Om en inneboende vägrar flytta

2011-03-12 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Om en person skaffar sig en Folkbokförings adress hos mig? från skatteverket och bor i min lägenhet. när jag vill att han flyttar, men om han vägrar att flytta, vad kan jag göra i första hand?, Kontraktet står på mig! kan jag säga upp min lägenhet och flytta själv,om jag inte hittar en annan lösning! så han får hitta en annan bostad för sig själv?
SVAR
HejJag uppfattar din fråga som att en kompis bor hos dig och att du och den inneboende alltså inte är sambos (är ni sambos ska hänsyn tas till reglerna i sambolagen, se här). Eftersom kompisen är inneboende och du hyr ut en del av din bostad till denne har kompisen inget besittningsskydd, alltså ingen rätt till en automatisk förlängning av hyreskontraktet, 12:45 st. 1 p. 3 Jordabalk (1970:994), JB, se här. Din kompis kan i detta fall bara kräva en uppsägningstid, vilken ska vara (minst)tre månader, om ni inte avtalat om längre uppsägningstid, 12:4 JB, se här. Uppsägningen ska vara skriftlig om kompisen bott hos dig längre än tre månader i följd, 12:8 JB. Om kompisen vägrar flytta efter att denna tid har gått kan du få hjälp med att avhysa (vräka) kompisen genom att ansöka om handräckning hos kronofogden. De kan även hjälpa dig att driva in skulder för eventuella uteblivna hyror. För praktisk information kring hur detta går till råder jag dig att kontakta kronofogdemyndigheten, http://www.kronofogden.se/.Alternativet är att du istället säger upp lägenheten och samtidigt säger upp din inneboende (så att denne får tre månader uppsägningstid), vilket bör medföra att kompisen flyttar ut och att du därmed slipper blanda in kronofogden. Men då kan du ju inte behålla lägenheten. Med vänliga hälsningar
Mari-Helen Schöllin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?