Fastighetsskatt när man bor i utlandet?

2006-08-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Vi harför avsikt att ge bort vårt hus som gåva till våra barn. De är två och bor utrikes. Hur mycket skall de betala i fastighetsskatt, 1% eller mindre ?
SVAR
Hej!

När det är fråga om ett vanligt småhus beläget i Sverige gäller enligt 3 § Lag ( 1984:1052) om statlig fastighetsskatt (se här) att 1 % årligen ska erläggas på fastighetens taxeringsvärde, oavsett om ägarna bor i utlandet. Däremot kan det finna dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och de länder som era barn är bosatta i. Detta med anledning av att landet era barn bor i också vill göra anspråk på skatten på fastigheten i Sverige och då finns det regler så att man inte behöver betala dubbel skatt. I Sverige får vi exempelvis betala skatt på fastigheter vi har utomlands och landet fastigheten är belägen i får vi också betala skatt till. Men då finns just dubbelbeskattningsavtal mellan länderna så att fastighetsskatt till Sverige undantas. Detta gäller exempelvis för privatbostäder i Grekland, Marocko, Israel och Peru. Kontakt Skatteverket för mer information om dubbelbeskattningsavtal finns etc. I annat fall är huvudregeln att 1 % ska erläggas i fastighetsskatt.
Mvh

Marie Wahlin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86680)