Barns och föräldrars rätt i boendefrågor

2017-04-20 i Barnrätt
FRÅGA |Har varannan vecka. Pappan är mestadels borta, jobb eller jakt el dyl. Barnen är därför mestadels hemma med pappans sambo. Jag, mamma undrar därför om det inte är bättre att dom är med sin biologiska mamma. Pappan tycker inte att jag ska lägga mig i deras upplägg. Barnen "klagar" ofta på att det är tråkigt hos pappa och vill hellre vara mer hos mig. Har jag någon rätt att få ha dom mer?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om vårdnad, boende och umgänge med barn hittar du i föräldrabalken (FB). Du kan titta närmre på den lagen här. Jag kommer först redogöra för allmänna rättigheter och skyldigheter för barn och föräldrar. Sen kommer jag beskriva vad som gäller i just frågan om dina barns boende.Barns, föräldrars och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheterEtt barn har rätt till omvårdnad, trygghet, god fostran och respekt för sin person. Det är ett barns vårdnadshavare som ansvarar för att dom rättigheterna tillfredsställs. Vårdnadshavare har också ansvar för att barnen får den tillsyn, försörjning och utbildning som dom har behov av (FB 6 kap. 1-2 §). Ett barn har också rätt att så långt det är möjligt ha kontakt med sina föräldrar för att kunna upprätthålla en god och nära relation till båda föräldrar. Bor ett barn inte med en förälder har barnet rätt till umgänge (FB 6 kap. 15 §). En vårdnadshavare har rätt och skyldighet att ta beslut i frågor som rör barnens boende, umgänge etc. (FB 6 kap. 11 §). Om båda föräldrar är vårdnadshavare ska dom ta gemensamt ansvar för att barnens rättigheter och behov tillfredsställs. Beslut som rör barnen – t. ex. frågor om skola, boende och umgänge – måste fattas av båda vårdnadshavare (FB 6 kap. 13 §). När beslut som rör barnen fattas ska barnens bästa vara avgörande. I takt med barnens stigande ålder och mognad ska dessutom deras egna synpunkter och önskemål beaktas. Beslut om barnens boendeFörutsatt att ett barns föräldrar har delad vårdnad ska dom tillsammans bestämma i frågor som rör barnets boende. Föräldrar kan skriva avtal om ett barns boende. Ett sånt avtal är giltigt om det är godkänt av socialnämnden. Föräldrar kan också väcka talan i tingsrätten. Då beslutar tingsrätten hur barnens boende ska skötas (FB 6 kap. 14 a §). Beslutet om boende ska tas utifrån vad som är bäst för barnet. Vad som är bäst för barnen måste bedömas utifrån varje enskild situation av antingen vårdnadshavarna som fattar beslutet, eller den domstol som ska döma i frågan. Det finns inte någon absolut rätt för en förälder att ha barnen boende hos sig, eller att umgås med sina barn, utan det som avgöra frågan är barnens rättigheter och behov.Vad gäller för dig och dina barn?Förutsatt att du och barnens pappa har delad vårdnad måste ni ta beslut om barnens boende tillsammans. Ni har båda ansvar för att barnens rättigheter och behov av tillsyn och omvårdnad tillfredsställs. Det finns inte något direkt krav på att det är vårdnadshavaren personligen som måste utöva tillsynen och att låta t. ex. en sambo eller en barnvakt utöva tillsyn och omvårdnad är inte fel i juridisk mening. I allmänhet får det anses vara vanligt att vårdnadshavaren som har barnen hos sig sköter den dagliga omsorgen och t. ex. ser till att någon passar barnen om hen själv inte kan vara närvarande. Du har inte någon egen rätt att ha barnen boende hos dig i viss omfattning, utan det är barnens rättigheter och behov som ska avgöra. Om du anser att det är till förmån för barnens bästa att de spenderar mer tid med dig, så kan du försöka få till en ändring av boendet. Hur kan du göra?Först och främst bör du försöka komma överens med barnens pappa om detta privat. Går inte det kan du vända dig till Familjerätten i kommunen. Familjerätten hjälper föräldrar att utforma överenskommelser i frågor om boende och umgänge genom samarbetssamtal. I sista hand kan du väcka talan i domstol och yrka på att barnen ska bo hos dig större delen av tiden. Innan du väcker talan i domstol är det dock viktigt att tänka på att en process som rör de här frågorna ofta upplevs som stressig och emotionellt krävande av alla involverade. Det finns dessutom inte någon garanti för att domstolen fattar beslut i enlighet med vad du själv yrkar. Deras beslut baseras i stället på vad dom, efter en helhetsbedömning, anser är barnens bästa. Det är därför alltid bra att försöka komma överens med den andra föräldern först.Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Kan en boendeförälder ensam besluta om byte av förskola?

2017-04-11 i Barnrätt
FRÅGA |Detta gäller byte av förskola. Min styvson bor i Lindsdal med sin dotter som är folkbokförd på samma adress. Mamman bor i Smedby (ca 8,5 km mellan). Styvsonen skaffade förskoleplatsen då han bodde i Smedby. Nu vill han för dotterns bästa byta förskola för att på så vis slippa åka denna omväg på morgonen innan arbetet och på eftermiddagen efter. Dels får ju även dottern sova något längre och får kortare dagar på dagis. Med andra ord en åtgärd för dotterns bästa.Måste båda föräldrarna skriva på papper om byte av förskola? Ingår inte val av förskola i det som ingår i den dagliga omsorgen? Om svaret är ja, borde det därmed inte vara några som helst problem då M är boendeförälder. MVH
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hur vårdnad ska utövas finns i föräldrabalken (FB).Om de båda två år vårdnadshavare så ska de gemensamt se till att barnets personliga förhållande och barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran tillgodoses (6 kap. 1-2 § FB). Vidare så har de båda två rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör ert barns personliga angelägenheter (6 kap. 11 och 13 § FB). Det innebär att de gemensamt ska ta beslut i större frågor men att den förälder som är boendeförälder har att fatta beslut som rör den dagliga omsorgen såsom vilka kläder barnet ska ha på sig, vad barnet ska äta etc.Huvudregeln är att val av förskola anses ingå i den dagliga omsorgen och att boendeföräldern därför har rätt att välja förskoleplats åt barnet. Båda två ska därför inte vara tvungna att skriva på papper om byte av förskola utan M ska kunna göra detta själv. Vänligen,

Vem ska hämta och lämna?

2017-04-07 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Om en förälder har ensam vårdnad- är det då den andra föräldern som är skyldig att hämta och lämna vid umgänge?
André Kalldal |Hej!Tack för din fråga och för att du använder dig av Lawline!För att besvara din fråga kommer jag först redogöra för vad som gäller angående fördelningen av resekostnader, för att sedan diskutera själva hämtandet. ResekostnaderHuvudregeln enligt föräldrabalkens bestämmelser är att det är den förälder barnen reser till (umgängesföräldern) som primärt ska stå för resekostnaderna.Detta är dock helt beroende av omständigheterna kring er umgängesrätt, eran ekonomiska situation samt övriga omständigheter. Det blir alltså en sorts bedömning av vad som är skäligt att han betalar, på samma sätt som en skälighetsbedömning görs när barnens underhåll bestäms.Om umgängesföräldern exempelvis är arbetslös, men behövde flytta dit hen flyttade på grund av att hen exempelvis har annan familj där, är det oskäligt att hen står för alla resekostnader, eftersom hen helt enkelt inte kan, men fortfarande har umgängesrätt till sina barn. Vill du läsa mer om detta, har Svea Hovrätt avgjort ett liknande ärende, du kan läsa det här. Huvudregeln är alltså att umgängesföräldern har huvudansvaret, men utan att veta mer om era personliga förhållanden kan jag tyvärr inte ge ett mer detaljerat svar i den här delen. Svaret ovan rör sig, som jag skrev inledningsvis, om själva kostnadsfördelningen för resetransporterna. Vad gäller angående hämtning och lämning diskuteras nedan. Att hämta och lämnaUtöver kostnadsfördelningen ovan finns inget som ”tvingar” umgängesföräldern att faktiskt hämta eller lämna. Om umgängesrätten härstammar från vad ni kommit överens om i domstol finns möjlighet att gå tillbaka till domstolen att få umgängesrätten villkorad, då med att en viss person ska hämta eller lämna. Sen är det ganska vanligt att umgängesföräldern svarar för att hämtning och lämning blir gjord, då det är för både den förälderns samt barnets skull som umgänget huvudsakligen ska ske. Min rekommendation är dock att ni försöker komma överens om vad som passar bäst för er. Om umgängesföräldern exempelvis inte ska stå för hela resekostnaderna enligt vad jag skrivit ovan, är det kanske inte rimligt att denne ska hämta och lämna alla gånger. Utan att veta mer kan jag tyvärr inte gå in på en mer detaljerad rekommendation. Om du vill ha en personlig rekommendation är du välkommen att kontakta våra jurister för att få hjälp att reglera detta, du når dem enkelt på http://lawline.se/boka.Hoppas du fått lite mer klarhet i din fråga. Med vänlig hälsning,

Får jag raka av mitt barns hår för att bota hen från löss?

2017-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Är det förbjudet att raka av ens barns hår när de har löss hela tiden? Och har provat allt.
Måns Lundvall |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Till att börja med så kan vi slå fast att det mycket väl kan vara brottsligt att klippa av en person som inte har gått med på detta. Det finns en rad brottsmål där domstolen har kommit fram till att raka av någons hår är en handling som kan bedömas som misshandel (Brottsbalk 3 kapitlet 5§). Men nu vill du raka av ditt barns hår på grund utav att hen lider av löss, det ändrar allt!Ett barn har rätt att behandlas med respekt och hen har rätt till omvårdnad, trygghet och en ”god uppfostran”. Barnet får såklart inte utsättas för kränkande behandling eller kroppslig bestraffning (Föräldrabalk 6 kapitlet 1§). Att raka av ett barns hår mot dess vilja skulle kunna vara en kränkande behandling, men eftersom orsaken är att hen har löss gör att du förmodligen har rätt att raka av håret. Du gör det för barnets bästa, även om hen kanske inte håller med just nu så det nog värre för barnet att gå omkring med löss. Så för att sammanfatta: Det är inte förbjudet att raka av ditt barns som sista utväg då hen har löss.MVH

Barns rätt att förfoga över egendom intjänad genom tjänst

2017-04-14 i Barnrätt
FRÅGA |Hej är en glad kille på 15 och har bara en liten snabb fråga jag är jävligt vass på lagar men icke som icke på rättigheter. Jag tjänar 500 varje månad och nu ska jag snart börja sommar jobba. Jag kommer få ungefär 15 000 efter skatt och då har jag lovat min tjej-kompis att jag ska köpa ett Diamanthalsband åt henne det kostar 3 699 och mamma skriker att jag är en idiot och hon är som vanligt tok full men kan jag enligt mina rättigheter köpa det för pengar som jag jobbat ihop? Oavsett om hon är min vårdnadshavare så borde inte hon kunna påverka min utgående ekonomi eller?
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln för barn under 18 år är att dessa är omyndiga och inte har rätt att förfoga över sin egna egendom och inte heller ingå avtal. Detta gäller såvida inte annat följer av lag. Se 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB). Innebörden av detta är alltså att du varken har rätt att använda de pengar du tjänat utan din förälders samtycke eller att ingå ett köpeavtal gällande diamanthalsbandet.Som omyndig har du rätt att arbeta om du fått samtycke om detta från dina vårdnadshavare. 6 kap. 12 § FB. Jag förutsätter att du har fått detta samtycke då du är anställd och arbetar. Om du inte har fått detta samtycke är avtalet inte giltigt och dina vårdnadshavare kan se till att du inte längre får inneha tjänsten. Se 9 kap. 6 § FB.Trots att du fått detta samtycke har du inte rätt att själv bestämma över dina intjänade pengar förrän dess att du fyllt 16 år. Dina vårdnadshavare har dessutom rätt att, med samtycke från en överförmyndare, omhänderta dina intjänade pengar med hänsyn till din uppfostran eller välfärd. Se9 kap. 3 § FB.Som svar på din fråga har alltså din mamma rätt att säga nej till det köp du önskar genomföra till dess att du fyllt 16 år. Efter det att du har fyllt 16 år har hon fortfarande rätt att omhänderta dina pengar om det skulle vara nödvändigt för din uppfostran eller välfärd. Detta beslut måste dock fattas av en överförmyndare. Hoppas att detta svar hjälpte dig!

Custody, residency and contact with children - what does it mean and how does it work?

2017-04-09 i Barnrätt
FRÅGA |Hello, I am in relation with a Swedish women. We are not married. We are not living together & expecting child. It seems we are going to separate as we are not happy together. I understand baby needs to be with mother for fist few years. After how many years of child age, father can have shared custody of the child ? So that the child can stay 3-4 days with father & 3-4 days with monther. Is it 2 years or 3 years ? I have Swedish citizenship. Appreciate your advice
Mikaela von Bornstedt |Hello! Thank you for turning to us at Lawline for advice!The law regulating custody of children and children’s living conditions with their parents is called Föräldrabalken (FB) and can be found in Swedish here. For a brief summary, of current legislation in English, please visit the government’s webpage for a look at their brochure. As your partner is expecting a child, I will first explain how the Swedish social services register parents after a child is born. I will then give you a summary of the rules on custody for children. Lastly, I will answer your specific questions and sum it all up.Unmarried parents – who is the father?When a woman who is unmarried gives birth, the social services will need to formally decide who the father is. This is typically done by a confirmation from the mother and father. A confirmation of fatherhood is done in written form with two witnesses and has to be approved of by the social welfare committee and the mother of the child (FB 1:3-4). The social services will normally get in touch after the child is born, with instructions on how this is done. In some cases, this can be done before the child is born.Custody of children – who and that does it mean?When a married couple have children, the children are automatically in custody of both parents. When the parents are not married, the mother has from the point of birth custody of the child. Unmarried parents who wish to have joint custody can report this to the social services at the same time as they make the confirmation of fatherhood (FB 6:4). This needs to be a join decision.No matter if the couple decides on joint custody or that only one of the should have custody of the child, this can be changed at any time from the birth of the child. If the parents can agree, they can go from joint custody to single custody or form single custody to joint custody by a written agreement approved of by the social welfare committee (FB 6:6). If parents want to get a change of custody but cannot agree on it on their own, they can take the matter to court, where it will be decided what the best solution for the child is (FB 6:5). By tradition in the Swedish legal order, joint custody is usually the preferred form, since it is presumed to be in the best interest of the child.Being the custodian of a child means that you have the right and the responsibility to decide on all questions relating to the child in question. If parents have joint custody, it means that both must agree on things like where the child lives, where they go to school etc. A parent who is the single custodian can make these decisions on their own, without consulting the other parent (FB 6:11-12). Residency of the child and contact with parentsParents are free to agree on the residency of a child on their own. If they want a valid agreement, it must be in written form and approved by the social welfare committee. If the parents have joint custody and cannot decide on if the child should live permanently with one of them or live alternately with them both, they can have it settled in court (FB 6:14a).No matter how the issue of custody is settled, the child is always entitled to maintain contact with a parent that they do not live with. Both parents are responsible to ensure that the child’s rights and needs are met. If parents agree, they can make a formally valid agreement on contact in written form and have it approved by the social welfare committee. If parents cannot come to an agreement, they can have the matter settled in court (FB 6:15-15a).Basis for decisionsThese questions are not regulated based on the age of the child. Basically, you and the mother can decide on these matters in whatever way you see fit. The important thing to remember is that none of you have an absolute right to get custody, have the child living with you or to have a certain amount of contact with the child. It all comes down to the both of you either agreeing on these issues now and in the future or – when that is no possible – have a court settle it. The decisions should always be made in the best interest of the child. What does this mean in you case?As you and the mother of the child are not married, you will need to formally confirm that you are the father of the child. You will be contacted by the social services sometime after your child is born. If you want more information on exactly how this process works where you live, visit the webpage of your municipality of residence for more information.At the same time as you confirm your fatherhood, you can decide if you want joint custody. This means that you and the mother together have the right and the responsibility to decide in all questions regarding the child. This is normally assumed to be the best option for the child. If you do not decide on join custody, the mother will be the single custodian and have the sole right to decide on all matters regarding the child. If you at a later point in time want this to change, you either must agree with the mother, or take matters to the court. If you decide on joint custody, you and the mother can also decide on where the child should live. You can agree to let the child live permanently with one of you, or to alternate. Just like the matter of custody, the residency can be changed at any point in time by an agreement or by a court. Should you decide that the mother or you have single custody, the child will still have the right to meet with the other parent. How and when this contact should take place can also be settled through agreements or by a court and can be changed in the future. If you decide against joint custody now, you will not be able to influence in decisions regarding your child and it cannot be said with certainty that you will get joint custody of your child at a certain time in the future. If you specifically want your child to stay with the mother permanently at a young age, joint custody will not hinder you. Even if the child stays permanently with the mother, the child has the right to see you to develop a good relationship with you. Exactly how and when this contact happens is primarily a matter for you and the mother to decide. Should you and the mother have trouble coming to agreements on these matters, or if you have other questions about custody, residency and contact with the child, you can contact your municipality of residence and its Famlijerätt, where they provide help such as family talks aimed at collaboration. You can also contact them if you have questions on how the process of confirming your fatherhood works where you live.I hope this has answered your questions.Best regards,

Förälder med umgängesrätt flyttar

2017-04-03 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, gemensamma vårdanad tre toårstjejer. Jag har de heltid, de är skrivna hos mig. Han har umgänge med de ca varannan helg om han vill...Nu ska han flytta till en annan kommun, över fem mil. Sa barnen vet ej vart ....Får han det? Är ju lite bekymmerad över de helger han vill ha det????Med vänlig hälsning, mamma 03
Michelle Gaudin González |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Får han flytta till en annan kommun?Även om man har gemensam vårdnad får man flytta till en annan kommun utan att det krävs något särskilt samtycke från exempelvis den andra vårdnadshavaren. Vad kommer flytten att påverka då barnen endast bor med ena föräldern?I lagen står det att barn ska ha rätt till umgänge med den förälder som de inte bor tillsammans med. Umgänget behöver inte nödvändigtvis innebära att man träffas personligen utan umgänget kan ske genom annan kontakt. Ansvaret för att umgänget ska ske ligger på båda föräldrarna (6:15 FB). Eftersom barnen bor hos dig ska du ta del i resekostnaderna för att barnen ska kunna umgås med den andra föräldern (6:15 b FB). Att den andra föräldern flyttar långt bort kan påverka fördelningen av resekostnaderna mellan er. Detta innebär att han kan behöva stå för större delen av resekostnaderna.Hoppas att svaret var till hjälp. Du är välkommen att ställa fler frågor om du har några!Med vänliga hälsningar

Hur länge har barn rätt att bo hos föräldrarna enligt lag?

2017-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Juristen.Jag undrar som följer: Kan man kräva att en ungdom skall söka eget boende? Jag har en 20 åring som bor kvar hemma efter att gymnasiet är klart. Jobbar med städning för att "få ihop pengar för att resa". Vägrar att betala hemma eller hjälpa till med hushållssysslor. Har dessutom sedan en tid en ny pojkvän som flyttar in på helgerna och ser det som självklart att haka på dotterns tankar om hur det skall vara. Börjar tröttna på detta då det inte verkar finnas så mycket planer på vad hon tänker göra i framtiden.
Daniel Scharff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att du undrar hur länge barn har rätt att bo hemma och när föräldrar har rätt att "kasta ut" sina barn eller kräva hyra.Föräldrars försörjningsplikt, som detta handlar om, regleras i kapitel 7 i Föräldrabalken (FB).Av FB 7:1 st. 2 framgår att föräldrar är försörjningspliktiga gentemot sina barn fram till dess att barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i grund- eller gymnasieskola efter att det fyllt 18 år så är föräldrarna försörjningspliktiga till dess att barnet slutar skolan, dock längst tills barnet fyller 21 år.Din dotter har gått ut gymnasiet och är över 18 år. Du kan alltså kräva att hon flyttar hemifrån eller att hon betalar för sig. Det finns ingen möjlighet för henne att kräva att du försörjer henne. Vill hon inte flytta ut kan man faktiskt ta hjälp av Kronofogden (avhysning), vilket dock kan kännas lite hårt när det gäller sitt barn. Med vänliga hälsningar