Sambo flyttar isär - vad gäller?

2010-04-18 i Hyresrätt
FRÅGA
Om man är sambo och båda parter står på hyreskontraktet, den ena parten flyttar (men är fortfranade mantalsskriven på den gemensamma lgh) men vägrar lämna tillbaks nyckeln. Vad kan man göra? Finns det något stöd för att kräva tillbaks nyckeln? Andra möjligheter?
SVAR
Hej Lasse,

Tack för din fråga. Om jag förstår din fråga rätt så har du och din sambo flyttat isär medan båda står fortfarande kvar på kontraktet och den utflyttade sambon är fortfarande folkbokförd i lägenheten. Jag antar att ni har separerat och att ni har inga minderåriga barn.

Enligt 7§ folkbokföringslagen anses en person vara bosatt på den fastighet där han regelmässigt tillbringar eller om personen är bosatt på fler än en fastighet anses vara då bosatt på den fastighet där han sammanlever med sin familj eller med hänsyn till övriga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist. Denna paragraf innebär att eftersom ni båda två står på hyreskontraktet och inget annat har anmälts vare sig till Skattemyndigheten eller för den delen till Hyresvärden så anses den utflyttade sambon ändock vara folkbokförd (bosatt) i lägenheten. Därmed kan du inte kräva nyckeln tillbaka (eller exempelvis byta lås) eftersom det skulle innebära att du förvägrar tillgång till hemmet.

Lösningen skulle kunna vara att ni kommer överens om hur ni ska hantera frågan om den eventuella/faktiska separationen och vem som ska få bo kvar i lägenheten.

Om ni inte kan komma överens kan ni ansöka om bodelning för sambor pga. samboförhållandets upplösning i Tingsrätten.

I bodelningen ingår då bostad och bohag som ni har skaffat för det gemensamma boendet. Med sådan gemensam bostad menas då alltid permanentbostad. All annan egendom som var och en av samborna äger faller utanför bodelningen oavsett om den har förvärvats före eller under sambotiden. Var och en behåller alltså sin egen egendom. Du bör begära bodelning senast inom ett år efter att samboförhållandet har upphört genom separation. Den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få denna. En förutsättning för att en sambo skall få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Dessa bestämmelser återfinns i sambolagen.

Sammanfattningsvis, försök att komma överens om mellanhavanden mellan er och om din sambo väljer att folkbokföra sig på en annan bostadsadress kan du då begära hos Hyresvärden om att få ta över hyreskontraktet (Hyresvärden har dock rätt att undersöka din ekonomiska ställning och ta beslut därefter). Om ni inte kan komma överens får ni ansöka om bodelning. Tingsrätten som tar ut en avgift på 450 kronor vill ha ett hemorts- och personbevis från Skatteverket. Så snart pengarna är betalda och alla handlingar skickats in beviljas separationen och efter det kan bodelningen genomföras.

Rättskällor och övriga informationskällor:
¤ Folkbokföringslag - här
¤ Sambolag - här
¤ Din Hyresvärd
¤ Hyresnämnden (konfliktlösning mellan hyresgästen och -värden) - www.hyresnamnden.se
¤ Hyresgästföreningen - www.hyresgastforeningen.se
¤ Tingsrätt - www.domstol.se/templates/DV_Search____156.aspx?tab=contact&courttype=1

Med vänliga hälsningar,
Anna Fahlman
Anna Fahlman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95785)