mån priset inte följer av avtalet eller det är svårt att bedöma om priset är skäligt blir det en rättslig fråga som avgörs av domstol efter en sammantagen bedömning av de föreliggande omständigheterna. Bevisbördan för att omständigheterna sammantaget är sådana att ett begärt pris är skäligt åvilar näringsidkaren. För att en ungefärlig prisuppgift ska anses föreligga krävs att näringsidkarens uttalande har en viss konkretion dvs det ska gå att utläsa i fakturan vad arbetet avser. Vad kan man mer göra om man misstänker att en faktura är en bluff? Om ni misstänker att fakturan är en bluff kan det vara en god idé att gå in på Svensk handels varningslista. Där kan ni kontrollera om företaget redan är listat som ett blufföretag. Finns företaget inte på listan är det ingen garanti att det är ett seriöst företag eftersom det ständigt kommer nya oseriösa spelare på marknaden. Men kom ihåg att alltid bestrida. Kom ihåg att alltid behålla kvitton, dokumentation och mail kring korrespondens kring bestridandet. Skicka även in en kopia av underlaget till varningslistan@svenskhandel.se.Sammanfattningsvis så det du ska göra är att bestrida fakturan och hävda att preskriptionstiden har gått ut. Kan företaget bevisa att preskriptionsavbrott har skett tidigare så ska du bestrida fakturan tills du får den specificerad så att du kan avgöra skäligheten på priset och se vad den avser. Så länge du bestrider och så länge företaget inte kan bevisa sin sak, så kommer något betalningsföreläggande från kronofogden inte att ske. Hoppas det var svar på era frågor, undrar ni något annat så är det bara att höra av sig igen!Med vänliga hälsningar

Fordringar utgör utmätningsobjekt och kan utmätas för gäldenärens skulder.

2017-12-30 i Fordringar
FRÅGA |HejJag har ett barn och tänkte överlåta mitt fritidshus till henne. Detta p g a att jag är egen företagare där verksamheten går upp och ner. Nu har jag en skatteskuld jag är rädd jag inte kan betala och orolig att de kan utmäta huset. Därför vill jag snabbt skriva över. 1. Om jag ger som gåva, läste jag så kommer hon beskattas från ursprungligt värde vid framtida försäljning2. Om jag säljer den till taxeringsvärdet. Men hon betalar inga pengar utan vi gör en avbetalningsplan (som kommer rinna ut i sanden). Kan man göra så? Om skattemyndigheten skulle göra en utmätning och ser att de har en skuld till mig för fritidshuset. Kommer de att ta det skuldebrevet då och även de blir drabbade?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!1. Det är sant vad du skriver om gåvan. Det er kontinuitetsprincipen som gäller och den innebär att gåvotagaren ska använda gåvogivarens anskaffningsbelopp som sin egen omkostnadsbelopp vid en eventuell försäljning.2. Om du säljer till taxeringsvärdet ska du beskattas för kapitalvinsten. Å ena sidan är det så att du får göra vad du vill med fordran. Å andra sidan är det också så att fordringar utgör utmätningsobjekt, vilket innebär att de kan utmätas och att köparna kan i så fall drabbas. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Tid för återbetalning av skuldebrev

2017-12-27 i Fordringar
FRÅGA |Hej,Jag har en person som är skyldig mig 7000 kr, där det finns ett avtal att skulden existerar och varför den har uppstått. Det som är ett problem är att det står inget datum för vilken datum skulden ska vara återbetald, skulden uppstod mitten på 2016. Finns det något jag kan göra åt det här? Tack och god fortsättning!
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då det rör sig om ett skuldebrev är skuldebrevslagen tillämplig. Enligt 5 § Skuldebrevlagen måste gäldenären (den som lånat pengar) betala borgenären (den som lånat ut pengarna, dvs. du) när borgenären fordrar det.Dvs. eftersom det inte finns något slutdatum för skulden så kan du kräva återbetalning när som helst. Skulle personen i fråga ändå inte vilja betala skulden skulle du eventuellt kunna gå till kronofogden eller sälja din fordran vidare till något factoringbolag t.ex.Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga!Mvh,