Uthyrning i andra hand till föräldrar

2011-09-12 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Kan en medlem/boende i en bostadsrättförening skriva över brf'n på en dotter, av exvis skattetekniska skäl(varpå dottern godkänds som medlem, flyttar ut och mantalsskrivelser sig på en helt annan adress, utan avsikt att flytta tillbaka,)därpå hävda att dottern har rätt att fortfarande vara medlem och kunna hyra ut brf'n i andra hand till sina föräldrar?
SVAR
Hej,

Eftersom det här handlar om en bostadsrätt blir Bostadsrättslagen (https://lagen.nu/1991%3A614)tillämplig.

Enligt 7 kap 10§ krävs styrelsens godkännande för uthyrning i andra hand. Uthyrning i andra hand innebär att att medlemmen upplåter sin lägenhet till annan utan att själv bo kvar. Blir en medlem sambo eller upplåter del av sin lägenhet till inneboende men själv bor kvar krävs således inte styrelsens tillåtelse.

Vägrar styrelsen att godkänna en ansökan om uthyrning i andra hand kan medlemmen vända sig till Hyresnämnden enligt 7 kap 11§. Har medlemmen beaktansvärda skäl, exempelvis jobb/studier på annan ort eller att medlemmen skall pröva att sambo i annan lägenhet, kan godkännande för uthyrning i andra hand under en begränsad tid givas.

Vid uthyrning i andra hand läggs vikt vid huruvida medlemmen själv bor kvar i lägenheten eller inte. Det spelar ingen roll om personen/personerna som hyr lägenheten i andra hand har vänskaps- eller familjeband med medlemmen. Det spelar inte heller någon roll om personen/personerna som hyr i andra hand erlägger någon ersättning till medlemmen för nyttjande av lägenheten, det räknas ändå som uthyrning i andra hand.

Olovlig uthyrning i andra hand kan vara en grund för avslutande av medlemskap i bostadsrättsföreningen enligt 7 kap 18§ 2pk, dvs att medlemmen rätt att nyttja lägenheten sägs upp.

Med vänlig hälsning,

Lina Hjorter
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (710)
2021-09-22 Vad gäller vid uppsägning enligt privatuthyrningslagen?
2021-09-20 Är privatuthyrningslagen dispositiv?
2021-09-05 Kan jag polisanmäla hyresgäst för utebliven hyra?
2021-08-29 Hyra ut studentlägenhet i andra hand

Alla besvarade frågor (95785)