Fråga om betalning till fel mottagare.

2017-01-22 i Fordringar
FRÅGA |JAg råkade sätta in pengar på fel konto.personen som mottog pengarna verifierade att hon hade fått pengarna o att hon sen skulle sätta tillbaka dom. men ingenting har hänt, detta är anmält hos banken och hos polisen, men får ingen hjälp. finns de nå mer jag kan göra?
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga. När man råkar betala en summa till fel person tillämpas en princip som kallas "Condictio indebiti", principen innebär att man har rätt att få tillbaka pengarna så länge inte motparten förbrukat pengarna i god tro. Vad jag förstår av ditt fall så kan inte mottagaran ha förfarit i god tro då ni pratat om felbetalningen. När motparten då är informerad uppstår en fordran då hon måste betala tillbaka det belopp som du betalat. Då hon inte betalar fordran kan du söka hjälp hos Kronofogdsmyndigheten (KFM), genom att ansöka om betalningsföreläggande. Du kan enkelt skriva ut en blankett om ansökande på myndighetens hemsida, det kostar dock 300 kr. Därefter kan du ansöka om att få din skuld verkställd hos KFM. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Återbetalningskrav på felaktig utbetalning av lön

2016-11-20 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Min pojkvän slutade arbeta på ett företag men fick full lön utbetalt av företaget 2 månader efter (alltså vid två tillfällen) han kontaktade företaget & berättade att de gjort fel.Nu kräver företaget att han ska betala tillbaka denna summan PLUS brutto. Han ska alltså betala tillbaka mer pengar än vad han fått utav företaget samt med en deadline. Stämmer det att företaget kan kräva honom på pengar för något som DE har gjort fel?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I svensk lag finns inga regler om vad som gäller vid sådana här felaktiga utbetalningar. Vägledning vid sådana här problem hämtas istället från rättspraxis från domstolar.Utgångspunkten vid en felaktig utbetalning av lön är att arbetsgivaren har rätt att få tillbaka sina pengar. Undantag från denna huvudregel är ifall din pojkvän hade mottagit pengarna i god tro och trott att utbetalningen var korrekt eller redan spenderat pengarna. Huruvida någon är i god tro kan ofta vara en svår bedömning men i ert fall var ju din pojkvän inte i god tro eftersom han ringde företaget. Utifrån detta kan vi hävda att din pojkväns före detta arbetsgivare har rätt att få tillbaka den felaktigt utbetalade lönen.Företaget lär ha rätt att få tillbaka hela beloppet de har betalat ut till din pojkvän. Trots att skatt har dragits på inkomsten för din pojkvän lär de alltså vara berättigade att få tillbaka hela bruttobeloppet.Att skatt har dragits på den felaktiga utbetalningen är istället ett problem som bäst löses i samband med deklaration och skatteåterbäringen. Där bör din pojkvän kontakta Skatteverket och förklara den felaktiga beskattningen. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Gäldenärsbyte aktiebolag

2016-11-09 i Fordringar
FRÅGA |Kan ett modebolag överföra en skuld som är bokförd i sin helhet i moderbolaget ifrån början till dotterbolaget utan att den som har fordran informera och vad händer när dotterbolaget går i konkurs då, kvarstår skuldebrevets fordran i moderbolaget ändå?/undrande
Christian Sörqvist |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När skulden som moderbolaget har överförs till dotterbolaget så genomförs ett gäldenärsbyte. Ett sådant byte kallas även för substitution.För att åstadkomma ett giltigt gäldenärsbyte så krävs borgenärens, alltså den som har fordran på moderbolaget, samtycke. En borgenär ska inte behöva acceptera att ha en ny gäldenär ,med potentiellt sämre betalningsförmåga, att hålla sig till. Det räcker alltså inte med att informera borgenären utan samtycke måste föreligga.Detta följer av den allmänna avtalsrättsliga principen att avtal ska hållas. Ett uttryck för detta hittas bland annat i 1§ SkbrL(Skuldebrevslagen) där det stadgas att den som utfärdat skuldebrev, alltså moderbolaget i det här fallet, svarar för sin förskrivning. Parterna har vid avtalets ingående kommit överens om att moderbolaget ska betala skulden och då är detta som gäller dom emellan. Om inget giltigt gäldenärsbyte har skett så kommer inte skulden som moderbolaget har att överföras till dotterbolaget och därmed heller inte försvinna då dotterbolaget upplöses efter en konkurs. Skulden kommer istället att kvarstå i moderbolaget. Vänligen,

Löpande skuldebrevs giltighet

2016-10-15 i Fordringar
FRÅGA |Skuldebrev;Gäller det att löpande skuldebrev måste, för att kunna göras gällande som korrekt fordran, uppvisas I original där det klart framgår, av handlingen, att rätt ägare till fordran är ingivaren. M.a.o att handlingen som uppvisas har notringar om vem som är ägare till fordran (rätt överlåten)?
Johanna Barfoed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Löpande skuldebrev regleras i 2 kap SkbrL. Skillnaden mellan just löpande skuldebrev och enkla, är att den som innehar ett löpande skuldebrev presumeras vara den rättmätige ägaren. Löpande skuldebrev är avsedda för att omsättas, det vill säga att de är skapade för att kunna överlåtas fritt till nya personer. Rätten att utkräva den prestation som det löpande skuldebrevet innehåller är knutet till innehavet av detta dokument. Men! Man skiljer på innehavarskuldebrev, och skuldebrev som är ställt till "viss man eller order", se 2:1 SkbrL.Om det är ett skuldebrev som är ställt till viss man eller order, följer enligt 2:13 2 st SkbrL, precis som du säger, att det det måste finnas en sammanhängande kedja av överlåtelser nedskrivna på skuldebrevet, dvs att man kan följa överlåtelsen. Den första innehavaren måste då skriva vem hen överlåter det till, så att senare ägare kan se vilka som förfogat över skuldebrevet. Detta betyder att för att kunna kräva in fordran, måste man således kunna styrka att man finns med i denna "sammanhängande kedja". Hoppas du fick svar på din fråga, hälsningar

Vad göra vid felaktig faktura?

2017-01-07 i Fordringar
FRÅGA |Jag har fått en faktura på tre stycken ridlektioner som min dotter inte tagit men som de hävdar avser oss, är jag skyldig att betala
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är omöjligt att säga om du är skyldig att betala eller inte. Om det är så att du inte har köpt/tagit dessa ridlektioner eller avbokat ridlektionerna i tid och gjort rätt för dig så borde du inte vara skyldiga att betala. Dock finns det för lite information i frågan för att kunna göra en vidare utredning. Det du måste göra i detta skede är att bestrida fakturorna och sedan är det upp till ridskolan om de vill ta det vidare till exempelvis Kronofogdemyndigheten eller domstol. Här kan du se ett exempel på hur man kan utforma ett bestridande av en faktura som man anser felaktig. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Om ens ex slutar betala det gemensamma lånet

2016-11-16 i Fordringar
FRÅGA |Hej.Har ett ex som slutat att betala på ett lån vi har tillsammans.Vi hade en överenskommelse om att han skulle betala lånet...Nu har jag gått med på en avbetalningsplan med banken,för att inte jag ska hamna hos KF.Min ex har "gått under jorden" går inte att få tag i honom, han står skriven på flera adresser .Kan jag sätta honom i personlig konkurs eller hur ska jag göra så att han betalar hälften av lånet iallafall?//Mvh
Niclas Friberg |Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!Er fråga förstår jag som att den består av två delar: 1.Ansvaret för lånet 2.Hur kräver man tillbaka halva lånetAnsvaret för ett gemensamt lånHar Ni tagit lånet tillsammans och står båda på lånet kan banken kräva en av er på hela summan, se 1:2 skuldebrevslagen https://lagen.nu/1936:81.Betalar Ni mer än Ert ex kan Ni kräva tillbaka det som överstiger halva lånet, se 1:2 2 st. skuldebrevslagen. Det kallas för att Ni har "regressrätt".Hur kräver man betalning?Eftersom Ni har en fordran på Ert ex kan Ni kräva betalning av honom direkt. Vägrar han betala eller håller sig undan kan Ni antingen försöka sälja Er fordran till t.ex. ett inkassobolag eller så kan Ni vända Er till Kronofogdemyndigheten (KFM).Ni kan då skicka in en ansökan till KFM och begära verkställighet, d.v.s. att KFM ska hjälpa Er att få betalt, se 2:1 utsökningsbalken https://lagen.nu/1981:774#K2. För detta får Ni betala en avgift. Om KFM får tag på Ert ex eller utmäter hans lön eller dyl. så kommer KFM ta ut avgiften av honom istället.Det finns färdiga blanketter på KFM:s hemsida som kan hjälpa Er utforma Er begäran om att få betalt.Jag kommer inte fördjupa svaret i hur man gör en konkursansökan då ett sådant förfarande är komplicerat och kräver bl.a. ansökan i tingsrätt. Det är sannolikt inte något Ni skulle ha någon fördel av oavsett då en ansökan hos KFM med största säkerhet kan ge Er betalt till en lägre kostnad i både tid och pengar.Med vänliga hälsningar

Solidarisk skuld

2016-10-30 i Fordringar
FRÅGA |Jag hade en solidarisk skuld med en person som jag fått via ett brottsmål. Skulden betalades av nyligen och nu har personen som jag dömts med tillsammans yrkat på regressrätt. Jag undrar nu ifall jag har någon möjlighet och överklaga detta eller om det är hopplöst fall? Föreläggandet jag har fått hemskickat av kronofogen är vagt det står ett belopp på 80 000:- jag vet dock ej hur mycket av skulden han har betalat vs jag. står att Ränta på kapitalbeloppet till kommer enligt 6§. hur kan han begära ränta på mig på beloppet?
Victor Åkerfeldt |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.Jag tror att det kommer bli mycket svårt att överklaga detta fallet. En solidariskt fordran kan betalas av antingen dig eller den andra personen som är solidariskt medansvarig. Oberoende av vem som har betalat till er borgenär så ska ni i slutändan betala av lika stor andel. Detta innebär alltså att om den andre personen har betalat en större del av er skuld så får denne personen en fordran mot dig på det belopp som överstiger dennes andel, i ert fall halva skulden. Detta framgår i 2§ Skuldebrevslagen. Som jag förstår det så vet du inte riktigt hur stort belopp du ska betala i regressskuld. Mitt råd här är att kontakta kronofogdemyndigheten och försök reda ut det med dem. Vad gäller räntan så läggs det på en viss ränta vid dröjsmål enligt 6§ Räntelagen. Om en skuld inte betalas i tid så kan personen i fråga alltså kräva att en dröjsmålsränta ska betalas utöver skulden.Jag hoppas att detta gett svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar

Hur kräver man in en förfallen men obetald fordring?

2016-10-08 i Fordringar
FRÅGA |HejJag har tyvärr lånat ut 10000 kr till en privat person, som inte vill betala tillbaka lånet.Dokumentation finns inkl kvitto på banköverföringen till honom. ej som ni kallar för avtalstext.Personen svara inte på telefon eller mail.Jag har satt sista betalnings dagen till den 19 sept. 2016Idag den 8 okt. inga pengar har ännu kommit på mitt konto.Hur bör man gå vidare med detta problem för att få tillbaka hans lån, av mig på 10000 krtacksam för ett svar.
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag har valt att svara på din fråga genom att först redogöra för två frågor som påverkar frågan om du över huvud taget kan tillgripa rättsliga medel, nämligen betydelsen av att det inte finns något skrivet avtal och frågan om bevisning. Därefter redogör jag kortfattat för de två huvudsakliga alternativ som du kan använda för att tvinga fram betalning. Eftersom den närmare utformningen av dessa två alternativ redan har behandlats i tidigare svar på Lawline hänvisar jag huvudsakligen till sådana.Jag avslutar med en kort sammanfattning.Bristen på skrivet avtalDet finns som huvudregel inga formkrav för att ingå avtal, eller för att låna ut pengar. Bristen på skrivet avtal är alltså inget hinder i ditt fall.Som jag förstår det hade ni varken skriftligen eller muntligen avtalat om när lånet skulle förfalla till betalning. Att du själv bestämde förfallodagen är inget problem, jfr 5 § lagen (1936:81) om skuldebrev.BevisningSom jag förstår det har du stark skriftlig bevisning för att du har överfört pengar till låntagaren. En invändning som låntagaren kan göra mot ett rättslig krav från din sida är att banköverföringen innebar en gåva – inte ett lån. Det är dock låntagaren som måste bevisa att överföringen vore en gåva, enligt NJA 2014 s. 364.BetalningsföreläggandeOm du tror att låntagaren inte kommer att aktivt bestrida betalningsskyldighet är en ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten det bästa alternativet. Betalningsföreläggande är ett summariskt förfarande som är till för att fastställa ostridiga skulder.Förenklat går ett ärende om betalningsföreläggande till på så vis att du skickar in en ansökan där du kräver betalning för en skuld. Därefter delger kronofogdemyndigheten din ansökan till den du kräver betalning av, samt förelägger samma person att yttra sig över din ansökan. Om den krävda personen inte bestrider din ansökan i rätt tid meddelar kronofogdemyndigheten ett utslag i enlighet med din ansökan. Ett sådant utslag har i princip samma resultat som en dom – t.ex. kan kronofogdemyndigheten verkställa utslaget genom att utmäta låntagarens egendom.Se vidare följande tidigare svar på Lawline: Innebörden av ett utslag i ett ärende om betalningsföreläggande, Möjligheter att kräva in en penningfordring utan skuldebrev, Ansökan om betalningsföreläggande och Indrivning av fordran.Behöver du hjälp med att upprätta en ansökan om betalningsföreläggande kan du boka tid med en erfaren jurist HÄR.DomstolsprocessAtt väcka talan i domstol är det främsta alternativet för dig, om du tror att låntagaren skulle bestrida en ansökan om betalningsföreläggande. En rättegång kan leda till en dom som förpliktar låntagaren att betala skulden till dig. Talan i domstol väcks i princip genom att du skickar in en formenlig stämningsansökan till domstolen och betalar en ansökningsavgift, se 42 kap. 1–5 §§ rättegångsbalken (1942:740) och rättsfallet NJA 1993 s. 231.Eftersom det kan vara dyrt att driva en process i domstol rekommenderar jag starkt att du talar med en erfaren jurist före du bestämmer dig för att väcka talan i en domstol. Du kan boka tid om det HÄR. Där kan du också boka tid för att få hjälp med att upprätta en stämningsansökan.Se också följande tidigare svar på Lawline: Möjligheter att kräva in en penningfordring utan skuldebrev.SammanfattningDina två främsta alternativ för att tvinga fram betalning är att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten eller att ansöka om stämning på låntagaren hos en behörig tingsrätt.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med att tvinga fram betalning med rättsliga medel är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,