Skadedjur i hyresrätten - rätt till skadestånd?

2011-03-22 i Hyresrätt
FRÅGA
Bor i hyresrätt och har skadedjur i lägenheten. Är hyresvärden skadeståndskyldig?
SVAR
Hej!

I Jordabalkens tolfte kapitel (Hyreslagen) kan du bland annat läsa om vilka krav du som hyresgäst har rätt att ställa på lägenhetens skick. Du hittar lagen här: här. Av 9 och 15 §§ framgår att hyresvärden är skyldig att hålla lägenheten i ett ”sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet.”

I 17 § kan man vidare läsa att det anses utgöra en skada/brist i lägenheten om det förekommer ohyra *som är till men för hyresgästen*. Det är alltså en förutsättning att hyresgästen lider men av skadedjuren för att bestämmelsen ska bli aktuell. I en kommentar till lagbestämmelsen har sagts att t.ex. vägglöss, kackerlackor, myror, tvestjärtar, pälsänger och mjölbaggar anses som ohyra. Däremot anses inte löss som parasiterar på människor, loppor eller mal utgöra ohyra.

Hyresvärden är skyldig att ta till lämpliga åtgärder för att utrota ohyran. Om du som hyresgäst inte är ansvarig för att skadedjuren uppkom i lägenheten (du ska exempelvis ha varit aktsam och hållit en viss standard gällande rengöring) har du *rätt till ersättning för nödvändiga kostnader* som du får i samband med skadedjurssaneringen.

Enligt 11 § har du också rätt till *skälig nedsättning av hyran* för den tid då lägenheten anses vara i bristfälligt skick. Om hyresvärden inte lyckas visa att skadan (ohyran) inte beror på dennes misskötsamhet har du också *möjlighet att kräva skadestånd*. Enligt min mening är det dock svårt att få igenom ett sådant krav eftersom du som hyresgäst har en vårdplikt som bland annat innebär att du är skyldig att hålla lägenhet i en viss standard gällande rengöring. Du har också en skyldighet att genast meddela hyresvärden om en sådan skada uppstår. Med andra ord kan hyresvärden förmodligen relativt enkelt visa att ohyran inte beror på hans eller hennes vårdslöshet.

Det framgår inte direkt av din fråga om hyresvärden lovat hjälpa dig med saneringen. Men om det skulle vara så att hyresvärden vägrar kan du vidare vända dig till Hyresnämnden och be om att få ett så kallat upprustningsföreläggande utfärdat. Alla hyresrätter måste nämligen hålla en lägsta godtagbara standard. I 18 a § sista stycket andra punkten kan man läsa att huset inte får ha sådana sanitära förhållanden som inte skäligen kan godtas. Enligt min mening utgör en skadedjursangripen bostad en sanitär olägenhet.

Jag hoppas att du fått svar på dina funderingar. Lycka till!

Vänligen,
Paulina Nilsson

Paulina Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2144)
2022-01-26 Vilken uppsägningstid gäller vid uthyrning av privatbostad?
2022-01-26 Ska förvaltningslagen tillämpas av Hyresgästföreningen?
2022-01-23 Rätt till hyresnedsättning vid renovering av badrum
2022-01-21 Betala hyra under uppsägningstid vid påstått hot om våld?

Alla besvarade frågor (98708)