Felaktigt angiven boyta vid köp av bostadsrätt

2006-12-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej, Vår hyreslägenhet har ombildats till en bostadsrättslägenhet och vi har köpt den. I det gamla kontraktet står det att ytan på lägenheten är 55 kvm, men när vi har mätt den enligt SIS regler visar den sig vara betydligt mindre, 50 kvm. Eftersom ytan är den största faktorn när det gäller att beräkna priset på lägenheten undrar vi nu om vi skulle kunna kräva tillbaka en del av insatsen eftersom vi uppenbarligen har betalat för yta som inte finns.
SVAR
Hej! Köp av bostadsrätter regleras i köplagen, se här , i och med att en bostadsrätt klassas som lös egendom. Det bör dock beaktas att köplagen är dispositiv, dvs den gäller inte som du och säljaren har avtalat om annat. Det kan framför allt röra som friskrivningsklausuler e.d.

Om det visas att en bostadsrätt är mindre till ytan än vad som var beräknat och avtalat när den köptes så föreligger det fel i varan, se här . Fel föreligger även om bostadsrätten inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av bostadsrätten eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, se här .

Däremot får du som köpare inte åberopa felet om du måste antas ha känt till felet före köpet, se här . Detta verkar dock inte vara aktuellt i ditt fall. Du får heller inte åberopa felet om du före köpet undersökt bostadsrätten eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, och om du då borde ha märkt felet. Av vad som framgår i din fråga verkar detta således inte heller vara aktuellt.

De påföljder som kan göras gällande hittar du här . Här vill jag poängtera vikten av att du så snabbt som möjligt (inom skälig tid) reklamerar detta fel till säljaren, vilket framgår av 32 §. Enligt 37 § här och 38 § här får du kräva prisavdrag, vilken var den påföljd du ville göra gällande. Lycka till!

Vänligen
Peter Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (884)
2021-04-30 Vad kan jag göra när ett företag inte betalar tillbaka pengar de är skyldiga mig?
2021-04-30 Formkrav för gåvobrev
2021-04-30 Nya fel efter reparation av bil
2021-04-29 Ångerrätt genom distansavtalslagen där ingen återbetalning skett

Alla besvarade frågor (92074)