Fråga om boende och barnets bästa

2015-10-12 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och mitt ex (mamman) har delad vårdnad/växelvis boende. Nu vill hon flytta 13 mil bort och ta vår gemensamma dotter på 6 år med sig. Dessutom anser hon attt jag endast ska få se henne varje helg istället för varannan vecka. Har jag något att säga till angående flytten så långt bort? Då jag inte vill se mindre av min dotter och inte endast se henne på helgerna. Kan mitt ex bestämma sådant vid delad vårdnad?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid frågor gällande vårdnad, boende och umgänge av barn är det föräldrabalken (FB) som tillämpas, mer bestämt kap. 6 FB. Frågan om ditt ex kan flytta 13 mil bort och ta ert barn med er, är en fråga som kretsar kring ert barn och vad som är bäst för henne. I alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge av barn ska man alltid utgå från vad som är barnets bästa och se till vad barnet vill, se 6:2a FB. I6:2a FB klargörs det för att vid avgörande av beslut i frågor rörande ovan nämnda ska främst tre faktorer beaktas. Det första är om det finns någon risk för att barnet eller någon annan familjemedlem utsetts för övergrepp. Denna punkt är ju inte aktuell i ert fall vad jag förstår på din fråga.Punkt två förklarar vikten av att barnet har en nära och god relation med båda föräldrarna. Här kan tänkas att den försämras något om ditt ex ska flytta 13 mil bort. Men ett förhållande på distans behöver inte alls nödvändigtvis också medföra en sämre relation med barnet. Den viktigaste punkten är den tredje, som förklarar att hänsyn ska tas till barnets vilja. Låt säga att ert barn har byggt upp en trygghet i den stad ni bor i idag, genom dagis/skola, kompisar och aktiviteter. Om barnet hade fått välja kanske denne inte alls vill flytta ifrån allt det, då är det barnets vilja som ska spela avgörande roll. Ditt ex. ska/ kan inte bestämma vad ert barn vill. Det är viktigt att komma ihåg att i frågor som rör barn ska man alltid utgå från vad barnet mår bäst av och till vad barnet vill. Givetvis vill man som förälder träffa sitt barn så mycket som det bara går, men går det emot vad barnet vill eller vart denne vill bo måste man som förälder rätta sig efter det. Jag hoppas du är nöjd med mitt svar. Mitt råd till er är att du och ditt ex pratar igenom situationen och att ni pratar med er dotter för att höra vad hon vill. Att ni förklarar hur situationen kommer att se ut om ditt ex flyttar etc. Men tänk på att besluten som du och ditt ex fattar ska tas med beaktan av vad som är bäst för er dotter. Kommer ni inte till någon lösning och känner att ni behöver vidare hjälp rekommenderar jag att du vänder dig till vår samarbetspartner Familjens Jurist som är specialiserade på familjerättsliga frågor.Ha en bra dag!Vänliga hälsningar,

Vårdnad om barn

2015-10-02 i Barnrätt
FRÅGA |mitt barn är 4 år och vill inte träffa sin biologiska pappa, han tar min sambo som pappa . Jag och min sambo har en fråga om vi gifter oss och det händer mig något att jag dör tex. ökar chansen att min sambo får vårdanden om min son om jag tex avlider ?
Ellinor Book |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vårdnad om barn återfinns i föräldrabalken (FB) 6 kap. Enligt FB 6 kap 9 § gäller följande. ”Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och en av dem dör, ska den andra föräldern ensam ha vårdnaden. Om båda föräldrarna dör, ska rätten på anmälan av socialnämnden eller när förhållandet annars blir känt anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare." Man brukar ta särskild hänsyn till under vilka förhållanden barnet har levt tidigare och vilka relationer som barnet haft och har till den efterlevande föräldern eller någon annan vuxen person (t.ex. en släkting eller styvförälder). Man tar bl.a hänsyn till om föräldrarna före sin bortgång uttryckt några önskemål om vem de vill se som särskilt förordnad vårdnadshavare, dock ej om önskemålet är olämpligt, se 6 kap 10a§ 4 st. En viktig utgångspunk i alla frågor som rör barn är att barnets bästa ska stå i fokus. Vid bedömningen av vad som är för barnets bästa, tar man hänsyn till en mängd olika omständigheter i det enskilda fallet. Beroende kan även vara hur gammalt barnet är och om det har nått en mogen ålder (runt 12 år) tar man också hänsyn till barnets önskemål. Det är viktigt att notera att man inte kan överlåta eller testamentera bort vårdnaden om sitt barn i händelse av dödsfall. För att sammanfatta ovan angivna förklaring, kommer ditt barns pappa att få vårdnaden om barnet vid er bortgång enligt FB 6 kap 9 §, om ni fortfarande har gemensam vårdnad. Det är oväsentligt vem du vid din bortgång är gift med, angående vem som ska få vårdnaden om ditt barn. Er sambo kan i detta fall välja ansöka om att adoptera ditt barn, för att vårdnaden automatiskt ska övergå till honom vid er ev bortgång. En adoption kräver dock godkännande av barnets biologiska pappa. Reglerna om adoption finner ni bl.a i FB 4 kap. Jag hoppas att jag med detta har svarat på dig fråga. Vänliga hälsningar,

Ändring av barns namn vid gemensam vårdnad

2015-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har två barn och skild från barnens far. Vi har gemensam vårdnad. Barnet är 9 år och heter pappans efternamn. När den yngsta föddes var jag gift med pappan och bar hans namn och mitt som mellannamn. Hon fick då enligt lagen inte heta mitt i mellannamn. Jag har nu tagit tillbaka mitt som enda efternamn igen. Jag vill att hon ska heta även mitt efternamn. Min äldre dotter heter båda våra efternamn, mitt som mellannamn. Pappan vägrar detta. Kan han det? Kan han bestämma att vår gemensamma dotter endast heter hans efternamn?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor om barnets namn behandlas i föräldrabalken som du hittar här, och namnlagen, som du hittar https://lagen.nu/1982:670.Vårdnadshavare ska besluta i barnets personliga angelägenheter, till exempel barnets namn, föräldrabalken 6:11. Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska de gemensamt besluta i frågor om barnets angelägeneter, FB 6:13. Vårdnadshavarna ska därför som utgångspunkt gemensamt besluta, och en vårdnadshavare kan därför inte ensamt besluta om barnets personliga angelägenheter. I namnlagens 48 § sägs också att för personer under 18 år ska anmälan eller ansökan i mål enligt namnlagen göras av barnets vårdnadshavare. En anmälan om namnbyte ska därför göras av båda vårdnadshavarna och en vårdnadshavare kan inte mot den andra vårdnadshavarens vilja ändra barnets namn. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Flytta ifrån ett omyndigt barn

2015-09-23 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag har en dotter på 18 år som bor själv, och en pojk på 15 som bor hemma hos mig(sin pappa) . Jag har funderingar på att flytta ca 100 mil och pojken vill stanna kvar och plugga. Är det olagligt att lämna honom själv i bostaden när jag flyttar. Min dotter finns i närheten av honom hela tiden som kan hjälpa honom på plats. Ska väl tilläggas att han är väldigt självgående och klarar sig själv, men att flytta 100 mil ifrån, är det olagligt ?
Mattias Vilhelmsson |Hej Michael!Nej det är inte olagligt att lämna kvar din son i bostaden. Dock bör det påpekas att ditt ansvar som vårdnadshavare och förmyndare i kombination med att en femtonårig fortfarande är omyndig innebär att om han ska ingå vissa "större avtal" såsom avtal om el, telefon, internet etc. måste han, för att dessa ska kunna ingås, ha ditt samtycke. Om din son ska hyra en ny bostad behövs även för det ditt samtycke. Mindre avtal såsom inköp av mat, kläder osv. går ju jättebra enligt sedvana/rättspraxis. Sammanfattningsvis: nej, förfarandet du beskriver är inte olagligt men din son är fortfarande omyndig och din underhållsskyldighet och förmyndande roll kvarstår även fast ni bor åtskiljt. Hoppas du fick svar på din fråga!

Myndighetsålder

2015-10-09 i Barnrätt
FRÅGA |kan familjen tvinga en att flytta till ett annat land om man är över 18 och studerar i stockholm
Mattias Vilhelmsson |Hej!Nej, familjen kan inte tvinga dig att flytta till ett annat land om du är över 18 år. Då är du myndig och det innebär att de rättsliga banden till din familj klipps avseende vårdnads- och förmyndarfrågor. Hör gärna av dig om du har några följdfrågor.

Ändring i vårdnad, boende och umgänge vid samarbetssvårigheter

2015-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Min bror har en dotter på 2 år och ända sen hon föddes har hennes mor bestämt när min bror ska få träffa henne även om dom delad vårdnad. Det har vart allt från 1 dag i veckan till inget alls på några månader & nu på senaste tiden fre-sön varje vecka. Men vissa helger helt utan anledning vägrat ändå. Min bror vill dela alltså ha henne varannan vecka men modern vägrar. Hon påstår att min bror är dålig för hans dotter. Han har tyvärr ett brottsregister och 3 månaders fängelse för några år sedan. Brotten har vart narkotikabrott. Han har ett stökigt förflutet men avtjänat sitt straff och använder inte längre droger (marijuana). Han är villig att gå att pissa bara han får tillgång till sin dotter varannan vecka. Saken hör till den att modern skickar ca 20 sms om dan där hon kallar honom för allt möjligt, sprider rykten om honom i våran stad vilket har brytit ned honom totalt. Han svarar inte på sms:n utan ber henne sluta o bara kontakta honom angående deras dotter. Min fråga är om han har någon chans i tingsrätten att få halva umgängesrätten med hans historia? Jag har läst någonstans art om en förälder gör det svårt för den ena så faller vårdnaden ofta på den andra dvs. Min bror? Förstår att det är svårt att svara på men skulle uppskatta om man kunde få ett hum hur chanserna ser ut. Ska tillägga att hennes familj skickar medd. Till min bror att dom är på hans sida. Tack på förhand!
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor om vårdnad och umgänge behandlas i föräldrabalken, som du hittar https://lagen.nu/1949:381. Jag förstår din fråga som att flickans mamma och pappa (din bror) har gemensam vårdnad om henne, men att flickan endast träffar sin pappa sporadiskt. Din bror vill nu antingen ha rätt till boende/umgänge varannan vecka, alternativt få ensam vårdnad. Det är som du antyder alltid svårt att göra en prognos kring hur domstolen kommer att döma i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Det finns dock vissa riktlinjer. I föräldrabalkens 6 kap 2a§ sägs att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. Det viktigaste är alltså vad som är bäst för barnet, och vad som är bäst för barnet är viktigare än exempelvis rättvisa mellan föräldrarna. Det sägs dock i samma paragraf att det särskilt ska beaktas att barnet har ett behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Föräldrarna kan väcka talan om att vårdnaden ska vara gemensam eller tilldelas en av dem ensam. Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam eller endast anförtros och en av föräldrarna ska domstolen särskilt fästa avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbete i frågor som rör barnet, FB 6:5. Domstolen kan också, på talan av föräldrarna, bestämma med vem av föräldrarna barnet ska bo med, om föräldrarna har gemensam vårdnad. Föräldrarna kan också avtala om barnets boende, som gäller om det är skriftligt och socialnämnen godkänner det, FB 6:14 a. Barnet har rätt till umgänge med en förälder som barnet inte bor med. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge så långt som möjligt tillgodoses. Den vårdnadshavaren som barnet bor med ska också lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, FB 6:15. En förälder som önskar umgänge kan väcka talan om det och rätten kan besluta om umgänge mellan barnet och den föräldern. Föräldrarna får också avtala om umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med. Avtalet ska gälla om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det, FB 6:15 a. För din brors del innebär det här att han har flera handlingsmöjligheter. En ändring i vårdnaden, där han får ensam vårdnad, innebär att han får ett ökat inflytande i sin dotters liv. Jag bedömer dock att det kan vara svårt för honom att få ensam vårdnad eftersom han inte har bott med dottern, och hon därmed skulle ”ryckas upp” från sin mamma. Ett annat alternativ kan vara att antingen få en ändring i boendet, alternativt, vilket troligtvis är det mest realistiska alternativet, försöka få ett ökat umgänge med sin dotter. Detta kan ske antingen genom en dom eller genom ett avtal mellan föräldrarna. I den här typen av frågor får föräldrarna ofta möjlighet att delta i samarbetssamtal i socialtjänstens regi. Dessa samarbetssamtal kan vara ett sätt att få hjälp med att teckna ett avtal som passar föräldrarna och som innebär att dottern får tillgång till båda sina föräldrar. Avtalen blir även bindande genom att socialnämnden godkänner dem. Skulle dotterns mamma inte följa avtalen kan det då finnas möjligheter att gå vidare med en domstolsprocess, och eventuellt söka ensam vårdnad.Det är som sagt alltid svårt att göra en bedömning i sådana här frågor, men jag hoppas att du har fått viss vägledning. Om din bror väljer att gå vidare med en rättsprocess kan det vara klokt att ta hjälp av en jurist. Om han vill kan han boka tid direkt här på hemsidan, http://lawline.se/boka.

Barns umgängesrätt

2015-09-29 i Barnrätt
FRÅGA |Jag är en pojke på 13 år som undrar om ett barn har rätt att träffa sina föräldrar.
Mattias Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ja, ett barn har rätt att träffa sina föräldrar. Detta står i lagen, nämligen Föräldrabalkens 6 kap 1 §. Enligt 6 kap 15 § har ett barn också rätt att träffa en förälder som denne inte bor med. Med vänlig hälsning,

Omyndiges rätt att råda över gåva

2015-09-13 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag är 16 år har fått 10 000 kr i present av min föräldrar. De har sagt att det vore bra om pengarna gick till någonting nödvändigt, t.e.x. en ny dator. Jag skulle istället vilja köpa kläder för pengarna. Har jag rätt till det eller har min föräldrar möjlighet att lämna tillbaka kläderna, eftersom jag är under 18 år. Jag har hört att det är annorlunda a när man fått pengar som en present, att man får råda över dem själv då.
Theresa Ermstål |Hej!Tack för din fråga. I föräldrabalken (här) framgår det att underåriga är omyndiga och enligt huvudregeln i 9 kap. 1 § FB saknar rättshandlingsförmåga. En får som omyndig inte själv råda över sin egendom annat än vad som stadgas i lag eller villkor vid t.ex. en gåva. Vad som i paragrafen menas med ”villkor vid förvärv genom gåva” är att det ska vara uttryckt att du som omyndig får råda över gåvan själv. Ett annat undantag är om en sextonåring har eget hushåll, då har denne rätt att ingå avtal för handlingar som vanligen företas för hushållet, t.ex. kläder, 9 kap. 2a § 1 st. FB. Föreligger inget av de här undantagen är det förmyndarna, din/dina vårdnadshavare, som har rätt att förvalta egendomen, 10 kap. 2 § FB. Detta ska de göra med omsorgsfullhet och alltid handla på det sätt som är bäst för den omyndige, 12 kap. 3 § FB.Som sammanfattning kan alltså sägas att om inget av undantagen ovan föreligger måste du ha förmyndares samtycke för att ingå avtal med bindande verkan, 9 kap. 6 § 1 st. FB.Vänliga hälsningar,