Kan jag polisanmäla hyresgäst för utebliven hyra?

2021-09-05 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, Jag har hyrt ut min lägenhet i andra och hyresgästen har inte betalat hyran denna månad och kommer på ursäkter och vill inte flytta ut, kan jag polisanmäla det?
Maia Sadek |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Som hyresvärd har du rätt att begära att din hyresgäst flyttar om hyresgästen inte har betalat hyran en vecka efter förfallodagen (12 kap. 42 § första punkten JB). Den rätta myndigheten att vända sig till om hyresgästen inte frivilligt flyttar är däremot inte polisen, utan du ska istället ansöka om avhysning hos Kronofogden (1 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Innan Kronofogden fattar ett beslut har hyresgästen alltid rätt att yttra sig (25 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Hyresvärden kan alltså inte självmant tvinga någon att flytta eller byta lås i dörren, utan detta måste först prövas av Kronofogden.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Med vänliga hälsningar,

Kan man hyra ut hyresrätt i andrahand via korttidsuthyrning.

2021-08-19 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag har läst om en sak som kallas "airbnb arbitrage" och kortfattat sätt går det ut på att man hyr en bostadsrätt eller fastighet och sedan själv hyr ut den. Är detta något som är lagligt i Sverige? Har nämligen bara sett det i USA.
Jakob Johansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vid uthyrning av hyresrätter i andra hand tillämpas 39-41 § 12 kap. Jordabalken. För att hyra ut hyresrätter i andra hand krävs tillstånd av hyresvärden (39 § 12 kap. JB).Om hyresvärden motsätter sig detta kan hyresnämnden i vissa fall lämna tillstånd till detta (40 § 12 kap. JB). Det är alltså tillåtet att hyra ut hyresrätter på det sätt du beskrivit, under förutsättning att hyresvärden gett tillåtelse till detta. Det finns doc bestämmelser avseende priset man hyr ut för. För en möblerad lägenhet får ett tillägg på 15% göras (55§ 12 kap. JB). Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen. Med vänlig hälsning

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

2021-08-08 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |1. Är hyres- och arrendenämden en domstol?2. Är regler för andrahandsuthyrning av bostadsrätt fastslagen i lag eller har Brf möjlighet att bestämma villkoren?3. Om en nära vän lånar bostaden under fyra veckor (deras egen ska stambytas) är det att jämställas med andrahandsuthyrning?
Adam Fyman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Är hyres-och arrendenämnden en domstol? Rent formellt är hyres- och arrendenämnden inte en domstol, men i praktiken liknar nämnderna en domstol. Hyres- och arrendenämnden har exempelvis som uppgift, likt en domstol, att medla och pröva tvister (1 § punkt 1-2 och 4 § punkt 1-2 i lag om arrendenämnder och hyresnämnder). Är regler för andrahandsuthyrning av bostadsrätt fastslagen i lag? Regler kring andrahandsuthyrning av bostadsrätt regleras i bostadsrättslagen. Huvudregeln är att bostadsrättshavaren endast får andrahandsuthyra lägenheten om styrelsen samtycker till det (7 kap. 10 § första stycket bostadsrättslagen). Om styrelsen inte samtycker till en andrahandsuthyrning får bostadsrättshavaren ändå hyra ut sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till uthyrningen. Om styrelsen inte har någon befogad anledning till det förvägrade samtycket, så ska tillstånd lämnas (7 kap. 11 § första stycket bostadsrättslagen). Om din vän lånar din lägenhet under fyra vekor - är det en andrahandsuthyrning? Till att börja med vill jag notera att om du bor i lägenheten under dessa fyra veckor så är det inte en andrahandsuthyrning, utan då är det istället inneboende. Men, även om du inte bor i din lägenhet under föreskriven tid är min bedömning fortfarande att situationen inte är att jämställas med en andrahandsuthyrning. För det första så har den person som ska låna lägenheten en annan permanent bostad. Det hade exempelvis lutat mer åt en andrahandsuthyrning om personen folkbokförde sig till den lägenhet du lånar ut. För det andra är tidsperioden denna utlåning sker kortvarig. Dessa två omständigheter i förening talar starkt för att du inte andrahandsuthyr din lägenhet.Hoppas du fick svar på din fråga!

Gäller privatuthyrningslagen inneboende?

2021-08-04 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag skickar min fulla fråga här igen där allt framgår igen. Jag har en hyresfordran på ca. 10 000 kr ( ca.2 månadshyror) från en tidigare inneboende hyresgäst som bodde i min gamla bostadsrättslägenhet. Jag sa upp honom först med 3 månaders uppsägningstid.Kan han efter att jag har sagt upp honom säga upp sig själv med 1 månads uppsägningstid och få det att gälla(dvs att det blir 1 månads uppsägningstid som gäller)?För hyresvärden har väl 3 månads uppsägningstid och hyresgästen 1 månads uppsägningstid, stämmer inte det?Vad är det som gäller här och hur blir det?Detta fallet är alltså en inneboende-hyresgäst som hyr ett rum i min bostadsrättslägenhet, det är alltså ett inneboende-kontrakt som gäller här och det är inte en andrahandsuthyrning, är det ändå Privatuthyrningslagen som gäller här då? Mvh
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller hyra av en bostadsrätt i andra hand gäller som huvudregel lagen om uthyrning av egen bostad. Lagen är även kallad privatuthyrningslagen. Det spelar ingen roll om hela bostaden hyrs ut eller bara delar av bostaden (1 § privatuthyrningslagen).Om hyresvärden säger upp hyresavtalet gäller tre månaders uppsägningstid och om hyresgästen säger upp avtalet gäller en månads uppsägningstid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen).Det innebär att även om hyresvärden först säger upp avtalet att sluta gälla från tre månader framåt så kan hyresgästen säga upp avtalet med en månads uppsägningstid, när som helst.I er situation innebär det alltså att hyresgästen kan säga upp avtalet till månadsskiftet som inträffar efter minst en månad, oavsett om hyresvärden först sagt upp avtalet eller inte. Att det gäller en inneboende och inte en uthyrning av hela bostaden spelar ingen roll, det är samma lag som gäller ändå.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Hyra ut studentlägenhet i andra hand

2021-08-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Är det tillåtet att hyra en studentlägenhet åt någon annan?Hej, jag är student på Uppsala Universitet. För tillfället bor jag hemma hos mina föräldrar, och planerar inte på att ändra det. Min bror (som inte är student) vill dock att jag ska hyra ut en studentlägenhet så att han kan bo där (och betala räntan till mig). Är detta lagligt?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga kommer att besvaras med hjälp av 12 kap. jordabalken (JB) som handlar om hyra. Jag tolkar det som att du undrar vad som gäller för att få hyra ut en studentlägenhet i andra hand.StudentlägenhetEftersom du är student så har du möjligheten att hyra en studentlägenhet. Det är bara studenter som kan göra det och det är ofta ett krav på att du måste studera ett visst antal högskolepoäng per termin för att få hyra en sådan lägenhet.Andra handDu behöver alltid ha tillstånd från hyresvärden för att få hyra ut din lägenhet i andra hand (12 kap. 39 § JB). Om hyresvärden skulle neka dig tillstånd till andrahandsuthyrning så kan du vända dig till hyresnämnden som kan ge dig tillstånd att hyra ut din lägenhet i andra hand (12 kap. 40 § JB). Hyresnämnden prövar då om det finns skäl för dig att få hyra ut din lägenhet i andra hand.Det kan variera från olika hyresvärdar vad gäller kraven för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Skäl som hyresvärdar brukar acceptera är till exempel om man ska studera på en annan ort under en period, har studieuppehåll eller ska provbo som sambo. Tillståndet att hyra ut i andra hand brukar även vara tidsbegränsat.Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden så riskerar du att bli av med hyreskontraktet och tvingas flytta från lägenheten (12 kap. 42 § JB).SammanfattningsvisSammanfattningsvis måste du alltså enligt lag ha tillstånd för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. I ditt fall behöver du isåfall skaffa en studentlägenhet och sedan få det godkänt av hyresvärden att hyra ut den i andra hand till din bror. Det kommer då antagligen krävas en viss anledning för att få det godkänt. Som svar på din fråga kommer det alltså bli svårt att få en studentlägenhet och sedan direkt kunna hyra ut den till din bror. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur ska jag gåt till väga för att vräka min hyresgäst som hyr ut min villa i andrahand utan tillstånd?

2021-08-16 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Är hyresvärd och hyresgästen i uthyrda villan bor inte där och i strid med avtal hyr hen ut i andrahand som festlokal på uthyrningsforum, sociala medier m.m.. Även efter varning har detta fortsatt, vad är mina val för att vräka så snabbt som möjligt? Vill byta lås direkt för att hindra fler gäng via uthyrningssidor, kan jag göra detta? Finns det en varselperiod där jag först meddelar hyresgästen, som alltså inte själv bor där, innan jag vidtar åtgärder? Vill försöka rättssäkra det jag gör men akut att hindra skada på villan. Stort tack!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du hyr ut din villat till en hyresgäst som avser använda den som bostad. Det gör att du omfattas av privatuthyrningslagen. Det gör att reglerarna i 12 kap jordabalken, även kallad hyreslagen blir gällande i det här fallet.Anledning till förverkandeAv ditt brev framgår det att hyresgästen har hyrt ut bostaden i andrahand i strid med ert hyresavtal. Det förekommer även fester som kan antas störa omgivningen. Om du väljer att säga upp avtalet till följd av festande och störningar, måste du först skicka en anmodan till hyresgästen, men även till socialnämnden. Hyresgästen kan välja att rätta sig omedelbart, se 12 kap 25 § jordabalken.Om du i stället väljer att säga upp din hyresgäst till följd av avtalsbrott i form av otillåten andrahandsuthyrning, se 12 kap 42 § jordabalken. Kan du säga upp avtalet med omedelbar verkan, hyresgästen har då förverkat sin rätt till boende.UppsägningDet framkommer av ditt brev att du redan har varnat din hyresgäst och meddelat att du inte godtar den otillåtna uthyrningen. Då återstår en skriftlig uppsägning. En uppsägning måste vara skriftlig, samt att den måste innehålla anledningen till att det sker en uppsägning. Den måste vidare delges till din hyresgäst. Du måste alltså lämna den personligen, eller skicka den rekommenderad. Om din hyresgäst inte rättar sig efter din uppsägning, måste du vända dig till en domstol. Kronofogden kan då genomföra en avhysning. Avhysning går till på det sättet att en flyttfirma kommer och packar ner allt och förvarar det i ett magasin i tre månader. Kostnaderna för det får din hyresgäst stå för. Din hyresgäst blir även skadeståndsskyldig till dig för utebliven hyra enligt 12 kap 42 § jordabalken.SammanfattningDin hyresgäst bryter alvarligt mot avtalet genom att hyra ut i andrahand. Eftersom du redan har skickat en varning om uppsägning, återstår nu en skriftlig uppsägning som innefattar en omedelbar förverkning av hyresavtalet. Om din hyresgäst motsätter sig uppsägningen, kan du vända dig till en domstol. De kan då besluta om avhysning. Om du behöver hjälp med att säga upp din hyresgäst är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Gäller privatuthyrningslagen inneboende?

2021-08-04 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Detta fallet är alltså en inneboende-hyresgäst som hyr ett rum i min bostadsrättslägenhet, det är alltså ett inneboende-kontrakt som gäller här och det är inte en andrahandsuthyrning, är det ändå Privatuthyrningslagen som gäller här då? Mvh
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller hyra av en bostadsrätt i andra hand gäller som huvudregel lagen om uthyrning av egen bostad. Lagen är även kallad privatuthyrningslagen. Det spelar ingen roll om hela bostaden hyrs ut eller bara delar av bostaden (1 § privauthyrningslagen). Privatuthyrningslagen gäller alltså även för inneboendekontrakt.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Hur lång uppsägningstid har ett tidsbegränsat kontrakt?

2021-08-04 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag hyr en bostadsrätt i andra hand där vi tecknat ett tidsbestämts kontrakt, 3 månaders uppsägningstid från båda parter. Jag har hyrt lägenheten i 2 månader (6 månader uthyrningstid står angivet i kontraktet) men behöver på grund av ändrade omständigheter säga upp kontraktet och flytta så snabbt det går. Följande står om uppsägningstid i mitt kontrakt:"Avtalet sägs upp med 3 månaders uppsägningstid till hyrestidens utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs kontraktet med 3månad(er) för varje gång."Jag är nu lite fundersam huruvida jag har rätt att säga upp lägenheten nu och betala mina tre månaders uppsägningstid eller om jag trots att jag säger upp kontraktet måste betala för alla 6 månader eftersom kontraktet är tidsbestämt. Tacksam för råd.
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du hyr en bostadsrätt i andra hand av en annan privatperson gäller som huvudregel lagen om uthyrning av egen bostad. Lagen är även kallad privatuthyrningslagen.Tidsbestämda avtal kan sägas upp i förtid och uppsägningstiden om hyresgästen säger upp avtalet är en månad (3 § privatuthyrningslagen).Om ni har skrivit i hyresavtalet att det är tre månaders uppsägningstid för hyresgästen så är villkoret till nackdel för dig som hyresgäst jämfört med uppsägningstiden i privatuthyrningslagen och villkoret gäller därför inte (2 § privatuthyrningslagen).I din situation innebär det alltså att hyresgästen kan säga upp avtalet till månadsskiftet som inträffar efter minst en månad och behöver inte betala ytterligare månadshyror efter det. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,