Avyttringstidpunkt

FRÅGA
Hej Fråga: Skall en villafastighet som såldes(köpekontrakt upprättades) under 2010 deklareras nu under våren 2011 trots att köpebrev inte upprättats och betalning för fastigheten inte erlagts?
SVAR
Hej,

En fastighet anses avyttrad då köpekontraktet är undertecknat. Detta oavsett om betalning sker senare eller om annan tillträdesdag avtalats. Om köpekontraktet upprättats och blivit påskrivet under 2010 ska således fastighetsförsäljningen tas upp i deklarationen 2011.

Vänligen,

Andreas Vinqvist
Fick du svar på din fråga?