När ska man anmäla vad man tror är förtal?

2020-09-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Kan jag anmäla någon för förtal om den personen spridit ett rykte om att jag slagit sönder dens bilruta som nått personer inom min idrottsförening och personer på de jobbet jag söker?
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Förtal regleras i Brottsbalken.Ifall något utpekar dig för att ha begått en brottslig handling eller om den utpekar dig som om du lever på ett klandervärt levnadssätt. Eller lämnar uppgifter om dig som är ägnade att utsätta dig för missaktning, så ska denne dömas för förtal (5 kap 1§ Brottsbalken).Av det du berättar i din fråga så låter det som att det finns grund för att polisanmäla för förtal, då det enligt min bedömning finns en god grund för att misstänka att rekvisiten för förtal är uppfyllda.Det som den här personen verkar göra är att utpeka dig för att ha begått en brottslig handling genom att ha slagit sönder dennes persons bilruta, vilket är brottsligt. Sedan har personen spridit detta vidare, till och med så att det nått din idrottsförening och personer på ett potentiellt arbete. Detta är viktigt att ta på yttersta allvar.Beroende på hur spridningen av informationen om dig har gått till så kan det även röra sig om grovt förtal (5 kap. 2§ Brottsbalken), För att det ska vara grovt förtal så ska först grunderna för förtal föreligga och sedan utöver det ska det anses vara grovt. Det som särskilt tas i beaktning vid om det är grovt är om "gärningen med hänsyn till uppgiftens, innehållet eller sättet för eller omfattningen av spridningen eller annars var ägnad att medföra allvarlig skada"Enligt min bedömning så kan detta absolut handla om förtal, alternativt grovt förtal, beroende på de exakta omständigheterna. Jag rekommenderar dig att göra en polisanmälan och låta polisen göra första bedömningen, sedan följer åklagare och domstol eventuellt upp.Jag vill även upplysa dig om att du kan anmäla en eller flera person så fort du har misstanke om brott, du behöver inte ens veta vad det det skulle rubriceras som. Med andra ord du har alltid rätt att anmäla någon, sedan är det upp till polisen om och hur de vill gå tillväga. Här finns information om hur du kan gå tillväga om du vill polisanmäla ett brott. Här finns även information för dig som är utsatt för ett brott. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny gratisfråga eller ringa våran gratis telefonrådgivning!Jag önskar verkligen att allt löser sig till det bästa för dig. Med vänlig hälsning

Falskeligen anklagad för brott

2020-09-22 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Vår syster har på falska grunder anmält mej och min bror för misshandel och olaga hot. Inte mot oss tillsammans utan olika saker vid olika tillfällen. Detta har resulterat i 3 varsinna polisförhör, samtliga har lagts ner. Hon har även ansökt om besöksförbud fast hon bor långt från mej och jag vistas aldrig där. Även det las ner eftersom det inte fanns grund för det. Är trött på att bli kallad till polis på osanna anklagelser, får köra 8 mil och lägga tid på det oxå. Vad kan vi göra för att få slut på hennes sjuka beteende? Kan vi göra nånting tillbaka? Är ju fruktansvärt att bli anklagad för saker man varken gjort eller sagt. Mvh Marie
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, för att försöka få stopp på detta kan ni polisanmäla händelserna då det är brottsligt att anmäla någon annan till polisen som man vet är oskyldig. När man blir felaktigt anklagad för att ha begått brott kan personen som kommer med anklagelserna dömas för några olika brott beroende på omständigheterna. Falsk angivelse 15 kap 6 § BrB och falsk tillvitelse 15 kap 7 § BrB verkar aktuellt i detta fallet.Du anger att din syster anmält er flera gånger för påhittade saker. Om hon är medveten om detta, vilket hon verkar vara, blir brottet falsk angivelse aktuellt. Krav för brottets tillämplighet är att den som anmäler är medveten om att den som anmäls är oskyldig och att anmälaren tagit initiativ till anmälan. Anmälan kan ske hur som helst, till exempel muntligt. Det ska finnas en risk för att åtal faktiskt väcks av en allmän åklagare och ska rör sig om något allvarligare. Detta verkar vara uppfyllt i ditt fall då ni kallats till flera polisförhör och det rör sig om allvarligare brott.Falsk tillvitelse kan också bli aktuellt om personen i fråga har pekat ut någon annan som brottslig till en polis eller åklagare till exempel. Krav för detta brottets tillämplighet är att man lämnat oriktiga uppgifter medvetet som är besvärande. Även ska den som anmäler vara medveten om att den anklagade är oskyldig. En viktig skillnad mellan brotten är att för falsk angivelse ska personen ha uppsåt eller syfte att personen ska dömas för brott. För falsk tillvitelse behöver inte syftet ha varit en dom utan endast att lämna oriktiga uppgifter för att orsaka problem för personen i fråga.Sammanfattningsvis kan ni polisanmäla er syster för falsk angivelse för samtliga tillfällen hon anmält er och försökt få er åtalade. Falsk tillvitelse kan även bli aktuellt beroende på vad er syster sagt till myndighetspersoner. Om hon lämnar besvärande uppgifter för att få er att framstå som tvivelaktiga begår hon även brottet falsk tillvitelse.Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Annars får du gärna återkomma.Med vänlig hälsning

När blir personen som jag står nära frigiven från fängelset?

2020-09-21 i Påföljder
FRÅGA |HejJag är nära en person som gjorde ett brott hösten 2018, domen kom precis i början på 2019 och personen har suttit sen ungefär i slutet på mars 2019. Min fråga är nu, personen fick 1år & 8 månaders fängelse, när blir personen frisläppt? Kan man få reda på de på något sätt? Jag vill verkligen veta när personen är ute (vi har inte haft kontakt sen innan den personen åkte in)
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag tolkar det du har skrivit som att du undrar följande:- När kommer personen som du står nära att bli frigiven från fängelset, om hen fick ett straff på ett år och åtta månader i fängelse?- Kan du få reda på när personen kommer att bli frigiven? Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) i mitt svar.Personen blev sannolikt frigiven redan i vårasSom huvudregel ska personen bli villkorligt frigiven från fängelset när hen har suttit där i en tid som motsvarar två tredjedelar av den totala strafftiden (26 kap. 6 § första stycket BrB). En villkorlig frigivning innebär att personen får avtjäna resten av sitt straff i frihet, förutsatt att hen är skötsam och följer de villkor som Kriminalvården eventuellt beslutar om (26 kap. 10 § samt 26 kap. 11 § och 26 kap. 12 § respektive 26 kap. 16 § BrB).Två tredjedelar av personens fängelsestraff motsvarar ungefär 13 månader, vilket innebär att hen borde ha blivit frigiven redan i våras (år 2020).Personen kan också ha blivit frigiven ännu tidigare om hen satt häktad innan sin tid i fängelset. Då ska tiden i häktet räknas bort från fängelsestraffets längd, så att personens tid i fängelset blir kortare.Personen kan vara kvar i fängelset om hen har misskött sigDen villkorliga frigivningen kan ha skjutits upp om personen har misskött sig allvarligt i fängelset (26 kap. 6 a § och 26 kap. 7 § BrB). I så fall kan hen fortfarande befinna sig där.Personen kan också ha blivit villkorligt frigiven i våras men sedan förverkat den villkorliga frigivningen, vilket innebär att hen har förlorat rätten till den (26 kap. 19 § BrB). Det skulle kunna hända om personen har brutit mot särskilda villkor för sin frigivning och Kriminalvården anser att hens agerande är allvarligt. Även i det fallet kan personen alltså sitta i kvar fängelset.Du kan få kontakt med personen genom brev om hen sitter kvar i fängelsetHar personen blivit villkorligt frigiven bör du kunna få kontakt med hen direkt, precis som vanligt. Sitter personen däremot kvar i fängelset kan du ta kontakt genom att skriva ett brev till hen. Du behöver inte känna till vilket fängelse som hen sitter på eftersom Kriminalvården har en allmän adress som du kan skicka brevet till. Sedan ser Kriminalvården till att brevet kommer fram till personen. Då kan du fråga personen när hen kommer att bli frigiven.SammanfattningPersonen som du står nära blev sannolikt frigiven från fängelset redan i våras (år 2020), genom så kallad villkorlig frigivning. Det innebär i så fall att hen just nu avtjänar resten av sitt straff i frihet på de villkor som Kriminalvården har beslutat om. Då bör du kunna komma i kontakt med personen precis som vanligt.Personen kan dock sitta kvar i fängelset om hens villkorliga frigivning har skjutits upp eller förverkats. Då kan du få veta när personen ska bli frigiven genom att kontakta hen via brev och fråga hen direkt. Du kan läsa om hur du ska gå tillväga för att skicka brevet på Kriminalvårdens hemsida. Som jag nämnde innan behöver du inte känna till vilket fängelse som personen sitter på för att kunna skicka brevet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Hur anmäler man någon för förtal?

2020-09-21 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag misstänker att jag är utsatt för förtal. Vart kan jag anmäla detta?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag börja med att beklaga situationen du hamnat i. Du bör snarast anmäla händelserna till polisen om du på något sätt känner dig hotad. En anmäla gör du genom att ringa 114 14 (icke-akuta situationer) eller genom att gå in på polisens hemsida. Tänk på att det måste vara du som lämnar in anmälan om att väcka åtal eftersom åtal som huvudregel väcks av den som blivit utsatt (5 kapitlet 5 § brottsbalken). Var även noggrann med att säkerställa den bevisning du har, så att tillräckliga grunder finns för en förundersökning.Du är varmt välkommen att höra av dig igen vid ytterligare frågor eller funderingar. Lycka till!Vänligen,

Antagningskrav till polisutbildningen

2020-09-22 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag har sett en hel del frågor och svar på huruvida man kan bli polis om man är straffad sedan tidigare. Jag har förstått att det inte är ett förhinder att söka utbildningen även om man är straffad. Men om det gått sådan lång tid att ens brott gallrats ur registret (vi säger 10 år) och man numera är "prickfri" och inte längre med i belastningsregistret, kan de under säkerhetsprövningen trots det se att du blivit straffad och därför anses som olämplig att bli polis?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Antagningskrav till polisutbildningFör att bli antagen till polisutbildningen så ställs en rad olika krav. Du ska exempelvis vara svensk medborgare, ha körkort, vara myndig samt inneha olika andra behörigheter. Dessutom ställs det olika fysiska, medicinska, psykiska och säkerhetskrav. Alla dessa krav är till för att bedöma lämpligheten, för att se till så att man har rätt egenskaper för yrket som polis. Polisens säkerhetskrav innebär att du som vill bli polis ska vara godkänd inom Säkerhetsskyddslagen. Detta innebär en intervju samt en koll i belastningsregistret. Denna säkerhetsprövning syftar främst till att se till så att du är lojal och pålitlig. Efter säkerhetsprövningen gör intervjuaren en bedömning av personens lämplighet. Tidigare BrottDet finns inget som säger att man inte kan bli antagen hos polisen om man tidigare i livet blivit dömd för brott. Om du har en prick i belastningsregistret vid antagningen så innebär inte det automatiskt att du inte kan komma in. Det är upp till rekryterarna att göra en bedömning. Jag gissar att mycket beror på brottets allvarlighet samt den utdömda påföljden. Många rekryterare och arbetsgivare anser att tidigare brott kan tyda på bristande omdöme, dåligt umgänge i och med evuentella kriminella kontakter. Bristfälliga värderingar och dåligt omdömde är inget man vill att poliser ska ha som egenskaper. Mindre allvarligare brott, mindre förseelser, borde däremot inte vara något problem. Man kan säkert få möjlighet förklara varför man har fått pricken och liknande. Om du har varit straffad tidigare, men att ditt brott har gallrats ur ditt belastningsregister så ser jag inte att denna omständighet borde vara något problem för polisrekryteringen. Eftersom det har gallrats så är det inte synligt, inte för polisen heller. Det finns inte särskilt mycket information att hitta angående denna specifika situation. Men jag skulle säga att det antagligen bara är till din fördel att din dom har gallrats ur belastningsregistret så att du kan ansöka till polisutbildningen med ett rent register. Hoppas du har fått vägledning i din fråga!Vänligen,

Har en misshandelsdom för 20 år sedan betydelse för ett åtal om misshandel som väcks idag?

2020-09-21 i Påföljder
FRÅGA |En person blev dömd för ringa misshandel för 20 år sen till 80 Tim samhällstjänst.Kan detta komma att användas emot personen om ett nytt åtal om misshandel väcks idag? Tacksam för svar
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tidigare brottslighet kan ha betydelse när man bedömer vilket s.k. straffvärde ett brott har samt vilken påföljd som är lämplig för ett visst brott (29 kap. 4 § brottsbalken och 30 kap. 4 § 2 stycket brottsbalken). Då tittar man dock endast några år tillbaka i tiden och inte så långt tillbaka som 20 år sedan. Det faktum att en person dömts för ringa misshandel för 20 år sedan kommer alltså inte att användas emot personen vid ett nytt åtal idag. Detta gäller så länge personen inte begått några fler brott under den aktuella perioden. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställe dem till oss på Lawline!Vänligen,

Vad blir straffet för snatteri i matbutik?

2020-09-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej om man snattar i en mataffär vad kan man få för straff då?? Spelar de roll om de dyr eller billig vara eller räknar dom det som stöld oavsett pris?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du frågar vad man kan få för påföljd om man begår brottet ringa stöld, eller i vardagligt tal snatteri, i en matbutik (8 kapitlet 1 § Brottsbalken, BrB). Det som avgör om det är ringa stöld och därmed inte blir den vanliga stöld kategorin är faktorerna; det tillgripnas värde samt övriga omständigheter (8 kapitlet 2 § BrB).Påföljden för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader. Vid butiksstölder så är brottet fullbordat när varorna har passerat kassan/betalningsstationen till butiken. Vid brott i butik är praxis att gränsen för ringa stöld och stöld är 1 000 kr (rättsfall: NJA 2009 s. 586). Värdet på det som har stulits är alltså av vikt för att göra bedömningen om det är ringa stöld som det rör sig om. Om värdet är lägre än 1 000 kr så hamnar man oftast under rubriken ringa stöld. Enligt tidigare domar så är den vanligaste påföljden vid så kallad snatteri i butik, böter. Det är sällan åklagaren väljer påföljden snatteri för ringa stöld. Men det som kan leda till ett högre straff än böter för just snatteri är hur stor skada och kränkning som brottet orsakade offret, ex. matbutiken. Om detta brott är ett återfall i liknande utförda brott så kan detta leda till ett högre straff (29 kapitlet BrB). Det finns således vissa försvårande omständigheter som leder till att påföljden blir fängelse, men allra vanligast är att böter blir straffet för snatteri i butik.Vänligen,

Vad innebär brottet förtal?

2020-09-21 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag undrar vad brottet förtal är för nåt? Tack på förhand.
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förtal regleras i 5 kapitlet 1 § brottsbalken, därför kommer jag i mitt svar redogöra för hela det lagrummet.Första stycket – vad är förtal För att något ska klassas som förtal måste en/flera specifika personer pekas ut som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller någon annan uppgift som får en person att framstå som dålig i andras ögon. Bedömningen görs alltså utifrån andra personers reaktioner och ofta tar man hänsyn till personens bekantskapskrets. Det innebär att något som kan anses som dåligt hos en grupp människor inte behöver vara det hos en annan. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal, men det krävs i princip alltså att uppgiften lämnas till någon utomstående person.När man gör bedömningen hur allvarligt ett förtal har varit brukar man titta på hur allvarlig uppgiften har varit, vilket syfte personen som spred uppgiften hade, om personen visste att uppgiften var osann och vilken spridning den har fått. Dessa kriterier är också de som används för att bedöma om brottet har varit grovt eller inte. Andra stycket – undantagsregelnTrots att något är förtal finns det möjlighet att frikännas. Om det har varit försvarligt att lämna den uppgiften. Det spelar inte någon roll här om uppgiften var sann eller falsk men man tittar ofta på om personen som lämnat uppgiften hade skäl att anta att den var sann eller visste att den var osann. Andra faktorer som kan påverka om det är förtal är om:-Personen hade en skyldighet att uttala sig och det sagda då var relevant: exempelvis vittnesplikt-Omdömen vid jobbansökningar-Man har även rätt att göra nyheter av vissa saker om de är av allmänt intresse -opinionsbildning -Kritik är en del av det demokratiska samhället och anses inte vara förtalJag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,