Får 18-åring köpa svärd?

2021-10-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Får jag som är 18 år beställa ett skarp slipat svärd och få det igenom tullen utan att behöva något tillstånd
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Den som är under 21 år gammal får inte köpa föremål som kan användas vid brott mot liv och hälsa(2§ Knivlagen). Detta förbud innefattar svärd. Så tyvärr får ej köpa ett sådant innan du fyllt 21 år.När du väl fyllt 21 år så är det lagligt för dig att köpa svärd. Svärd får inte bäras på allmän plats, inom skolområde, eller i fordon på allmän plats(1§ Knivlagen). För brott mot knivlagen är straffskalan böter upp till fängelse i högst sex månader.När du fyllt 21 år så kan du alltså köpa svärd i Sverige. När det gäller köp av ett skarpt slipat svärd från utlandet skulle jag rekommendera att kontakta polismyndigheten/tullverket och dubbelkolla om du behöver tillstånd för att föra in svärdet i landet eller inte. Lagen som reglerar införsel av farliga föremål är förordning om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål.Hoppas jag kunnat svara på din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss om du har fler frågor!Vänlig hälsning,

Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?

2021-10-16 i Övriga brott
FRÅGA |Om en bok fälls per tryckfrihetsbrott, blir det även kriminaliserat att äga boken? Med tanken på att distributören måste förstöra alla sina exemplar.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret är nej. Tryckfrihetsbrott innebär att ett vanligt brott begås i vissa skrifter (t.ex att jag skriver istället för muntligt säger ett hot). Det är alltså inte själva texten som sådan som är brottslig. Att äga en sådan bok utgör inte en straffbar handling. Det kan finnas vissa undantag för om skriften innehåller statshemligheter men då har det inget att göra med att ett tryckfrihetsbrott begåtts.Jag hoppas det svarar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Får man använda polisgrepp för att få med sitt barn?

2021-10-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Har man som förälder rätt att med fysisk kraft, tex polisgrepp försöka få sin ungdom att följa med trots att barnet ej har lust! Vart går gränsen för vad som är ok eller ej?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns tyvärr inget tydligt svar på din fråga. Rent tekniskt sett är alla brott i brottsbalken tillämpliga även på relationen mellan ett barn och dess förälder. Detta innebär t.ex att din beskrivna situation skulle kunna utgöra brottet ofredande (BrB 4:7). Dock skulle förmodligen många liknande situationer inte anses vara straffbara på grund av "social adekvans" - dvs att det är allmänt accepterat beteende och därmed inte brottsligt. Huruvida din beskrivna situation är social adekvat går inte att säga med säkerhet.För att hjälpa till med gränsdragningen kan man ställa sig två frågor:1. Skulle handlingen vara olaglig om jag begick den mot en främling istället för mitt barn?2. Är handlingen socialt accepterad i Sverige och därmed undantagen på grund av social acceptans?Jag hoppas det iallafall ger lite klarhet om än inte ett fulländat svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?

2021-10-14 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan!Jag undrar om det är olagligt att endast besöka hemsidor där eskorter säljer sexuella tjänster. Jag menar specifikt sidor som *********, samt *********.Tack på förhand!
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Köp av sexuella tjänster är olagligt, se 6 kap. 11 § brottsbalken.Även försök till köp av sexuella tjänster är olagligt, se 6 kap. 15 § brottsbalken. Någon kan gå in på en hemsida och ha som avsikt att köpa sex (uppsåt). Jag tänker dock att avsikten i en sådan situation blir väldigt svår att bevisa, vilket kan förstås mot bakgrund av att även personerna som lägger ut annonser (säljer - vilket är lagligt) har behövt gå in på hemsidorna. Beviskraven är högt ställda i straffrättsliga mål. Värt att notera:Om man går in på en hemsida är det fortfarande möjligt med ett frivilligt tillbakaträdande, som innebär att man på eget initiativ avbryter det man planerat att utföra. Om man gör detta, kan man inte dömas till en påföljd på grund av att ha varit i ett försöksstadie, se 23 kap. 3 § brottsbalken. Sammanfattat svar på din fråga:I praktiken räcker det inte med att gå in på en hemsida (om man inte erkänner ett uppsåt och säger att man hade tänkt fullgöra handlingen om det inte vore för att man blev upptäckt - men inte ens då är det säkert att det räcker rent bevismässigt). Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?

2021-10-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag har fått en varning av min chef.Varning publicerades på en teams grupp på 16 personer.Mitt namn och anledning till varningen ses klart och tydligt.Har hen begått brott?mvh
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget specifikt brott för detta i arbetsrättslig lagstiftning. Däremot ligger två brott i brottsbalken nära tillhands.Det första är förtal. Förtal föreligger om meddelandet pekar ut dig som klandervärd i ditt levnadssätt eller typiskt sett skulle utsätta någon för andras missaktning (BrB 5:1). Om det var en rent jobbrelaterad varning utan personangrepp så finner jag det osannolikt att det skulle anses vara förtal.Det andra brottet är förolämpning, vilket föreligger om din chef riktat beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot dig och meddelandet typiskt sett skulle kränka en persons självkännsla eller värdighet (BrB 5:3). Återigen skulle en vanlig varning förmodligen inte uppfylla dessa krav.Jag ser personligen inte hur en vanlig varning skulle uppfylla kraven för brott. Bestod den av personattacker är saken en annan. Jag rekommenderar dock att du tar kontakt med ditt fackförbund ifall du är medlem i ett sådant, de har mer erfarenhet av fall som dessa och kan ge mer anpassad rådgivning.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Vad ska jag göra när mitt pass blir stulet?

2021-10-16 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, min vän tappade bort sitt pass i en klubb där han skulle lämna in sin jacka i klubben för dom som jobbade där inne sant man inte får ha ytterjackor inne i lokalen, så han lämnade in sin jacka till dom och där låg hans pass, senare så när han skulle hem från klubben så skulle han hämta sin jacka men den va tydligen borta eller så har någon snott den, så nu är han orolig för att någon ska beställa något eller göra något annat för bedrägeri på hans namn. Så helt enkelt min fråga är vad ska han göra för att sätta stop för detta som kan ske innan det sker något?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Så snart som möjligt efter att du fått något stulet ska du anmäla det hos polisen. Ett stulet pass ska du anmäla till polisen via telefon på telefonnumret 114 14. Då spärrar polisen ditt pass så att ingen kan använda passet. När han spärrat sitt gamla pass så kan han boka tid för att få ett nytt pass på närmaste passexpedition. Att få ett nytt pass kostar 400 kr. Det kan även vara en god idé att göra en förlustanmälan hos kreditupplysningsföretag, då görs en anteckning i kreditupplysningsinformationen. Information om detta finns på stöldskyddsföreningens hemsida. Hoppas jag kunnat hjälpa dig! Tveka inte att höra av dig till oss om du har fler frågor. Vänliga hälsningar,

Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?

2021-10-15 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Om man säljer sexuella tjänster och öppnar en enskild firma och skattar på pengarna begår man något brott då? Isåfall vad kan påföljden bli?
Anahita Harati |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att sälja sexuella tjänster är inte olagligt i Sverige. Det är den som köper sexuella tjänster som gör sig skyldig till ett brott, se 6 kap. 11 § brottsbalken. Om man betalar skatt kommer ingen påföljd kunna aktualiseras i enlighet med 2 § i skattebrottslagen. Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT

2021-10-13 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag kommer troligen får ringa narkotikabrott då jag hade några gram hasch hemma när polisen gjorde husrannsakan hos. Det jag undrar nu är om jag skulle kunna be att få göra samhällstjänst istället för att betala böter? Om det inte går att göra en avbetalningsplan om böterna är hög? Jag har inte mycket pengar just nu så är lite rädd att jag inte kommer ha råd med att betala allt.
Fatma Nasser Ali |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Påföljden vid ringa narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (NSL).Om narkotikabrottet med hänsyn till narkotikans art, mängd och omständigheterna i övrigt bedöms som ringa döms man till ringa narkotikabrott (2 § NSL). Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i upp till sex månader (2 § NSL). För ringa narkotikabrott är straffvärdet nästan uteslutande på bötesnivå. Påföljdsvalet regleras i 30 kap. brottsbalken (BrB)Samhällstjänst är en påföljd som generellt ger möjlighet att frångå fängelse. Domstolen ska som utgångspunkt lägga särskild vikt på de omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Sådana skäl kan vara brottets art, eller om personen tidigare dömts för brott (30 kap. 4§ BrB). Eftersom straffvärdet för ringa narkotikabrott nästan uteslutande är på bötesnivå blir det svårt att försöka omvandla den påföljden till samhällstjänst, om inte du blir dömd till fängelse.I ditt fallNär en påföljd bestäms tar domstolen hänsyn till flera olika omständigheter som, t.ex. en persons ålder, om personen är straffad sen tidigare och personens inkomst. Domstolen tar även hänsyn till om personen i fråga har någon försörjningsskyldighet samt dennes ekonomiska förhållanden i övrigt. Jag har inte tillräckligt med information för att kunna göra den bedömningen. Domstolen gör en individuell bedömning i varje enskilt fall. Man kan som lägst få dagsböter i 30 dagar med ett lägsta belopp på 50 kronor och som högst 150 dagar med ett belopp på 1000 kr (25 kap 2§ BrB).Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,