Fel i varan vid konsumentköp

2006-12-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Skriver en uppsats i konsumentköplagen 22§ om varan en konsument köpt är felaktig, alltså går sönder efter 1 vecka, kan då hon kräva i första hand att få den utbytt mot en annan istället för att säljaren ska laga den som de ofta ska göra? Tack på förhand
SVAR
Hej,
Konsumentköplagen hittar du http://www.lagen.nu/1990:932. Den reglerar köprättsligt förhållandet näringsidkare - konsument. Enligt 26 § har köparen rätt att kräva att säljaren antingen avhjälper felet eller företar omleverans, alltså byter ut den mot en annan. Dock har köparen inte rätt att kräva någon av dessa åtgärder om det skulle medföra oskäliga kostnader för säljaren.

Köplagen, se http://www.lagen.nu/1990:931, reglerar köprättsligt förhållandet mellan två "jämnstarka" parter. Där är det så att säljaren har rätt att antingen på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans även om det inte är vad köparen krävt, om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, se 36 §.

Någon bestämmelse motsvarande den i köplagen finns inte i konsumentköplagen, vilket även stämmer överens med konsumentköplagens syfte, vilket är att stärka konsumentens, i egenskap av den "svagare" parten, ställning gentemot näringsidkaren.

Hoppas att mitt svar är dig till hjälp, med vänliga hälsningar,
Sara Forslund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (884)
2021-04-30 Vad kan jag göra när ett företag inte betalar tillbaka pengar de är skyldiga mig?
2021-04-30 Formkrav för gåvobrev
2021-04-30 Nya fel efter reparation av bil
2021-04-29 Ångerrätt genom distansavtalslagen där ingen återbetalning skett

Alla besvarade frågor (92074)