Ansvarsförsäkring

FRÅGA
Hej Vad gäller i fråga om ersättningsskyldighet om två barn vållar personskada ,och en av dem saknar ansvarsförsäkring medan den andra har en sådan försäkring? MVH
SVAR
Så här lyder lagtexten enligt 2 kap 4§ SkL:

"Den som i fall som avses i 1-3 §§ vållar skada innan han har fyllt arton år skall ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter."(se här)

Vid skälighetsbedömningen tas alltså hänsyn till om det föreligger en ansvarsförsäkring.

Skillnaden om barnet har ansvarsförsäkring eller ej är följande:

Om skadan täcks av en ansvarsförsäkring jämkas inte skadeståndet. Om det inte finns någon gällande ansvarsförsäkring, tar man hänsyn till barnets egen betalningsförmåga.

Ett barns skadeståndsskyldighet lindras i följande fall:

- när familjen saknar ansvarsförsäkring,
- när undantag gäller enligt försäkringsvillkoren och
- när skadeståndet överstiger försäkringsbeloppet.

Försäkringen gäller inte för barn över 12 år som uppsåtligen orsakat skada.

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (218)
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar
2021-09-09 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan

Alla besvarade frågor (97694)