TILL KONTROLLÄSAREN

2006-12-11 i Övrigt
FRÅGA
Hej igen! Tack för svar med id 2894 (http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=2894), det var en lite överraskande infallsvinkel. Det stämmer att inget kollektivavtal är inblandat. Men jag tror ändå tolkningen av lagen är fel i det här fallet och hittade efter lite letande en bok på biblioteket som jag tycker styrker det. Anställningsskyddslagen med kommentarer, nionde upplagan, Bo Bylund, Aners Elmér, Lars Viklund, Toivo Öhman, Prisma, ISBN 91-518-4215-7. s 34, Avtal mellan arbetsgivare och enskilda arbetstagare "Avtal mellan arbetsgivare och enskilda arbestagare om anställningsskydd kan träffas i vissa fall. Avtal mellan arbetsgivare och en enskild arbetstagare om _bättre_ förmåner än lagens är giltiga. Således kan de enskilda parterna komma överens om t.ex. längre uppsägningstid från arbetsgivarens sida. [...] En arbetstagare kan också åta sig _längre gående förpliktelser_ gentemot arbetsgivaren än vad som följer av lagen. Ett exempel på en sådan överenskommelse är att arbetstagaren går med på att vid egen uppsägning iaktta en längre uppsägningstid än den månad som gäller enligt lagen." s 151, Uppsägning från arbetstagarens sida "Arbetstagaren än enligt 11 § LAS skyldig att iaktta en månads uppsägningtid. Längre uppsägningstider kan finnas i tillämpligt kollektivavtal eller i ett enskilt anställningsavtal som arbetstagaren träffat med arbetsgivaren." Hur som helst, tack för en trevlig tjänst på internet!
SVAR
TILL KONTROLLÄSAREN,

Jag har ännu inte kollat upp den litteratur som han/hon syftar på, men läser man lagtexten tycker jag att det klart och tydligt framgår att avtal som inskränker arbetstagarens rätt enligt lagen är ogiltiga (såvida inget undantag görs, och det görs det bara ifråga om 11 § när det gäller kollektivavtal). Inte heller av Karnov framgår att det är på något annat sätt (och inte heller efter vad våra föreläsrare undre arbetsrätten sa). Vad säger du? Vad gäller?
Karin Wittrup
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)