Jag har blivit utsatt för misshandel, vad gör jag nu?

2018-07-16 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA | Hej! Natt till en lördag blev jag misshandlad när jag och min kompis skulle gå hem efter ett trevlig danskväll på krogen! Allt gick så fort och han kom raskt mot mig och knuffades ner i betongplattorna! Är polisanmäld och dom vet vem han är!! Har svåra huvud-, nacke- och ryggsmärtor!! Och mina nya glasögon blev tyvärr borta! Vad gör jag?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vill börja med att säga, krya på dig, hoppas allt gick bra ändå! Det du blivit utsatt för är misshandel enligt 3 kap 5 § brottsbalken. Misshandel innebär att någon annan tillfogat dig kroppsskada vilket denna man har gjort då du fått huvud-, nack- och ryggsmärtor. Det som bör göras vid en sådan händelse är det du redan gjort, det vill säga att polisanmäla händelsen. Det är nu upp till polisen att utreda händelsen och polisen kommer att kontakta dig inför eventuella förhör. Om förundersökningsledaren/åklagaren anser att det finns tillräckligt med underlag för att väcka åtal så kommer det att leda till en rättegång där du kommer närvara som målsägande, 45 kap 1 § rättegångsbalken.Om domslutet blir att mannen blir dömd för brottet så kommer du sannolikt få ersättning för det du blivit utsatt för. I samband med detta kan du exempelvis yrka ersättning för de glasögon som är borta, de skador du fått samt psykiskt lidande. Detta kommer du få hjälp av din åklagare eller målsägandebiträde. Läs mer på brottsoffermyndighetens hemsida, HÄR. Alltså… det du behöver göra är att invänta polisens/förundersökningsledarens/åklagarens utredning för att senare förhoppningsvis delta i en rättegång. Din åklagare eller ditt målsägandebiträde kommer hjälpa dig med bland annat ersättningsyrkande. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag ingripa mot någon som förtalat mitt företag?

2018-07-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag driver ett verksamhet och någon har skrivit negativ om min verksamhet och delat det på faceebok. Har jag rätt att anmäla den personen?
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag utgår ifrån att du, när du skriver "verksamhet", menar någon form av näringsverksamhet. Därutöver tolkar jag din fråga som att personen ifråga skrivit negativa saker om enbart din näringsverksamhet (och alltså inte om dig personligen). Jag förstår det vidare som att personen ifråga är en privatperson som företräder sig själv.Sist men inte minst tolkar jag din fråga om du har rätt att anmäla personen, som att du undrar om du med framgång kan anmäla personen ifråga till polisen eller på annat sätt ingripa rättsligt mot denne.I Sverige har vi som huvudregel yttrandefrihetI Sverige råder som stark huvudregel yttrandefrihet. Yttrandefrihet betyder, som saken uttrycks i vår grundlag regeringsformen, frihet att "i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor," (2 kap 1 § första stycket första punkten RF). Det är alltså med andra ord som huvudregel fullt tillåtet att uttrycka negativa åsikter kring någons näringsverksamhet eller att meddela negativa upplysningar om denna.Att uttrycka negativa åsikter om någons näringsverksamhet är inte brottsligtFrån yttrandefriheten finns en rad lagstadgade undantag. Ingen av dem är dock direkt tillämpligt på din nuvarande situation.Det närmaste jag kan tänka mig, är regeln om förtal i brottsbalken (5 kap 1 § brottsbalken). Regeln innebär förenklat att det är straffbart att sprida uppgifter om någon annan som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. För att det skall vara brottsligt att sprida uppgifterna, krävs dock att det är uppgifter om "annan". Med annan menas annan fysisk person. Att sprida negativa uppgifter eller negativa åsikter om en näringsverksamhet, är alltså inte brottsligt. Ett företag eller ett annat kollektiv kan inte förtalas. För straffbarhet, krävs följaktligen antingen att personen blandat sin kritik mot din näringsverksamhet med konkreta negativa uttalanden riktade mot dig som person, eller att banden mellan din näringsverksamhet/firma och dig är så nära att de två i praktiken är omöjliga att skilja åt (och de negativa uppgifterna om firman följaktligen slår mot dig). Det är såklart inte omöjligt att så är fallet, men utan närmare uppgifter är det omöjligt för mig att uttala mig om det. Jag utgår följaktligen från att uttalandena är riktade mot just din näringsverksamhet, och inte mot dig.Detta innebär att en polisanmälan mot personen som skrivit negativt om din verksamhet, med till visshet gränsande sannolikhet, inte kommer att nå framgång.SammanfattningI Sverige har vi som huvudregel yttrandefrihet. Detta innebär att det står var och en fritt att t.ex meddela upplysningar och uttrycka sin åsikt. Det finns begränsningar i yttrandefriheten, men att en privatperson uttalar sig negativt om någons näringsverksamhet träffas inte av någon av dessa begränsningar (om det inte är så att uppgifterna blandats med negativa uppgifter om dig som person). Det saknas alltså troligtvis möjligheter för dig att ingripa rättsligt mot den person som talat illa om din näringsverksamhet.Lyckönskningar och hälsningar,

Vad kan jag göra när rektorn ljuger om mig till socialtjänsten?

2018-07-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har ett barn med särskilda behov som inte fått den hjälp i skolan som hen har rätt till enligt lagen, något som anmälts och behandlats av skolinspektionen som gett oss vårdnadshavare rätt och skolan har fått ett åläggande. Innan beslutet från skolinspektionen kom gjorde rektor på skolan en orosanmälan till socialtjänsten. Socialtjänstens bedömning efter ett samtal med oss vårdnadshavare var att anmälan saknade grund och ingen utredningen kommer att genomföras.Nu till min fråga, rektor skriver i orosanmälan som huvudsaklig orsak till orosanmälan "att det föreligger psykisk ohälsa hos mamman". Hon skriver alltså inte att hon misstänker psykisk ohälsa utan sätter på eget bevåg en medicinsk diagnos. Jag uppfattar detta som grovt kränkande. Jag har inte någon psykisk diagnos och uppfattar mig själv som psykiskt frisk. Jag är övertygad om att rektor försöker ge igen för den kritik jag framfört. Det jag undrar är om rektor i sin profession har rätt att sätta en medicinsk diagnos på mig? Jag uppfattar det som grovt kränkande, kan jag gå vidare eller måste jag acceptera att en rektor kommer med oskäliga personangrepp?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det jag undrar är om rektorn i sin profession har rätt att sätta en medicinsk diagnos på mig?Rent juridiskt finns inget som säger vem som har rätt att ställa diagnos. Dock är det självklart så att bara för att rektorn påstår det så är du inte psykiskt sjuk.Kan jag gå vidare eller måste jag acceptera att en rektor kommer med oskäliga personangrepp?Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan åta rättslig åtgärd mot rektorn. Det låter som att du undrar om rektorns handlande kan vara en ärekränkning. I brottsbalken (BrB) delas ärekränkningsbrott upp i kategorierna förtal och förolämpning.Är situationen förtal?För att något ska räknas som förtal ska handlingen vara menad att utsätta någon för andras missaktning, och den kränkande uppgiften måste ha lämnats till någon annan än den utsatte (5 kap. 1 § BrB). Din situation skulle möjligtvis kunna utgöra förtal, men det kan bli svårt att bevisa.Det finns dessutom en anmälningsskyldighet för de som jobbar inom skolan att anmäla när de tror att ett barn far illa i hemmet (14 kap. 1 § socialtjänstlagen). I lagparagrafen om förtal står det att om någon var skyldig att uttala sig och visar att uppgiften var sann eller att hen hade skälig grund för den, skall de ej dömas till ansvar (5 kap.1 § andra stycket BrB). Även om det skulle vara så att rektorn var oärlig när hon gjorde anmälan så är det förmodligen lättare för henne att hävda att hon endast utförde sin anmälningsskyldighet än det är för dig att bevisa förtal.Är situationen en förolämpning?Gällande förolämpning ska det handla om en situation där kränkningen direkt riktats mot den utsatte. För att ditt fall ska kunna räknas som förolämpning måste du därför kunna visa att rektorn skrev in påståendet för att såra dig snarare än för att få dig att se dålig ut i andras ögon (5 kap. 3 § BrB). Detta kan visa sig vara svårt. Den typ av förolämpning du råkat ut för kan heller inte åtalas av en åklagare, så du måste i så fall själv väcka åtal. Detta riskerar att bli en väldigt dyr och krånglig process som inte rekommenderas om du inte är helt säker på ditt fall.Felaktig anmälan kan i sig utgöra brott, men bara i vissa fallAtt felaktigt anmäla någon till en myndighet så som socialtjänsten kan vara brottsligt i sig. Detta kallas för falsk tillvitelse eller vårdslös tillvitelse, beroende på om personen som lämnat uppgifterna vetat om eller borde förstått att de var falska. Dock krävs att det du anklagas för skulle vara brottsligt, som misshandel eller att köra bil berusad. I ditt fall påstås dock inte att du skulle begått ett brott. (15 kap. 7 § BrB). Vad kan du göra?Förolämpning är din bästa chans till rättslig åtgärd, men även där kan det vara svårt för dig att vinna i ett åtal. Du kan anmäla rektorn till skolinspektionen om du uppfattar att hon uppträtt olämpligt då hon hävdade att du var psykiskt sjuk. Om detta skulle vara en engångsföreteelse är det osannolikt att något skulle åtgärdas, men om det skulle hänt någon annan tidigare finns en chans att de undersöker situationen.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad kan jag göra om jag vet att en person kör olovligen?

2018-07-15 i Trafikbrott
FRÅGA |Personen kör utan giltig körkort dagligen. Han vill också köra sin två år gammal dotter i bilen, men har hittills stoppats av mamman. Han har kört bil innan i ett annat land, men måste köra svensk körkort. Vad kan man göra? Vad blir det för påföljder för honom när/om polisen stoppar honom. Blir straffet hårdare om man kör utan körkort med barn i bilen?
Jessica Khoo |Hej och stort tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det kan anses vara olovlig körning att köra utan ett giltigt svenskt körkort och om eventuellt straff blir svårare om personen kör med barn i bilen. Jag utgår från att det är en personbil det rör sig om och att det därmed handlar om ett B-körkort. Jag utgår från att du vet att personen inte har ett tillfälligt körkort och att en inte kan köra på körkortet från landet i fråga i Sverige. Att köra utan giltigt svenskt körkort i SverigeEnligt 2 kapitlet 1§ Körkortslagen är personbilar körkortspliktiga och en får bara köra den när personen har ett giltigt körkort vilket det enligt frågan framgår att den inte har. Personen har alltså inte rätt att köra personbilen och eftersom denne inte har ett giltigt körkort och om detta sker vanemässigt eller med ett barn i bilen kan det komma att bedömas som grovt enligt 3§ trafikbrottslagen.Det kommer till viss del vara avgörande om personen i fråga haft uppsåt att köra utan giltigt körkort, 3§ trafikbrottslagen. Med uppsåt menas att personen har varit medveten om att personen inte får köra och gjort det ändå. Jag har tyvärr för lite omständigheter för att bedöma om personen haft uppsåt eller inte och kan ej bedöma om det är ett grovt brott eftersom frågan om uppsåt blir avgörande.Vad du kan göra Du kan tipsa polisen om detta brott. Genom att tala om för dem: vem det gäller, registreringsnummer på bilen, om du vet var den ska köra, tid och om du sett det själv eller hört det från annan. Du kan ringa in detta när du vet att det ska ske på 114 14 eller mejla tips till dem via en av länkarna HÄR och välj den länk som hör till din region.Jag hoppas att detta svar gav dig vägledning i din fråga. Skulle du behöva mer vägledning i frågan är du varmt välkommen att ställa en ny fråga här. Vänliga hälsningar,

Kommer jag att hamna i fängelse för rattfylleri?

2018-07-16 i Trafikbrott
FRÅGA |HejVet inte vad som hände igår men mådde otroligt dåligt och drack alcohol och körde därefter bil. missade att bilen stannade framför mig och körde på den. Polisen kom, jag var I chock matte 0.39 mg/l. Kommer jag nu hamna I fängelse förutom att körkortet är fråntaget.Helt vettskrämd. Tacsam för svar
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag utgår från att du gjort dig skyldig till brottet rattfylleri (4 § lag om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen)) då du kört ett motordrivet fordon med alkohol i blodet. Mängden alkohol ska ha uppgått till minst 0,2 promille i blodet/0,10 milligram per liter i utandningsluften. Det första som utreds är den s.k. straffskalan för brottet. Vad gäller rattfylleri som inte klassas som grovt är straffskalan böter eller fängelse i sex månader. Grovt rattfylleri är, å sin sida, ett s.k. artbrott, vilket innebär att brottet till sin art anses vara så allvarligt att presumtionen mot fängelse bryts. Straffskalan för grovt rattfylleri är fängelse i högst två år (4 a § trafikbrottslagen.). Gradrubriceringen för rattfylleri i detta fall är svår att bedöma då det helt beror på omständigheterna i fallet. En faktor som spelar roll är om föraren varit avsevärt påverkad av alkoholen eller något annat medel, eller om framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten (4a § trafikbrottslagen).Efter att rätten bedömt brottets straffvärde, blir val av påföljd aktuellt. Det finns en allmän presumtion mot att utdöma fängelsestraff (30 kap. 4 § brottsbalken) men denna kan brytas mot bakgrund av brottets straffvärde, art och återfall i brott. I detta fall kan påföljden bli allt från böter, villkorlig dom, skyddstillsyn eller fängelse, beroende på rättens sammanlagda bedömning. Vägledning kan även återfinnas i rättspraxis. I NJA 1980 s. 74 tog Högsta Domstolen ställning till påföljdsvalet vid rattfylleri: "Det förhållandet att J inom loppet av ett halvår gjort sig skyldig till inte mindre än tre rattfylleribrott utgör utan tvekan ett starkt skäl för att döma honom till fängelse. Emellertid kan inte bortses ifrån att J begått såväl dessa som övriga under samma tid begångna brott under en period av svårt alkoholmissbruk. Av allt att döma har J bl a genom att frivilligt underkasta sig anstaltsvård under drygt tre månader lyckats komma till rätta med missbruket. Han lever nu under ordnade om än knappa förhållanden och strävar efter att göra rätt för sig. Avtjänande av ett fängelsestraff skulle kunna allvarligt skada J sociala återanpassning och medföra risk för återfall. Vid dessa förhållanden bör hänsyn till den allmänna laglydnaden ej få utgöra hinder för att välja annan påföljd än frihetsberövande. Med hänsyn till vad som upplysts om J förhållandevis isolerade tillvaro, hans besvärliga ekonomiska situation och övriga omständigheter förefaller det lämpligt att han får det stöd som en övervakning kan innebära. Påföljden skall följaktligen bestämmas till skyddstillsyn. Vad som tidigare upptagits rörande J skuldbelastning sammanställt med hans strävan att göra avbetalningar på skulderna talar mot att förena skyddstillsynen med ett bötesstraff."Sammanfattningsvis är det svårt att bedöma påföljdsvalet för brottet rattfylleri då ett flertal omständigheter vägs in. Att du kört på en bil och haft hög literhalt alkohol i blodet är självfallet försvårande omständigheter. Å andra sidan vägs även andra omständigheter in såsom huruvida det är ett förstagångsbrott, hur dina socioekonomiska förhållanden ser ut och hur ett fängelsestraff skulle påverka ditt liv. Med förhoppning att du fått viss vägledning, är du välkommen att ställa fler frågor./Vänligen,

Vad krävs för att bli dömd för vårdslöshet i trafiken?

2018-07-16 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man kan bli åtalad för något om man råkat backa in i någons personbil. Jag frågar åt min systers vägnar då personen hon råkat backa in i pratar på att anmäla henne för vårdslöshet i trafik. Kan han göra det? Olyckan skedde i en kö men ingen skada är skedd förutom en böjd registreringskylt och en lätt buckla på motpartens bil (vår bil har dragkrok och skadades ej). Min syster kommer självklart att betala för skadan. Tacksam för svar, mvh oroad syster.
Emma Liberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du för de första undrar om personen kan anmäla din syster för vårdslöshet i trafik och för det andra vad som krävs för att bli dömd för vårdslöshet i trafik.Kan personen anmäla henne för vårdslöhet i trafik?Om personen tycker att din syster har begått brottet "vårdslöshet i trafik" så kan han alltid anmäla det till polisen. Därefter får polis och åklagare avgöra om de vill gå vidare med anmälan och ta ärendet till domstol.Vad krävs för att en person ska bli dömd för vårdslöshet i trafiken?Regeln om vårdslöshet i trafiken hittas i lag om straff för vissa trafikbrott.Eftersom att jag inte vet om alla omständigheter kring trafikolyckan kan jag inte svara på om det skulle klassas som vårdslöshet i trafiken. Det jag kan göra är att berätta vad som vanligtvis krävs för att en person ska dömas för brottet. Domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall om en bilförare gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafiken. Det krävs att personen gjort ett medvetet risktagande eller gjort sig skyldig till allvarlig oaktsamhet. Personen ska alltså i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som kan förväntas av en bilförare. Små trafikförseelser bestraffas vanligtvis inte som vårdslöshet i trafik. Som exempel på fall då bilföraren dömts till vårdslöshet i trafik kan nämnas:-föraren somnat vid ratten-föraren kraftigt överskridit tillåten hastighet förbi en skola-föraren struntat i att kontrollera bakomvarande trafik vid en vänstersvängI frågan skriver du att din syster råkat backa in i personens bil i en bilkö och att det endast blev mindre skador på mannens bil. Om jag utgår från den informationen skulle jag säga att det är otänkbart att polis och/eller åklagare skulle gå vidare med ärendet. Om ärendet skulle gå vidare till domstol är risken liten att din syster skulle dömas för brottet. Som jag skrev innan kan jag dock inte ge ett exakt svar eftersom omständigheter kring olyckan saknas, men utifrån ovanstående information är detta min bedömning. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Preskriptionstid för sjöfylleri

2018-07-15 i Övriga brott
FRÅGA |Vilken preskriptionstid gäller för brott mot sjöfyllerilagen? Lagtexten är tvetydig. enligt §4 så kan brott mot lagen i normalfallet ge max 0,5 års fängelse. Enligt §5 max två år om brottet anses grovt. Jag fick ett strafföreläggande som jag överklagade hösten 2016 för en förseelse som ägde rum den 8 juli 2016 där jag hade 0,22‰ alkohol i blodet vid en rutinkontroll. Efter mitt överklagande har jag inte hört av åklagaren. Är det två eller fem års preskription?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är kopplad till preskriptionstider för brott. När ett brott preskriberas innebär det att den misstänkte inte längre kan åtalas för brottet. Preskriptionstiden för brott regleras i 35 kap. brottsbalken. Längden på preskriptionstiden varierar beroende på hur långt straffet för brottet är.Längden på preskriptionstiden är följande:Två år för brott som kan ge max ett års fängelse,Fem år för brott som kan ge max två års fängelse,Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse,Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse,Tjugofem år för brott som kan ge livstid.Som du skriver i din fråga så är straffet för sjöfylleri böter eller fängelse i högst sex månader, 20 kap. 4 § sjölagen. Straffet för grovt sjöfylleri är fängelse i högst två år, 20 kap. 5 § sjölagen. Det innebär att preskriptionstiden för sjöfylleri av normalgraden är två år. För grovt sjöfylleri är preskriptionstiden fem år. Om en person har framfört en båt med en alkoholkoncentration som uppgår till 0,22 promille så räknas det som sjöfylleri av normalgraden. Det innebär att preskriptionstiden för ett sådant brott är två år. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Min mamma styr och ställer, skadar mig psykiskt och försöker förstöra mitt äktenskap. Kan hon ha begått något brott?

2018-07-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag är en kvinna på 35 år har mamma som styr och ställer till det för mig hon försöker förstöra mitt äktenskap och hon skadar mig psykiskt jag har rätt att leva i vilket förhållande jag vill
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du skriver att din mamma styr och ställer till det för dig. Hon försöker förstöra ditt äktenskap och skadar dig psykiskt. Som du själv skriver är man vuxen när man är 35 år, och som vuxen är det man själv - och inte föräldrarna - som bestämmer vem man ska ha ett förhållande med. Man kan konstatera att det är ett otrevligt beteende från din mammas sida. Men för att kunna ge ett definitivt svar på huruvida din mamma kan ha utsatt dig för något brott skulle jag behöva veta mer specifikt vad hon har gjort. Du skriver att din mamma har försökt förstöra ditt äktenskap. Om hon har gjort detta genom att sprida ut illasinnade rykten om dig och/eller din make/maka skulle det kunna röra sig om brottet förtal, se Brottsbalken 5 kap 1 § (här). OfredandeJag funderar på om din mamma kan ha gjort sig skyldig till brottet ofredande, se Brottsbalken 4 kap 7 § (här). Ofredande innebär att man fysiskt antastar någon annan, eller utsätter personen för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Exempel på ofredande är knuffar, telefonterror samt fönstertittande. Gärningen ska vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, vilket innebär att det är beteende som man typiskt sett blir störd eller känner sig kränkt av. Om din mamma utsätter dig för telefonterror, eller styr och ställer trots att du försökt få henne att sluta, kan det röra sig om ofredande. Eftersom du inte skriver så mycket detaljer om vad som har hänt och vad din mamma har gjort är det svårt att ge ett säkert svar. Om du behöver ytterligare rådgivning rekommenderar jag att du ringer till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,