Hur skyddar man efterlevande sambo?

2006-09-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vad tillfaller efterlevande sambo? Vi äger bostaden och har delad lagfart sedan 2005 OCH innan 1 års uppehåll även 2000-2003. Vi har varit sambor sedan 2004 igen. Mitt barn är skrivet hos oss. Hans barn, 2 är skrivna hos sin mor. Kan vi/behöver vi i ett samboavtal hävda att allt vi köper tillsammans för gemensamt bruk också ägs av oss båda? Har ett samboavtal någon som helst juridisk vikt vid någons dödsfall? Om någon av oss avlider vill vi inte att något av våra ex ska kunna kräva ut arvslotter ur allt det vi köpt för gemensamt bruk tex bilar, fritidshus eller andra dyra kapitalvaror. Är ett testamente lösningen här? Jag vore mycket tacksam för svar och tips om formuleringar till dessa dokument.
SVAR
Hej,
En efterlevande sambo ärver ingenting automatiskt. Däremot kan en efterlevande sambo begära bodelning, 8 § och 18 § sambolagen. Det som skall delas är enligt 8 § sambolagen samboegendomen vilket innebär gemensam bostad och gemensamt bohag som förvärvats för gemensamt bruk. Med bohag avses enligt 6 § sambolagen möbler, husgeråd och annat inre lösöre, annan egendom kan inte ingå i bodelningen. Detta innebär att om en av samborna avlider har den efterlevande rätt till halva bostaden och hälften av bohaget. Vad gäller den andra egendomen ( dyra kapitalvaror osv. ) kan det vara tryggt att ha papper på att ni äger egendomen tillsammans då detta i vissa situationer annars kan vara svårt att bevisa.
Ett samboavtal kan inte innehålla bestämmelser om att ytterliggare egendom skall ingå i en bodelning utan endast undandra egendom från bodelning. Se hela sambolagen här .
För att skydda den efterlevande sambon bör således ett testamente skrivas. Ni bör dock tänka på att ni inte kan testamentera bort barnens laglotter (laglotten utgör värdet av hälften av den avlidnes egendom). Resten av egendomen kan man dock förfoga fritt över, till exempel genom att testametera den till sin sambo. I 10 kap ärvdabalken hittar ni regler för hur upprättande av testamente skall gå till. Ärvdabalken hittar ni här .
Cornelia Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3551)
2020-11-30 Kan halvsyskon eller kusiner ärva?
2020-11-30 Vem har rätt att bestämma vart barnet ska bo?
2020-11-30 Krävs samtycke av make vid borgensåtagande?
2020-11-30 Ändring av barns folkbokföringsadress

Alla besvarade frågor (86851)