Hur gör jag för att få ensam vårdnad?

2018-03-16 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej.Jag och min dotters pappa valde att separera i maj förra året. Han bestämde sig sedan för att flytta 60 mil ifrån henne. Som det ser ut just nu så kommer han ner var TREDJE helg, träffar alltså henne fredag morgon tills söndag förmiddag (åker runt 12-13), dvs han träffar henne 2,5 dagar i månaden. Resten sköter jag och min nya sambo. Har även försökt få ner pappan för att VABa när dottern varit sjuk, men det kunde han inte för det var för kort varsel. Vi har delad vårdnad och jag känner bara att detta är helt fel då jag tar allt ansvar och sköter precis allt med henne medans han hälsar på 1 gång i månaden. Finns det någon del i föräldrabalken för detta? Jag vill ha egen vårdnad. Hur stor är chansen för detta?
Binh Tran |Hejsan! Kul att du vänder dig till oss på Lawline. Utgångspunkter när jag svarar på din fråga. Regler om vårdnad finns, som du redan vet, i föräldrabalken. Jag utgår från mitt svar att din fråga är om du kan få egen vårdnad utifrån omständigheterna du just berättat och att du vill ha mer bestämmanderätt över din dotter eftersom du anser att dotterns pappa inte är så inblandad i hennes liv. Jag utgår ytterligare att du och din dotters pappa inte har något avtal gällande boende men att hon bor stadigvarande hos dig. Förstärk boendet med rättsliga åtgärder.Som sagt, tolkar jag att du och han inte har ett avtal om boendet sinsemellan när det gäller eran dotter. Detta kan du ändra på och få till ett rättsligt avtal vilket ger mer skydd och bestämmanderätt till dig. Att ha rättslig kontroll är alltid bra, speciellt när det gäller din dotter. Första steget vid ett upprättande av ett boendeavtal är att du vänder dig till kommunen där du bor och deras socialtjänst. De har en avdelning som oftast kallas för "familjerätten" som erbjuder samarbetsavtal där ni kan få hjälp med att få till stånd ett avtal om boende. Om detta inte fungerar, så gäller det att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten och låta dem avgöra målet. Lagrummet som reglerar detta är 6kap 14a§ föräldrabalk. Eftersom du redan är boendeförälder och allting verkar att fungera bra, så är det nära till omöjligt att du inte får boendet genom rättslig verkan. Du kan läsa mer om processen och tillvägagångssättet här. Underhållsskyldighet.Eftersom han inte står för hennes ekonomiska underhåll ska du få underhållsstöd från honom, 7kap 1§ föräldrabalk. Underhållsstödet ska ni avtala om och om du inte får det just nu så se till att få det. Det gör du genom samma förfarande som nämnt ovan. Familjerätten i socialtjänsten i din kommun kommer att kunna hjälpa dig mer med detta. Läs mer om det här. Om ändrad vårdnad. Ändring av vårdnad stadgas i 6kap 5§ föräldrabalk. Utgångspunkten för en ändrad i vårdnaden är barnet och vad som är det bästa för henne. Om du vill ändra vårdnaden så börjar du ärendet genom att, även här, skicka in en stämningsansökan till tingsrätten som sagt ovan. Utgången vid en eventuell vårdnadstvist för er kan jag tyvärr inte säga eftersom det beror även på vad din dotters pappa vill. Om han vill ha fortsatt delad vårdnad så kan rätten bestämma om delad vårdnad emot din vilja. Om han vill ha ensam vårdnad och du också vill ha ensam vårdnad så måste rätten välja en av er som vårdnadshavare. Rätten lägger mycket vikt på att barnet ska ha god kontakt med båda föräldrar och det kräver således starka omständigheter som säger emot detta för att ensam vårdnad ska kunna förordnas. Faktumet att han inte träffar henne ofta eftersom han bor långt ifrån kommer sannolikt inte räcka för rätten att bestämma ensam vårdnad för dig. Emellertid kan det finnas andra omständigheter som gör så att du kan få ensam vårdnad som du inte har berättat och det kan vara värt att väcka talan genom stämningsansökan.Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig och upplysa dig om dina möjligheter! Vill du ha ytterligare hjälp att tillvarata dina rättigheter så kan du alltid boka tid med en av Lawlines egna jurister genom att klicka här.Med vänliga hälsningar!

Påverkar en förälders partners tidigare kriminalitet utgången i en vårdnadstvist?

2018-03-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hejsan. De är så att ja har börjat träffa en tjej som ligger i vårdnadstvist med pappan till sin dotter. Om vart dottern ska bo och gå i skola. Nu är mamman "min tjej" orolig att mitt gamla liv ska på verka hennes utgång ur tvisten. Då jag har varit dum och busig och avtjänat fängelse straff. För misshandel och skadegörelse. Dom flesta saker här hänt då för ca 10 år sen. Har ett fängelse straff på en misshandel för ca 4 år sen. Inget av min brott har med barn eller kvinnor att göra. Kan detta påverka hennes utgång om hon har ett förhållande med mig ? Idag lever vi inte ihop. Men har planerat att göra de. Är de något som kan påverka?
Elinor Berg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrabalken reglerar vårdnadstvisterInledningsvis kommer jag redogöra för vad rätten tar hänsyn till vid avgörande av vårdnadstvister.Vid avgörande av vårdnadstvister är barnets bästa avgörande för utgången (6 kap. 2a § 1 st. föräldrabalken). Vad som är att se som barnets bästa varierar från fall till fall. Det rör sig om en individuell bedömning i det enskilda fallet. Det finns dock ett fåtal riktlinjer att följa vid bedömningen av vad som är att se som barnets bästa. Inledningsvis kan sägas att ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran (6 kap. 1 § föräldrabalken). Ytterligare en omständighet som tas i beaktning är barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2a § 2 st. föräldrabalken). Även risken för att ett barn far illa tas hänsyn till vid bedömningen av vad som anses vara barnets bästa (6 kap. 2a § st. 2 föräldrabalken). Med detta menas bland annat att rätten tar hänsyn till om det finns en risk att barnet exempelvis utsätts för någon form av övergrepp eller förs bort av någon av föräldrarna. Vidare tas även hänsyn till barnets egen vilja i de fall barnet är moget nog att uttrycka denna. Bedömningen i ditt fallSom jag ovan har beskrivit i mitt svar avgörs vårdnadstvister till följd av omständigheterna i det enskilda fallet. Det finns inget rätt eller fel då definitionen av vad som är att se som barnets bästa varierar från fall till fall. Jag kan därför inte svara med säkerhet på hur rätten kommer se på situationen i just detta fall. Jag skulle dock vilja påstå att det faktum att du tidigare sysslat med viss brottslighet inte bör påverka vårdnadstvisten. Det som är relevant och det som rätten tar hänsyn till är att barnets behov blir tillfredställda, något som bör kunna ske trots att du är tidigare dömd för brott. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan man kräva ensam vårdnad?

2018-03-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, jag har två barn och gemensam vårdnad med deras pappa. Deras pappa bor i centrala Stockholm och jag och barnen bor i Huddinge. Barnen har sina aktiviteter och skola i Huddinge. Nu är barnen anmälda till två aktiviteter på söndagar och deras pappa vägrar låta dem gå på det då han tycker att det blir jobbigt pga att han saknar bil och har ett barn till hemma. han menar även på att sambos barn har aktiviteter och då kan han inte ta våra barn till sina aktiviteter. Mina barn brinner för deras aktiviteter och jag undrar vad jag kan göra för att dem ska få fortsätta med det? Jag har erbjudit att köra dem till aktiviteterna men han vägrar. Kan jag kräva ensam vårdnad? Kan tillägga att han bor i en etta med barnen och kan inte träffa kompisar eller umgås med sina vänner då dem är hos sin pappa eftersom han bor lång bort. Han har inte heller någon delaktighet i deras skol-eller dagismöten. Snälla svara på detta då jag inte vet vad jag ska ta mig till. Med vänlig hälsning
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga!Regler om barns vårdnad hittar du i 6 kap föräldrabalken (FB).Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna kan en förälder som vill åstadkomma en ändring i vårdnaden ansöka om detta till rätten. Rätten ska då besluta huruvida en sådan ändring ska ske, 6 kap. 5 § FB. I alla beslut rörande barns vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande, 6 kap. 2 a § FB. Detta innebär bland annat att domstolen i sin bedömning ska beakta risken för att barnet far illa samt barnets möjligheter till en god och nära kontakt med båda föräldrarna. Ju äldre och mognare barnet är desto större hänsyn ska tas till barnets egna vilja. I sin bedömning ska domstolen även ta hänsyn till barnets rätt till kontinuitet i vardagen, samt föräldrarnas förmåga att samarbeta.Det finns alltså en möjlighet för dig att ansöka om ensam vårdnad. Utifrån det du beskriver tyder mycket på att barnens pappa inte är särskilt engagerad i barnens skolgång eller fritidsaktiviteter. Dessutom verkar det som att ni som gemensamma vårdnadshavare har vissa samarbetssvårigheter rörande barnen. Detta är omständigheter som möjligtvis kan innebära att det skulle ligga i linje med barnens bästa att ge dig ensam vårdnad. Jag vill dock poängtera att det inte är möjligt för mig att, utifrån denna begränsade information, garantera hur utfallet skulle bli om er tvist togs upp i domstol. Mitt svar har istället syftat till att ge dig en övergripande förståelse för de regler som gäller samt vad domstolen särskilt beaktar i vårdnadstvister.Hoppas att du är nöjd med ditt svar, och om inte är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Med vänliga hälsningar

Fråga om hur det går till om ena föräldern har ensam vårdnad och den andra föräldern vill ha gemensam vårdnad

2018-03-07 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, jag undra hur det går till om mamman redan har ensam vårdnad och pappan nu vill ha gemensam vårdnad. Mamman försöker verkligen se till att barnen träffar sin pappa lika mycket som dom träffar henne men pappan är väldigt ostabil och kan helt plötsligt ändra på de dagar dom har bestämt att han ska ha barnen. Han lämnar dom tidigare än vad dom bestämt och hämtar dom senare än vad som var bestämt. Tack på för hand
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Från ensam till gemensam vårdnad.Om föräldrarna är överensOm båda föräldrarna skulle vara eniga om gemensam vårdnad så kan de avtala om att den ensamma vårdnaden ska ändras till gemensam vårdnad. Ett sådant avtal blir giltigt genom att det är skriftligt samt godkänt av socialstyrelsen (se här). Om föräldrarna inte är överens? Skulle föräldrarna däremot inte vara överens utan enbart en av dem vill ha ändring i vårdnaden, så kan den förälder som vill ändra vårdnaden väcka talan hos en domstol (se här). Domstolen beslutar då om ensam vårdnad ska kvarstå eller om den ska ändras till gemensam vårdnad. En sådan talan kan väckas genom att skicka in en stämningsansökan till den tingsrätt i den ort där barnet bort. Vid prövning av gemensam vårdnad tittar domstolen främst på föräldrarnas samarbetsförmåga, dvs. om föräldrarna kan samarbeta gällande frågor om barnet. Avgörande dock är vad som är det bästa för barnet. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad gör jag när barnen inte vill åka till pappan och vi har samarbetssvårigheter?

2018-03-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej ! Vi har gemensam vårdnad, båda barnen bor hos mig på heltid (mamman). Vi har har en infekterad samarbets svårigheter där pappan inte respekterar elr lyssnar på mig alls han kör sitt eget race.. pappan flyttade 16 mil iväg från barnen förra sommaren.. han har varannan helg elr när han känner att det passar.. den äldsta sonen 11 år går till kurator på skolan för han blir orolig varje gång han vet han ska till pappan.. för de få helger han har dem så säger barnen att han åker iväg å de lämnas ensamma flera timmar.. och han lägger hela ansvaret på att 11åringen ska ta han om hans lillasyster på 6 år.. ? Vilket skapar oro .för alla .. nu vill barnen inte åka dit .. och när jag talar om det för pappan han fullkomligt dumförklarar mig som mamma? Hur gör jag i denna situation vart vänder jag mig ?hur ska jag göra för att nå fram? Detta har pågått i snart 7år det ända vi vill är att få lugn å ro. Han blir väldigt arg skriker å gapar pappan alltså
Clara Wågefjell |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!Jag lider verkligen med er och ska försöka göra allt jag kan för att hjälpa dig och din familj. Det finns flera olika juridiska frågor jag kan hjälpa dig att reda ut, men även några praktiska när det kommer till problem med barn och föräldrar. Jag tänker att jag börjar med att berätta lite om umgänge och senare i texten om vad du kan göra som mamma. Jag kommer ta min utgångspunkt i Föräldrabalken (FB).Har båda föräldrarna rätt att umgås med sina barn?En viktig utgångspunkt är att en förälder inte har rätt till umgänge med sitt barn, men barnet har rätt till umgänge med sin förälder (6 kap. 15 § första stycket FB). Dock ska den föräldern barnen inte bo med uppmuntra till umgänge med den andra föräldern (6 kap. 15 § andra stycket FB). Föräldern som barnet inte bor med kan i domstol begära umgänge, men domstolen kommer då grunda sitt beslut i barnets bästa (6 kap. 15 a § första stycket FB och 6 kap. 2 a § FB). Barnets bästa innebär att domstolen tar hänsyn till barnets mående, utveckling, om det far illa och relationen till föräldrarna. Det kommer också att tas hänsyn till barnets vilja, dock lite beroende på ålder och utveckling. Pappan till dina barn har alltså idag ingen rätt att umgås med barnen, men du ska uppmuntra till det. Skulle han begära vårdnad i domstol kommer domstolen att ta hänsyn till och fästa vikt vid det du har berättat för mig.Vad ska man man göra om man inte kommer överens med den andra föräldern och behöver hjälp i familjefrågor?Om det är så att ena föräldern brister i omsorgen för sitt barn kan domstolen besluta om att vårdnaden ska ändras (6 kap. 7 § första stycket FB). Även här kommer ett beslut grundas på barnets bästa. Det är en möjlig väg att gå. Dock skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med socialnämnden i din kommun eller boka tid med någon av våra jurister här på Lawline. Det är kan vara en stor process att ta sig an själv och ofta kan du få hjälp i många olika frågor på socialnämnden. Jag önskar er all lycka till, återkom gärna om du har någon mer fundering!Med vänlig hälsning,

Varför nekas gemensam vårdnad när båda föräldrarna är överens?

2018-03-12 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Om båda föräldrarna är överens om gemensam vårdnad varför har vi då blivit nekade ?
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Till att börja med vill jag framhäva att vårdnadstvister är väldigt individuella och det är omöjligt för mig att veta varför just er vårdnadstvist har hanterats på detta viset. Det jag kan göra är att förklara generellt vad man fokuserar på i vårdnadstvister och vilka resonemang som görs. Vårdnadstvister är också väldigt känslosamma och jag vill därför förtydliga att min rådgivning är en generell redogörelse för lagen och inte en bedömning av er som föräldrar. Utgångspunkten är alltid "barnets bästa" Bedömningen om vad som är bäst för barnet är lagstadgat och består av flera aspekter. Det får inte finnas någon risk att barnet far illa hos ena föräldern, man främjar kontinuitet i barnens liv (att de ska bo kvar där de har skola och trygghet tex), barnen har en rätt till god kontakt och relation till båda föräldrarna och slutligen får barnets egna vilja påverkan av beslutet i den mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder och mognad.(6 kap. 2 a § Föräldrabalken)Gemensam vårdnad är måletForskning visar att barn med två föräldrar med gemensam vårdnad mår bättre än de med delad vårdnad, och därför är det målet vid vårdnadstvister. Domstolen vill besluta om gemensam vårdnad och kan göra det mot en förälders vilja, men inte emot båda. År 2017 kom en SOU som heter: "Se barnet" med lagförslaget att domstolen ska kunna döma gemensam vårdnad emot båda föräldrarnas vilja. I ert fall är ni båda ense om gemensam vårdnad och har blivit nekade till detta, vilket vid första anblick förvånar mig då gemensam vårdnad som nämnt är målet och i enlighet med barnets bästa. (6 kap. 5 § Föräldrabalken)Sammanfattningsvis vad som kunnat påverka vårdnadsbeslutetOm man föreställer sig att gemensam vårdnad är ena sidan av myntet så är samarbete andra sidan. Ofta ansöker en förälder om ensam vårdnad för att det helt enkelt inte går att samarbeta med andra föräldern, att relationen mellan föräldrarna är så infekterad och konfliktfylld att den gemensamma vårdnaden inte är möjlig att genomföra. Jag kan som nämnt endast spekulera i och med att din fråga inte innehåller så mycket bakgrundsinformation, men jag tror att ni blivit nekade gemensam vårdnad för att det inte ansetts fungera. Det kan bero på mycket samarbetssvårigheter och konflikter som går ut över barnet, eller att gemensam vårdnad skulle få en negativ effekt på "barnets bästa" (se alla kriterierna ovan under första rubriken) (6 kap. 4 § Föräldrabalken). Enda anledningen till att neka gemensam vårdnad är för att det ansetts påverka barnet mer negativt än andra alternativ. I vårdnadsfrågor ställer sig rätten på barnets sida och tar ingen markant hänsyn till föräldrarnas vilja eller planering. Barnets bästa väger alltid tyngst. Om ni läser min redogörelse för vad man ska ta hänsyn till när man avgör en vårdnadsfråga och känner att inget av detta passar in på er situation kan ni förmodligen överklaga. Det framgår inte vilken instans/myndighet som tagit detta beslutet men ni har nästintill alltid en möjlighet att överklaga beslutet till domstol/högre instans. Högsta domstolen är högsta instans och dess beslut kan inte överklagas. Ni har också rätt att få veta vad som legat till grund för beslutet, så begär ut den informationen.Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Vad krävs för ensam vårdnad?

2018-03-07 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hejsan, jag har en 7 månaders son tillsammans med mitt ex. Vi har gemensam vårdnad. Han har aldrig köpt nått åt sonen utan att jag tjatat. Han har ingen bostad, missköter sina räkningar och även ett lån som vi båda står på men som han ska betala. Han har ett förflutet med droger och kriminalitet och jag är rädd att han börjat med sånt igen eftersom han är omöjlig och prata med. Och han tar inget ansvar över nånting. Inte träffat sonen på 3 veckor då han inte hör av sig. Har jag rätt att ansöka om ensam vårdnad ? Mvh
Emma Liberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt att ansöka om ensam vårdnad. Reglerna om vårdnad finns i 6 kap föräldrabalken.Vad krävs för ensam vårdnad?Frågor om barns vårdnad behandlas idag utifrån vad som är bäst för barnet (6 kap 2a § föräldrabalken). Barnets bästa är alltså avgörande för alla beslut om vårdnad. Eftersom att det är så olika från fall till fall vad som är bäst för barnet går det inte att säga vad som alltid är barnets bästa. Här ska ändå ges några exempel på vad domstolen brukar lägga vikt vid.-Barnets behov av en nära och god relation till båda föräldrarna. Vanligtvis anser man att det bästa för barnet är gemensam vårdnad så att barnen får bibehålla en stark relation till båda föräldrarna. -Kontinuitet och stabilitet i barnets tillvaro. Att flytta ett barn till en främmande miljö kan vara till skada för barnets utveckling och därför ska barnet inte tvingas flytta i onödan. -Barnets vilja. Vad barnet vill har betydelse och det får större betydelse ju äldre barnet blir. Om barnet är litet har barnet alltså inte mycket att säga till om.-Risk för att barnet far illa. Med detta menas främst risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller annars far illa. För att avgöra om det finns en risk att barnet far illa lägger man vikt vid tidigare omständigheter kring föräldern som exempelvis attityd till våld, problem med missbruk och eventuella psykiska sjukdomar.Barnets bästa är alltid viktigast. Det finns dock andra faktorer domstolen lägger vikt vid och det är om:-Föräldern är direkt olämplig som vårdnadshavare(6 kap 7 § föräldrabalken). En vårdnadshavare kan vara olämplig om den brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa och utveckling. -Vårdnadshavarnas samarbetsförmåga (6 kap 5 § föräldrabalken). När föräldrarna har gemensam vårdnad behöver de kunna samarbeta på ett någorlunda konfliktfritt sätt.SammanfattningDet är viktigt att poängtera att det som sägs ovan inte är en uttömmande lista för vad som krävs för ensam vårdad och att bedömningen alltid görs ifrån det enskilda fallet. I stort handlar det om att föräldrarna måste visa att de är lämpliga vårdnadshavare och att de kan tillgodose barnets behov av en god fostran och trygghet.Vad gäller i ditt fall?Barnet ska ha en så nära och god relation till båda föräldrarna som möjligt och därför brukar gemensam vårdnad vara utgångspunkten. Endast i undantagsfall ska en förälder tilldömas ensam vårdnad. Men om det finns en risk att barnet far illa på grund av missbruket och/eller kriminaliteten kan det vara något som talar för ensam vårdnad.Det ska tilläggas att du alltid har rätt att ansöka om ensam vårdnad. Men eftersom att bedömningen om vad som är barnets bästa är olika från fall till fall går inte att säga exakt hur utgången skulle bli vid en eventuell vårdnadstvist. Hur ansöker du om ensam vårdnad?Ni kan tillsammans komma överens om att du ska ha ensam vårdnad. Då ska ett avtal skrivas som socialnämnden ska godkänna (6 kap 6 § föräldrabalken). Ni kan då vända er till socialtjänstens familjerättsenhet i hemkommunen och dom kan hjälpa till att skriva ett avtal.Kommer ni inte överens kan du vända dig till tingsrätten på den ort där barnet bor. Tingsrätten kommer då att bestämma vem som ska ha vårdnad över barnet. Detta gör du genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Mer information om detta finns på Sveriges domstolars hemsida. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kan en tidigare dömd förälder ansöka om gemensam vårdnad?

2018-03-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej.Jag har ensam vårdnad om mina två barn, 12 och 8 år, sedan 2012. Jag flyttade hem till Sverige från England 2009 men sonen, då 4 år, samt gravid med dottern som är född augusti 2009. Anledningen till flytten var att pappan blev åtalad, dömd samt fängslad pga av ett brott han begått. Vi var då gifta. Han skrev över vårdanden till mig 2012 och vi skilde oss även. Han har nu kontaktat svensk advokat och önskar tillbaka gemensam vårdnad om barnen. Han bor fortfarande i England och har inga planer på att flytta till Sverige.Hur stor är chansen att detta gåt genom?Med vänlig hälsning,
Jennifer Abdulahad |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om vårdnad över barn och då blir föräldrabalken (FB) tillämplig. Kan pappan begära gemensam vårdnad?En ansökan om gemensam vårdnad kan göras, trots att ni båda inte är överens om det. Ett beslut om gemensam vårdnad får dock aldrig beslutas av domstol ifall ingen av er yrkar det, 6 kap 5 § 1 stycket FB. Här verkar det dock som att pappan kommer yrka det vid en ev. tvist. Att pappan har suttit i fängelse för ett brott som han har begått medför inte i sig att gemensam vårdnad inte beviljas. Att ha vårdnaden över barn innebär en rätt och skyldighet att bestämma över barnets angelägenheter, 6 kap 11 § FB. Vad tar domstolen hänsyn till? Vid bedömningen ifall gemensam vårdnad ska gälla står barnets bästa i fokus, 6 kap 2a § FB. Vid den här bedömningen tas särskild hänsyn till risken för att barnet far illa. Det kan exempelvis vara att barnet utsätts för psykiskt eller fysiskt lidande. Vidare kollar rätten på barnets behov av en nära och god kontakt med föräldrarna. Utgångspunkten här är att barn anses må bra av att ha kontakt med båda föräldrarna. Även barnets vilja ska beaktas och här blir barnets ålder och mognad av stor betydelse. Ju äldre barnet blir och ju mer mogen barnet verkar, desto större hänsyn tas till barnets uttryckliga vilja. Det är en helhetsbedömning som görs i fråga om vad som är barnets bästa. I vårdnadstvister ska rätten fästa vikt särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet, 6 kap 5 § 2 stycket FB. Ett exempel på vad som kan tala emot vårdnad av ett barn är ifall föräldern utför umgängessabotage. Det innebär att om en förälder kämpar för att barnet inte ska få ha umgänge med den andre föräldern så kan det påverka den själv negativt. Med umgänge menas inte endast fysisk kontakt utan även andra former av kommunikation, exempelvis videosamtal osv. Sammanfattning: Pappan kan ansöka om gemensam vårdnad. Enbart den omständigheten att han har suttit i fängelse medför inte per automatik att han ska nekas vårdnad. Det är barnets bästa som ska ligga till grund för bedömningen. I många fall anses en gemensam vårdnad vara förenlig med barnets bästa. Eventuella orättvisefrågor mellan dig och pappan har alltså mindre betydelse. Det är väldigt svårt att säga hur stor chansen är att han får igenom sin önskan. Det är allt för många omständigheter i det enskilda fallet som ligger till grund för bedömningen. Argumentationen bör dock grundas i vad som är bäst för barnen. Jag förstod det som att pappan har ett juridiskt ombud(advokat) som hjälper honom. Jag skulle rekommendera dig att också ta hjälp av en jurist eller advokat som kan bistå dig med hjälp igenom processen. Lawline har sina egna jurister och om du vill boka en tid med dem så gör du det enkelt här: http://www.Lawline.se/boka Hoppas det var svar på din fråga! Hör gärna av dig igen annars. Med vänlig hälsning,