Utgör buller från näraliggande bygge brist i lägenhetens standard?

2010-04-22 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej. Har man rätt till hyresänkning under tiden som nya hus byggs i närheten av bostaden? Det påverkar oss med störningar och buller från tidiga mornar.
SVAR
Hej,

Det man här får diskutera är brister i lägenhetens standard med utgångspunkt i i 11 och 16 §§ Hyreslagen (HL), se här (12 kapitlet jordabalken). Dessa stadganden kan även ta sikte på yttre miljö som t ex buller och aktuellt blir således bättre isolering od. Dock tar detta stadgande främst sikte på t ex bullriga vägar och jag har väldigt svårt att se att ett näraliggande bygge kan grunda åtgärdsföreläggande eller alternativt hyresnedsättning. Detta eftersom det är svårt för hyresvärden att förutse detta och att denne inte är vållande till det. Att det är tidsbegränsat påverkar även hyresvärdens skyldigheter.

Jag förstår att det är väldigt jobbigt för er. Skulle det nu var er hyresvärd som även utför de andra byggena kan situationen bli en annan men så länge det sker på en grannfastighet anses inte er hyresvärd ha kontroll över det och det faller inte under bestämmelserna om hinder i ert nyttjande. Därmed förligger troligtvis inge rätt till hyresnedsättning. Hoppas jag någorlunda har redogjort för er vad som gäller. Skulle ni känna för det finns det en bok som heter Bostadshyresavtal i praktiken som är skriven av Larsson, Synnergren och Wahlström. Denna bok behandlar bostadsfrågor och om hinder i nyttjandet (brister) går det att läsa om på s.89 och framåt.

Daniel Jessen-Winbo
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95785)