Arbetsgivarens avtalsfrihet

2006-11-16 i Övrigt
FRÅGA
Vid en rekrytering till en tjänst har arbetsgivaren två kandidater, (samma kön+etnicitet+religion och inget funktionshinder) att välja på dvs inga förbehåll som faller direkt under diskrimineringslagarna. Antag att arbetsgivaren väljer kandidaten med de sämre meriterna före den andre - kan den bortvalde kandidaten hävda någon företrädelserätt eller skadestånd för tjänsten i ett sådant fall?
SVAR
Hej!

I princip gäller att arbetsgivaren har rätt att anställa den han vill, avtalsfrihet. Visst skydd, utöver diskrimineringslagarna, finns i vissa situationer. Enligt 11 kap. 9 § Regeringsformen skall vid tillsättning av statlig tjänst "avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet".

Vidare kan nämnas den företrädesrätt som tillkommer tidigare anställda enligt 25 § Lagen om anställningsskydd. Denna regel begränsar arbetsgivarens rätt att fritt anställa.

I vissa fall kan kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av begränsa valfriheten, se t.ex. Arbetsdomstolens dom AD 1986 nr 68.

Utöver detta och de diskrimineringslagar du själv nämnt finns i stort sett inga begränsningar utan avtalsfrihet råder.

Med vänliga hälsningar
Daniel Waerme
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1992)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?
2022-01-11 Får arbetsgivaren ändra arbetstiderna på arbetsplatsen?
2022-01-09 Vad kan jag göra när jag inte får min lön utbetalt?

Alla besvarade frågor (98633)