Skänka bort laglott?

2011-10-30 i Laglott
FRÅGA
Hej! Min svågers far har börjat att skänka bort sin förmögenhet till ideella organisationer typ RK, IOGT osv. Han har två vuxna barn och själv närmar han sig 90-årsåldern. Ett av barnen med fru hälsar på hos honom regelbundet och hjälper till med allehanda sysslor. Faderns krav på barnens närvaro rimmar dock inte med den verklighet de lever i. Båda barnen har har höga positioner i företag men är ändå vågar jag påstå mer hos sin förälder än genomsnittet. Vid ett av deras senaste besök blev fadern vresig för att de inte stannade kvar, dvs övernattade, och drog då den slutsatsen att de inte var intresserade av huset han bor i, ett vinterbonat fritidshus som sonen varit med om att bygga,värt c:a 6 mkr, och därför skulle han sälja huset och skänka pengarna till välgörenhet. Finns det i arvsrätten någon bestämmelse som skyddar arvingar från en så ensidig 'förskingring' av arvet om att skänka bort allt? Finns det grund för att omyndigförklara fadern?
SVAR
Hej!

Som bröstarvinge, det vill säga barn till någon, har man alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten enligt 7 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). (här). Fadern kan alltså inte testamentera bort mer än hälften av sin egendom. Den andra hälften få barnen dela lika på.

Det du beskriver är istället att han skänker bort pengarna under sin livstid. Det skulle man kunna likställa med ett testamente, och den situationen regleras i 7 kap 4 § ÄB. Om gåvan då är så stor att den inkräktar på bröstarvingarnas laglott så finns det möjlighet för dem att väcka talan hos domstol för att på så vis få ut sin laglott. Det ska dock ske inom ett år efter att bouppteckningen avslutades, annars förlorar de sin rätt. Om det då inte finns särskilda skäl som talar emot, så ska den bortgivna egendomen återbäras och om det ej kan ske så ska ersättning motsvarande dess värde givas.

Sammanfattningsvis finns det alltså en möjlighet för barnen att få ut sitt arv, trots att pappan bestämmer sig för att skänka bort sin egendom under sin livstid.

Hoppas svaret varit till hjälp!

Med vänlig hälsning
Elin Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (695)
2019-12-07 Arvet fördelas inte jämnt - varför är det så?
2019-12-04 Hur stor del av kvarlåtenskapen utgör särkullbarnets laglott?
2019-12-03 Vad är det förstärkta laglottsskyddet och när kan det aktualiseras?
2019-11-30 Går det att testamentera bort laglotten?

Alla besvarade frågor (75564)