Anskaffningsutgift vid gåva

2006-10-22 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Jag skall sälja min andel av en fastighet till den andra delägaren, vi har fått fastigheten i gåva och jag vill inte ha min andel, när jag säljer räknas det som en försäljning med reavinstskatt, mitt ingångsvärde = 0 eftersom det är en gåva?
SVAR
Hej,

Eftersom att en fastighet som någon ger bort i gåva inte betraktas som en avyttring, blir givaren inte föremål för någon kapitalvinstbeskattning. Istället är det i dessa fall mottagaren av gåvan som blir det när denne avyttrar densamma. Vid beräkning av skatten (som följer vanliga regler kring kapitalvinster/kapitalförluster) används enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen här den s.k. kontinuitetsprincipen. Med detta menas att mottagaren inträder i givarens skattemässiga situation – med andra ord ska du som mottagare därför använda dig av givarens anskaffnings- samt eventuella förbättringsutgifter.

Om du vill ha mer information är skatteverkets hemsida http://www.skatteverket.se/ mycket bra.

Mvh

Tim Boström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86926)