Måste man inställa sig till förhör

2010-09-18 i Förundersökning
FRÅGA
Hej Jag har fått en Kallelse från polisen. I den står det att jag ska höras som misstänkt i ovan ärende. Fast det inte står vad för ärende det är. Vad ska jag göra? Måste jag gå dit? Har jag rätt till advokat vid förhöret?
SVAR
Du är skyldig att infinna dig till polisförhöret. Den som utan giltig orsak underlåter att följa en kallelse att inställa sig till ett förhör får hämtas till förhöret, om det har satts ut att hållas på en plats inom en väglängd av tio mil från den plats där han eller hon har sin bostad eller vid kallelsens mottagande uppehöll sig (23 kap 7 § RB). Se här

Vid förhör, får den misstänktes försvarare medverka om det kan ske utan men för utredningen, 23 kap. 10 § RB.

Det är vanligt att försvararen inte sitter med i förhören. Första kontakten brukar ske i samband med häktningsförhandling. Försvaren kan dock fylla en funktion i samband med förhör, speciellt om det är första gången man blivit kallad till förhör. Försvararen kan medverka till att missförstånd inte uppkommer och kan säkerställa att alla uppgifter som är av betydelse för den misstänkte framkommer.

Då förundersökningen kommit så långt att någon skäligen misstänks för brottet, har den misstänkte rätt att få reda på vad han är misstänkt för.
Den misstänkte och hans försvarare har rätt att fortlöpande, i den mån det kan ske utan men för utredningen, ta del av vad som har förekommit vid undersökningen, 23 kap 18 § RB.Lina Radovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (497)
2021-01-26 När blir jag underrättad om en polisanmälan mot mig?
2021-01-24 När ska information ges om vad ett förhör handlar om?
2021-01-12 Visiterade - trots att polisen letade efter annan?
2020-12-31 Rätt för anhållen att kontakta försvarare

Alla besvarade frågor (88487)