Skäligen misstänkts rätt att ta del av förundersökningen

2011-03-10 i Förundersökning
FRÅGA
Hej, Enligt 23 kap 18 § i Rättegångsbalken har man ju rätt som misstänkt att ta del av vad som förekommit vid undersökningen. Vad innefattas av detta? Är det alla handlingar kring själva förundersökningen? Och så undrar jag främst om man måste ta del av sådana handlingar på plats eller ifall man får kopiera och ta med sig hem.
SVAR
Hej

Enligt 23 kap 18 § 1 st Rättegångsbalken (RB) har den som är skäligen misstänkt rätt att ta del av vad som förekommit vid förundersökningen, allt eftersom denna fortskrider. Regeln anses vara en presumtion för att den misstänkte och dennes försvarare har en rätt att omedelbart få ta del av allt som kommer fram under förundersökningen. Detta gäller under förutsättningen att det inte är till men för förundersökningen att den misstänkte tar del av förundersökningsmaterialet. Om information förekommer i förundersökningen som, om det kom till den misstänktes kännedom, troligen skulle försvåra förundersökningens fortskridande, kan sådan information uteslutas från vad den misstänkte får ta del av. I vissa fall har t ex skäligen misstänkt som suttit häktad varit underkastad censur för att utredningen och senare rättegång inte skulle snedvridas av utomstående uppgifter. Alternativt kan det handla om uppgifter om bevisning som, om den misstänkte fick för stor information om dessa, kunde anpassa sin version av händelseförloppet efter vad han fått veta om bevisningen. Utöver dessa specifika undantag med anledning av att informationen till den misstänkte kan riskera att bli till men för förundersökningen, ska det material som lämnas den misstänkte vara så fullständigt som möjligt angående vad som kommer fram under förundersökningen.

Rätten att fortlöpande få ta del av förundersökningen innefattar inte någon rätt att få kopior av handlingar, även om det finns möjlighet att bevilja detta. Det är vanligt att information om förundersökningen lämnas till den misstänkte och försvararen genom varsitt exemplar av det preliminära förundersökningsprotokollet.

Med Vänliga Hälsningar
Angelica Hage
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (497)
2021-01-26 När blir jag underrättad om en polisanmälan mot mig?
2021-01-24 När ska information ges om vad ett förhör handlar om?
2021-01-12 Visiterade - trots att polisen letade efter annan?
2020-12-31 Rätt för anhållen att kontakta försvarare

Alla besvarade frågor (88487)