Penninglån mellan privatpersoner - vad gäller och hur får jag betalt?

2017-07-22 i Fordringar
FRÅGA |Hej! jag har en fråga till er! Jag har lånat ut pengar till en bekant som nu trots överrens kommelse vägrar betala tillbaka dessa pengar, vad är de för lagar som göller kring lån från privat person till privat person? Kan jag ansöka om hjälp med att driva in denna skuld? vad krävs det för att kunna få till ska dessa pengar? vi har inhet kontrakt på de hela utan de var en muntlig övreerns kommelse samt att personen ifråga har medgett sin skuld till mig via sociala medier. även då sagt att denne ska betala tillbaka vilket aldrig skett. skulle uppskatta all hjälp jag kan få.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inte några specifika regler som gäller för penninglån mellan privatpersoner. Man får istället se till allmänna rättsprinciper och regler som finns i avtalslagen (AvtL) och skuldebrevslagen (SkbrL). När man behöver hjälp att driva in en skuld finns det bestämmelser i lagen om betalningsföreläggande och handräckning som blir aktuella. Jag redogör först för vad som gäller låneavtal mellan privatpersoner och ger sen råd om hur du kan agera. Lån mellan privatpersoner - vad gäller?När privatpersoner lånar ut pengar till varandra gäller i princip avtalsfrihet och principen om att avtal ska hållas. Det är alltså parterna själva som kommer överens villkoren för lånet så som förfallodag, eventuella avbetalningsplaner m.m. Det man kommer överens om är det som gäller (AvtL 1 §). Det är därför viktigt att det står klart att man ger någon ett penninglån med förutsättning att återbetalning ska ske, så att det inte kan misstas för en gåva.Har parterna kommit överens om t. ex. när och hur återbetalningen ska ske ska låntagaren följa dessa villkor. Har inte frågan om återbetalning reglerats i parternas avtal ska låntagaren betala tillbaka sin skuld när långivaren begär det (SkbrL 1 kap. 5 §).Om någon part inte uppfyller villkoren som man kommit överens om kan låntagaren t. ex. begära dröjsmålsränta eller gå till Kronofogden eller en domstol för att få hjälp att få tillbaka pengarna.Muntliga avtalDet finns inte några formkrav för låneavtal mellan privatpersoner, vilket betyder att även muntliga överenskommelser och andra typer av kommunikation (som t. ex. konversationer via sociala medier) är rättsligt bindande avtal. Det viktiga är att båda parter har kommit överens om villkoren. Problemet som kan uppkomma när det saknas skriftliga avtal uppkommer istället i bevisfrågor. Hävdar man att en person ska betala en skuld och den personer motsätter sig och förnekar skulden kan man behöva bevis för att få rätt i frågan.Hjälp att få betaltOm man behöver hjälp att driva in en skuld kan man ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Detta är möjligt om det gäller en penningfordran som är förfallen till betalning (lag om betalningsföreläggande och handräckning 1-2 §). Ansökan görs skriftligen och ska innehålla yrkande, grunden för yrkandet, beloppet det gäller, förfallodagen, ränta som begärs, information om parterna och om ersättning för kostnader med anledning av målet om det begärs (9-10 §§, 17-18 §§). Om KFM tar upp ansökningen föreläggs den andra parten att yttra sig (25 §). I vissa fall resulterar detta i att parten direkt betalar sin skuld. Alternativet är att personen inte betalar och inte heller yttrar sig eller att personen bestrider skulden. Om personen inte yttrar sig ska KFM meddela utslag (42 §), vilket kan användas av den sökande för att begära utmätning. Om personen bestrider skulden får sökanden istället välja om målet ska skickas vidare till tingsrätten för att avgöras i domstol (33-34 §§). Vad betyder det för dig?Det verkar inte vara nån fråga om det rör sig om ett lån eller inte i ditt fall, eftersom låntagaren har erkänt skulden. Er överenskommelse gäller, trots att ni inte har något skriftligt avtal. Skulle du gå till KFM eller domstol kan dock ett muntligt avtal vara en nackdel i bevishänseende om låntagaren förnekar avtalet, men eftersom personen har erkänt skulden i er kommunikation via sociala medier har du bevis som kan användas till din fördel.Både du och den andra personen är skyldiga att rätta er efter er överenskommelse och om ni inte har bestämt ett förfallodatum för lånet är personen skyldig att betala tillbaka när du begär det. Eftersom du verkar ha begärt att få tillbaka pengarna är fordran sannolikt förfallen, vilket betyder att du kan gå till KFM för att få hjälp att driva in den. På KFMs hemsida finns mer information om hur man ansöker om betalningsföreläggande och enkäter för ansökan. Innan du försöker med detta är det dock bra om du gör ett sista försök att själv prata med låntagaren och se om ni kan reda ut frågan själva. Går det inte alls ska du också först väga vikten av att få skulden återbetald mot det arbete och kostnaderna som kommer gå till att få hjälp från KFM. Vid ansökan om betalningsföreläggande måste man betala en avgift och skulle den andra personen motsätta sig skulden kan processen både kosta tid och pengar. Gäller det en liten summa kan det därför i vissa fall vara bättre att inte gå till KFM, eller i alla fall att inte fortsätta till domstol om låntagaren bestrider ditt krav på återbetalning.SammanfattningSlutligen kan alltså sägas att du har rätt att få betalt enligt villkoren ni kom överens om muntligen eller på begäran. Går det inte att få tillbaka pengarna själv kan du få hjälp av KFM genom en ansökan om ett betalningsföreläggande. Om personen bestrider skulden kan det gå vidare till domstol. Dock kan ansökan till KFM och eventuell domstolsprocess kosta både tid och pengar och om det endast gäller en mindre summa bör man överväga för- och nackdelar med att söka hjälp.För mer information om vad som händer när man söker om betalningsföreläggande kan du läsa vidare på Kronofogdemyndighetens hemsida. Behöver du vidare hjälp med frågan i en rättsprocess kan du boka en tid hos en av våra jurister på Lawline här.

Skatteåterbäringen går till att betala dödsboets skulder

2017-07-06 i Fordringar
FRÅGA |Hejsanmin man gick bort förra året o detta året fick han tillbaka från skatten men kronofogden tog det.Får dom verkligen göra såMvh
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det finns en skuld registrerad för den avlidne hos Kronofodgen, ska skulden betalas med tillgångarna i dödsboet. Om skulden inte betalas utreder Kronofogden dödsboets tillgångar. Sådana tillgångar omfattar fordringar. En fordran föreligger, till exempel, om dödsboet har pengar att få tillbaka på skatten. Dessa pengar går automatiskt till att betala de skulder som dödsboet har i Kronofogdens register. Det är därför Kronofodgen tog pengar din man fick tillbaka från skatten.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Få betalt för skuldebrev

2017-07-01 i Fordringar
FRÅGA |Jag fick ärva efter min mor dött. Jag lånade ut 350000:- till en tjej som sa att hon väntade på ett arv vilket visade sig vara en lögn. Jag har skuldebrev som hon skrivit på. Hon lovade att betala tillbaka. Jag har fått 8000:- tillbaka. Efter det så lånade jag henne 6000:- till för hon (de) var i knipa. Vad skall jag göra ?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga och för att du har använt dig av vår expresstjänst!Du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) för att få hjälp med att driva in det utlånade beloppetTyvärr så vet jag inte riktigt hur ert skuldebrev ser ut, men jag utgår från att det är ett enkelt skuldebrev vari det framgår till vem pengarna är utlånade till och hur stort belopp det rör sig om.Eftersom ni har ett skriftligt skuldebrev så är "tjejen" skyldig att betala tillbaka det utlånade beloppet när du begär det enligt 1 kap. 5 § Skuldbrevslagen (som du hittar här och vidare förkortad "SkbrL"). Du kan få hjälp av KFM att driva in pengarna, men för att få hjälp av KFM behöver du en s.k. exekutionstitel, och det kan du få på två sätt: 1. Genom en dom, som du får efter att ha ansökt om stämning vid Tingsrätten (under förutsättning att de finner "tjejen" skyldig att betala).2. Genom att ansöka om betalningsföreläggande hos KFM. Du får då ett utslag om betalningsskyldighet. Jag kommer att gå igenom de två processerna nedan. Jag börjar med ansökan om betalningsföreläggande hos KFM eftersom det är en smidigare process.Ansökan om betalningsföreläggande hos KFMDu kan ansöka om ett betalningsföreläggande hos KFM, vilket kostar 300 kr och som ovan nämnt är en smidigare process än att driva ärende via en stämning vid Tingsrätten. Dock faller denna process om "tjejen" väljer att bestrida sin betalningsskyldighet. Helt enkelt, om hon menar på att hon inte alls är skyldig dig pengar, så kommer ärendet överlämnas till Tingsrätten för en civilrättslig prövning. Därav är denna process endast fördelaktig om det är så att "tjejen" kommer medge att hon är skyldig dig pengar. Ansökan om stämning vid TingsrättenDetta blir aktuellt om "tjejen" av något skäl nekar till att hon skulle vara skyldig att betala dig pengar. Du kan då ansöka om stämning i allmän domstol, dvs. Tingsrätten. Ansökningsavgiften i ditt fall kommer att bli ett belopp på 2 800kr. (Vinner du tvisten blir dock "tjejen" skyldig att betala dina rättegångskostnader, inkl. ansökningsavgiften. Du kan alltså få både ombudskostnader och ansökningsavgift betald av "tjejen", under förutsättning att du vinner tvisten.) I och med att du har ett skriftligt avtal/skuldebrev som bevismedel så blir det upp till "tjejen" att visa på varför avtalet inte skulle gälla. För övrigt föreligger även en presumtion (ett antagande) för lån, om det är klarlagt att det faktiskt har skett en förmögenhetsöverföring från dig till "tjejen". Mycket talar alltså till din fördel för att rätten skulle döma "tjejen" skyldig att fullgöra skuldebrevet. Slutsats/rekommendationDu bör således ansöka om stämning hos allmän domstol för att få en dom som förklarar att "tjejen" är skyldig att återbetala det belopp som du har lånat ut till henne. När du har fått domen har du en s.k. exekutionstitel och med hjälp av den kan du begära att KFM ska hjälpa dig att verkställa domen. De kommer då att sköta själva processen för att du ska få tillbaka dina pengar. KontaktuppgifterBehöver du hjälp med att utforma din ansökan om stämning vid allmän domstol eller önskar hjälp genom processen är vår juristbyrå mer än gärna till hjälp. Finner du något oklart i mitt svar eller önskar kontakt med vår juristbyrå är du välkommen att kontakta mig på: johan.hakansson@lawline.se.Allt gott och trevlig helg,Med vänliga hälsningar

Att bestrida bluffakturor

2017-06-25 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Jag har en liten enskild firma som inte har använts sista året. Jag fick en blankett i April från vad jag trodde var från Bolagsverket. På blanketten stod "dax att komplettera". Stor text med rutor om vad som skulle kompletteras. Jag kompletterade och skrev på. Den 14 juni får jag en faktura från ett företag som heter Bolagsupplysningen. Det visar sig att jag skrivit på ett avtal som är bindande och dessutom fortlöpande. 4795 kr/år.Jag har bestridit fakturan till bolaget som är i Tallinn både per brev och e mail. Polis anmälan är inte beviljad av polisen. Hur stor är chansen för mig att slippa betalningen av dessa fakturor? Jag känner mig grundlurad och har dessutom inte ett bolag i drift. Jag jobbar som sjuksköterska och är ensam med två tonåringar. Har ni något förslag på hur jag ska gå vidare med det här? Avregistrering av firman? Överklaga polisens beslut? Hoppas på rådgivning från er.
Hanna Karlsson |Hej Maria! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jättebra att du har bestridit fakturan! Det är helt rätt handlat. Jag hittade en artikel om just den här typen av bluffakturor som ger bra råd. Det jag säger här är i stort det som står där. Du ska även bestrida fakturan till företaget som tar emot fakturan. Om företaget skickar krav via inkasso eller kronfogden måste du även bestrida hos dem - dvs inkasso och kronfogden kommer inte samverka utan du måste behandla deras krav separat och bestrida hos båda. Du behöver inte vara rädd för att få någon betalningsanmärkning då företaget (om det nu är samma som i artikeln) finns med i svensk handels varningslista (dubbelkolla det så det verkligen stämmer).Det som komplicerar det hela är att du skrev under det de ville och det är säkert utformat på så viss att du har ingått ett kontrakt med dem. De kan alltså driva det till tingsrätt om de vill ta den risken och kan kanske nå viss framgång. Trots att du har gjort detta misstag betyder det inte att det är kört för din del! Det är tydligt att utskicket var avsett att vilseleda vilket ger dig ett övertag.En avregistrering bör inte göra någon skillnad eftersom betalningsansvaret ändå kommer vara knutet till dig som person i egenskap av att driva en enskild firma.Utöver alla dessa bestridanden du måste göra tycker jag du ska höra av dig till polisen och fråga varför de la ner anmälan. De kan säkert också ge dig mer råd om hur du ska gå tillväga. Jag länkar också en sida från polisen om hur man bestrider bluffakturor. Längst ner på den sidan finns länkar till fler relevanta sidor om det här som du kan titta på.Lycka till!Vänligen,

Hur många kontrollavgifter för samma olovliga parkering?

2017-07-21 i Fordringar
FRÅGA |Denna fråga gäller därTidigare känd gratis/ 24timmarsparkering har nu Hojab skickat 5 påminnelser 10 resp 11 juli för parkering i period om 26jun kl 17, 27jun runt 9, 28 juni runt 9, 29 jun runt 9, och 30 jun runt 9. Hur många dagar är deras rätt att lappa och måste det inte gå 24 timmar innan de får lappa på nytt? hur kan man få bevisa eller kräva bevis om att de har lappat? Sista frågan kan man bara sätta upp ny skylt utan att informerat /förvarna ev bilar som står på tidigare ok 24timmarsparkering?Kom bara påminnelser!Inga lappar på lappa bilen!!. markägare har någon gång utan förvarning satt upp skylt under denna vecka 26. Vad kan man kräva i bevisning av hojab eller markägaare!?Mvh Petra
Zinar Budak |Hej, för att bevara din fråga vänder vi oss till lag om kontrollavgift vid olovlig parkering, se här. En ny kontrollavgift får tas ut för varje påbörjat kalenderdygn som en olovlig parkering pågår. Det måste dock gå minst 6 timmar mellan varje kontrollavgift. 5 § 1 st.Man kan högst få 5 kontrollavgifter för samma olovliga parkering. 5 § 2 st. I ditt fall verkar det som att dessa krav är uppfyllda och kontrollavgifterna är därför korrekt utförda.Om du vill få ut bevisning kan du kontakta bolaget och fråga om det. De är dock inte skyldiga att visa någon bevisning utan de får välja om de vill ta det vidare till domstol om du bestrider kontrollavgiften. Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken. 3 § Om första boten gavs den 26 juni innebär det att skylten måste ha varit uppe senast den 26 juni.MVH

Kvittningsrätt för arbetsgivare vid felaktig utbetalning av sjuklön

2017-07-04 i Fordringar
FRÅGA |Om arbetsgivaren dragit för lite sjuklön och nu vill kvitta skulden genom att ta tillbaka fem semesterdagar, kan man då åberopa att man handlat i god tro, condictio indebiti?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din rätt till sjuklön regleras i lag om sjuklön där du har rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner. En av de grundläggande rättigheterna för en arbetstagare är att få ut sin lön. I detta fall har arbetsgivaren betalt ut för mycket sjuklön. Dock innebär det inte att arbetsgivaren har rätt att dra av pengar från din lön hur som helst, eller som i detta fall att ta tillbaka fem semesterdagar. Eftersom att din lön ska skyddas så långt som möjligt finns en speciell lag som heter Lag om arbetsgivarens kvittningsrätt (1970:215) (se här). Lagen är exempelvis tillämplig i detta fall när du har fått ut för mycket sjuklön. Det blev helt enkelt fel när lönen skulle betalas ut till dig. Då har arbetsgivaren en fordran på dig, dvs den felaktiga utbetalda lönen och lagen ställer då upp krav på när kvittning får ske. Lagen är till för att exempelvis skydda de arbetstagare som arbetar väldigt varierande exempelvis de som arbetar på olika tider, på olika skift, som ersätts för övertid eller liknande. För den som har denna varierande arbetssituation kan det vara svårt att räkna ut exakt vilken summa man ska ha varje månad. Därför ska man kunna lita på att utbetalningen är korrekt och kunna använda pengarna, även om det i efterhand visar sig vara för mycket enligt principen condictio indebiti. Man kan säga att man då är i god tro att man fått ut rätt lön. I sådana fall kan inte arbetsgivaren kräva tillbaka att man har fått för mycket utan ditt samtycke. Lägg dock märke till att det i så fall ska röra sig om ganska små belopp. Så kravet för god tro är relativt högt. Så fort det blir stora belopp, eller att man är medveten om att man har jobbat mindre än vad som är avtalat, eller att man varit misstänksam till den lön eller sjuklön man fått. Då kan man inte längre sägas vara i god tro.Men även fast du är i god tro så ställer lagen upp att arbetsgivaren inte får kvitta rätt av utan måste komma överens med dig som arbetstagare om att dra det felaktiga beloppet från nästa lön eller lösa det med en återbetalningsplan. Arbetsgivaren får inte göra löneavdrag utan en sådan överenskommelse. Det behövs alltså ditt godkännande för att arbetsgivaren ska få göra avdrag på lönen eller dra in förmåner. Det brukar finnas speciella bestämmelser om kvittning kollektivavtal som reglerar arbetsgivarens rätt till kvittning. Skulle en arbetsgivare kvitta den felaktiga utbetalningen genom att dra in semesterdagar utan ditt godkännande, i strid mot kvittningslagen skulle det kunna innebära ett skadeståndsansvar för arbetsgivaren.Den första frågan blir om du som arbetstagare är skyldig att acceptera att din arbetsgivare drar in semesterdagar? Om du vare sig insett eller borde ha insett att sjuklönen var felaktig och inrättat dig efter betalningen genom att förbruka pengarna föreligger inte någon återbetalning alls. Lägg dock märke till att alla pengar då måste vara förbrukade. Arbetsgivaren får i vart fall inte dra av några semesterdagar utan ditt samtycke. Även om din arbetsgivare drar av semesterdagarna utan ditt samtycke kommer du behöva ta tvisten till domstol vilket kan bli dyrare än den "extra" utbetalda sjuklönen. Det bästa hade varit om du tog hjälp av ditt fackförbund så att de i så fall kunnat driva tvisten åt dig.Frågan blir då om arbetsgivaren kan kvitta sin fordran genom att dra av semesterdagar?Då blir reglerna som beskrivit ovan tillämpliga. Även om du inte godkänner eller medger avdraget på semesterdagarna och arbetsgivaren inte tvångsvis kan kvitta mot lönen eller dra in semesterdagar, så kvarstår ändå en fordran gentemot dig. Arbetsgivaren har då möjlighet att driva in sin fordran på andra sätt. Jag vill helst undvika dig från att inte komma överens med arbetsgivaren eftersom att kronofogden i så fall kan bli inblandad om arbetsgivaren har rätt.Jag rekommenderar dig att gå med i ett fackförbund om du inte redan är det och höra med dem om de kan hjälpa dig i denna situationen. Var noga med att kolla hur mycket extra pengar det rörde sig om jämfört med vad du skulle fått. Handlar det om små summor kan det bli en avgörande skillnad för godtrosbedömningen. Hoppas det gav svar på din fråga! Undrar du över något ytterligare är det bara att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar

Hur ska jag göra för att få betalt för ett lån som baserar sig på ett muntligt avtal?

2017-06-28 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag lånade ut ca. 30 000 kr till mitt ex under vår relation. Vid bodde tillsammans. Lånen gavs för att täcka hans skulder – som sedan visade sig vara mycket, mycket större. Något skriftligt avtal existerar inte. Han har lovat att betala tillbaka men det händer aldrig. Nu har vi separerat för ett halvår sedan. Det anses att eftersom vi bodde tillsammans så var även skulderna ”mina” på grund av samboavtal. Därför får jag inte mina pengar tillbaka. Är det verkligen rimligt? Det var ett lån han fick från min sida. Jag har ett flertal sms-konversationer där han bekräftar att det var ett lån och att jag ska få pengarna tillbaka. Vad ska jag göra? Stämma honom? Jag har ringt Kronofogden, som sade att eftersom han redan har skulder där så måste han först betala tillbaka de pengarna.
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar på något vis behöver kompletteras/förtydligas så är du välkommen att publicera en kommentar eller skicka ett mejl till marcus.backstrom@hotmail.com.För att främja läsvänligheten har jag valt att avstå från att lämna lagrumshänvisningar och liknande i svaret. Om du önskar få sådana referenser så tillhandahåller jag gladeligen det på förfrågan.Tråkigt nog kan det direkt konstateras att det är väldigt svårt att inför domstol göra gällande muntliga låneavtal. En domstol får bara döma till en kärandens (den som lämnar in stämningsönskan) fördel om det är ”styrkt” att hens påståenden stämmer. I en situation där det saknas skriftlig dokumentation, och motpartens egen argumentation inte framstår som orimlig, så är det nästintill omöjligt att få ett positivt domslut.Att du har sms-konversationer som utvisar att det existerar ett lån är naturligtvis jättebra. Dock är det svårt att säga vad det har för bevisvärde utan att ha fått tagit del av meddelandena. Om du vill tittar jag gärna på dem och kommer med ett mer specifikt utlåtande.Visar det sig att sms:en är så pass konkreta att det går att utläsa belopp och liknande så kan det vara värt att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Det är dock viktigt att komma ihåg att en domstolsprocess medför en ekonomisk risk för dig – som sannolikt behöver anlita ett professionellt juridiskt ombud och, om du förlorar, även kan bli betalningsskyldig för ditt ex rättegångskostnader.Avslutningsvis vill jag påpeka att man aldrig kan bli betalningsskyldig för en före detta partners (vare sig det rört sig om make eller sambo) skulder. Vid separation/skilsmässa avräknas dock skulder från ”potten” av tillgångar, vilket leder till att den som har högst skulder vid bodelningen i kronor och ören bidrar med mindre.Med vänlig hälsning,

Företag betalar ej deras faktura

2017-06-20 i Fordringar
FRÅGA |Jag och en kompis hade ett kontrakt med ett företag. Vi skulle gräva in fiber på tomter till folk. Vi skickade faktura via frilans finnans. Nu har det gått ett tag o vi har avslutat vårt uppdrag, men vi har inte fått betalt för vår näst sista faktura som skulle vara betald 31/3-17 och det verkar som frilans finnans inte gör det vi vill med vår faktura. Så nu till frågan. Vad ska vi göra för att få ut våra pengar?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Eftersom det inte verkar som att Frilans Finnans har tagit ärendet vidare för att kräva in skulden kan ni vända er till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande för att få skulden fastställd. Kronofogden måste fastställa skulden genom ett betalningsföreläggande för att kunna mäta ut skulden hos företaget som vägrar betala, då blir nämligen skulden en exekutionstitel som ger Kronofogden behörigheten att driv in skulden. Det kostar 300kr att ansöka om ett betalningsföreläggande och ni gör det genom att fylla i den här blanketten på Kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.htmlHoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,