Avdrag förbättringsutgift vid avsaknad av kvitto m.m.

2011-11-14 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA
Sommarstuga byggd 1985.Såld 2011.Några kvitton som styrker byggkostnader -85 finns ej kvar. "Någon" påstår att man kan estimera byggkostnader & dra av dessa från försäljningssumman ? MVH !
SVAR
Hej,

Den grundläggande principen för avdragsrätt är att utgifterna ska verifieras med fakturor och kvitton enl.45 kap. 11 § 2 st. IL ( se. här )

Om utgifterna inte kan verifieras men godtagbar utredning visar åtgärdernas omfattning, art, och tidpunkt, kan det finnas skäl att uppskatta utgiften för förbättringsåtgärderna till ett skäligt belopp. Vad som är skäligt får bedömas i varje enskilt fall på grundval av den bevisning som finns i ärendet.

Regeringsrätten har i dom (RÅ 2002 ref. 73) när en skattskyldig inte har kunnat visa fakturor eller kvitton, uppskattat förbättringsutgifterna till ett skäligt belopp. Den skattskyldige hade i målet visat ritningar, handlingar från fastighetstaxeringen, beslut om bostadslån utvisande godkänd byggkostnad, fotografier från nybyggnationen, samt SCB:s statistik över byggkostnader de år när åtgärderna utfördes. RR ansåg att det fanns en godtagbar utredning om förbättringsåtgärdernas omfattning, men att utredning saknades om kostnadernas storlek. Avdrag medgavs med skäligt belopp.

Vänligen,
Anton Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll