Brott mot jämställdhetslagen

2007-01-28 i Övrigt
FRÅGA
Kan du ge något/ några exempel på när jämnställdehetslagen bryts?
SVAR
Hej

Jämställdhetslagen har till ändamål att främja jämställdhet i arbetslivet.
Jag skall ge några exempel på regler som föreskrivs i lagen men jag kan inte gå igenom lagen i sin helhet.

Arbetsgivaren är enligt 2 § skyldig att främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män, till exempel genom kompetensutveckling. Denna bestämmelse är dock inte sanktionerad

Arbetsgivaren skall enligt 5§ underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Det innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att inte försvåra för förälder som vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet. Genom att se över till exempel arbetsorganisation och arbetstider kan möjligheter skapas som underlättar kombinationen av arbete och föräldraskap

Arbetsgivaren skall enligt 6 § vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier på grund av kön, sexuella trakasserier eller repressalier enligt denna lag.
Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att vidta aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och repressalier. Arbetsgivare som skall upprätta jämställdhetsplaner skall i det sammanhanget överväga vilka åtgärder som behövs för att motverka trakasserier

Arbetsgivaren skall varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och en plan för sitt jämställdhetsarbete. Det framgår av 11 och 13 §§

En arbetsgivare får enligt 15 § inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare på grund av dennes kön. Förbudet gäller även indirekt diskriminering., vilket framgår av 16 §. Exempelvis att arbetsgivaren sätter upp kriterier som det ena könet generellt sett uppfyller men inte det andra. Det kan röra sig om längdkrav om dessa inte objektivt kan motiveras. Om arbetsgivaren utan anledning bara vill anställa personer som är längre än 170 cm kommer kvinnor i högre utsträckning än män att drabbas då kvinnor generellt sett är kortare.

Vidare får en arbetsgivare inte diskriminera en arbetssökande eller en arbetstagare genom trakasserier på grund av kön eller genom sexuella trakasserier. Dessutom måste en arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för trakasserier utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier. Detta framgår av 16 a och 22 a §§

Slutligen får en arbetsgivare, enligt 22 §, inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren har avvisat arbetsgivarens sexuella närmanden, anmält arbetsgivaren för diskriminering, påtalat diskriminering eller medverkat i en utredning enligt denna lag.

Denna genomgång är inte heltäckande utan ger bara några exempel på arbetsgivaren skyldigheter enligt jämställdhetslagen. Hela lagen kan du läsa här

Vänligen

Linnea Ljung
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1955)
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?

Alla besvarade frågor (96480)