Ingångsvärdet vid gåva av fastighet

2006-12-10 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Jag har fått en fastighet i gåva som jag nu skall sälja. När jag fick fastigheten så registrerades ett värde. Är detta mitt ingångsvärde när jag skall beräkna min vinstskatt?
SVAR
Hej!

När man skall beräkna kapitalvinsten vid försäljning av egendom man erhållit genom gåva gäller en s.k. ”kontinuitetsprincip”. Det innebär att man inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Om detta kan man läsa http://www.lagen.nu/1999:1229#R754 i 44:21 Inkomstskattelagen. Det priset den tidigare ägaren köpte fastigheten för skall tillgodoräknas Er, tillsammans med vissa förbättringsutgifter. Detta kommer att bli Ert ingångsvärde. Ni kan läsa mer om hur man beräknar kapitalvinsten vid försäljning av fastighet i 44:13-14 Inkomstskattelagen (se http://www.lagen.nu/1999:1229#R746) och i 45:11 (se http://www.lagen.nu/1999:1229#R778) och framåt i Inkomstskattelagen. Om det värde som registrerades när Ni fick fastigheten motsvarade fastighetens värde vid överlåtelsetillfället, så är det inte detta som är Ert ingångsvärde vid en försäljning. Ingångsvärdet är istället den förre ägarens anskaffningsutgift tillsammans med vissa förbättringsutgifter.
Hoppas detta bringat klarhet i Er fråga! Återkom gärna annars.
Med vänliga hälsningar,

Emelie Brorström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86926)