Konkurrensklausuler riktade mot arbetstagare

2006-10-30 i Övrigt
FRÅGA
Hej, i mitt nuvarande anställningsavtal har jag ett konkurrensförbud som lyder: Arbetstagaren är införstådd med att om anställning upphör, har hon/han inte rätt att ta över Arbetsgivarens kunder eller tidigare kunder till ett med arbetsgivaren konkurrerande företag. Arbetstagaren förpliktar sig avstå från dessa kunder eller tidigare kunder och skall istället verkar för att de kvarstannar eller återgår till Arbetsgivaren. osv osv under ett år från anställningens upphörande. Nu till frågorna: Jag är erbjuden en ny tjänst inom samma bransch, men inte med liknande eller konkurrerande produkter. Jag kommer dock ha samma kunder, eftersom dessa kunder redan är befintliga kunder till det "nya" företaget. Kan jag trots allt stöta på svårigheter här? Inom det nya företagets koncern finns det en konkurrerande produkt. Kan detta stöta på svårigheter?
SVAR
Konkurrensklausuler under anställningen förekommer inom många områden av arbetslivet.

Arbetsgivare använder konkurrensklausuler som binder arbetstagaren även under den närmaste tiden efter det att han/hon lämnat sin tjänst. Arbetsgivaren är ofta rädd att arbetstagaren skall komma att avslöja yrkeshemligheter, utnyttja företagets kundregister eller för personliga förbindelser inom konkurrerande verksamheter. Syftet med konkurrensklausuler är att arbetstagaren inte skall kunna konkurrera med sin tidigare arbetsgivare.

Ofta gäller förbudet under en viss tid efter anställningen. Enligt 38 § avtalslagen (http://www.lagen.nu/1915:218#P38) är en person inte bunden av ett konkurrensförbud längre än vad som kan anses skäligt. Bindningstiden skall inte vara längre än den beräknade livslängden för den skyddsvärda 'knowhow' ( i regel högst 24 månader). Hur lång tidsperiod som anses skäligt är omdiskuterat. Man skall fästa uppmärksamhet på den kunskap som arbetstagaren tar med sig till det nya företaget och hur dess yppande inom det nya företaget skulle kunna medföra men för den tidigare arbetsgivaren.

Det borde inte vara några problem ifall produkterna inte alls liknar varandra eller konkurrerar med varandra och om den nya anställningen inte alls påverkar den tidigare arbetsgivaren. Man skall kunna använda de tidigare kundförbindelserna så länge det inte påverkar den tidigare arbetsgivaren negativt, d.v.s. så att den tidigare arbetsgivaren inte lider skada. Ifall det inom den nya koncernen finns konkurrerande verksamheter eller produkter skall du vara mycket försiktig. Konkurrensklausuler tolkas säkerligen inte alltför restriktivt och en koncern kan ses som en enhetlig verksamhet.

Jag föreslår att du tar kontakt med en jurist/advokat som kan fördjupa sig i din specifika situation och hitta vägledning i praxis.

Lycka till!Lucas Geisler
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)