Gåva av andel i fastighet mot ersättning?

2012-03-31 i Gåvoskatt
FRÅGA
Min syster och jag äger lika delar av en fastighet. Kan hon ge sin del till mig som gåva mot att jag vid ett senare tillfälle ger henne en gåva i form av kontanter?
SVAR
Hej och tack för din fråga.

Att överlåta en del i fastighet genom gåva är inte skattepliktigt. Däremot måste ett gåvobrev upprättas för att överlåtelsen rent juridiskt ska vara giltig, och detta gåvobrev måste uppfylla formkraven i jordabalkens fjärde kapitel ( här ).
Om du senare vill ge din syster en gåva i form av kontanter är det inte heller skattepliktigt, eftersom gåvoskatten numera är avskaffad.

Så som du ställt frågan verkar det dock i själva fallet egentligen handla om en försäljning av andelen i fastigheten, som utåt sett ska se ut som en gåva för att gissningsvis slippa betala skatt.

Om det kan visas att kontanterna du gett din syster i själva verket är ersättning för andelen i fastigheten, kan överlåtelsen räknas som en försäljning vilket medför skattskyldighet.
För att i situationer som denna definiera överlåtelsen som gåva eller försäljning, används den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Om ersättningen du ger din syster understiger fastighetens andels taxeringsvärde, bedöms hela transaktionen som en gåva. Om ersättningen däremot överstiger andelens taxeringsvärde, bedöms det hela som försäljning/köp.

Alltså spelar det ingen roll om ni rubricerat överlåtelsen som en gåva.
Det är avsikten med överlåtelsen som med hjälp av huvudsaklighetsprincipen avgör om transaktionen medför skattepliktighet eller inte.

Med vänliga hälsningar,
Saba Razavi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (325)
2021-04-25 Behöver man betala skatt på pengar man får som gåva eller genom en bodelning?
2021-04-24 Hur mycket pengar kan min mamma ge till oss utan att det sedan ska beskattas?
2021-04-23 Beskattning vid överlåtelse av bostad
2021-04-16 Gåvoskatt i Belgien

Alla besvarade frågor (92057)