Preskriptionstid

2012-07-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Finns det en preskribtionstid när det gäller förtal/osant intygande?
SVAR
Hej,

Vad som avgör preskripritionstiden för ett brott är oftast hur grovt brottet är. För de grövsta brotten, som t.ex. mord, är preskriptionstiden borttagen.

I 35 kap. 1 § Brottsbalken (se här) stadgas hur lång tid det tar för olika brott att preskriberas. Avgörande är vilket straff som kan följa för brottet. Enligt 5 kap 1 § Brottsbalken är straffet för förtal böter, vilken innebär en preskriptionstid på 2 år (5 år om det är att anse som grovt förtal) Även osant intygande har två års preskriptionstid, eftersom det eligt 15 kap. 11 § Brottsbalken kan ge böter eller fängelse högst 6 månader. Är det istället att anse som grovt brott är det 5 års preskriptionstid.

Med vänlig hälsning
Kajsa Holm
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1923)
2018-05-19 Kravbrev om olaglig fildelning – kan man bli ansvarig när annan använt nätverket?
2018-05-18 Hur får man prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen?
2018-05-14 Utsatt för brott - hur får jag ersättning?
2018-05-12 Är det olagligt att spela musik från mistluren på ett kryssningsfartyg?

Alla besvarade frågor (54460)