Fastighetsförsäljning skatteuträkning

2018-07-14 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Köpte huset för 165000 för 38 år sen om jag säljer det nu och får 2 miljoner för det vad får jag betala i skatt?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga !När du säljer en fastighet du äger är det skattemässigt en avyttring av en kapitaltillgång, formeln för beräkningen av skatt hittar du i 44 kapitel 13-14 § Inkomstskattelagen. Formeln ser ut som följande: Försäljningspriset - försäljningskostnader - omkostnadsbeloppet. Jag vet inte vad du har haft för försäljningskostnader om du haft några sådana, eller vilka omkostnader som du har haft. Vad som är omkostnader beskrivs i 44 kapitel 14 § Inkomstskattelagen, men för just fastigheter finns ytterligare regler om vad du kan dra av från skatten som omkostnadsbelopp i 45 kapitel 11-12 § Inkomstskattelagen. Jag har ingen aning om vilka ombyggnationer din fastighet har genomgått, så mitt svar kommer alltså att ignorera både försäljningskostnader och avdrag för ombyggnationer. Det kan alltså mycket väl bli så att du i verkligheten får betala en lägre skatt än den jag nämner här. Du ska inte skatta för hela beloppet när du säljer en fastighet, bara 22 trettiondelar ska tas upp till beskattning (45 kapitel 33 § Inkomstskattelag). Du ska alltså bara ta upp 1 466 666 kronor till beskattning. Av det beloppet får du räkna bort 165 000, alltså dina anskaffningsutgifter. Du har alltså en skattepliktig kapitalvinst på 1 301 666 kronor. Skattesatsen för kapitalvinster är 30 % jämnt, du kommer alltså att betala 390 499 kronor i skatt. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Arvsskatt i Finland

2018-07-08 i Arvsskatt
FRÅGA |jag har fått ett arv från Finland efter min far /med inbetalnings kort för skatt på ett tusen euro min fråga är/måste jag betala till Finland skatt jag har bott många år i Sverige tack på förhand för ett svar
Isabella Arsov |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatt i SverigeI Sverige är lagen om arvsskatt och gåvoskatt upphävs sedan 1 januari 2005 vilket innebär att någon arvsskatt inte betalas i Sverige på arvet efter din far, ( 8 kap 2 § första stycket inkomstskattelagen).Arvsskatt i FinlandArvsskatt ska däremot betalas i Finland om arvlåtaren eller arvingen var bosatt i Finland vid dödstillfället. Då din far var bosatt i Finland vid sitt frånfälle är du skyldig att betala arvsskatt i Finland trots att du själv bor i Sverige och har gjort det under en längre tid. Det finns dock ett undantag då arvsskatt inte ska betalas i Finland och det är om arvet understiger 20 000 euro, (https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/egendom/arv/). SammanfattningDå arvet härrör från Finland är du skyldig att betala arvsskatt i Finland trots att du bott i Sverige under en längre tid. Understiger arvet 20 000 euro behöver du däremot inte betala någon arvsskatt. Hoppas att detta gav svar på din fråga! Hör gärna av dig om du undrar över något mer!Vänligen

Gåvo- och andra typer av skatt vid bodelning

2018-07-07 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,Vi ska skilja oss och göra bodelning. Min man köpte gården av dödsbo genom gåvohandling och betalade till dödsboet efter värdering av jordbruksfastigheten i samband då vi gifte oss för 10 år sedan. Nu ska vi skiljas och lite mindre än hälften av gården ska styckas av till mig. Jag står inte som ägare och det är inte enskild egendom. Vi är överens om delningen och har fått gården värderad både som hel och delad. Den del som maken behåller är värd 1300000 och den del jag ska ha 650000. Vi vet dock inte vad som gäller med skatt och uträkning i delningen. Ska gåvoskatten ligga kvar i makens del och hur ska vi räkna ut avdrag som brukar göras då den ena tar över fastighet vid bodelning.
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi ingen gåvoskatt. Om det finns någon annan skatt brukar den räknas av från husets värde innan delningen sker så att båda parterna betalar sin del, men skatten ligger kvar på huset. Exempel på annan skatt är vinstskatt och uppskov.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Försäljning och beskattning av kolonistuga samt köp av fritidshus

2018-07-04 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej! Min mamma köpte en kolonistuga för 85 000 kr för ca 8 år sedan på arrende tomt, Nu vill hon sälja kolonistugan för att köpa en sommarstuga som står på ofri grund arrendetomt. Taxeringsvärdet på sommarstugan är under 50 000 kr vilket borde betyda 0 kr i fastighetsskatt med de nya reglerna? Min stora fråga för att hjälpa henne är att när hon säljer kolonistugan och direkt köper fritidshus/ sommarstuga hur ser det ut med skatten då? Kolonistugan kan gå för 350 000 kr och köptes för 85 000. Fritidshuset kan komma att kosta 300 000 eller max 350 000 kr. Tacksam för så snabbt svar som möjligt!
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag har valt att dela in mitt svar i olika delar; dels hur stor skatt det blir vid försäljning av kolonistugan utifrån de förutsättningar du gett och dels huruvida förutsättningarna för uppskov är uppfyllda. Jag kommer avsluta med att nämna lite om kommunal fastighetsavgift.Beräkning av skattFörst och främst är en kolonistuga hus på ofri grund och behandlas i inkomstskattemässiga sammanhang som en fastighet (2 kap. 6 § Inkomstskattelagen). Reglerna vid försäljning är densamma som vid försäljning av småhus (se vidare 2 kap 8 § IL). Det som beskattas är vinsten respektive förlusten av försäljningen som räknas ut enligt följande: Försäljningspriset- försäljningsutgifter- anskaffningsvärde och lagfartskostnad m.m.- förbättringsutgifter+ återföring av uppskov = vinst eller förlust (se 44 kap 13-14 §§ IL och 45 kap IL). Kapitalvinst ska alltså beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången (350 000 kr) minskad med utgifter för avyttringen (exempelvis mäklarprovision) och omkostnadsbelopp (44 kap 13 § IL). Med omkostnadsbelopp menas utgifter för anskaffning (85 000 kr) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter). I din fråga har du inte nämnt några utgifter för avyttringen eller förbättringsutgifter varav jag inte räknat med sådana. Uppställningen blir därmed följande: 350 000 (försäljningsinkomst) - 85 000 (anskaffningsutgift) = 265 000 kr. Sammantaget är kapitalvinsten 265 000 kr och vinsten ska tas upp till beskattning med 22/30 enligt 45 kap 33 § IL och med en skattesats på 30 % enligt 41 kap 1 § och 42 kap 1 § IL. Skatten landar då på 58 300 kr (265 000*0,22). Sammanfattningsvis skulle din mamma få betala ca 58 300 kr i skatt utifrån de omständigheter du angivit och bortsett från uppskov. Förutsättningar för uppskovMed uppskov menas att man skjuter upp med att betala skatt på vinsten vid försäljning av en bostad om vissa förutsättningar är uppfyllda. Av förutsättningarna i din fråga så kan jag inte avgöra om din mamma har rätt till uppskov då jag inte har alla omständigheter (se 47 kap 2,3 och 5 §§ IL om krav för uppskov). Du kan få hjälp med att avgöra detta här. Jag har ändå nedan valt att räkna ut uppskov med utgångspunkt i att ersättningen för fritidshuset motsvarar ersättningen för ursprungsbostaden (dvs 350 000 kr) bara för att illustrera. Om ersättningen för fritidshuset motsvarar ersättningen för ursprungsbostaden, så kan avdrag medges för ett uppskovsbelopp som motsvarar hela kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp (47 kap. 7 § 1 stycket 1 IL). Det skulle innebära att vinsten på 265 000 kr helt skjuts upp. Uppskovet försvinner dock inte utan påverkar när ersättningsbostaden (fritidshuset) säljs. Vid avyttring av ersättningsbostad så ska säljaren beskattas genom att man lägger uppskovsbeloppet till vinsten eller förlusten när man beräknar kapitalvinsten för ersättningsbostaden (45 kap. 33 § IL, 46 kap. 18 § IL). Kort om kommunal fastighetsavgiftAlla bostäder i småhus, ägarlägenheter och hyreshus har kommunal fastighetsavgift. Avgiften är indexbundet och räknas varje år om efter förändringarna av inkomstbasbeloppet (se här). Fritidshuset som din mamma vill köpa utgör ett småhus på ofri grund (se 2 kap 8 § IL). Ett småhus på ofri grund där taxerat byggnadsvärde inte kommer upp till 50 000 kr, får inget taxeringsvärde alls. Ägaren till huset ska då inte betala någon kommunal fastighetsavgift. Dock får ägaren till marken däremot, betala fastighetsavgift med taxerat markvärde som underlag (se här). I din fråga är det oklart om du menar att byggnadsvärdet inte uppgår till 50 000 kr eller om du menar taxeringsvärdet. För fler frågor är du välkommen att ringa till vår telefonrådgivning på 08-533 300 04mvh

Vad utgör egentligen skattefria inkomster?

2018-07-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur skall jag tolka inkomstskattelagen 8 kap 2§? Min tolkning är att allt man får vid gåva, testamente, bodelning etc är skattefritt oavsett hur pengarna utbetalas! Jag har en bodelning där jag fick en summa pengar kontant och en del utbetalat i 3 år och skrevs då som underhåll men avsikten var att detta var en del av det belopp jag skulle erhålla för att flytta och skulle vara skattefria.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Inkomstskattelagen 8 kap. 2 § radar upp de typer av inkomster som är skattefria. Vid en bodelning delar båda makarna gemensamt på summan av deras giftorättsgods. Detta innebär i regel att en av makarna efter bodelningen har egendom till ett högre värde än vad denne hade innan och tvärt om.Vad man får från själva bodelningen är i sig alltid skattefritt, men det kan ske beskattning i senare led. Exempelvis beskattas man på utdelningen på aktier som man fått genom en bodelning eller som gåva. Huvudregeln är alltså: om du erhåller någonting genom bodelning eller genom gåva, så är det skattefritt. Det låter inte på din situation som att det skulle vara tal om något annat,Jag hoppas att du känner att du fått nytta av svaret.

Vad gäller för mig som hyresvärd då jag hyr ut min bostad?

2018-07-08 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej! Jag har fått pengar genom ett arv som jag skulle vilja investera i en bostad. Denna bostad tänker jag hyra ut för att få en extra inkomst. Jag undara vad som gäller skattemässigt i denna situation och vilka regler som kommer att gälla för mig som hyresvärd. Själv bor jag i en hyresrätt och äger inga fastigheter och har en blygsam inkomst. Tack på för hand
Ellen Hägerström |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Arv är skattefria, vilket innebär att du endast kommer att beskattas i samband med fastighetsköpet. Då du köper en fastighet ska du som köpare betala stämpelskatt på förvärvet enligt 4 kap 10 § Jordabalken. Stämpelskatt regleras i Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter och beräknas antingen på köpeskillingen eller på föregående års taxeringsvärde, beroende på vilket av dessa belopp som är högre, enligt 9 §. Skattesatsen framgår av 8 § och är femton kronor per varje tusen kronor av fastighetens värde. Då du hyr ut en bostad räknas inkomsten som en kapitalintäkt enligt 42 kap 1 § Inkomstskattelagen (IL) och ska tas upp till beskattning. För hyresintäkter har du dock rätt att först göra ett avdrag på 40 000 kr per år för denna inkomst, samt ytterligare dra av 20 procent av uthyrningsinkomster, om du hyr ut en fastighet för bostadsändamål enligt reglerna i 42 kap. 31 §. Angående uthyrningen av bostaden utgår jag i mitt svar ifrån att du hyr ut bostadsrätten som privatperson och inte i samband med näringsverksamhet. Eftersom du inte har någon annan bostad som du hyr ut är det främst Lagen om uthyrning av egen bostad som är tillämplig i detta fall, även om 12 kap Jordabalken gäller till de delar som inte reglerats i tidigare nämnda lag. Observera att lagen är utformad till hyresgästens fördel avseende avtalsvillkor. Detta innebär att ni kan komma överens om avtalsvillkor med din hyresgäst som är mer fördelaktiga än de som regleras i lag, medan sådana avtalsvillkor som ger hyresgästen sämre villkor inte gäller, tex. beträffande uppsägningstid.Vänligen,

Vad för skatt ska jag betala på vinster jag gjort på försäljning av Bitcoin?

2018-07-06 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Jag har månadsvis tagit emot en gåva i form av Bitcoin av en nära familjemedlem som jag sen har sålt och via Swish har fått Svenska kronor. Undrar nu kring när jag till nästa år kommer behöva redovisa detta till skatteverket.Så vitt jag förstår så behöver jag redovisa min vinst (vilket blir 100% då jag ej har betalt för några Bitcoin), och får då alltså skatta 30% på min försäljning. Stämmer det?Undrar också om jag måste uppge vilken familjemedlem detta var?
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du fått Bitcoin i gåva och sålt den privat i utbyte mot pengar och att du undrar hur du ska redovisa vinsten du gjort på försäljningen, samt om du måste ange givarens namn. Reglerna om inkomstskatt hittar du i Inkomstskattelagen (IL).I Sverige betalar vi inkomstskatt på majoriteten av de inkomster vi har, men olika skattesatser gäller, beroende på vilken slags inkomst det rör sig om. När du säljer någonting privat så går vinsten oftast in under inkomst av kapital (IL 41:1 och 41:2). Bitcoin är en så kallad kryptovaluta, och försäljning av sådan behandlas än så länge som inkomst av kapital. Skattesatsen för inkomst av kapital är 30 % (IL 65:7). Gåvor är dock skattefria, så du behöver inte redovisa gåvans värde i deklarationen (IL 8:2). När du säljer Bitcoin får du en inkomst i form av vinsten du gör. Vinsten är en så kallad kapitalvinst, eftersom du säljer tillgångar och får pengar i utbyte (IL 41:2). Kapitalvinsten räknas ut genom att man tar ersättningen minus omkostnadsbeloppet (IL 44:13). Omkostnadsbeloppet är utgifter du haft för att förvärva egendomen (IL 44:14). Eftersom du fått Bitcoin i gåva har du inga egna utgifter för att anskaffningen, men när det kommer till gåvor så fungerar vinstuträkningen på så sätt att den som tar emot gåvan övertar givarens omkostnadsbelopp (IL 44:21). Om din släkting alltså haft några utgifter för den Bitcoin du fått så är dessa även ditt omkostnadsbelopp. Hur omkostnadsbeloppet ska beräknas beror på hur din släkting kom över den. Om den köptes är priset hen betalade omkostnadsbeloppet, men om din släkting har minat dem så räknas omkostnadsbeloppet utefter marknadsvärdet. Mer information om hur du räknar ut din släktings omkostnadsbelopp finns här. Din kapitalvinst är ersättningen du fått minus utgifterna din släkting haft för att förvärva den Bitcoin du sålt. På kapitalvinsten ska sedan 30 % skatt betalas. Du redovisar hela vinsten i din deklaration, så att Skatteverket kan räkna ut hur mycket skatt du ska betala. Du behöver inte ange vilken släkting gåvan kom ifrån, men det kan finnas en poäng att visa deklarationen att valutan var en gåva, särskilt om du tjänat stora summor på att sälja den, för att tydliggöra för Skatteverket vart pengarna kommer ifrån. Sammanfattningsvis så måste du redovisa vinsten du gjort på din Bitcoinförsäljning i nästa års deklaration. Vinsten räknar du ut genom att ta ersättningen du fått för den Bitcoin du sålt minus de utgifter din släkting haft för att förvärva den. Eftersom du gjort försäljningen privat ska kapitalvinsten beskattas med 30 %. Mer konkret information om hur du räknar ut omkostnadsbeloppet, och hur du ska deklarera vinsten hittar du här på Skatteverkets hemsida.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Sexmånadersregeln i inkomstskattelagen

2018-07-04 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej Lawline,Jag har fått erbjudande om att jobba i USA med ett antal hemresor per år. Jag kommer vistas mer än halva året i USA. Min fru vill bo kvar i Sverige. Vi har fastigheter tillsamman. Villan vi bor i och en sommarstuga.Hur ser min skattesituation ut? Kan jag vara skriven i USA och betala skatt där fastän jag har både "familj", fru men inga barn i Sverige och dessutom delägare i fastigheter.Eller ska jag betala Svensk skatt?Eller nån slags mellanvariant?
Oscar Stenmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på hur din inkomst från din anställning i USA kommer beskattas. Därför kommer jag i mitt svar fokusera på just den inkomsten. Ifall du har skattefrågor rörande andra typer av inkomster får du gärna återkomma till oss på Lawline.Obegränsad och begränsad skattkskyldighetI Sverige är en fysisk person antingen obegränsat eller begränsat skattskyldig. En person som är obegränsat skattskyldig betalar skatt i Sverige för alla sina inkomster oavsett om inkomsterna härrör från Sverige eller från utlandet (3 kap. 8 § inkomstskattelagen). En person som inte är obegränsat skattskyldig är per definition begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § inkomstskattelagen). Personer som är begränsat skattskyldiga betalar skatt i Sverige endast för vissa inkomster (se 3 kap. 18-21 § inkomstskattelagen).När är en person obegränsat skattskyldig?I enlighet med 3 kap. 3 § inkomstskattelagen är följande personer obegränsat skattskyldiga:1. Den som bor i Sverige2. Den som stadigvarande vistas i Sverige 3. Den som har väsentlig anknytning till SverigeI samband med att du flyttar till USA kommer du inte räknas som boende i Sverige (7 § folkbokföringslagen). Du kommer heller inte tillbringa tillräckligt mycket tid i Sverige för att du ska anses vara stadigvarande vistande här.I ditt fall blir det därför endast aktuellt att diskutera huruvida du, efter flytten, kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige.När har en person väsentlig anknytning till Sverige?I 3 kap. 7 inkomstskattelagen har lagstiftaren angett vilka faktorer som ska beaktas vid bedömningen om någon har väsentlig anknytning till Sverige:– om han är svensk medborgare,– hur länge han var bosatt här,– om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,– om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,– om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,– om han har sin familj här,– om han bedriver näringsverksamhet här,– om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,– om han har en fastighet här, och– liknande förhållanden.I lagstiftningen anges det inte någon inbördes rangordning mellan dessa faktorer. Med hjälp av diverse rättsfall kan man dock dra slutsatsen att de mest betydelsefulla faktorerna är om den skattskyldige har en bostad som är inrättad för åretruntbruk i Sverige, om denne har sin familj här samt om denne bedriver näringsverksamhet i Sverige.Du är obegränsat skattskyldig i SverigeEftersom du både har din fru i Sverige samt en bostad som är inrättad för åretruntbruk har du väsentlig anknytning till Sverige. Således är du obegränsat skattskyldig i Sverige.Sexmånadersregeln i 3 kap. 9 inkomstskattelagenOvan nämnde jag att en person som är obegränsat skattskyldig i Sverige betalar skatt för alla sina inkomster, oavsett om inkomsterna kommer från Sverige eller från utlandet. Det finns dock undantag från denna regel. Ett sådant undantag hittar vi i 3 kap. 9 § inkomstskattelagen. I ovan nämnda paragraf står det att en obegränsat skattskyldig person som har anställning utomlands i minst sex månader ska inte betala skatt i Sverige på den del av inkomsten som beskattas i verksamhetslandet. Med andra ord kommer du inte betala skatt i Sverige på den inkomsten som du beskattas för i USA.I din fråga skriver du att du räknar med att besöka Sverige ett antal gånger per år. Sexmånadersregeln är i så fall fortfarande tillämplig, förutsatt att du inte stannar alltför länge i Sverige (se 3 kap. 10 § inkomstskattelagen). Vänligen,