Ränteavdrag

2020-05-29 i Avdrag
FRÅGA |Kan det bli problem om jag betalar en del av en väns kreditlån från mitt eget konto? Jag tänker på avdragsräntor i deklarationen.Vänligen Ann
Sofia Ander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar ifall det kan uppstå problem i förhållande till den du betalar räntorna till fördel för. När det gäller avdragsgilla kostnader som kan tas upp i deklarationen, är det den som haft kostnaden som kan göra avdrag. Detta innebär att din vän troligtvis inte kommer kunna göra avdrag för dessa räntor.Hoppas det var svar på din fråga! Återkom annars gärna.Med vänlig hälsning,

Är jag begränsad eller obegränsad skatteskyldig i Sverige när jag bor i USA?

2020-05-28 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hur vet jag om jag är begränsad eller obegränsad skatteskyldig till Sverige?Jag bor i USA sedan 1,5 år tillbaka, är anställd av ett amerikansk bolag, sparar pension här och betalar skatt i USA. Jag planerar att bo kvar här tillsvidare.Jag är svensk medborgare och född i SverigeMin familj och släkt är bosatta i Sverige (ej barn eller make)Har tidigare bott i Sverige i över 10 årÄger ej en bostad i SverigeBedriver AB i Sverige (förstår att denna intäkt beskattas i Sverige, frågan gäller om min inkomst intjänad i US dubbelbeskattas)Det låter galet om jag ska betala dubbel skatt i både USA och i Sverige? Har det någon betydelse vart pengarna spenderas?Tusen tack!
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor om skatt och skatteskyldighet regleras i Inkomstskattelagen (IL). När är en person begränsad respektive obegränsad skatteskyldig i Sverige?En person är obegränsat skatteskyldig i Sverige om: 1) är bosatt i Sverige, 2) som stadigvarande vistas i Sverige eller 3) en person som tidigare varit bosatt i Sverige och har en väsentlig anknytning till landet. Detta regleras i 3 kap. 3 § IL. I 3 kap. 7 § IL nämns de faktorer som är avgörande vid bedömningen av vad som ska anses vara en "väsentlig anknytning till Sverige". Det som ska beaktas är: om personen har svenskt medborgarskap, hur länge personen bodde här, om familjen är i Sverige, om vistelsen utomlands är av mer temporära skäl såsom studier eller hälsotillstånd, om personen bedriver näringsverksamhet i landet, om personen äger fastighet här, är engagerad ekonomiskt genom att äga tillgångar eller liknande eller det finns andra liknande förhållanden.Uppfylls flera av dessa ovan är det troligt att personen är obegränsat skatteskyldig i Sverige och då för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Om en person inte är obegränsat skatteskyldig kan den vara begränsat skatteskyldig i Sverige enligt 3 kap. 17 § IL. Då beskattas enbart vissa inkomster i Sverige som har en anknytning hit. På Skatteverkets hemsida här går att läsa vilka inkomster som såfall beskattas i Sverige. Vad gäller i din situation? Genom en snabb helhetsbedömning tror jag att du snarare ska vara begränsat skatteskyldig i Sverige och då för din inkomst från ditt bolag här precis som du säger. Men jag kan inte uttala mig säkert enbart utifrån den informationen du skrev. Exempelvis kan faktorn hur mycket och hur ofta du spenderar tid i Sverige vara avgörande för hur just din situation ska bedömas, likaså om du har familj i USA eller inte. Oavsett har Sverige ett dubbelbeskattningsavtal med USA, som finns till för att undanröja eventuell dubbelbeskattning som kan ske ifall båda länderna anser sig ha rätt att beskatta samma inkomst. Det innebär att personer inte ska kunna bli dubbelbeskattade. Dock kan det vara något som den skatteskyldige måste upplysa sin skattemyndighet om. För att få svar vad som gäller just dig, råder jag dig till att kontakta relevant skattemyndighet i USA alternativt att svenska Skatteverket hade kunnat svara på några frågor. Båda dessa bör kunna besvara dig vilka inkomster som beskattas var om du är osäker. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Lycka till!

Beskattning av egendom som säljs utomlands

2020-05-27 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Vi kommer att sälja egendom utomlands (Montenegro) där vi även är skatteskyldiga. Skattan beräknas vara 3% på hela summan. Vi är obegränsat skatteskydliga i Sverige och undrar därför om vi kommer även vara skatteskyldiga här? Hur går det till? Tack på förhand!
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Obegränsat skattskyldiga beskattas för alla sina inkomster i Sverige enligt 3 kap. 8 § inkomstskattelagen. Samtidigt gäller också att försäljningen ska beskattas i Montenegro enligt det landets skatteregler. För att undvika dubbelbeskattning, har Sverige skatteavtal med olika länder. Mellan Sverige och Montenegro tillämpas förordningen (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien.Skatteavtalet tillämpas på personer som har hemvist i avtalsslutande stat eller i båda staterna (artikel 1). Hemvist i en avtalsslutande stat definieras som en person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där (artikel 4). Detta innebär att om man är obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av att man bor i Sverige, är Sverige staten där man har sin hemvist enligt beskattningsavtalet. Vad gäller vinsten från försäljningen regleras det i artikel 13. Den stat som beskattar försäljningen beror på vilken typ av egendom det är som säljs. Det framgår inte riktigt av din fråga vad det är för egendom som säljs. Tanken med dubbelbeskattningsavtalet är dock att att undvika dubbelbeskattningen (artikel 22). Det som gäller för er försäljning är då antingen att vinsten från försäljningen ska tas upp i Sverige med avräkning av skatten som redan erlagts i Montenegro (vilket betyder att ni inte betalar skatt i Sverige) eller tvärtom, att ni betalar skatten i Sverige men får avräkna den delen i Montenegro. På så sätt kommer beskattning endast i ett av länderna.Med vänliga hälsningar,

Hur mycket ska vi köpa en fastighet av min far för möjlighet att göra avdrag?

2020-05-25 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo ska köpa min fars gård. Där är lån på ca 750 000kr och det överstiger 85% av taxeringsvärdet som är 807 000kr så det går ej som gåva. Vi har tänkt köpa det för 810 000kr för att det inte ska räknas som underpris, detta för att min far skall kunna göra avdrag i deklaration för att slippa vinstskatt. Rätta oss om vi har fel i detta?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga ska du och din sambo köpa din fars gård. Din undran är om ni kan köpa fastigheten för strax över taxeringsvärdet för att din far ska kunna göra avdrag i deklarationen för att slippa vinstskatt.Vinst vid försäljning av fastighet ska beskattas i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § inkomstskattelagen, IL). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). I din fars fall är ersättningen för den avyttrade fastigheten 810.000 kronor, då det är vad ni köper den för. Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgiften (vad din far ursprungligen köpte fastigheten för) ökad med förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Med förbättringsutgifter kan avses t.ex. tillbyggnader som skett och omfattande renoveringar (jfr 45 kap. 11-15 § IL). Din far kan göra avdrag för hela utgiften om han byggt nytt, byggt till eller byggt om och ändrat planlösningen i bostaden. Avdrag kan också göras för inköp av utrustning som inte funnits i bostaden tidigare (t.ex. installation av tvättmaskin om det inte tidigare fanns sådan). Även reparationer och underhåll kan göras avdrag för (t.ex. att måla om väggarna eller byta ut köksluckor). Utgifter för reparationer och underhåll får bara dras av om din far haft dem under säljåret eller de fem föregående åren. Avdrag får ske för de beskattningsår då utgifterna sammanlagt uppgått till minst 5.000 kronor.Skatten på kapitalvinster är som huvudregel 30% (65 kap. 7 § IL). När det gäller kapitalvinst för försäljning av privatbostad görs en kvotering och endast 22/30 tas upp till beskattning vilket i praktiken innebär en skatt om 22% (45 kap. 33 § IL).I ert fall förstår jag det som att taxeringsvärdet är 807.000 kronor och att ni planerar att köpa fastigheten för 810.000 kronor. Då summan överstiger taxeringsvärdet kommer det inte att räknas som en gåva, utan din far blir tvungen att betala reavinstskatt om det görs en vinst. Om man har gjort t.ex. renoveringar kan han då det räknas som en försäljning göra avdrag (till skillnad från om överlåtelsen varit genom gåva). Avgörande i kapitalvinstberäkningen är som synes efter redogörelsen ovan, beroende av omkostnadsbeloppet och eventuella renoveringar. För att få fram omkostnadsbeloppet måste din far ta fram hur mycket han köpte fastigheten för samt även eventuella renoveringar. Själva lånet som belastar fastigheten beaktas inte i kapitalvinstberäkningen. Om din far exempelvis köpte fastigheten för 300.000 kronor och nu säljer den för 810.000 kronor har han gjort en vinst om 510.000 kronor (om det inte finns avdrag för renoveringar m.m.), som ska beskattas med 22% (112.200 kronor).Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Avdrag enskild firma

2020-05-29 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej,Har hittat ett boende på en hästgård som jag gärna vill bo på ca 50 % av året för att bland annat kunna hålla ridlektioner. Övrig tid bor jag i min och sambons lägenhet i stan där jag också kommer fortsätta vara folkbokförd. Hästgården har dock bara en före detta kurslokal/lägenhet på 5 rum och kök ledig för en hög hyra. I dagsläget hyr jag en lagerlokal utanför stan där jag har varor till min butik som är min huvudsyssla, jag har enskild firma. Då den lediga kurslokalen/lägenheten på gården är alldeles för stor och dyr (jag bara är en person så behöver jag bara 2 rum ( sovrum och vardagsrum) och kök så undrar jag om jag skulle kunna använda de ytterligare tre sovrummen som lager till mitt företag och dra av de verkliga kostnaderna för dessa? Då kunde jag säga upp mitt lager jag har idag och istället nyttja dessa tomma rum. Vad jag har läst på skatteverkets sida så behöver rum till företag vara helt avskilda från den privata bostaden (räknas detta extra boende som privat boende?) eller att de är så inrättade att de inte går att nyttja privat. Det sistnämnda skulle passa in på mig då rummen skulle fyllas med varor och inget annat. Är det möjligt att dra av kostnaden för dessa rum då? Läste på ett annat ställe att man även kan hyra hela kurslokalen som företagslokal men skriva in i kontraktet att man även får bo/ övernatta i lokalen. Får jag då dra av hela lokalen? Tacksam för hjälp och tips om det finns någon lösning på detta.
Sofia Ander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att din fråga berör eventuell avdragsrätt inom ramen för din enskilda firma, är det inkomstskattelagen (IL) som aktualiseras. Som utgångspunkt kan konstateras att du som du nämner, inom ramen för din enskilda firma, kan göra avdrag för eventuella utgifter som har samband med din enskilda verksamhet. Detta sambandskrav brukar förklaras som att utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster är avdragsgilla (se IL 16:1). När verksamhet bedrivs i bolagsform, föreligger en presumtion för att utgifter som bolaget har uppfyller detta sambandskrav, men denna presumtion föreligger inte för enskilda firmor. Detta beror på att det vid bedrivande av enskild firma är större risk för sammanblandning med den privata sfären. Privata utgifter ska som utgångspunkt bekostas av den enskildes (beskattade) medel, vilket skulle kunna kringgås ifall avdrag ges för privata inköp genom firman. Därav föreligger en generell restriktivitet vad gäller inköp som ligger nära den privata sfären när det gäller enskilda firmor i jämförelse med vad som gäller för aktiebolag.Precis som du nämner, så är det en förutsättning för avdrag att "arbetsrummet" är avskilt från den privata bostaden, alternativt inrätt på ett sätt så att den inte kan användas för bostadsändamål. Som vägledning kan hänvisas till följande fall: RÅ 1975 ref. 114 I-V, där HD i samtliga fyra fall vägrades avdrag på grund av att detta krav inte ansågs uppfyllt (rummet ansågs alltså ingå i bostaden, och drf medgavs ej avdrag). Är rummet inte avskilt, är detta krav som utgångspunkt inte uppfyllt, eftersom det alltid är möjligt att använda för privata ändamål. Avgörande bör härmed anses vara ifall lokalen kan anses utgöra en privatbostad eller inte. Att du kommer bo där 50 % av året talar starkt för detta.Min bedömning är att ditt fall är ett gränsfall, men beroende på hur väl avskilt rummet är från övriga bostaden kan avdrag diskuteras. Kravet på avskildhet får anses vara relativt högt ställt, vilket i stor utsträckning beror på att det annars skulle uppstå svåra gränsdragningssvårigheter för skatteverket i det enskilda fallet.Avseende din sista fråga, måste jag medge att jag är osäker. Avgörande blir troligtvis även här vad lokalen ska klassificeras som, med tanke på att du i princip kommer bo där samtidigt som du hyr lokalen genom firman. Att du fortfarande är folkbokförd hos din sambo, skulle jag säga talar för att detta kan vara en möjlig lösning åtminstone avseende avdragsproblematiken. Men denna del är som sagt oklar.Hoppas det var någorlunda svar på din fråga! Återkom annars gärna med fler omständigheter.Med vänlig hälsning,

Är inkomster från bodelningar skattefria?

2020-05-28 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej jag är skiljd men äger 50% av vår gamla fastighet, nu vill vi försöka att hon köper ut mej och en bodelning. en värdering finns 2 100 000 och lån ca 814 000, resterande summa delas på 2 och blir ca 643 000. då kommer min fråga. måste jag betala 22% i skatt mvh
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, du behöver inte betala skatt på pengarna (skifteslikviden) som du får i bodelningen för att bli utköpt ur er fastighet, (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Det är alltså en s.k. skattefri inkomst.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Betalar dödsbon flyttskatt?

2020-05-26 i Fastighetsskatt
FRÅGA |betalar dödsbon flyttskatt?
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Flyttskatt är ett slags paraplybegrepp som innefattar fyra olika skatter. För dödsbon är det ofta vinstskatt som är aktuell, då det är den skatt som ska betalas när en fastighet säljs om en vinst har gjorts. Som vinst räknas försäljningspriset minus priset du köpte bostaden för, kostnader du lagt ut för att öka bostadens standard under de senaste fem åren samt kostnader för om- eller tillbyggnader.Oavsett om en fastighet säljs via ett dödsbo eller av en fysisk person ska vinstskatt betalas när fastighetens säljs. Ingen skatt betalar på arvet i sig från dödsboet – då vi inte har någon arvsskatt i Sverige, men när en fastighet säljs ska ändå vinstskatt betalas då det är en separat process.Hoppas du fick var på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem blir skyldig att betala vinstskatten på bostadsrätten?

2020-05-24 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej jag har en fråga. Min far har ärvt en bostadsrätt då min farmor gick bort. Den har skjutit i värde mot vad de köpte den för. Hur blir det med vinstskatten? Skall han betala den? Om han ger bort bostadsrätten till mig vilket han vill vem betalar vinstskatten? Försvinner den eller vem blir skyldig att betala då den gått upp några miljoner från vad min farmor en gång betalade.Tacksam för svar
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag tolkar det du har skrivit som att din pappa har ärvt en bostadsrätt efter din farmor, som han i sin tur vill ge till dig i gåva. Bostadsrätten har ökat i värde sedan din farmor köpte den, vilket gör att du undrar vem som kommer att bli skyldig att betala vinstskatten när bostadsrätten en dag säljs.En förutsättning för att vinstskatten ska betalas är förstås att bostadsrätten har sålts med vinst, men jag kommer att utgå från det i mitt svar.Jag kommer att hänvisa till inkomstskattelagen (IL), som innehåller regler om hur bostadsrätter ska beskattas. För tillfället kan jag tyvärr inte länka direkt till de specifika reglerna, men du kan hitta dem i lagen som jag har länkat till.Den av er som är ägare när bostadsrätten säljs ska betala vinstskattDin pappa behöver inte betala någon vinstskatt i nuläget, eftersom arv är skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). Detsamma gäller om han ger dig bostadsrätten i gåva, då även gåvor är skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL).Skyldigheten att betala vinstskatt vid försäljning av bostadsrätten har dock inte försvunnit. Det är alltså först när bostadsrätten säljs som det kommer att bli aktuellt för den av er som då är ägare att betala vinstskatt (44 kap. 26 § första stycket och 44 kap. 3 § IL). Skatten ska betalas året efter försäljningsåret, eftersom det är då som kapitalvinsten för det föregående året ska deklareras.Kontinuitetsprincipen gör att din pappa har trätt in i din farmors skattemässiga situationDå din pappa i nuläget är ägare till bostadsrätten är det han som ska betala vinstskatten om han säljer bostadsrätten. Det beror på den så kallade kontinuitetsprincipen. Principen innebär att din pappa har trätt in i samma skattemässiga situation som din farmor befann sig i vid sin bortgång (44 kap. 21 § första stycket IL). Det innebär i sin tur att han får använda sig av din farmors omkostnadsbelopp när kapitalvinsten ska beräknas efter en försäljning. Omkostnadsbeloppet motsvarar vad hon betalade för bostadsrätten när hon köpte den, med tillägg för eventuella förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL).Försäljningspriset minskas med omkostnadsbeloppet vid uträkning av kapitalvinstenKapitalvinsten kommer att beräknas genom att försäljningspriset vid din pappas försäljning minskas med din farmors omkostnadsbelopp (44 kap. 13 § IL).Som utgångspunkt ska din pappa sedan betala skatt på tjugotvå trettiondelar (22/30) av kapitalvinsten (46 kap. 18 § första stycket IL). Skattesatsen är 30 % eftersom vinsten räknas som inkomst av kapital (65 kap. 7 § IL).Du kommer att träda in i samma skattemässiga situation som din pappa om du får bostadsrätten i gåvaVad jag nu har nämnt kommer att gälla för dig på motsvarande sätt om din pappa ger dig bostadsrätten i gåva och du sedan väljer att sälja den. Precis som din pappa har trätt in i samma skattemässiga situation som din farmor, så träder du alltså in i samma skattemässiga situation som din pappa om du får bostadsrätten i gåva (44 kap. 21 § första stycket IL). Därmed får även du ta över din farmors omkostnadsbelopp, som sedan används vid beräkning av kapitalvinsten om du säljer bostadsrätten med vinst.SammanfattningDin pappa behöver inte betala någon vinstskatt i nuläget, eftersom hans arv efter din farmor är skattefritt. Du kommer inte heller att behöva betala någon vinstskatt om du får bostadsrätten i gåva, då även gåvor är skattefria.Vinstskatten har dock inte försvunnit. När bostadsrätten säljs kommer du eller din pappa att få betala vinstskatten, beroende på vem av er som är ägare. På grund av kontinuitetsprincipen ska kapitalvinsten då beräknas med hjälp av din farmors omkostnadsbelopp. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,