Tidsbegränsning av projektanställning?

2006-09-18 i Övrigt
FRÅGA
Hur länge kan man vara projektanställd? Min 3-åriga projektanställning går snart ut. Företaget anställde mig som säljare i samband med att de fick ett nytt uppdrag att sälja för en kund på kommission. Mitt avtal är alltså "bundet" till företagets avtal med kunden. Projektet är egentligen inte tidsbegränsat i sig utan är mer beroende av min prestation. Om jag säljer bra förlängs kundens avtal med företaget, annars kan de säga upp det och då kan min arbetsgivare säga upp mig som följd. Funderar också på vad jag har för rättigheter om jag skulle bli sjukskriven en längre tid under en projektanställning.
SVAR
Hej!
Det finns ett par fall i vilka tidsbegränsad anställning är godkända enligt 5 § LAS (Lagen om anställningsskydd 1982:80, se här) Enligt 5 § första stycket första punkten följer att det är tillåtet att avtala om anställning för viss tid, viss säsong eller visst arbete (projektanställning), om det föranleds av arbetets särskilda beskaffenhet. Bestämmelsen syftar främst på situationer där en person med speciella yrkeskunskaper (som inte finns företrädda hos arbetsgivaren), anställs för att utföra en viss bestämd arbetsuppgift som kräver dessa kunskaper. Det är dock inte nödvändigt att arbetsuppgifterna principiellt sett skiljer sig från den tillsvidareanställda personalens arbetsuppgifter. Tidsbegränsningen kan även vara befogad och tillåten när ett på förhand avgränsbart arbete skall utföras under en viss bestämd tid och av en arbetstagare med vissa kvalifikationer. Arbetsuppgifterna måste på något sätt till sin natur vara tidsbegränsade. De arbetsuppgifter som arbetsgivaren vill lösa genom projektanställningen skall således utföras under en tid som kan fastställas i förväg. Ju längre denna tidrymd är, desto starkare skäl föreligger att tillsvidareanställa arbetstagaren. Är dessa villkor inte uppfyllda föreligger ingen rätt för arbetsgivaren att projektanställa personal. Arbetstagaren har då rätt att erhålla domstols förklaring att anställningen skall gälla tillsvidare.
Anställningens längd beror alltså på projektets längd och det finns ingen tidsbegränsning.
(För vikariat gäller att anställningen övergår i tillsvidareanställning efter 3 år, men någon liknande bestämmelse finns inte för projektanställning, tyvärr!)
Ett tips är att gå med i ett fackförbund knutet till ditt arbete (om du inte redan är det). Då kan man kontakta förbundet om man tycker att arbetsgivaren handlar felaktigt. Anser förbundet att arbetsgivaren handlar i strid med lag kan förbundet sätta press på arbetsgivaren att vidta ändring.
Vad gäller sjukskrivning har du rätt till sjuklön från din arbetsgivare de 2 första veckorna och sedan sjukpenning från försäkringskassan. Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är den inkomst som du förväntats tjäna under året.

Mvh


Magdalena Åhlberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)