Försäljning av samägd egendom

2011-09-18 i Fastighet
FRÅGA
Hej.Vi har en fastighet som vi har ärvt av förälder samt föräldrars syskon.Vi är sju delägare genom arv,måste alla vara överens om en försäljning eller räcker det med en majoritet? kan sex delägare behöva sitta och betala underhåll för fastigheten bara för att en inte vill sälja?Den som inte vill sälja har inte möjlighet att köpa tex vid sk hembud utan vill vänta flera år för att se hur marknaden ligger då. m vh
SVAR
Hej!

Samäganderätten baserar sig på tanken att ingen av samägarna utan alla de andra ägarnas tillåtelse ska kunna företa något med fastigheten så länge detta inte är brådskande (ex. en brådskande reparation av en vattenläcka som annars riskerar att förstöra fastigheten). Detta stadgas i 2 § i
Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt. Det finns dock en möjlighet för en samägare som inte längre vill ha kvar fastigheten att få denna utbjuden till försäljning, vilket stadgas i 6 § samma lag.

Enligt 6 § i Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt har varje delägare till fastigheten rätt att ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska utbjudas på offentlig auktion, detta så länge det inte finns något avtal samägarna emellan som säger att en samägare inte äger rätt att förfara på så vis. Om en samägare (eller i ert fall alla samägare utom en) ansöker till tingsrätten om detta ska fastigheten utbjudas på offentlig auktion så länge inte en samägare (i ert fall den samägare som inte vill sälja) lyckas uppvisa synnerliga skäl för anstånd, vilket är svårt. Jag skulle inte tro att en vilja om att undersöka hur marknaden ser ut om några år räcker.

För att få fastigheten såld bör ni därmed ansöka till tingsrätten om att fastigheten ska utbjudas på offentlig auktion.

Lycka till!

Vänligen,
Fanny Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (321)
2018-05-21 Förbehåll om besittningsrätt till fastighet
2018-05-21 Bygglov och dispensansökan om brygga.
2018-05-20 Överlåta ägarandel av fastighet mellan sambos
2018-05-13 Kan jag kräva att grannen tar ner träd?

Alla besvarade frågor (54460)