Vad kostar en extern ordförande i en bostadsrättsförening?

2021-09-19 i Bostadsrätt
FRÅGA |Vad pratar vi om för pengar när man vill ta in en extern ordförande i en bostadsrättsförening ?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns flera verksamheter på marknaden med kompetens i fastighetsförvaltning, och som du antyder i din fråga så erbjuder flera av dessa företag sina tjänster till bostadsrättsföreningar. Du kan få en prisförslag från ett av dessa företag genom att följa den här länken och lämna en förfrågan om styrelseuppdrag.Vad det kostar beror troligen på hur många medlemmar föreningen har samt hur mycket styrelsearbete som krävs etc. så att ge ett precist svar på din fråga blir svårt, men det är rimligt att anta att summan kan vara femsiffrig. Jag hoppas att du känner att du fått hjälp, tveka inte på att höra av dig igen om du har fler frågor eller ifall jag varit otydlig. Vänligen,

Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?

2021-09-19 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! jag undrar om det är möjligt att få ett kontrakt/anaöka om hyreslägenhet fast man har en prick i registret.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Hyresrätten regleras i 12 kap. Jordabalken (JB). Hyreskontraktet är ett avtal om nyttjanderätt till hus mot ersättning, och har inte några specifika formkrav. Reglerna i hyreslagen är vidare tvingande till hyresgästens fördel. Hyreslagen har inte någon bestämmelse som uttryckligen förbjuder en person som är föremål för registrering i belastningsregistret att ansöka om eller erhålla hyreskontrakt.Det är dock frivilligt att ingå ett hyresavtal, både för hyresvärden och den tilltänkta hyresgästen. Det innebär att vissa hyresvärdar har specifika krav för upplåtelse. Som huvudregel är det endast den som är föremål för registrering som har rätt att begära ut uppgifter ur belastningsregistret, se 9 § lagen om belastningsregister. Det finns ingen sådan möjlighet för privata hyresvärdar att begära.Du som enskild har rätt att ansöka och erhålla hyreskontrakt trots prick i registret. Hyresvärden kan inte begära ut en kopia av ditt belastningsregister.Med vänlig hälsning!

Får hyresavtalet villkora att hyresgästen ska ersätta alla skador som uppstår på lägenheten?

2021-09-17 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag hyr en bostad av en privatperson. Det är ett garage som ett ombyggt till lägenhet. Det står i kontraktet att hyresgästen ska bekosta det som har gått sönder. Får han verkligen skriva så? Är det lagligt?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du hyr en bostadslägenhet av en privatperson och att lägenheten innan ombyggnationen var ett garage. I ditt hyresavtal med hyresvärden finns det ett villkor om att hyresgästen ska bekosta det som har gått sönder i lägenheten, och nu undrar om detta verkligen är lagligt. Din fråga är hyresrättslig och behandlas i 12 kap. Jordabalken (JB) - den s.k. hyreslagen. Jag går först igenom vilka skador som en hyresgäst alltid måste ersätta och vad som annars får avtalas i frågan mellan hyresvärden och hyresgästen. Sedan gör jag en bedömning på din situation utifrån informationen du har angivit. Vilka skador en hyresgäst ska ersätta och vad som får avtalas Hyresgästen har en ovillkorlig vårdnadsplikt som innebär att lägenheten ska vårdas väl med vad därtill hör (12 kap. 24 § 1 st. JB). Det innebär bl.a. att hyresgästen ska vara uppmärksam, försiktig och iaktta god hygien i lägenheten. Denna generella vårdnadsplikt är inget som kan avtalas bort och gäller alltid för en hyresgäst. Om en skada på lägenheten uppstår, är hyresgästen endast skyldig att ersätta skadan om den har uppstått till följd av hyresgästens eget vållande eller vårdslöshet samt om den är till följd av någon som hör till hyresgästens hushåll eller gästar hen eller av annan som hen inrymt i lägenheten (12 kap. 24 § 1 st. JB). "Vållande" är inom juridiken ett annat ord för vårdslöshet och oaktsamhet. Lagregeln innebär motsatsvis att en hyresgäst inte är ersättningsskyldig för skador som inte har uppstått till följd av hens eget vållande eller vårdslöshet. Det betyder att normalt slitage ska ersättas av hyresvärden då sådant inte är en följd av vårdslöshet från hyresgästens sida. Normalt slitage är sådana skador som är vanliga när en lägenhet brukas - det kan t.ex. vara fråga om små repor i golvet, ett visst anta hål i väggarna från tavlor eller fastskruvade bokhyllor, en liten mängd fettfläckar på väggar och tak samt måttliga rökskador efter tobaksrökning. Normalt slitage är skador som är ett vanligt förekommande och hör s.a.s. till när man är hyresgäst. Att för en hyresvärd och hyresgäst genom avtal utsträcka hyresgästens skyldighet att enbart behöva ersätta vållandeskador är bara möjligt om lägenheten i fråga helt eller delvis används i annat syfte än bostad - t.ex. fritidshus och landställen (12 kap. 24 § 5 st. JB). För lägenheter som enbart används i bostadssyfte finns det m.a.o. inga möjligheter att sträcka ut ansvaret, vilket innebär att ett villkor i ett hyresavtal för en bostadslägenhet, som föreskriver att bostadshyresgästen ska ersätta andra typer av skador än de som denne själv har orsakat, är utan verkan för hyresgästen. Föreskriver ett hyresavtal t.ex. en bostadshyresgäst även ska ersätta normalt slitage, är detta utan verkan och gäller inte för hyresgästen. Bedömning i ditt fall I ditt fall beskriver du att du hyr en bostadslägenhet som tidigare har varit ett garage, och att ditt hyresavtalet lyder att hyresgästen ska bekosta det som har gått sönder. Så som jag har redogjort för ovan, kan du som bostadshyresgäst alltid endast vara ansvarig för att ersätta sådana skador som du genom vårdslöshet själv har vållat. Avtalsvillkor som föreskriver att du ska ersätta andra skador än sådana, är utan verkan och gäller inte. Om vi exemplifierar detta, innebär det att du ska ersätta en trasig fönsterruta om du kastade en fjärrkontroll mot den. Du är i det fallet ersättningsskyldig eftersom du genom eget vållande och vårdslöshet orsakade skadan. Om fönsterrutan däremot går sönder p.g.a. att en fågel flyger mot den, är du inte ersättningsskyldig eftersom du inte har vållat en skada genom vårdslöshet. Om ditt avtal föreskriver att du ska ersätta skador som du själv har vållat genom vårdslöshet, är allt alltså i sin ordning. Om det däremot står att du ska ersätta andra skador än dessa, t.ex. normalt slitage, är det mot lagen och utan verkan för dig. Om det senare alternativet är fallet, rekommenderar jag att du pratar om det med din hyresvärd och påpekar att villkoret inte är giltigt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Får man använda inre reperationsfond trots ägarbyte?

2021-09-16 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag köpte en bostadsrätt. Lägenhetsväggen måste målas om, tapeten lossnar och den saknas parkettstolpar på vissa ställen. Vi var lite desperata efter att hitta en större lägenhet och var inte smarta att inte förhandla om ett lägre pris. På objektbeskrivningen står det inre reparationsfond 8.500 SEK. Kan vi använda reparationsfonden för att finansiera reparationer i lägenheten, trots att jag är den nya ägaren till bostadsrätten?
Mikaela Kronmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inre reparationsfonder är inget som regleras i bostadsrättslagen utan det regleras i sådana fall i bostadsrättsföreningens stadgar. Där bör förutsättningarna för att kunna använda sig av den inre reparationsfonden framgå. Vidare brukar fonden vara knuten till bostadsrätten och inte till ägaren. Det innebär att om det finns pengar kvar vid ägarbytet och ni uppfyller föreningens krav på att få använda fonden så borde ni kunna göra det.Mitt tips till er är att höra av er till styrelsen i er förening eller läsa stadgarna själva om ni vill veta mer om hur och på vilket sätt ni kan använda fonden. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

När brukar man betala hyra?

2021-09-19 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag är ganska ung och förstår inte riktigt så mycket gällande deposition och så. Ska ge exempel såg att ni kan besvara min fråga.Jag har flyttat in den 25e januari och betalat hyran 7.500kr och deposition på 6000kr , och ska flytta i slutet av detta månad dvs 25e september.Bör jag då betala i slutet av månaden 7500kr? Och samt få min deposition helt, då bostaden är precis som jag fick? Hur blir det kan ni snälla försöka lära mig detta system? Mvh
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Normalt sett brukar man betala hyra i förskott, till exempel att man den sista januari betalar för hela februari, och den sista februari betalar man för mars osv. Det råder avtalsfrihet så man får själv komma överens om när man ska betala hyran och för hur lång period, men om man inte kommit överens om när hyran ska betalas så gäller enligt 12 kap 20 § Jordabalken att den ska betalas den sista vardagen innan det blir en ny kalendermånad. Om jag har förstått det rätt så betalade du den den första hyran 25:e januari, och då betalade du för februari månad (och inte för januari eftersom du då har betalt 7 500 kronor för de sista dagarna i januari) . Jag antar att du även betalade hyran i Augusti den 25:e, vilket innebär att du därmed betalade för September månad. Du behöver alltså inte betala oktober månads hyra nu i slutet av september eftersom du ska flytta ut. Om bostaden är i lika fint skick som när du flyttade in (med undantag för normalt slitage) så ska du få tillbaka hela depositionen. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig till oss igen om jag varit otydlig eller om du har fler frågor. Vänligen,

Får man fälla en alm på egen tomt utan marklov?

2021-09-18 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, får man fälla en Alm på egen tomt utan marklov om det inte finns en detaljplan?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser som blir aktuella för frågan finnes i plan- och bygglagen (PBL). Trädfällning inom eller utanför detaljplanTrädfällning inom detaljplanerat område kräver oftast marklov (9 kap. 11 § PBL), medan det generellt inte krävs något tillstånd utanför detaljplanerat område. Vid trädfällning utanför detaljplan finns det dock vissa undantag för när du behöver tillstånd, t ex. områden med höga naturvärden som kan vara skyddade (9 kap. 12 § PBL). Trädfällning som kräver tillståndFällning av fridlysta träd kräver alltid att man har dispens från länsstyrelsen. Det krävs även vid fällning av så kallade hålträd, som utnyttjas av hålbyggande fåglar och fladdermöss. Utöver fridlysta arter har även rödlistade arter ett extra starkt skydd (Artdatabanken). Det är träd som har höga naturvärden och som är betydelsefulla genom sin art, ålder och förekomst, t ex. ask och alm. Om trädet är skyddat kan det även finnas förbud mot att ansa trädet. Sammanfattningsvis, är min rekommendation att du kontaktar bygg- och miljöavdelningen i din kommun. Vanligtvis krävs det inget tillstånd för att fälla träd på egentomt utanför detaljplanerat område, men eftersom det gäller en alm i ditt fall krävs det ett tillstånd eftersom den arten är rödlistad.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ångra uppsägning av hyresrätt

2021-09-16 i Hyresavtal
FRÅGA |Kan jag ångra en uppsägning av en hyresrätt
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Juridiken är inte alltid på ens sida, dessvärre finns det ingen föreskriven ångerrätt vid uppsägning av ett hyreskontrakt. Vad du däremot kan göra, som inte är en garanti, är att få din hyresvärds godkännande om att återta uppsägningen. Din hyresvärd har i denna situation ingen skyldighet att godkänna det men det är din enda chans. Jag råder dig således att så fort som möjligt söka upp din hyresvärd och se om det går att ångra uppsägningen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Är persienner och rullgardiner byggnadstillbehör?

2021-09-15 i Fastighet
FRÅGA |Hej, Jag undrar vad som gäller när de kommer till lös egendom vid husförsäljning, specifikt när de kommer till persinner/rullgardiner? Som vi har fattat det som så räknas de som byggnadstillbehör som ska lämnas kvar och tillhör därmed huset vid en inflytt. Stämmer detta? Tack på förhand!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledande bestämmelserFast egendom är jord som är indelad i fastigheter, se 1 kap 1 § jordabalken. Det betyder i praktiken i ditt fall en tomt. Huset räknas då som fastighetstillbehör enligt 2 kap 1 § jordabalken. Fast inredning i byggnaden räknas som byggnadstillbehör, se 2 kap 2 § jordabalken.Vad är fast inredningI 2 Kap 2 § jordabalken räknas ett antal olika tillbehör som typiskt sett utgör byggnadstillbehör, exempelvis hiss, ledstång, kakelugn, spis, markis och element. Listan är dock inte uttömmande. För att det ska räknas som byggnadstillbehör måste det tillförts med avsikten att föremålet ska vara där för stadigvarande bruk. Det krävs också att det är fastighetsägaren som har tillfört föremålet. Vidare krävs även att det ska vara en fast del av byggnaden. Många gånger kan det vara svårt att avgöra vad som menas med att föremålet är fast i byggnaden. En generell regel är om det är lätt att bort är det inte byggnadstillbehör. Ett exempel är en inbyggd mikrovågsugn, anses vara byggnadstillbehör, medan en mikrovågsugn som står löst på diskbänken inte är ett byggnadstillbehör, utan utgör i stället lös egendom.Persienner och rullgardinerDet framgår inte av ditt brev om persiennerna är av den typen som sitter mellan glasen, eller om det är lösa persienner som är uppsatta med en enkel konstruktion. Om persiennerna är monterade i fönsterna anses de vara fast monterade och utgör därmed byggnadstillbehör. Detsamma gäller även rullgardinerna. Om de är monterade på väggen, är de lös egendom och hör därmed inte till byggnaden.Avtal om vad som ska ingå i köpetMånga gånger vill en köpare ta över vissa saker vid ett husköp, och en säljare kanske inte har någon användning för vissa saker. Då är det bra att avtala skriftligt om vad som ska lämnas kvar och om det ska utgå ersättning för föremålen. Annars kan det lätt uppstå missuppfattningar. För att avgöra vad som är vad i tveksamma situationer måste lösningen avgöras med stöd i tidigare rättsfall. Några exempel är där en parabolantenn på en balkong ansågs räknas som byggnadstillbehör. Ett annat fall är där en centraldammsugares rörsystem ansågs vara byggnadstillbehör. Med de rättsfallen som bakgrund och med förutsättning att persiennerna är av den typen som är mellan glasen, utgör persiennerna byggnadstillbehör, medan rullgardinerna räknas som lös egendom.SammanfattningI 2 kap 2 § jordabalken listas typiska byggnadstillbehör, bland annat markiser. Listan är dock inte uttömmande. Föremålet måste tillförts av fastighetsägaren, och att det ska avse för stadigvarande bruk, samt att det vara en fast konstruktion. Persiennerna i det fall de är inbyggda utgör byggnadstillbehör, medan rullgardinerna anses vara lätta att montera ner och utgör därmed inte byggnadstillbehör. Om du behöver hjälp med att förklara för din motpart i avtalet, hjälper vi på Lawline gärna dig.Vänligen,