Barn har rätt att få behov av umgänge med andra än föräldrarna tillgodosett

2017-09-21 i Barnrätt
FRÅGA |Mina barn har blivit lvu placerade o har varit ensamstående förälder i ca 4 år under dessa 4 år har mina föräldrar hjälpt mig väldigt mkt . Så de har en väldigt nära relation till farmor o farfar så har de rätt att träffa dem nu
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.I föräldrabalken anges att ett barns vårdnadshavare är ansvarigt för att barnets behov av umgänge med annan närstående person än vårdnadshavaren tillgodoses så långt det är möjligt (se 6 kap. 15 § 3 st). Annan närstående person kan vara exempelvis mor- eller farföräldrar. Trots att barnen är LVU-placerade har de alltså rätt till kontakt med sina farföräldrar, och ansvaret för det ligger på de nuvarande vårdnadshavarna. Jag vill flika in att rätten till umgänge är barnets, så farföräldrar har ingen rätt att ha kontakt med ett barn som inte vill det.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

när barn bor med ex med ny flickvän

2017-09-13 i Barnrätt
FRÅGA |Mitt exs nya tjej vill inte träffa mig. Men vi har 3 barn ihop mitt ex och jag och de bor hos oss varannan vecka. Jag vill veta vem som är med mina barn.
Therese Yngwe |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr kan du inte kräva att få träffa ditt ex nya flickvän. Detta gäller även om hon bor med dina barn varannan vecka.Skulle du däremot misstänka att dina barn far illa i hennes närvaro, vilket inte alls framgår av frågan, bör du såklart agera. Detta genom att kontakta polisen eller vända dig till domstol för att besluta om lämpligt boende och umgänge för era barn.Som sagt tyder ingenting i frågan på att hon skulle vara olämplig för dina barn. Mitt råd kan därför bara bli att vara observant på hur dina barn mår efter att ha bott hos sin pappa samt att du och ditt ex samarbetar och utbyter information gällande barnen.Jag hoppas att du fick ett bra svar på din fråga!

Barns rätt att bestämma umgänge med förälder

2017-09-11 i Barnrätt
FRÅGA |Min sambo har tre barn! 11,12,14år dom har delad vårdnad men han får inte träffa sina barn pga att ena dottern har allergi mot hund vilket också är lögn! Hon har skrämt upp henne att hon kan dö av getingstick men det visade sig inte vara sant! Han skulle få börja träffa sina barn nu i november men det blir inte så pga att hon nu ändrat sig! Efter behandling med sprutor mot päls allergi så ska man tydligen inte få träffa hund igen??? Varför ens ge det då? Han var hopp full att få ha sina barn varannan helg! Nu är hon utomlands och en pojkvän som hon träffat har tagit över ansvaret över barnen!? Är det här ok egentligen? Tycket det är så galet allt! Dom har ju en pappa som älskar dom och som aldrig är dömd för något och som sköter sitt liv med jobb och allt! En laglydig person helt enkelt. Det kan väl inte vara ok det här? Mvh ps det är mig hon hatar...
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För många föräldrar blir det i vårdnadskonflikter ofta fokus på vad de själva tycker och hur de själva vill att barnen ska bo. Konflikten bottnar i en tro på rättigheter som föräldrar hävdar att de har. Jag vill med det poängtera tydligt att föräldrar har ingen rätt till sina barn utan det är barn som har rätt till sina föräldrar, om de vill. Din mans barn är alla över 11 år och vid en umgängestvist i domstol skulle TR fråga vad barnen vill och sedan besluta efter det. En förälder har därmed ganska lite att säga till om när större barn vågar uttrycka sin vilja.Allt handlar om vad som är bäst för barnen, och det är naturligtvis att ha en god kontakt med båda sina föräldrar, som dessutom är överens. I den bästa av världar.Jag rekommenderar att din man pratar med sina barn om hur de vill bo och hur ofta de vill komma och hälsa på. Upprätta en planering som deras mamma får godkänna. När denna inte följs kan avtalsbrott hävdas. Detta förutsätter dock att barnen ville åka men mamman motsatte sig detta. Det handlar om vad barnen vill så ni måste gå den vägen. Det finns alltid möjlighet att få samarbetssamtal via kommunen om föräldrarna vill det. Försök att få dem till att gå iväg på detta om du kan. De brukar kunna hjälpa till att få det bra.Barnens vilja ska avgöra umgänget inte en förälder.Lycka till!

Umgängesavtal

2017-09-08 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Min sambo som jag har varit med i ca 2år har en 4årig son med hans ex. Hon har hela vårdnaden då hon vägrar skriva på att dom ska ha delad vårdnad. Detta bidrar till att hon kör med oss hela tiden och har min sambo lindat runt Lill fingret. Hon startar konstant konflikter och vägrar att ställa upp. Sonen är hos oss varannan helg då det är dom enda gångerna hon låter oss ha honom. Vi kom även överens om att dela upp hämtning och lämning dom helgerna, Men det slutar bara med att vi får hämta och lämna varje gång(dom bor ca 1 timme ifrån oss). Hur ska man gå tillväga för att få det rättvist? Det här tär på oss alla när hon gör såhär..
William Sandell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Det jag kan rekommendera din sambo att göra är att tillsammans med hans ex upprätta ett så kallat umgängesavtal. Genom ett umgängesavtal kan de komma överens om villkor gällande bland annat vem som ska stå för hämtning och lämning, vilka dagar barnet ska ha umgänge med vardera förälder, hur eventuella resekostnader ska fördelas och så vidare. För att ett sådant avtal ska vara juridiskt bindande, krävs det dock enligt 6 kapitlet 15 a § tredje stycket föräldrabalken att det är skriftligt och godkänt av socialnämnden. Med vänlig hälsning,

Får mina föräldrar låsa mitt konto med egentjänade pengar?

2017-09-18 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag är en kille på 14 år. Jag har ett eget jobb och tjänar mina egna pengar. Jag har det just nu lite jobbigt hemma. Det här bror på olika faktorer. Bland annat skola, tid osvMina föräldrar tar sig rätten att dra bort alla pengar från mitt konto så fort dem tycker att jag inte sköter mig,(Det här är alltså pengar som jag själv känat ihop alltså). Dem tar bort min frihet totalt. Förra året så tog dem min dator så att jag inte kunde göra mina läxor. Jag fick sitta vid köksbordet och vänta på att dem skulle komma hem från jobbet så att jag kunde göra mitt arbete. Iallafall min fråga var om dem verkligen har rätten till att låsa mitt konto med pengar som jag själv jobbat stenhårt för att käna ihop så fort dem uppfattar det som jag inte sköter mig. Jag har sagt flera gånger att det är inte rättvist att dem gör så, vad ska vara min motivering att gå upp klockan 5 på morgonen och plocka varor på Ica isåfall? Vem ska jag ringa ifall dem fortsätter göra som dem gör? Dem lyssnar inte på mig så jag behöver en vuxen människa som talar för mig.
Carolina Lundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som 14-åring så räknas du som ett äldre barn i arbetsrättsliga frågor. Det betyder att du får lov att arbeta med enklare arbetsuppgifter under förutsättningarna att du har dina föräldrars tillåtelse. Dock så är det dina föräldrar, i egenskap av vårdnadshavare, som bestämmer över dina intjänade pengar fram tills att du fyllt 16 år (9 kap 3 § Föräldrabalken). Detta är då du som underårig även är omyndig och saknar rätt att själv råda över egendom (9 kap 1 § FB). Tyvärr kan du alltså inte göra så mycket i rättslig mening då det är dina föräldrar som bestämmer över dina intjänade pengar fram tills du fyller 16. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Om en förälder inte följer hur boendet för barnet reglerats

2017-09-13 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Min man och hans ex har ett barn på 5 år tillsammans. Dem har delad vårdnad men min man har pojken varannan helg tor-sön. Finns det någon lag eller hjälp man kan få ifall hon väldigt ofta på eget initiativ utan att fråga förbjuder min man att ha sitt barn helgen då han har rätt att ha honom och skyller på att han kan ha barnet två andra helger i rad?Min man vill inte vänta med att se sin son så länge och vill dessutom kunna genomföra det han planerat för dem de helgerna utan att hon väldigt ofta ska prioritera sonens ungänge med andra istället för sin far. Min man varken dricker eller är på något sätt ett dåligt ungänge för sin son så hon har inga anledningar till att undanhålla sonen så som hon gör. Vad kan vi göra?
Therese Yngwe |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I frågan framkommer det inte om boendet med barnet reglerats i en dom från tingsrätten eller om föräldrarna tidigare enats om detta själva.I det fall en dom från tingsrätten reglerar boendefrågan, skall denna dom förstås följas av bägge parter såvida inte föräldrarna senare överenskommit om något annat. Din man kan vända sig till tingsrätten om inte boendet följs i enlighet med domen varpå tingsrätten kan besluta om att mamman vid vite blir förpliktigad att följa det som fastställts. Tingsrätten kommer då även att beakta huruvida det finns omständigheter som förändrats sedan boendet fastställdes och om det finns skäl att förändra boendet. Du nämner att lämpligheten av din man som boendeförälder inte bör ifrågasättas och att det är mamman som strular. Detta kan indikera på att tingsrätten bedömer att boendet för barnet inte minskar hos sin pappa. Bedömningen görs däremot enbart med barnets bästa i fokus. Följer mamman inte det som sedan fastslås, kan vitet utdömas av domstol. I undantagsfall kan även tingsrätten besluta om att polis ska hämta barnet.Har parterna inte en dom gällande boendefrågan bör din man vända sig till familjerätten för att få till stånd ett samarbetsavtal först och främst. Uppnås inte här ett samförstånd, får parterna vända sig till domstol som då avgör i frågan vad som är lämpligast för barnet.Eftersom föräldrarna har gemensam vårdnad bör de i första hand kunna enas om barnets boende genom att samtala med varandra. Har de så stora samarbetssvårigheter att de inte själva kan lösa situationer som dessa, finns risken att domstolen bedömer att ensam vårdnad för någon av föräldrarna är bättre utifrån ett barnperspektiv. Eftersom utgångspunkten är att barnet mår bra av att båda föräldrarna är delaktiga och närvarande, bör föräldrar i första hand tänka på att komma överens för barnet skull. Om detta inte går, får som sagt domstolen vara med och avgöra vad som är bäst för barnet ifråga om umgänge, boende och vårdnad.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vem ansvarar för barnets umgänge med andra föräldern?

2017-09-09 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag och barnens pappa har separerat. De är precis 10 mil emellan oss. Barnen bor hos mig och ska vara hos pappa varannan helg. Vem ska köra barnen fram och tillbaka? Och vem ska betala resorna?
Linn Nyberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår utifrån din fråga att ni har gemensam vårdnad om barnen men att de har sitt primära boende hos dig. Denna typ av frågor regleras i Föräldrabalken.Inledningsvis säger 6kap. 2 § att den som har vårdnaden om ett barn ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Gällande behoven ser man till barnets bästa, vilket anses att ett barn har behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Detta framgår av 6kap. 2a §.Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna får rätten besluta om vem av föräldrarna barnet ska bo med. Föräldrarna får även avtala om barnets boende. Framgår av 6kap. 14a §.Barnet har rätt till umgänge med den förälder man inte bor med. Föräldrarna har då ett gemensamt ansvar att tillgodose barnets behov av umgänge med den förälder barnet inte bor med. Detta framgår av 6kap. 15§ .KostnadOm barnet bor tillsammans med endast en av föräldrarna ska denne förälder ta del i kostnaderna för de resor som krävs för barnets umgänge med andra föräldern. Detta framgår av 6kap. 15b § . Vidare i samma paragraf står att detta ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. SammanfattningsvisNi som föräldrar har ett gemensamt ansvar att tillgodose barnens behov, däribland innefattas umgänge med båda föräldrarna. Du har tillsammans med barnets andra förälder ett gemensamt ansvar för kostnaderna för resorna och att skjutsa barnen fram och tillbaka.Gällande kostnaderna kan ni avtala sinsemellan hur ni vill lägga upp det, alternativt vända till rätten och väcka talan i tingsrätt om ni inte kommer överens. Rätten tar isåfall ett beslut utifrån vad som kan anses lämpligt utifrån era ekonomiska förutsättningar för att betala för resorna samt andra omständigheter, t.ex. om det föreligger starka svårigheter för ena parten att skjutsa barnen. Detta förfarande kan dock bli kostsamt och tidskrävande, så det enklaste skulle vara om ni tillsammans kan komma överens då det är ert gemensamma ansvar. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte är du välkommen att kommentera nedan, ställa en ny fråga alternativt vända dig till någon av våra andra tjänster:Gratis telefonrådgivning på 08-533 300 04 Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar http://www.lawline.se/ask_a_questionStäll en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h http://www.lawline.se/ask_a_questionBoka tid med en jurist på 08-533 300 04

Den andra föräldern vill inte berätta om barnets hälsa - vad kan jag göra?

2017-09-08 i Barnrätt
FRÅGA |Jag gav mamman ensam vårdnad för 5 år sedan. Nu verkar det som om pojken har blivit underviktig. Har jag rätt att få veta hans längd och vikt? Hur ska jag få veta det om mamman försöker dölja det? Pojken är 8 år.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om föräldrars och vårdnadshavares skyldigheter och rättigheter hittar du i föräldrabalken (FB). Du an titta närmre på den lagen här.Vårdnadshavares informationsskyldighet När man inte är vårdnadshavare för sitt barn kan man inte kräva ut information från myndigheter inom t. ex. skola och vård. Därför har en förälder med ensam vårdnad om ett barn vad man kan kalla informationsskyldighet gentemot en förälder som inte är vårdnadshavare, men som sa umgås med barnet (FB 6 kap. 15 §). Informationsskyldigheten innebär att vårdnadshavaren måste ge umgängesföräldern information om barnet som behövs för att främja umgänget. Det betyder helt enkelt att vårdnadshavaren måste berätta saker om barnet som kan vara bra att veta för att umgängesföräldern och barnet ska kunna utveckla och bibehålla en bra relation. Exakt vilka uppgifter det rör sig om står inte skrivet, men det kan t. ex. vara saker om barnets skolgång, fritidsaktiviteter, om barnet ska ut och resa en längre tid eller uppgifter om barnets hälsa och eventuella sjukdomar. Det finns ingen juridisk väg att gå för att kräva informationen av föräldern, utan en förutsättning är att föräldrarna kan komma överens och kommunicera kring dessa frågor på egen hand.Ändring av vårdnad, boende, umgängeDet enda sättet att påverka hur stort inflytande man får i sitt barns liv på juridisk väg är att föräldrarna upprättar ett avtal om ändring av vårdnad, boende och/eller umgänge och får det godkänt av socialnämnden (FB 6 kap. 6 §), eller att väcka talan i domstol om dessa frågor (FB 6 kap. 5 §). Är man orolig att föräldern med ensam vårdnad missbrukar ansvaret eller försummar barnet så att barnets riskerar att fara illa kan det finnas anledning att väcka talan om en ändring av vårdnaden, eftersom detta är en av grunderna till att en domstol enligt lag ska ändra vårdnaden (FB 6 kap. 7 §).SammanfattningDitt barns mamma har en skyldighet att ge dig information som behövs för att du och ditt barn ska kunna bygga upp och bibehålla en bra relation. Barnets hälsotillstånd självklart en sån sak som kan vara viktig för dig att få reda på. Först och främst är det ditt och mammans egna ansvar att försöka komma överens och kommunicera kring de här frågorna. Om det inte går och problemen med kommunikationen blir för stora, om du är orolig för att ditt barn far illa eller tror att mamman försummar sitt vårdnadsansvar, så kan du försöka få till en ändring i vårdnads- och boendeförhållandet. För att undvika en krävande domstolsprocess rekommenderar jag att du först försöker komma överens med mamman. Om det är svårt erbjuder Familjerätten i er hemkommun erbjuder gratis samarbetssamtal med syfte att hjälpa föräldrar att komma överens. I sista hand kan du vända dig till en jurist som arbetar med vårdnadsfrågor och fråga om förutsättningarna för att väcka talan i domstol.Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.Med vänliga hälsningar,