Inledande av förundersökning vid angivelsebrott

2010-06-15 i Förundersökning
FRÅGA
Hej!En person anmäler att den blivit utsatt för ett ofredande och ett hemfridsbrott i sitt hem. I anmälan svarar personen ifråga att den inte anger brottet till åtal. Både hemfridsbrott samt ofredande som inte sker på allmän plats måste man ange brottet till åtal. Skall polisen inleda en förundersökning då?
SVAR

Hej,

Du har rätt i att ofredande som inte sker på allmän plats och hemfridsbrott hör under allmänt åtal endast efter angivelse av målsäganden eller om åtal är påkallat ur allmän synpunkt, 4 kap 11 § brottsbalken, se här

Enligt 23 kap 1 § första stycket rättegångsbalken ska en förundersökning, när det gäller angivelsebrott, inledas så fort det på grund av en angivelse finns anledning att anta att brott har begåtts, se här. Du berättar att personen i fråga har anmält brott men inte angett det till åtal. Att anmäla ett brott och att ange brott till åtal är två skilda saker. Vanligtvis tillfrågas målsäganden, i samband med en anmälan till polismyndighet eller åklagare, om brottet anges till åtal. Man kan alltså anmäla ett brott men låta bli att ange brottet till åtal. En förutsättning för att en angivelse ska föreligga och för att en förundersökning ska inledas är att målsäganden önskar att brottet åtalas. Har målsäganden inte angett brottet till åtal, ska alltså en förundersökning inte inledas, såvida inte ett åtal skulle vara påkallat ur allmän synpunkt.  

Det kan nämnas att det finns en del undantag från förundersökningsplikten, det vill säga situationer då en förundersökning inte behöver inledas trots att brottet angetts till åtal, se närmare 23 kap 1 § andra stycket samt 4 a § andra stycket rättegångsbalken. 

Med vänlig hälsning

Natalie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (497)
2021-01-26 När blir jag underrättad om en polisanmälan mot mig?
2021-01-24 När ska information ges om vad ett förhör handlar om?
2021-01-12 Visiterade - trots att polisen letade efter annan?
2020-12-31 Rätt för anhållen att kontakta försvarare

Alla besvarade frågor (88490)