Lösa ut delägare i samägd sommarstuga

2010-08-04 i Fastighet
FRÅGA
Vi är två syskon som äger en sommarstuga. Ena parten vill sälja till högstbjudande, alltså budgivning. Jag vill inte sälja utan lösa ut henne efter värdering. Vad gäller?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Liknande frågor som denna finns redan besvarade av andra medlemmar i Lawline (se t.ex. http://lawline.se/answers/829) men i korthet gäller följande i din situation:

Regler gällande samägd egendom finns i lag (1904:48 s.1) om samäganderätt (SamägL), se här.

SamägL är inte en tvingande lagstiftning utan den gäller endast om man inte har avtalat om att andra regler ska gälla. Ni som delägare har alltså full frihet att t.ex. avtala om att den ena ska få möjlighet att köpa den andres andel till ett visst överenskommet pris. Kan ni inte komma överens kan dock den delägare som vill sälja begära att sommarstugan ska säljas på offentlig auktion enligt 6§. Regleringen i 6§ kan sägas utgöra ett undantag från huvudregeln i 2§. I 2§ föreskrivs att det i regel krävs enighet bland delägarna för att kunna förfoga över det samägda.

En eventuell försäljning kommer att ske genom en god man som utses av tingsrätten. Om du vill behålla sommarstugan har du dock rätt att delta i budgivningen.

För det fall att sommarstugan säljs på offentlig auktion kan var och en av er delägare bestämma ett minimipris för försäljningen, se 9§.

Det som skulle kunna förhindra att sommarstugan säljs på offentlig auktion är om du kan visa synnerliga skäl för anstånd. Det krävs dock mycket starka skäl för att en delägare ska kunna hindra en försäljning.

Vänligen,

Sonja Rodhe
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (321)
2018-05-21 Förbehåll om besittningsrätt till fastighet
2018-05-21 Bygglov och dispensansökan om brygga.
2018-05-20 Överlåta ägarandel av fastighet mellan sambos
2018-05-13 Kan jag kräva att grannen tar ner träd?

Alla besvarade frågor (54459)