Förläggning av arbetstid

2007-01-10 i Övrigt
FRÅGA
Får man som arbetsgivare förlägga arbetstiden som man vill , tex att de anställda var fjärde vecka jobbar hel söndag (8 timmar) och får ledigt fredagen innan som kompensation?
SVAR
En arbetsgivare får inte förlägga arbetstiden precis hur han vill, utan det finns särskilda regleringar i Arbetstidslagen, se här. Arbetstidslagen gäller såvida ingenting annat avtalats genom kollektivavtal.
Se särskilt 5, 12, 13, 14 §§ Arbetstidslagen. Den ordinarie arbetstiden får högst uppgå till 40 timmar i veckan, när det behövs med hänsyn till arbetets natur eller eller arbetsförhållandena i övrigt får arbetstiden dock uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor. Arbetstagarna ska ha 36 timmars sammanhängande vila inom en sjudagarsperiod, vilan ska så långt som möjligt ska förläggas till veckoslut.
När det gäller ditt exempel; om det finns behov av att förlägga arbetstiden till söndagar istället för fredagar var fjärde vecka så hindrar inte lagen detta sålänge veckovilan tillgodoses.
Mvh
Miranda Berg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1955)
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?

Alla besvarade frågor (96479)