Reglering av semesterersättning

2006-11-01 i Övrigt
FRÅGA
Var timsanställd hos min förra arbetsgivare. Fick aldrig skriva på anställningsbevis. Nu påstår arbetesgivaren att semesterersättning ingick i lönen, men det har aldrig framkommit på lönespecifikationer eller liknande. Finns det något jag kan göra? Vems skyldigthet är det att bevisa att semesterersättning har ingått? Tack på förhand!
SVAR
Hej!

Man kan ingå anställningsavtal utan att iaktta någon form; d.v.s. det kan ske utan att du skriver på ett anställningsavtal. Arbetsgivaren har dock enligt 6 a § (Läs http://www.lagen.nu/1982:80#P6a) anställningsskyddslagen en klargörandeplikt i anställningar som varar mer än en månad. Detta innebär att arbetstagaren skall få skriftlig information angående anställningen. Informationen kan ges i form av ett anställningsavtal eller anställningsbevis. Syftet är att informationen skall klargöra arbetsuppgifterna, tillträdet, arbetsplatsen, anställningsformen, löneförmånerna, semestern, arbetstiden och tillämpligt kollektivavtal.

Om arbetsgivaren har underlåtit att reglera frågan om semesterersättning och det råder oklarhet om vad som har överenskommits ingriper en bevisbörderegel som ålägger arbetsgivaren att styrka det han påstår. Det ställs höga krav på att arbetsgivaren visar att avtal träffats om inräknande av semesterersättning i en successivt utgående lön och att arbetstagaren inte därigenom fått godta sämre förmåner än lagen föreskriver.

Det är alltså arbetsgivarens skyldighet att bevisa att semesterersättning ingått i lönen.

Lycka till!

Mvh,
Lucas Geisler
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)