Fel i varan, utgången reklamationstid

2006-10-12 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Finns det några undantag från preskibtionstiden av dolda fel när det gäller bostadsrätt? Har fått en vattenskada i mitt badrum pga att man lagt klinkers på en våtrumsmatta och skarvat mattan utan att svetsa. Detta upptäcktes av en slump då en klinker gick sönder. Tyvärr så upptäcktes det 3,5 år efter köpet.
SVAR
Hej!

Vid köp av en bostadsrättslägenhet tillämpas köplagen.

Fel i varan
Det inledande problemet är att konstatera att lägenheten varit behäftad med ett fel. En fuktskada i badrummet måste anses utgöra ett fel då felet inte beror på köparen samt att det måste ha funnits där när avtalet om köpet ingicks. (30 § KöpL)

Undersökningsplikt
Vid fastighetsköp har säljaren en långtgående undersökningsplikt. Bostadsrätter är dock köp av lös egendom och undersökningsplikten är inte fullt lika långtgående. Om felet inte vid en undersökning i enlighet med god affärssed gick att upptäcka så torde felet gå att åberopa gentemot säljaren. Fuktskador, särskilt väl dolda, är svåra att upptäcka varför en lekman troligen inte bort upptäcka skadan. Undersökningsplikten är sannolikt uppfylld.
(31 § KöpL)

Reklamation
För att kunna göra påföljder gällande krävs att reklamation skett inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde märkt felet. Köparen har dock max 2 år på sig att reklamera, annars förlorar man denna rätt.
(32 § KöpL)

Utan hinder av detta får köparen åberopa att varan är felaktig om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. (33 § KöpL)

Vad som krävs för att säljaren skall anses ha agerat i strid mot tro och heder är inte klart. I vilket fall måste det röra sig om en oacceptabel illojalitet från säljarens sida. (Proposition 1988/89:76 s. 125)

Om jag tillåts spekulera tror jag att det faktum att säljaren uppsåtligen försökt dölja ett sådant allvarligt fel skulle kunna utgöra sådan "oacceptabel illojalitet" som talas om i propositionen. Problemet ligger dock i att bevisa att köparen handlat på detta vis.

Med vänliga hälsningar
Daniel Waerme
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?