Konsumentens rätt att avhjälpa felet på varan själv

2007-02-06 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej. Om en kund köper en vara från en näringidkare och det är fel på den. Måste man då låta säljaren få en chans att åtgärda felet innan man går till en reparatör och skickar fakturan till säljaren?
SVAR
Det stämmer. Näringsidkaren har alltid enligt 27 § konsumentköplagen, se http://www.lagen.nu/1990:932, rätt att få en chans att åtgärda felet eller byta ut varan mot en felfri vara innan några andra åtgärder kan vidtas. Avhjälpandet eller omleveransen måste dock ske inom skälig tid. Vad som är skälig tid i det här specifika fallet är omöjligt för mig uttala mig om eftersom jag inte har all fakta. Det kan emellertid konstateras att bedömningen skall i första hand ske med hänsyn till kundens intresse. Dessutom ska inte kunden behöva tåla upprepade avhjälpningsförsök.

Enligt 2 st. framgår det dock att kunden kan i vissa speciella fall gå till en reparatör och skicka fakturan till säljaren. Observera emellertid att det är bara i undantagsfall som denna regel kan åberopas. Av förarbetena framgår det t.ex. att regeln är tillämplig om fel visar sig på en bil när köparen befinner sig utomlands.

Michael Witting
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (922)
2022-01-14 Dubbelöverlåtelse av lös egendom
2021-12-30 Kan jag som svensk medborgare med svenskt personnummer stå som ägare på en bil i Sverige trots att jag är folkbokförd utomlands?
2021-12-01 Vilken ångerrätt gäller vid köp av telefonförsäljare?
2021-11-30 Samtycke vid digitalt presentkort

Alla besvarade frågor (98495)