Uppsägningstid av hyresrätt

2010-05-17 i Hyresrätt
FRÅGA
Hejsan! Jag och min tjej hyr en lägenhet privat i undervåningen på ett hus. Dom ska nu sälja huset och vi känner oss mer och mer tvingade att flytta. Visningen på huset är den 27/4 2010. I kontraktet har jag 2 månaders uppsägningstid. Har man fortfarande uppsägningstid när dom säljer huset som ett vanligt hus och inte ett hyreshus. Ska man få någon ersättning när personer ska gå på visning i ens lägenhet när kontraktet fortfarande gäller. Sen får vi inte ens vara hemma under visningen. Vi känner oss lite lurade. Vi har nu fått lägenhet någon annanstans som vi ska flytta in i om en månad och uppsägningstiden på den nuvarande lägenheten är 2 månader. Blir vi lurade på en extra månadshyra?
SVAR
Hej,

Hyresförhållanden regleras i 12 kapitlet jordabalken (hyreslagen). Den kan du hitta här här

Hyresavtal gäller i regel för obestämd tid. De skall då sägas upp för att upphöra att gälla, se 3 § hyreslagen. Om inte längre uppsägningstid har avtalats skall hyresavtal sägas upp tre månader i förväg, se 4 § hyreslagen.

I vissa fall kan hyresavtalet sägas upp med omedelbar verkan, se 6 § hyreslagen. Till exempel kan hyresgästen säga upp avtalet med omedelbar verkan om lägenheten inte är i brukbart skick, om skada uppstår som inte hyresgästen vållat etc. Hyresvärden kan säga upp avtalet med omedelbar verkan om hyresgästen till exempel vanvårdar lägenheten eller dröjer med att betala hyra. I ert fall verkar det inte vara fråga om något sådant förhållande som skulle kunna medföra omedelbar uppsägning från endera parten. Således gäller hyreslagens uppsägningstider, dvs 3 månader.

Hyreslagen är tvingande till hyresgästens fördel, se 1 § 5 stycket hyreslagen, det innebär i regel att om hyresgäst och hyresvärd avtalar i strid mot någon av hyreslagens tvingande bestämmelser blir hyresvärden men inte hyresgästen bunden av avtalet.
Det innebär att ni, vid uppsägning av avtalet mellan er och hyresvärden, kan välja mellan lagregeln som stadgar 3 månaders uppsägningstid och avtalet som anger 2 månaders uppsägningstid. Då hyresavtalet avser hyresvärdens egen bostad har hyresgästen dock inget besittningsskydd, dvs rätt till förlängning av hyresavtalet se 45 § 3p hyreslagen.

En hyresgäst kan vara skyldig att låta hyresvärden visa lägenheten för spekulanter, se 26 § hyreslagen. Detta gäller dock bara då lägenheten är ledig för uthyrning. Då hyresvärden avser att sälja fastigheten har hyresgästen däremot inte någon skyldighet att hålla lägenheten tillgänglig för visning. Hyresvärden och hyresgästen kan givetvis träffa överenskommelse om detta ändå men det finns alltså inte någon lagstadgad skyldighet och heller inte någon lagstadgad ersättningsrätt för de fall överenskommelse om visning sker.


med vänlig hälsning,


Hanna Rehn
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95785)