Vårdnadshavare med samarbetssvårigheter

2017-10-19 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Det gäller en vårdnadstvist då vårdnadshavarna ej kan samarbeta kring barnen. Mamman har barnen heltid och pappan umgängesrätt varannan helg. Pappan vill ha barnen varannan vecka men hon samarbetar inte kring detta . Betalar underhåll för 3 barn och hon behöver pengarna för att dra runt sina bostadskostnader. Kommer ej till avtalade möten utan avbokar hela tiden . Hur länge kan man göra så utan påföljd? Detta har nu pågått ca 3 år och han tycks kämpa i motvind . Vill inget hellre än ha sina barn . Vad är det som säger att denna mamman har rätten på sin sida att få göra så här ? Finns det ingen som helst etik och moral i detta ?
Natalie van van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. BarnperspektivetVid vårdnadstvister ska varje enskilt fall bedömas utifrån en princip om barnet bästa samt utifrån ett barnperspektiv. Barnperspektivet innebär bland annat att domstolarna ska bedöma vilken vårdnadslösning som kan anses vara bäst för barnet, aldrig vad en förälder anser bäst eller mest rättvist. 6 kap 2 a § - Barnets bästaBarnet bästa innehåller olika kriterier som räknas upp i 6 kap 2 a § Föräldrabalken. Lagstiftaren har ansett att en riskbedömning ska göras, vilket innebär om det finns några faktorer som tyder på att barnet har eller kan fara illa hos den ena föräldern. Det anses även ligga i barnets behov att ha kontakt med båda föräldrarna. Det är det kriteriet som talar för att barnet behöver mer umgänge med sin pappa. Samtidigt ska dessa 2 kriterier vägas in i en bedömning där man även tar hänsyn till barnet vilja i den mån som är rimligt med hänsyn till ålder och mognad. Det görs en individuell bedömning i varje enskilt fall, vilket gör det svårt att säga definitivt att barnet har rätt till mer umgänge med pappan. Barnets kontinuitet och stabilitet spelar även en roll i bedömningen. Umgängessabotage och tillvägagångssättI 6 kap 15 § Föräldrabalken stadgas att barnet har en umgängesrätt till föräldern barnet inte bor med och att föräldrarna har en ömsesidig skyldighet att tillgodose den i den största möjliga mån. I detta fallet verkar mamman inte sabotera den umgängesrätt som finns överenskommen men motsäga sig att pappan vill utöka denna rätten. Jag råder denna pappan till att ansöka om samarbetssamtal i hans stadsdelsförvaltning där dessa vårdnadshavarna kan få hjälp att upprätta bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge. Därefter, om ingen lösning kan nås eller mamman inte samarbetar, är nästa steg att lämna in stämningsansökan till tingsrätten om ytterlig umgängesrätt eller vad nu pappan känner är bäst för barnen. Att mamman motsätter sig mer umgänge än vad som är överenskommet är i sig inte olagligt men att inte medverka till samarbetssamtal kan få konsekvenser vid en bedömning av vårdnadstvist i domstol då domstolen värdesätter en vårdnadshavares vilja och förmåga att samarbeta, det är vad som är bäst för barnet.Lycka till! Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Ansöka om ensam vårdnad

2017-10-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och min sambo har separerat. Vi har en son på 2år och jag vill ha ensam vårdnad. Pappan har aldrig betalat eller hjälpt till hemma i hushållet. Han ha aldrig engagerat sig i våran son heller. Sonen har mest varit ett hinder när pappan ska göra saker utanför hushållet och aldrig fått följa med. Han vaknar inte när sonen vaknar om nätterna och gråter och söker tröst/närhet. Min egen mamma har fått fara till oss och väckt pappan för han inte vaknat när ungen skrek å grät. ( jag va inne på operation och vi hade hantverkare hemma som ringde mig och sa att ungen gråter men pappan vakna inte när dom ropa. Dom renovera övervåningen medans vi va där nere på källarplan den tiden.) Med andra ord har jag som mamma. Tagit hand om barnet alla timmar om dygnet. Jobbar och betalat allt i hushållet. Nu vill pappan ha gemensam vårdnad men det vill inte Jag. Jag tycker att kan man knappt ta hand om sig själv ska man inte ha ansvar för ett barn. Han har inte visat ett engagemang tidigare så varför göra det nu?. Han har redan förlorat 2 andra barn i tidigare förhållanden så detta är 3dje gången han hamnar i denna sits. Kan jag söka ensam vårdnad eller kommer det ändå inte gå igenom är min fråga.
Soroosh Parsa |Hej,Tack för din fråga.Du kan ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten. Domstolen kommer att grunda sin bedömning på barnets bästa, dvs. en avvägning mellan riskerna med gemensam vårdnad mot fördelarna med att barnet har nära kontakt med båda föräldrarna. Pappans vilja att bidra med omvårdnad, trygghet och en god fostran har betydelse för bedömningen. Om domstolen bedömer att riskerna kan förebyggas med något hjälpmedel, t.ex. en kontaktperson, minskar dina chanser att vinna framgång i målet. Många uppfattningar och känslor får betydelse för utgången i målet, varför det är svårt att närmare ge dig besked om dina chanser. Inled gärna med samtal hos socialnämnden så får du bättre uppfattning om dina chanser i domstol. Nedan finner du en kortare utredning om vårdnadsmål och vad en domstol tittar på. Hör av dig om något är oklart i svaret.Ansöka om ensam vårdnadTingsrätten fattar beslut om ändring i vårdnaden om er son efter antingen din eller pappans ansökan (6 kap. 5 § föräldrabalken). Du och pappan kan även komma överens om att du ska ha ensam vårdnad genom ett skriftligt avtal som godkänns av socialnämnden (6 kap. 6 §).Barnets bästa är avgörandeUtgångspunkten är gemensam vårdnadI frågor om vårdnad är utgångspunkten alltid att gemensam vårdnad ska föreligga. Detta har lagstiftaren bestämt är bäst för barnen. Vid bedömningen om vad som är bäst för barnets bästa tittar domstolen på bland annat risken för att barnet far illa, barnets behov av kontakt med båda föräldrarna och kontinuitet för barnet (6 kap. 2 a §). Detta är ingen uttömmande uppräkning, utan domstolen ska beakta alla omständigheter som kan vara av betydelse för barnets bästa. En helhetsbedömningI förarbetena till lagen uttalas att frågan om vad som ska anses vara barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena och att hänsyn måste tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling varvid så långt möjligt ska beaktas såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter för barnet. Det framhålls att det ofta är nära nog omöjligt att objektivt slå fast vad som är bäst för barnet och att det till sist blir domstolens respektive socialnämndens uppfattning, antaganden och bedömningar som blir avgörande (proposition 1997/98:7 s. 104).Risken för att barnet far illaMed "barnet far illa" avses att barnet vid umgänget t.ex. måste vistas i en olämplig miljö på grund av pappans missbruk. I ett tidigare vårdnadsmål ansågs en pappa med hastigt uppträdande personlighetsförändringar och svängningar i humöret samt koncentrationssvårigheter utgöra en risk för barnet. Risken kunde enligt Högsta domstolen däremot motverkas genom att umgänget sker i begränsad omfattning under medverkan av en kontaktperson (NJA 2003 s. 372).Barnets behov av kontakt med båda föräldrarnaAvseende barnets behov av kontakt med båda föräldrarna, sägs det i förarbetena att det utan tvekan är bäst för barnet att ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna, men att detta inte får innebära att barnet måste leva eller umgås med en förälder under alla förhållanden (proposition 2005/06:99 s. 42). Småbarn förutsätts ha ett stort behov av stabilitet och kontinuitet i sin tillvaro, varför överflyttning av vårdnad inte får innebära en fullständig omvälvning i barnets liv (NJA 1998 s. 675).Med vänlig hälsning,

Ensam vårdnad

2017-10-11 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag och mitt ex har en dotter tillsammans som är 3,5år. När hon var 10 månader så var han otrogen och blev tillsammans med en annan tjej. Under tiden med den nya tjejen så började han använda droger igen. Detta hände år 2015. I november 2016 åkte han in i fängelse för drograttfylla,rattfylla och massa olovliga körningar. Han kom ut i juli 2017. Han missbrukar åter igen, kör bil (även blivit tagen av polis då han körde bil) och jag har nu fått nog (för dotterns skull) , min fråga är; Har jag stor möjlighet att få ensam vårdnad?
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Barnets bästaDet är svårt att ge ett klart svar på om du har stor möjlighet att få ensam vårdnad om er dotter. När en domstol ska avgöra frågan om en vårdnadshavare ska få ensam vårdnad så ska barnets bästa ligga i fokus. Varje enskilt fall ska avgöras utifrån en bedömning av de individuella förhållandena, och det går därför inte att säga exakt vad som menas med begreppet "barnets bästa". Hänsyn ska tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling, samt långsiktiga och kortsiktiga effekter för barnet. Utgångspunkten är alltså barnets perspektiv. I föräldrabalken ges några omständigheter som ska beaktas när domstolen ska avgöra vad som är det bästa för barnet:- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp- att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar- att barnet far illa- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.Men det är inte det enda domstolarna har att beakta, utan ska alltså se till samtliga omständigheter i fallet.Gemensam vårdnadOm ditt ex fortfarande vill ha gemensam vårdnad, så kommer domstolen besluta om gemensam vårdnad om det är det bästa för er dotter. Om ingen av er vill ha gemensam vårdnad är domstolen dock skyldig att upplösa den gemensamma vårdnaden och ge någon av vårdnadshavarna ensam vårdnad. Vem som får ensam vårdnad beror återigen på vad domstolen anser är det bästa för barnet. Ditt ex inställning till vårdnadsfrågan är alltså också av betydelse för vilket vårdnadsbeslut domstolen får fatta.SammanfattningSammanfattningsvis kan sägas att domstolen kommer fatta ett beslut utifrån vilket vårdnadsalternativ som är bäst för barnet. Generellt kan sägas att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran under sin uppväxt (6 kap. 1 § föräldrabalken). När vårdnadshavare inte är överens om vårdnad om barn kan ett första alternativ vara att vända sig till kommunen, som kan erbjuda bland annat samarbetssamtal. Om det inte leder till någon lösning, kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten där du yrkar på ensam vårdnad.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar,

Vem får vårdnaden när man är ogifta?

2017-10-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Jag och min pojkvän har gått isär och vi ska ha barn om 5 veckor. Vi kan inte prata längre då vi bara bråkar tyvärr. Vi bodde tsm i min lägenhet som jag började hyra innan vi vart tsm. Vi bodde tsm i nästan 6 år och han betalade bara 3 hyror under den tiden. Nu kräver han att han vill ha tillbaka pengarna för dom där 3 hyrorna som han betala. Måste jag betala tillbaka dom pengarna till han ? Med tanke på att vi bodde tsm och så många hyror som jag har betalat. Sen påstår han att han kommer få hela vårdnaden av vårt barn då han har jobb och får lön. Jag är arbetslös och får pengar från försäkringskassan. Stämmer det ? Mvh mathilda
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din första fråga rör om din före detta sambo kan begära tillbaka pengar för de hyror han har betalat medan ni bodde tillsammans.Som sambos har man ingen försörjningsplikt eller någon skyldighet att dela upp kostnader lika emellan varandra. Utgångspunkten kan man säga är att var och en står sina egna kostnader. Jag skulle säga att om ni inte hade någon annan form av överenskommelse så finns det ingen generell grund för att din f.d. sambo skulle kunna kräva tillbaka utlägg för hyror. Nu vet inte jag om han också stod på hyreskontraktet som hyresgäst, om han gjorde det hade han ju även gentemot hyresvärden en skyldighet att tillsammans med dig prestera betalning av hyran. Svaret på frågan bygger därmed egentligen mest på vad ni har kommit överens om, har ni kommit överens om att han ej ska behöva stå för några boendekostnader så kan han ha en rätt att kräva tillbaka pengarna, men i övrigt så verkar det som att det inte finns någon sådan grund.Avseende din andra fråga så rör den huruvida din f.d. sambo kommer få ensam vårdnad om ert gemensamma barn. När ett barn föds och mamman inte är gift så sker en s.k. faderskapsutredning. I första fall går det endast ut på att mamman får ange vem som är far till barnet och pappan får bekräfta detta (1 kap. 4 § FB). Om inte det går så görs en mer noga utredning.Att ha vårdnad om barnet innebär att man har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB), observera att fråga om boende och umgänge är en annan sak. En förälder kan t.ex. ha vårdnaden om ett barn utan att barnet stadigvarande bor hos föräldern. När föräldrarna till ett barn inte är gifta vid födelsen så får modern ensam vårdnad av barnet (6 kap. 3 § FB). Domstolen kan besluta om gemensam vårdnad eller att den andra föräldern får ensam vårdnad efter ansökan av föräldern (6 kap. 5 § FB). Vid denna bedömning så tar domstolen hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet och rätten får inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det. Ändring av vårdnaden kan även ske genom skriftligt avtal som godkänns av socialnämnden.Svaret på din fråga blir därmed att utgångspunkten är att du har ensam vårdnad om barnet eftersom att du och barnets pappa inte är gifta. Pappan kan dock ansöka om att ni ska ha gemensam vårdnad om barnet eller att han ska få ensam vårdnad. I frågor om barn så ska man alltid utgå ifrån barnets bästa och oftast så anses det vara barnets bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad, om inte det finns en stark oförmåga att samarbeta mellan föräldrarna. Jag kan inte svara på huruvida han skulle kunna ha större möjlighet att få ensam vårdnad eftersom att det är flera faktorer som spelar in i den bedömningen, men det faktum att du får ersättning från försäkringskassan är inte i sig en anledning till att du inte skulle kunna ha kvar vårdnaden.Hoppas du känner att du har fått svar på dina frågor, om du vill ha närmare och mer precis rådgivning så kan du boka tid med en utav våra verksamma jurister eller ringa in till vår gratis telefonrådgivning. Föräldrabalkens (FB) bestämmelser hittar du här.Vänligen,

Bör jag ansöka om ensam vårdnad?

2017-10-16 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Är ensam vårdnad att föredra? Har 2 pojkar (9 och 16) med en kvinna som har funktionshinder. Vi gick ifrån varandra 2010 och då blev det bestämt att jag skulle vara boendeförälder och hon umgängesförälder. Hon har flertalet gånger misskött sig ex gjort sig okontaktbar, inte hämtat pojkarna vid umgängeshelg, visat sin oförmåga i sitt föräldraskap på flera sätt. Bristande kommunikation. Känner att ensam vårdnad är att föredra då jag i praktiken har helhetsansvar över pojkarna, mamman och hennes man (båda sjukpensionärer) anser sig inte ens ha råd att tillhandahålla hygien för pojkarna samt att tandborstning är bristfällig. Makens alkoholvanor också oroande, då dom tänkte hämta pojkarna en timme efter alkoholintag.
Linn Nyberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnad av barn regleras i Föräldrabalkens 6 kapitel. Utgångspunkten gällande frågor om barnets vårdnad, boende och umgänge är att alla beslut ska tas med utgångspunkt i barnets bästa. Detta framgår av 2a §.Vidare framgår det av 2§ att den som har vårdnaden om ett barn ansvarar över och är skyldig att tillgodose barnets personliga förhållanden och även att barnets behov ska bli tillgodosedda. Bland dessa behov gäller barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran, 1 §. Om någon av föräldrarna som har vårdnaden om barnet gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som kan medföra bestående men för barnet ska rätten besluta om ändring i vårdnaden. Då barnet står under båda föräldrars vårdnad och endast en av föräldrarna brister i detta ska den andra ensam ha vårdnad om barnet. 7 §. Då barnet står under vårdnad av båda föräldrarna, som i ditt fall, och någon av er skulle önska ändring i vårdnaden så kan antingen en av er eller båda vända er till tingsrätt för att pröva talan. Rätten ska då besluta om gemensam vårdnad alternativt anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna, 5 §. Målet ska tas upp av rätten i den ort där barnet har sitt hem, 17 §.Sammanfattningsvis har man som vårdnadshavare en skyldighet att tillgodose och ombesörja för barnen. Om, som du beskriver det i din fråga, den ena vårdnadshavaren brister omfattande i sin omsorg så skulle det finnas skäl för att ta upp frågan om ensam vårdnad. Om ni skulle själva komma överens om att ensam vårdnad är det optimala kan ni vända er till socialtjänsten för att själva avtala om detta. I annat fall så kan du vända dig till tingsrätt som då gör en bedömning utifrån vad som kan anses vara bäst för era barn gällande vårdnad. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Ensam vårdnad om barn

2017-10-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag och min första fru är skillda och har gemensamt vårdnad för vår 11prings son som är folkbokförd hös henne men från måndag till fredag är hös mig och på helgerna bor hös henne. Jag ska flytta till en annan kommun och vill ta barnet med mig och på helgerna hös henne då har vi en timme med bilen mellan oss. Hon vägrar att släppa barnet men hon är analfabet och kan inte hjälpa barnet. Jag måste ansöka om stämning men villka tips kan ni ge mig?Tack på förhand !
Mikhail Atayev |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du önskar ha ensam vårdnad om barnet. Begreppet ensam vårdnad regleras i 6 kap. 5 § föräldrabalken (FB) första stycket som säger följande:"Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill någon av dem få ändring i vårdnaden, skall rätten efter vad som är bäst för barnet förordna att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna." Dock domstolen får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det, enligt 6 kap. 5 § FB andra stycket.Vidare säger lagstiftaren i 6 kap.5 § FB tredje stycket att "Frågor om ändring i vårdnaden enligt första stycket prövas på talan av en av föräldrarna eller båda. I mål om äktenskaps- skillnad får rätten utan yrkande anförtro vårdnaden om barnet åt en av föräldrarna, om gemensam vårdnad är uppenbart oförenlig med barnets bästa." Diskussion om ensam vårdnadFörutsättningar för att du ska anses som mer lämplig som vårdnadshavare är om du har jobb, bostad mm. Om du vid detta tillfälle fortfarande motsätter dig gemensam vårdnad, kommer rätten behöva avgöra hur vårdnaden skall se ut med hänsyn till barnets bästa. Av det som du har beskrivit uppfattar jag att det skälet att din fru inte sköter barnet på ett lämpligt sätt vill du driva framåt. För att få positiv resultat ska du precisera skälet i och med att på vilket sätt hon egentligen missköter sig, var föreligger brist i vårdnad från hennes sida osv. Du ska inte glömma att sådana frågor som var är lämpligast för barnet att gå till skolan, var barnet trivs bättre eller övriga liknande frågor kommer vara vägledande i utredningen. Rätten ska ta alla omständigheterna i bedömning och ska utgå från vad som är bäst för barnet vid den aktuella tidpunkten. Samarbetsavtal om ensam vårdnadNi kan även avtala om att vårdnaden ska tillfalla endast en av er. Detta ni kan göra hos socialnämnden som ska godkänna ett samarbetsavtal sinsemellan, dvs. ett avtal där ni går igenom t.ex. hur mammans umgänge med barnet skall se ut, enl. 6 kap. 6§ FB. I detta avtal kan ni bestämma frågor såsom: om hon skall vara med varje gång du träffas med barnet eller om hon får vara ifred med barnet eller om hon ska få rätt att ta barnet på semester mm. Om ni inte kan komma överens i dessa frågor, har du inget annat val än att gå till domstol och låta rätten avgöra hur hennes umgänge med barnet skall se ut. Umgänges rättDu ska inte glömma att även om du får ensam vårdnad ska inte din fru tappa möjlighet att umgås med barnet. Huvudregeln är att barnets bästa ska stå i främsta rummet, därför ska ni samarbeta med varandra för att tillgodose barnets behov. Du ska se till att barnets behov av umgänge med din fru tillfredsställs därmed, enl. 6 kap. 15§ FB. Du kan vägra umgänge av den orsaken att du är ensam vårdnadshavare enligt 6:11 FB men då riskerar du också att din fru eller socialnämnden väcker talan om umgängesrätt enligt 6:15a FB.SammanfattningAvslutningsvis kan sägas att det är förhållandevis svårt att få ensam vårdad om ett barn om inte den andre föräldern frivilligt går med på det. Men om du lyckas att få det ska du se till att barnets bästa tillgodoses genom att tillåta kontakt med frun då hon har fortfarande kvar umgängesrätt.Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!Med vänliga hälsningar

Kan ett barn bestämma att den ena förälder ska ha ensam vårdnad?

2017-10-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min dotter vill att jag ska ha ensam vårdnad över henne hon är 14 år eftersom hennes pappa bara nervärderar henne osv kan hon bestämma det?
Simon Rydberg |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer inledningsvis svara på din fråga ifall din dotter kan bestämma att du ska få ensam vårdnad. Därefter kommer jag gå igenom hur man gör för att ansöka om ensam vårdnad. Kan ett barn bestämma att den ena förälder ska ha ensam vårdnad?Utgångspunkten vid vårdnadstvister är att gemensam vårdnad är det bästa för barnet. Det är dock möjligt att ge den ena föräldern ensam vårdnad ifall det inte är förenligt med barnets bästa att vårdanden är gemensam. Det är alltså föräldrarna/föräldern som får ansöka om att upplösa den gemensamma vårdnaden och beslutet tas av antigen socialtjänsten eller tingsrätten. Barnet kan alltså inte själv bestämma vilken förälder som ska vara vårdnadshavare. Hur får man ensam vårdnad?Den gemensamma vårdnaden kan upplösas på två sätt, antingen genom att föräldrarna kommer överens om att den ena föräldern ska ha ensam vårdnad eller genom dom. Om du och fadern tror att ni kan komma överens i frågan om vårdnaden ska ni tillsammans vända er till socialtjänsten i er hemkommun. Om du inte tror att ni kan komma överens i frågan behöver du skicka in en stämningsansökan där du ansöker om ensam vårdnad till tingsrätten. Tingsrätten kommer då att bestämma vem som ska ha ensam vårdnad om barnet eller om den gemensamma vårdnaden ska bestå. Om båda föräldrarna yrkar ensam vårdnad för egen del måste tingsrätten bestämma att en av dem ska få ensam vårdnad. Om någon av föräldrarna yrkar att tingsrätten ska bestämma att den gemensamma vårdnaden ska bestå kan tingsrätten döma till gemensam vårdnad mot den andras vilja. När tingsrätten ska avgöra ifall den gemensamma vårdandaden ska upplösas utgår man huvudsakligen från två grunder. Den första grunden är att det föreligger samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. Ett exempel på detta är när konflikten mellan föräldrarna är så svår och djup att det är omöjligt för dem att samarbeta i frågor som rör barnet. Eftersom jag inte vet hur samarbetet mellan er föräldrar är kan jag inte avgöra ifall detta är en grund som blir aktuell i ert fall. Den andra grunden är att någon av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare samt att detta påverkar barnet negativt. Exempel på detta är när den ena vårdnadshavaren har svåra alkohol/narkotikaproblem, är svårt psykiskt sjuk, misshandlar barnet eller utsätter barnet för sexuella övergrepp. Eftersom jag inte vet i vilken utsträckning din dotter upplever att pappans beteende påverkar henne kan jag inte heller avgöra ifall denna grund blir tillämplig. Ifall du och din dotter behöver hjälp med att ansöka om ensam vårdnad rekommenderar jag dig att ta kontakt med en familjerättsbyrå som kan hjälpa er i processen. Vänligen,

Informationsplikt för föräldrar med ensam vårdnad

2017-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |En principfråga angående informationsplikten för den förälder som har enskild vårdnad. Är den föräldern skyldig att informera den andre föräldern FÖRE en större förändring i barnens liv t ex flyttning eller fosterhemsplacering eller räcker det med att informera den andre EFTER när förändringen redan är skedd?
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer först att redogöra kort för hur rättsläget ser ut och sedan försöka ge ett så konkret svar som möjligt. Detta hittar du under den tredje rubriken. Informationsplikten finns för att främja barnets umgänge med den andra föräldernJag tolkar din fråga som att du menar den informationsplikt för ensamma vårdnadshavare som finns i föräldrabalkens 6 kap. 15 § stycke fyra (om umgänge). Där står det att den som är ensam vårdnadshavare ska lämna "sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar mot det." Informationsplikten finns alltså för att den förälder som inte har vårdnaden av barnet ska få veta saker om barnet som är viktiga att känna till när den föräldern ska umgås med barnet. Precis som du säger, är vårdnadshavaren skyldig att informera om större förändringar i barnets liv, som att barnet ska flytta, vistas utomlands eller upplysningar om barnets hälsa. Men informationsplikten gäller även mer vardagliga saker, som t.ex. barnets kamratrelationer och fritidsintressen m.m. Det viktigaste är dock att den andra föräldern får information om barnet som är viktig för den föräldern att känna till när denna ska umgås med barnet, så att föräldern som inte är vårdnadshavare ändå kan leva med i barnets vardag på ett naturligt sätt.Undantag när information inte behöver lämnasAtt den föräldern som har vårdnaden av barnet är skyldig att informera den andra föräldern innebär å anda sidan inte all information om barnet måste lämnas ut. Helt vardagliga saker som inte är av någon särskild betydelse behöver inte nämnas och den andra föräldern kan inte heller kräva detta.Det finns ett undantag i paragrafen (föräldrabalken 6 kap. 15 § stycke fyra), och detta innebär att om "särskilda skäl" talar mot att viss information ska lämnas ut, behöver detta inte göras. Det kan t.ex. handla om att barnet har berättat en hemlighet för föräldern, som barnet inte vill att den andra föräldern ska veta. Det kan också vara så att den förälder som är vårdnadshavare har flyttat för att undgå trakasserier av den andra föräldern och därför inte vill berätta var barnet (och hen själv) bor.Spelar det någon roll om informationen lämnas före eller efter en större förändring i barnets liv?Svaret på din fråga blir att det egentligen inte spelar någon roll om information om en större förändring i barnets liv lämnas före eller efter det att förändringen har skett. När informationen ska lämnas beror helt enkelt på när den andra föräldern behöver veta en sådan sak, det vill säga när denne ska umgås med barnet. Anledning till att informationsplikten finns är för att främja barnets umgänge med den förälder som inte är vårdnadshavare och det är för barnets skull som informationen ska lämnas. Så länge den förälder som har rätt att umgås med barnet får informationen i tid gör det alltså inte något om den lämnas före eller efter en större förändring. Naturligtvis är det väl alltid att föredra om sådan information kan lämnas så tidigt som möjligt, alltså innan förändringen sker, men detta är inte något krav. Hoppas att du har känner att du har fått svar på din fråga. Om någonting fortfarande känns oklart får du gärna lämna en kommentar här i kommentarsfältet så kollar jag på det så snart jag kan. Vänliga hälsningar, Joakim Raivio