Biljettkontrollanters rätt att kvarhålla tjuvåkare

FRÅGA
Jag och min bror pratade om kontrollanterna på bussarna i bland annat göteborg som på senaste varit ett hett ämne. Det är nämligen så att det har kommit fram en film inspelad på från en mobil där det framgår att kontrollanterna håller fast i en passagerare. Många protester går runt denna film och jag har hört folk säga att kontrollanter inte har några rättigheter att hålla fast passagerare då det är frihetsberövning. Min bror säger då att alla brott som man kan dömas till fängelse för har vem som helst rätt till att hålla fast denna person. Man kan ju nämligen inte dömas till fängelse för böter men han säger att handlingen som man gör genom att gå på en buss och medvetet inte betala kan man längst ut på en lång skala i form av någon ekonomisk brottslighet bli dömd till fängelse för. Kan detta stämma?
SVAR
Hej och tack för din fråga.

Alla individer får gripa den som gör sig skyldig till brott som kan ge fängelsestraff, s.k. envarsgripande i RB 24 kap. 7 §. Att tjuvåka i kollektivtrafik utgör bedrägligt beteende i BrB 9 kap. 2. Detta brott har fängelse i straffskalan, varför kontrollanter har rätt att kvarhålla tjuvåkaren . En förutsättning är dock att kontrollanten griper den skyldige på bar gärning, alltså har sett hela den brottsliga gärningen I detta fall innebär det att kontrollanten skall se passageraren gå på färdmedlet utan att ha köpt eller visat upp giltig biljett. Det finns tidigare svar på liknande frågor som behandlar frågan mer ingående om du är intresserad. Jag rekommenderar läsning av http://lawline.se/answers/5498.

Se även brottsbalken här samt rättegångsbalken här.

Hoppas mitt svar var till hjälp.

Tobias Lindblom

Tobias Lindblom
Fick du svar på din fråga?