Visstidsanställning blir tillsvidareanställning

2006-12-01 i Övrigt
FRÅGA
Visstidanställning på samma ställe i i sammanlagt 3 år under de senaste femåren konventeras till fast anställning. Är det i arbetstid räknat 100% anställning eller gäller det även om Jag har varit visstidsantälld 50% i 3 år under en 5-årsperiod. (landstinget uppsala kommun) Jäääättetacksam för svar. Janne wennman
SVAR
Hej!
Den bestämmelse jag antar att du menar är 5§ i LAS (lagen om anställningsskydd). Den stadgar de fall då man har rätt att tidsbegränsa en anställning. I paragrafens sista stycke kan utläsas att om man varit anställd såsom vikarie i sammanlagt mer än 3 år under en femårsperiod ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning. Vad jag förstår gäller detta även om man inte har ett vikariat på 100%. Det är det vikariat som rullar då man går över treårsgränsen som ska övergå i tillsvidareanställning.Av din fråga framgår dock inte om det är vikariat du har haft, eller endast visstidsanställning. Skillnaden är huruvida du faktiskt anställts istället för någon annan, eller endast som ”extra”.

I somras ändrades dock den aktuella paragrafen. Numer gäller att en person som har varit anställd under formen fri visstidsanställning i mer än 14 månader under de senaste fem åren automatiskt blir tillsvidareanställd. De nya reglerna gäller dock först tidsbegränsade anställningar som börjar löpa from den 1 juli 2007 och som därmed fattas med stöd av de ”nya reglerna”.En person som har varit anställd som vikarie i sammanlagt mer än tre år blir automatiskt tillsvidareanställd. Det innebär alltså ingen förändring jämfört med vad som gäller i dag ifråga om vikariat.
Enligt övergångsbestämmelserna ska den tidigare lydelsen av 5 § gälla för anställningsavtal som ingåtts före den 1 juli 2007. Vad gäller vikariat ska även tid före juli 2007 få räknas arbetstagaren tillgodo.
Har du alltså varit anställd som vikarie har du passerat gränsen på 3 år och har alltså rätt till en tillsvidareanställning. Har du dock endast haft en visstidsanställning krävs att du from den 1 juli 2007 varit anställd i 14 mån innan du har rätt till tillsvidareanställning.
hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen igen.
mvh
Magdalena Åhlberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)