Byte av hyresrätt

2010-04-23 i Hyresrätt
FRÅGA
jag vill byta min hyresrätt(allmännyttan) mot en annan (annat bolag inom allmännyttan). Jag har beaktansvärda skäl. Min bytespart verkar bo på hem. Kan vi byta ändå även om bytesparten kanske inte kommer att flytta in i min lägenhet?
SVAR
Hej,

Bytesrätten när det gäller hyreslägenheter stadgas i Jordabalken 12 kap 35§, se här. Det krävs att man har beaktansvärda skäl, att bytet kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden och att inte andra särskilda skäl talar emot bytet.

Vid bedömningen för om beaktansvärda skäl föreligger tittar hyresnämnden på hyresgästens behov av bytet. Några exempel kan vara att familjen utökas och provbo i ett samboförhållande.

Vid bedömningen av om bytet kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden ser hyresnämnden till om den nya hyresgästen verkar skötsam och har förmåga att betala hyran.

Ett byte som sker mot betalning av svarta pengar anses utgöra särskilda skäl som talar emot ett byte.

En ytterligare förutsättning är att 2 st i paragrafen ej är uppfylld, t.ex. om du är andrahandshyresgäst

Eftersom man ser till hyresgästens behov av bytet, dvs ditt behov, och du har beaktansvärda skäl så torde ett byte kunna komma till stånd, såvida den nye hyresgästen är skötsam och har betalningsförmåga. Det skulle vara om några särskilda skäl talar emot. Det senare kan vara om du ej bott i lägenheten särskilt länge, om den är tillbytt etc.

Du kan ansöka om bytet hos hyresvärden och lämnar denna ej sitt samtycke, hos hyresnämnden.

Hoppas svaret är till hjälp.
Önskar dig lycka till!
Hälsningar,
Jennie
Jennie Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95785)