​Hur lång är en skälig frist enligt paketreselagen?

2021-01-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Hur lång är en skälig frist som det står i §6 1. paketreselagen.
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns tyvärr inte särskilt mycket vägledning att få gällande din fråga. Vilket framförallt kan bero på att det är en ganska nytillkommen lag. Jag hoppas dock att mitt svar kan hjälpa dig ändå.Den tid en resenär har på sig att frånträda avtalet ska precis som du skriver vara skälig (3 kap 6§ 1 punkten paketreselagen). Utifrån de motiv som finns till lagen går att utläsa följande: Fristen ska räknas från det att arrangören meddelar resenären att arrangören avser att bryta avtalet eller höja priset. Fristen ska vara så lång att resenären hinner överväga sitt beslut. Om det pågår diskussioner mellan resenären och arrangören om avtalsbrottet eller prisändringen, bör fristen börja löpa först då arrangörens ståndpunkt i frågan har kommit till klart uttryck (prop. 2017/18:225 s. 128). Det centrala är alltså att resenären måste hinna överväga sitt beslut. Tyvärr finns det inte mer vägledning än så och det är därför svårt att ge ett exakt svar som anger en exakt tidsfrist. Men en tidsfrist som till exempel är alldeles fört kort för att resenären ska kunna överväga beslutet är inte skälig.Hoppas du fått ett så bra svar som möjligt på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du skulle ha några fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Ny avtalad leveranstid

2020-12-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo köpte en säng från ett företag som garanterar leverans inom 6-8 veckor, men säljaren vi hade lovade oss att vi skulle få sängen tidigare och få den ett specifikt datum. Men sängen kom inte det datumet som säljaren lovade oss men tidsramen på 6-8 veckor har inte gått än.Så jag undrar bara hur det är då, då hon lovade oss ett datum för leverans är det då det som gäller och har vi rätt till någon kompensation eller liknande då den inte kom det datum eller hur ser det ut?Mvh
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga att det handlar om att säljarens lovande om annat leveransdatum kan anses vara ett nytt avtalsvillkor om leverans och om det går att räkna som att företaget är i dröjsmål från den tiden.Till att börja med finns det köpekontraktet där det finns ett avtalade leveranstiden är 6–8 veckor. Är det säljaren säger ett nytt villkor om leveranstid eller ett nytt avtal. Huvudregeln inom avtalsrätt så anses det att anställda har en ställningsfullmakt (10 § 2 st AvtL) och kan ingå i avtal för företagets räkning och då är företaget bunden av det avtalet. Det finns situationer där avtalen inte är giltiga. Det är om tredjeman (i detta fall ni) är i ond tro, alltså att ni har förstått eller borde ha förstått att den anställde inte hade den behörighet att ingå avtalet med er. Det handlar om vad som är inom ställningsfullmaktens yttre gräns. För att kunna fastställa ställningsfullmaktens yttre gräns behöver man undersöka närliggande lagar och sedvänja inom området. Samlad bedömning:Om man undersöker om säljaren har den behörighet att via sin anställning som säljare att kunna avtala en annan leveranstid än det standardtid som finns inom köpeavtalet är inte så troligt. Alltså är det utanför ställningsfullmaktens yttre gräns och att företaget inte är bunden av det som den anställde sa till er. Sedan går det att argumentera att ni borde ha insett att en vanlig anställd inte kan avtala om en ny leveranstid och därmed anse att ni är i ond tro. Dock ska det poängteras att jag inte besitter alla omständigheter för att göra en helt korrekt bedömning och det finns undantag. Min rekommendation är att ni kontaktar företaget och försöker lösa det internt.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Pengarna drogs från kontot, men jag fick inte produkten - vad ska jag göra?

2020-12-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |HejHar ett lite dilemma Köpte ett spel hos microsoft store, betalade spelet ,pengarna drogs från mitt konto MEN jag fick inget spel!Kontaktade då microsoft som såg att spelet köptes men blev nekat pga utebliven betalning fast pengarna dragits ifrån mitt konto (mailade bildbevis på detta)Dem menade då på att det är inte dem själva som sköter om betalningarna när man köper nått utan det är ett tredjeparts företag som heter Trustly. Kontaktade även detta bolag som menade på att detta är microsofts problem och inte deras......Återkopplade då till microsoft som bara skyllde på Trustly men får inget hjälp där ifrån då dem inte har fått några pengar.....Så här står jag nu, INGEN vill ta sitt ansvar och jag vet inte vad jag ska göra??
Marija Stevanovic |Hej!Du har gjort rätt genom att ta kontakt med båda företagen och givetvis blir det väldigt knepigt när problemet inte kan åtgärda detta. Tips till dig är dels att kontakta din bank, som kanske kan vara till hjälp vad gäller att förstå varför det dragits pengar från ditt konto men betalningen ändå inte anses som gjord. Ett annat tips är att höra av dig till Konsumentverket och/eller Allmänna reklamationsnämnden. På så sätt kan du nog få konkreta tips på hur du ska gå tillväga för att få hem spelet eller få pengarna tillbaka. Lycka till!

Vad kan vi göra när resebyrå vägrar återbetala vår inställda resa?

2020-12-07 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Inställd paketresa - utebliven återbetalning - företagsrekonstruktion - ackord 23/1 köptes en paketresa med tre reseoperatörer för utresa 13/5 genom resebyrån B, Resan inställdes p.g.a UD:s avrådan den 13/3. Betalningen för resan återkrävdes enlig lagen med senaste betalningsdag 28/3 men inget hände. 24/4 gick B. in i en företagsrekonstruktion som enligt B. förhindrade återbetalningar.(En vilseledande uppgift enl. min mening) Nästa argument var att de inte fått återbetalning från sina underleverantörer. Ett argument som upprepats ända till slutet augusti.(En ren lögn eftersom vi kan bevisa att de fått återbetalning från två av underleverantörerna redan 8/5. Den 3:e leverantören betalades aldrig så där har pengarna funnits hos B. sedan 23/1. Vi har också ett skriftligt (e-mail 4/5) med löfte om full återbetalning men fortfarande händer ingenting. I slutet av november meddelar så B. att de återbetalar endast 25% av beloppet enligt ackordet. Vi accepterar inte detta utan avser att föra talan mot B. i tingsrätt för att få full återbetalning. B meddelar samtidigt att paketreselagen inte är tillämplig i detta läge.På vad bör vi basera vår talan? I denna affär är B. att betrakta som förmedlare och inte part i reseavtalet. Paketreselagen? Obehörigt förfogande av annans egendom (pengarna)? Förskingring? Trolöshet? Oaktsamhet? Försummelse? Vårdslöshet? Eller?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningPaketreselagen som du nämner i din fråga gäller för paketresor som näringsidkare säljer eller erbjuder till försäljning och för sammanlänkade researrangemang som näringsidkare genom förmedling eller på annat sätt underlättar uppkomsten av. Paketreselagen gäller inte före paketresor och researrangemang som (1) varar kortare tid än 24 timmar och som inte innefattar övernattning, (2) anordnas utan vinstsyfte, tillfälligt och för en avgränsad grupp resenärer, eller (3) köps av en resenär som är näringsidkare med ett avtal om anordnande av affärsresor som grund (1 kap. 1 § paketreselagen). Utifrån den lilla information jag har från din fråga torde det gå att argumentera för att paketreselagen är tillämplig. När du plockar ihop din egen resa med flyg och boende från en och samma websida kan det bli en paketresa, likaså om du köper delarna av samma resebyrå. Utifrån den aspekten kan det argumenteras för att paketreselagen gäller. Er motpart hävdar såvitt jag förstår motsatsen. Tyvärr kan jag utifrån den information som finns att tillgå inte göra någon närmre bedömning av riktigheten i motpartens påstående.Om paketreselagen inte är tillämplig har motparten i vilket fall inte levererat den tjänst ni beställt. Om motparten inte uppfyller sin del av avtalet kan det argumenteras för att ni har rätt att få återbetalt det ni betalt in. Det rör sig däremot varken om något obehörigt förfogande, förskingring eller annat brott. Det är inte olagligt i sig att inte återbetala det man är skyldig, även om man utlovat att göra så. Er tvist är inte straffrättslig utan civilrättslig. Det rör sig eventuellt om rätt till återbetalning i enlighet med paketreselagen (jfr 3 kap. 9 § paketreselagen) alt. ett krav på motparten för att den inte uppfyllt sitt åtagande av avtalet (dvs. att leverera det beställda).Tyvärr går det inte att ge ett klarare svar på er fråga utan någon närmre insyn i ärendet. Det kan dock vara en god idé att ni antingen anlitar en jurist som företräder er eller åtminstone konsulterar en jurist innan ni går till domstol. I ärenden som klart understiger ett halvt prisbasbelopp (23.650 kr) hanteras ärendet som ett förenklat tvistemål. Även om ni når framgång i ett förenklat tvistemål har ni bara rätt till ersättning av motparten för en timmes rättslig rådgivning enligt timkostnadsnormen. Är det ett ordinärt tvistemål betalar den part som tappar målet både sina egna och motpartens kostnader. Jag vill göra dig uppmärksam på att det kan finnas risker med att gå till domstol, även för det fall att ni skulle nå framgång. Eftersom företaget är under rekonstruktion finns det en risk att det inte finns kapital för att få betalt vid en vinst. I det fallet riskerar ni att stå med en framgång som ger er rätt att få betalt för såväl resan som era ombudskostnader, men att det saknas kapital och att företaget går i konkurs. Allt detta är sådant som man måste väga in innan man går till domstol, varför min rekommendation är att ni anlitar en jurist som går igenom ert ärende. Om ni önskar hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Allmänt om hävning och skadestånd för hemresekostnader vid paketresor

2021-01-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo hade bokat en resa till en svensk skidort i jul. Vi bokade boende och liftkort samt 1 st hyra av utrustning, allt hos samma företag. Vi hade bokat 1 vecka.Jag antar därför att detta gäller paketreselagen?Första kvällen när vi kom dit till hotellet möttes vi av ett fruktasvärt ostädat hotellrum.Vi fick ett tillfälligt boende över natten. Dagen efter lovade företaget oss att vi fick bo kvar på det nya boendet, hela veckan. Detta sades på förmiddagen. Samma dag på sen em, sa de att vi var tvungna att flytta ut från boendet dagen efter och att vi ej fick bo kvar. Då fick vi ett tredje boende som låg långt ifrån det område med backar vi ville vara i. Vi är vana åkare, men nu skulle vi bli flyttade till ett familjeområde. Alla dessa boendebyten (på väldigt kort tid) var en enorm stress för oss och vi mådde inte bra. Min sambo har en led och muskelsjukdom, som varit under kontroll en längre tid innan vi åkte på resan. Hennes smärtor blir värre av stress och pga allt vi gick igenom hade hon så svåra smärtor att hon blev sängliggande, och vi kunde inte åka skidor som vi tänkt under resan. Vi åkte hem dag 3 av 7, och bekostnade transport till flygplatsen och flyg hem själva. Sedan tidigare skulle vi egentligen åka tåg som gick direkt från vår destinationen, men pga min sambos mående behövde vi komma hem så fort som möjligt för att uppsöka vård. Vad har vi för rättigheter?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår din fråga har ni bokat boende tillsammans med liftkort plus hyrt skidor (paketresa). Ni har därefter anmärkt på rummet varpå ni blev flyttade till ett annat boende med löftet att få bo där hela veckan (avhjälpande). Kort därpå blev ni flyttade igen till ett annat boende som låg långt bort från det första tilltänkta boendet (utgår jag från). Till Följd av denna tumult har ni enbart brukat 3 av de 7 dagarna ni tänkt vara iväg samt behövt boka transport utöver den som var planerad på avresedatumet. Du har helt rätt i att paketreselagen (PRL) är tillämplig (1 kap. 1-3 §§ PRL). Har researrangören fullgjort paketresan?Paketreselagen är s.k förhands tvingande, dvs att researrangörer har ett krav på sig att tillgodose de föreskrifter som förmedlas i lag i sina initiala avtal med kunden (jfr 1 kap. 6 § PRL). Det ska förstås på så sätt att om arrangören efter det att ni ingått avtalet erbjuder tex ett avhjälpande som står under de krav som lagen föreskriver, blir det bindande mellan er om ni väljer att acceptera ett sådant erbjudande. Ni kan alltså inte i efterhand hävda att avhjälpandet skulle skett på ett annat sätt om ni gått med på ett erbjudande av arrangören. Det finns helt enkelt inget förbud för arrangörer att ingå avtal om avhjälpande med kunder, även om avtalet ger sämre villkor än vad kunden haft enligt lag om de avstått från arrangörens erbjudande. Ovan är relevant av den anledningen att ni gått med på lösningen som arrangören presenterat i form av att placera om er. Huruvida ni faktiskt accepterade omplaceringen den 3de gången är svårt att svara på utifrån omständigheterna i frågan. Det faktum att ni flyttade dit kan uppfattas som att ni accepterade lösningen som arrangören tillhandahöll och således har ni ingått ett bindande avtal och kan inte i efterhand hävda att ett avhjälpande inte har skett. Arrangören ska erbjuda ett ersättningsboende som är av likvärdigt eller högre standard än det uteblivna (4 kap. 4 § PRL). Arrangören ska även se till att rummet blir städat inom skälig tid från det att ni anmärker på städningen (4 kap. 6 § PRL). Min bedömning är att det initiala felet i arrangemanget är att ert hotellrum var ostädat. Det bör inte ta mer än någon timme att städa ett hotellrum, därav är skälig tid för avhjälpande i de här fallet högst 24 timmar. Vad som är problematiskt i detta fallet är att ni gått med på att bli flyttade till 2 andra rum, det kan vara så att det faller inom ramen för ett legalt acceptabelt avhjälpande. Skulle det vara så att det inte är ett acceptabelt avhjälpande har ni således rätt att häva (4 kap. 7 § PRL). Således ska arrangören erbjuda er kostnader för hemresa (4 kap. 8 § PRL). Har ett sådant erbjudande uteblivit kan ni inom ramen för skadeståndet söka ersättning för de faktiska merkostnader ni haft med anledning av felet, det omfattar även ideell skada (4 kap. 9 § PRL). Det finns en allmän princip som säger att man är skyldig att begränsa sin skada, det innebär att resekostnaderna kommer beräknas utefter vad som är skäligt. Man kan generellt sätt inte välja ett super dyrt resealternativ om det finns billigare, det är däremot en argumentationsfråga. SlutsatsVad jag försöker beskriva i mitt svar är det faktum att ni gått med på att bli omplacerade etc innebär eventuellt att- rent juridiskt - ett giltigt avhjälpande skett. Man kan inte i efterhand komma och anmärka på den lösningen som man gått med på inte följer lagens krav. Det är helt enkelt för att det behöver den inte. Beroende på hur dialogen och omständigheterna sett ut i närmare detalj kan det absolut vara så att ni haft fog för att häva avtalet och därmed är berättigade ersättning för de kostnaderna ni haft med anledning att ni avbrutit er paketresa i förtid. Ni kan rikta ert anspråk gentemot både arrangören och återförsäljaren. Ni måste även reklamera detta så fort så möjligt (4 kap. 2 § PRL). Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa upp dig på Fredag (22/01 - 2021) klockan 13:00. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Hur gör man när SJ agerat felaktigt?

2020-12-26 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag åkte tåg med SJ på studentbiljett. I bokningen står det att man som resande student ska kunna uppvisa Studentlegitimation vilket är antingen Mecenatkort ELLER Studentkortet med eller utan SJs logga. När kontrollant ber att få se på min studentlegitimation visar jag upp mitt studentkort i appen på mobilen som jag alltid gjort. Det står “nyexad" på kortet men det är giltigt fram till 2021-02-21. Kontrollanten ger mig trots det en tilläggsavgift på 1200:- (och är allmänt otrevlig och kränkande mot mig så hela vagnen hör när jag börjar ställa frågor få jag vart chockad eftersom jag trodde att jag reste med rätt biljett). Kontrollanten säger att mitt kort inte är giltigt men enligt SJs bokningstids är det det då det inte står någonting om detta någonstans. Kan jag överklaga? Skamligt!
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga, så har du ett giltigt studentkort, men personalen på tåget ansåg trots allt att du inte reste med rätt biljett. Om man ser till SJs hemsida så säger dem att man måste ha ett giltigt kort med deras märke på, oavsett om det är mecenat eller studentkortet. Detta är något som jag presumerar att du har på ditt kort. Att de trots allt gav dig böter är därför felaktigt agerat och du bör kontakta deras kundtjänst. Löser det sig inte efter att du har kontaktat deras kundtjänst så tycker jag att du skall ta tvisten vidare till ARN (allmänna reklamationsnämnden). ARN är nämligen en myndighet som hjälper till att avgöra tvister mellan dig som privatperson och företagare. Gå gärna in på deras hemsida och se dig runt för mer information.Jag hoppas nu att jag har kunnat hjälpa och att allt löser sig för dig! Stort lycka till. Behöver du mer juridisk hjälp så tveka inte på att ställa ytterligare en fråga till oss eller boka en tid med en av våra kunniga jurister.Allt gott! Vänliga hälsningar,

Hur kan man återkräva deposition från bolag i europaområdet?

2020-12-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har skrivit under ett kontrakt som innebad att dom skulle fixa samarbeten till mig men skulle ge en "deposit" på 290 euro och skulle få tillbaka pengarna, hur ska jag gå till väga?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du köpt en tjänst som gick ut på att säljaren skulle ordna samarbeten till dig och du har betalat en deposition på 290 euro som inte betalats tillbaka. Min utgångspunkt är att du inte fått några samarbeten och därmed är berättigad tillbaka din deposition. Dessutom utgår jag från att du är en näringsidkare (det vill säga du har beställt tjänsten för kommersiella syften. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vilka rättigheter du kan ha i sammanhanget juridisk samt vad som generellt gäller angående depositioner. Din fråga regleras i avtalslagen (avtl), lag om betalningsföreläggande och handräckning (BFH) samt skuldebrevslagen (skrbL).Vad gäller generellt kring tjänster av den här beskaffenheten? Generellt kan sägas att det tyvärr inte finns någon tillämplig lag. När man ska utreda dessa frågor får man istället utgå från avtalet, branschsedvana och/eller praxis. Den viktigaste utgångspunkten är avtalet, i och med att parterna i detta sammanhang är fria att komma överens om sina villkor anses avtalet vara i första hand den vägledande källan (jfr 1 § avtl). I och med att jag inte känner till vad som framkommer av avtalet kan jag inte kommentera det ytterligare. Min slutsats i detta avseendet är helt enkelt att du bör titta igenom användaravtalet och försöka hitta de villkoren som reglerar återbetalning av deposition. Vad innebär det att betala en deposition? En deposition kan beskrivas som en villkorad fordran (skuld). Det innebär att köparen betalar in ett belopp till säljaren som ska betalas tillbaka till köparen under vissa på förhand bestämda förutsättningar (ex om säljaren inte lyckas leverera utlovad tjänst). Säljaren har å andra sidan rätt att behålla depositionen om köparen (oftast) inte uppfyller ett eller flera villkor enligt avtalet. Om säljaren vägrar betala ut deposition trots att köparen är berättigad att få tillbaka den uppstår en skuld (fordran). Säljaren är enligt lag skyldig att betala tillbaka denna (jfr 1 § skrbl). Det kan vara lite knepigt att kräva tillbaka pengar från andra EU-länder men kronofogdemyndigheten har en möjlighet att ordna Europeiskt betalningsföreläggande. Således skickas ärendet till motsvarande kronofogdemyndighet i det landet som säljaren befinner sig i och fordran drivs in inom ramen för det landets system. Du ska alltså vända dig till svenska kronofogdemyndigheten och ansöka om Europeiskt betalningsföreläggande. SlutsatsOm det är så att du uppfyller villkoren enligt ert avtal att få tillbaka din deposition har det uppstått en fordran. För att driva in denna fordran ska du i första hand vända dig direkt till näringsidkaren, skulle inte det funka kan du vända dig till kronofogdemyndigheten och ansöka om Europeiskt betalningsföreläggande. Om du önskar få ytterligare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag att du vänder dig till vår byrå via denna länken: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Kan jag bli tvungen att stå för hyreskostnad om jag inte har slutit ett hyresavtal angående en häst som jag använder?

2020-12-06 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!När jag var yngre köpte mina föräldrar en häst som jag skulle rida. Mina föräldrar står som ägare på den. Jag står alltså inte som ägare och har inte betalat någon summa till dom. Vi har inga kontrakt sinsemellan. Nu är jag äldre och hästen är numera till salu och står då inhyrd i ett stall för en summa i månaden. Jag och mina föräldrar är inte ense längre men dom försöker kräva att jag ska betala för hästens kostnader i månaden trots att jag alltså inte står som ägare och inte är "ansvarig". När hästen sedan är såld kommer mina föräldrar att få hela vinsten och jag kommer inte att få en krona. Är det korrekt av mina föräldrar att kräva mig på pengar? Har dom en giltig fordran på mig om jag inte betalar till dom? Kan jag på något sätt bli juridiskt ansvarig?Mvh
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hästar räknas som lös egendom. I det här fallet står dina föräldrar som ensamma ägare till hästen. Det innebär i förlängningen att de kan avtala med dig hur och i vilken mån du får nyttja hästen, såvida de inte juridiskt sätt har gett dig hästen som en gåva, vilket jag inte kan avgöra av informationen i texten.Hästen står i ett stall för en viss summa i månaden, och dina föräldrar kräver att du ska betala en del av den summan. Det är dina föräldrar som rent juridiskt står som ägare till hästen. Är det dina föräldrar som har slutit avtal med hyresvärden om platsen i stallet är det deras skyldighet att betala hyran. Du har ingen juridisk skyldighet att stå för stallplatsens kostnad. Hyran betalas av dina föräldrar ensamma, om de ensamma har slutit ett hyresavtal med stallägaren. De kan inte juridiskt tvinga dig att betala en del av summan, såvida du inte godkänner det.Med vänliga hälsningar.