Avdragsrätt studierelaterade utgifter

2007-02-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej, ja har tre frågor gällande avdrag för studenter. Fråga 1: stämmer att jag som student har rätt att dra av kostnaderna för studie material tex inköp av böcker? Fråga 2: stämmer att jag får dra av för resekostnaden till universitetet eftersom jag är skriven i stockholm och pluggar på annan ort dvs tåg kostnader? Fråga 3: stämmer det att jag kan dra av för dubbel hyreskostnad eftersom jag är skriven i stockholm men hyr lägenhet på annan studieort? Tack på förhand!
SVAR
Hej!
Alla inkomster delas, enligt Inkomstskattelagen (IL), upp i tre inkomstslag; näringsverksamhet, kapital och tjänst. För avdragsrätt krävs det att utgiften har gjorts för att förvärva eller bibehålla inkomster i något av dessa inkomstslagen (12:1 IL tjänster, 16:1 IL näringsverksamhet eller 42:1 IL kapital). Eftersom alla de utgifter frågan gäller är studierelaterade och alltså inte går att hänföra till något av ovanstående inkomstslag har du inte rätt till avdrag för dessa utgifter.

Vänliga hälsningar
Sara Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86836)